Aarhus Universitets segl

CULTURAL DATA SCIENCE

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Humaniora står over for en revolution i form af mængden af data til rådighed for at besvare vores absolut vigtigste spørgsmål. Dette omfatter massedigitaliseringen af historiske tekster og visuelle artefakter, udbredelsen af tekstbaseret online social interaktion og en stigning i digitaliseringen af geopolitiske data. Samtidig har de nødvendige statistiske og computationelle metoder til at analysere disse data udviklet sig hurtigt.

Digital humaniora og humanistisk data

Studerende og forskere fra det humanistiske felt har gode muligheder for at bruge disse metoder til at bidrage til udviklingen både inden for og uden for deres eget forskningsområde. Nye områder såsom digital humaniora, datalingvistik og humanistisk datavidenskab bliver stadig vigtigere både inden for og uden for den akademiske verden. På Cultural Data Science vil du lære at bruge de computationelle og statistiske værktøjer, som er nødvendige for at kunne arbejde inden for disse områder. Tilvalget fokuserer på tekstbaserede, geospatiale og visuelle data og vil være særligt interessant for studerende fra lingvistik, kognitionsvidenskab, historie, antropologi, religionsvidenskab og sprog og litteratur. Tilvalget sætter de studerende i stand til at anvende deres humanistiske kerneviden i nye datadrevne former for videnskabeligt arbejde. Tilvalget kræver intet forudgående kendskab til statistik eller programmering.  

Spørgsmål

  • Hvordan kan humanistiske forskere på bedste vis gøre brug af de enorme mængder af tilgængelige data for at forstå menneskelig kultur?
  • Hvordan kan vi bruge computationelle metoder til at udforske og analysere historiske og aktuelle tekster samt lære om kultur og kulturel udvikling ud fra meget store tekstdatabaser (f.eks. traditionelle medier, sociale medier og historiske fortegnelser)?
  • Hvordan kan vi bruge computationelle metoder til at kortlægge samspillet mellem menneskelig kultur og det geospatiale datamiljø i både historiske og aktuelle sammenhænge? 
  • Hvordan kan vi bruge computationelle metoder til bedre at forstå visuelle kulturgenstande, heriblandt kunstneriske og arkæologiske artefakter? 
  • Hvordan kan vi bruge computationelle og statistiske metoder til bedre at følge kulturudviklingen i det geospatiale datamiljø, i tekstbaserede udtryk og i produktionen af visuelle artefakter?

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Matematik B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets opbygning og indhold, og du kan læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Cultural Data Science

Læringsmiljøet på Cultural Data Science sætter de studerende i fokus, og praktiske øvelser og projekter, der omhandler emner, som er særligt relevante for humanistiske forskere, spiller en stor rolle. Tilvalget fokuserer især på, at de studerende tilegner sig tekniske og statistiske færdigheder og viden, som kan bruges inden for humanistisk forskning. Cultural Data Science har desuden et tværfagligt læringsmiljø, der værdsætter og respekterer den intellektuelle baggrund, som studerende fra alle studieområder bringer med sig.

Det sociale studieliv på Cultural Data Science

Dit studieliv slutter ikke, når du lukker bøgerne. På Cultural Data Science kommer du til at have din daglige gang i Nobelparken sammen med andre studerende fra eksempelvis Lingvistik og Engelsk.

Følg aktiviteter på afdelingen for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

På Cultural Data Science lærer du at drage velbegrundede konklusioner på baggrund af store mængder af kvalitative data, som er relevante for forskellige interesseområder på tværs af de humanistiske fag. Du bliver ekspert inden for analyse og visualisering af data, der stammer fra tekstbaserede og geospatiale kilder samt visuelle artefakter. Derudover bliver du i stand til at anvende computationelle og statistiske metoder til at behandle problemstillinger, som omhandler interaktion på sociale medier, geospatial spredning og geopolitik, historiske tekstbaserede og kunstneriske kilder samt andre digitaliserede produkter forbundet med menneskelig kultur.