Aarhus Universitets segl

FRANSK VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION
(KUN FOR IVK)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk og fransk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Fransk som nøgle til styrket internationalt samarbejde

Frankrig hører til blandt verdens største økonomier og er én af Danmarks vigtigste samarbejdspartnere og eksportmarkeder. Fransk anvendes også i en lang række andre lande rundt om i verden. Der er således store muligheder for dansk erhvervsliv og for dig som franskkyndig med indsigt i virksomhedskommunikation.

Du kommer til at arbejde med forskellige metoder til tekstanalyse, fx diskursanalyse og genreanalyse, ligesom du i arbejdet med tekstproduktion kommer til at arbejde systematisk med tilpasning til teksttype, modtager og kontekst, og med oversættelsesstrategier. Du får også viden om erhvervsforhold og den internationale virksomheds organisering og kommunikation i forbindelse med samhandel mellem danske og franske virksomheder. Der arbejdes målrettet med brug af internet til informationssøgning og maskinoversættelse.

Undervisningen foregår som et mix af forelæsninger, holdundervisning, workshops og gruppearbejde, så teoretisk viden og praktiske færdigheder læres i en dynamisk vekselvirkning.

Du kommer f.eks. til at arbejde med følgende faglige spørgsmål:

 • Hvordan udtrykker du dig korrekt og hensigtsmæssigt i skrift og tale?
 • Hvordan skriver du tekster, der passer til målgruppe og genre?
 • Hvordan er en international virksomhed organiseret?
 • Hvilke kommunikationsopgaver er der i en international virksomhed?
 • Hvordan kan din viden om fransk samfund og erhverv styrke kommunikationen med de franske partnere?
 • Hvordan kan du undersøge det franske marked og etablere nye kontakter for virksomheden?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i fransk virksomhedskommunikation kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Niveaukrav

Fransk A (begynder)

eller

Fransk B (fortsætter)

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Bachelortilvalget i international virksomhedskommunikation i fransk kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i fransk virksomhedskommunikation kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i fransk virksomhedskommunikation.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på tilvalget i Fransk virksomhedskommunikation foregår hovedsageligt som holdtimer. Her bidrager du også selv aktivt i form af eksempelvis mundtlige oplæg og skriftligt materiale. 

Det sociale studieliv

Som studerende på tilvalget i Fransk virksomhedskommunikation har du også mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer i din fritid, såsom:

 • Rendez-vous: er en studenterforening, der drives af og for de franskstuderende, og hvor det sociale og det faglige går hånd i hånd. Målet er at styrke studiemiljøet og kontakten mellem de fransktalende udvekslingsstuderende, de danske studerende og underviserne. Foreningen afholder hvert semester et antal arrangementer, f.eks. middage, konkurrencer, karriereaftener mv., hvor man kan dele sin interesse for fransk sprog og kultur og for en karriere med fransk. Foreningen varetager også de studerendes faglige interesser på universitetet som fagudvalg, og her kan du blandt andet få indflydelse på dit studiemiljø.
 • Alliance Française: Foreningen, der har eksisteret siden 1910, arrangerer franske foredrag og andre frankofile arrangementer. Som studerende kan du få rabat på dit medlemskab.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden.
 • Studietur: Om foråret kan du få mulighed for at deltage i en studietur, og som studerende er du i høj grad med til at bestemme og planlægge den.
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Fransk virksomhedskommunikation bygger på din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk og afhænger af hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger.

Med et tilvalg i Fransk virksomhedskommunikation kan du søge ansættelse i virksomheder eller organisationer i Danmark, der arbejder med Frankrig eller andre fransktalende lande. Du vil kunne varetage kommunikation med kunder, forhandlere, leverandører mv. og medvirke til produktion af markeds- og virksomhedskommunikation. Desuden vil du kunne varetage virksomhedens mundtlige kommunikation, f.eks. i forbindelse med besøg af fransktalende kunder eller deltagelse i internationale fagmesser. 

Læs videre

Et tilvalg i Fransk virksomhedskommunikation samt to års beståede fag på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk giver dig mulighed for blandt andet at søge ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation  (cand.ling.merc.) i engelsk.