Aarhus Universitets segl

JOURNALISTISK FORMIDLING

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Samfundet anerkender og efterspørger i stigende grad formidlingsmæssige kompetencer. Firmaer, organisationer og offentlige arbejdspladser har brug for ansatte, der kan håndtere kommunikation såvel i teori som i praksis. En stadig mere konkurrencepræget virkelighed stiller krav til, at medarbejderne kan omsætte avanceret fagligt indhold til let tilgængelige budskaber, der rammer de relevante målgrupper.  

Formidl selv – og kend teorien

Bachelortilvalget i Journalistisk formidling er bygget op i to faser. Første fase på Aarhus Universitet gør dig i stand til at forstå og analysere medie- og samfundsorienterede problemstillinger i formidling. I anden fase rykker du ind på den digitale skolebænk på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og skriver, taler og filmer dig til en større færdighed i at formidle dit eget fagområde ved hjælp af journalistiske fortælleteknikker og målgruppetænkning.

Medievidenskab og Journalistik

Bachelortilvalget i Journalistisk formidling udbydes som et samarbejde mellem Afdeling for Medievidenskab og Journalistik, Center for Journalistiske Universitetsuddannelser og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Dermed kommer du til at se journalistikken i både et praktisk og medieteoretisk perspektiv.

Spørgsmål

På bachelortilvalget i Journalistisk formidling kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

  • Hvilken rolle spiller digitale medier i det moderne menneskes liv?
  • Hvordan styrer de forskellige platforme mit journalistiske indhold?
  • Hvordan adskiller journalistisk sprog sig fra akademisk sprog?
  • Hvordan håndterer jeg interviews og kildemateriale? Hvordan når jeg de målgrupper, jeg gerne vil i kontakt med?

 

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS. 

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B eller Samfundsfag B

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

40 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, sker prioriteringen på baggrund af beregningen af et simpelt gennemsnit fra det centrale fag. Gennemsnittet udregnes ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april. Propædeutik indgår ikke i beregningen af gennemsnit.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Journalistisk formidling

Undervisningen er i høj grad øvelses- og projektorienteret, og du vil komme til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende, når I eksempelvis laver interviewøvelser, giver feedback på hinandens tekster eller samarbejder om forskellige projekter.

Det sociale studieliv på Journalistisk formidling

Som studerende på bachelortilvalget i Journalistisk formidling bliver du både en del af studiemiljøet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og på Medievidenskab og Journalistik på Aarhus Universitet. Det giver dig mulighed for at deltage i en masse faglige og sociale arrangementer:

  • Studenterforeninger: Den nationale studenterforening for Medievidenskab og Kommunikation hedder SAMS. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag og udgiver magasinet SAMSON. Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for medlemmerne. På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du tilmelde dig forskellige aktiviteter, som de studerende selv står for, fx Coming Up (tv-program), Genlüd (radioprogram) og Citat (magasin).
  • Fredagsbar.dk: Medievidenskab deler fredagsbar med Digital design og Informationsvidenskab. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14. Læs mere og se billeder. På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er der en fredagsbar for alle højskolens studerende.
  • Studenterblade: Studenterbladet for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hedder Illustreret Bunker. Redaktionen sammensættes af de studerende. 
  • PANIK: Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne IT-byen til dans, fest og farver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Et tilvalg i Journalistisk formidling supplerer din grundfaglighed i en ny kontekst. Med tilvalget bliver du i stand til at analysere og formidle hensigtsmæssigt i relation til forskellige kommunikationsformer, medietyper og målgrupper. Du lærer at formidle vanskeligt eller indforstået fagstof, så det bliver tilgængeligt og interessevækkende for en bred målgruppe. På tilvalget bliver du trænet i at idéudvikle og coache dig selv og andre i en skriveproces og arbejde med korte deadlines. Derudover lærer du at analysere mediebrug og mediekommunikation i organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.

Disse kvalifikationer kan bruges i arbejde med formidling og information, som researcher eller underviser i formidling.