Aarhus Universitets segl

TILVALG I SPANSK VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (KUN FOR IVK)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk og spansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tilvalget i Spansk virksomhedskommunikation giver dig centrale kompetencer i arbejdet med spansk, virksomhedskommunikation og kultur, for at du kan varetage kommunikationen i virksomheder og organisationer, der samarbejder med den spansktalende verden. Du får færdigheder i at forstå og bruge spansk i skrift og tale og viden om historie og samfundsforhold i den spansktalende verden samt om den internationale virksomheds organisering og kommunikation i et samhandelsperspektiv.

Du kommer til at arbejde med forskellige metoder til tekstanalyse, fx argumentationsanalyse, diskursanalyse og genreanalyse, ligesom du i arbejdet med tekstproduktion kommer til at arbejde systematisk med tilpasning til teksttype og kontekst og med oversættelsesstrategier. Der arbejdes målrettet med informationssøgning.

Undervisningen foregår i forelæsninger, holdundervisning og i studiegrupper, således at teoretisk viden og praktiske færdigheder læres i en dynamisk vekselvirkning.

Du kommer til at arbejde med fx følgende faglige spørgsmål:

  • Hvordan udtrykker du dig sprogligt korrekt i skrift og i tale?
  • Hvordan skriver du tekster der passer til målgruppe og genre?
  • Hvordan ser den spansktalende verden ud i dag, og hvilke historiske begivenheder har haft indflydelse herpå?
  • Hvordan er den internationale virksomhed organiseret?
  • Hvordan er den internationale virksomheds aktiviteter afhængige af den kontekst, som den opererer i?
  • Hvilke former for kommunikation knytter sig til den internationale virksomheds forskellige aktiviteter?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i spansk virksomhedskommunikation kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Niveaukrav

Spansk A

Hvis du mangler nogle fagniveauer, kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i spansk virksomhedskommunikation kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i spansk virksomhedskommunikation.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på tilvalget i Spansk virksomhedskommunikation foregår hovedsageligt som holdtimer. Her bidrager du også selv aktivt i form af eksempelvist mundtlige oplæg og skriftligt materiale. 

Det sociale studieliv

Som studerende på tilvalget i Spansk virksomhedskommunikation har du også mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer i din fritid, såsom:

  • Fagudvalget Alegría: Hvis du ønsker at få indflydelse på dit og dine medstuderendes studiemiljø, så foregår det i Alegría.    
  • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Spansk virksomhedskommunikation bygger på din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk og afhænger af, hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger.

Med et tilvalg i Spansk virksomhedskommunikation kan du søge ansættelse i virksomheder eller organisationer i Danmark, der har samhandel med Spanien eller andre spansktalende lande. Du vil kunne varetage kommunikation med kunder, forhandlere, leverandører mv. og medvirke til produktion af markeds- og virksomhedskommunikation. Desuden vil du kunne varetage virksomhedens mundtlige kommunikation, f.eks. i forbindelse med besøg af udenlandske kunder eller deltagelse i internationale fagmesser.

Læs videre

Et tilvalg i Spansk virksomhedskommunikation samt to års beståede fag på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk giver dig mulighed for blandt andet at søge ind på kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (cand.ling.merc.) i engelsk.