Aarhus Universitets segl

TILVALG I TYSK VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION (KUN FOR IVK)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen  
Undervisningssprog: Dansk og tysk | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Som Danmarks største eksportmarked frembyder Tyskland ikke kun mange muligheder for dansk erhvervsliv, men også mange udfordringer, bl.a. af sproglig-kommunikativ og kulturel art.

Tysk sprog og kulturforståelse i en virksomhedskontekst på det tyske marked

Tilvalget i Tysk virksomhedskommunikation beskæftiger sig bl.a. med økonomiske og erhvervsmæssige forhold i Tyskland. På baggrund af denne kontekstviden arbejder du på uddannelsen med teoretiske og praktiske sproglige problemstillinger, som man som sprogmedarbejder står overfor, når man skal formulere tyske tekster i en virksomhedskommunikativ sammenhæng. Du stifter således bekendtskab med en række tekstgenrer inden for virksomhedskommunikation i et kontrastivt dansk-tysk perspektiv. Interkulturel kommunikation og oversættelse står som centrale discipliner i den sammenhæng.

Teori og praksis i undervisningen

Du kommer til at arbejde med forskellige sproglige analyseværktøjer som fx tekstanalyse og tekstgenreanalyse. Du kommer også til at analysere kontekstfaktorer som fx de politiske, juridiske eller etiske faktorer, der influerer på tysk erhvervsliv og dermed også på måden, danske virksomheder kommunikerer med tyske virksomheder på. Samtidigt opøver du færdigheder i at formulere konkrete faglige, hensigtsmæssige tekster til det tyske marked. Undervisningen foregår som et mix af forelæsninger, holdundervisning, workshops og gruppearbejde, således at teoretisk viden og praktiske færdigheder læres i en dynamisk vekselvirkning.

Hvad kommer du til at arbejde med på tilvalget?

På tilvalget i Tysk virksomhedskommunikation kommer du til at arbejde med spørgsmål som:

 • Hvilken betydning har tysk erhvervslivs udvikling, struktur og position på de internationale markeder for kommunikationen med tyske virksomheder i videste forstand?
 • Hvilke tekstgenrekonventioner gør sig gældende for kommunikation med tysk erhvervsliv i en faglig og markedskommunikativ kontekst?
 • Hvordan formulerer jeg mig på tysk i e-mails, nyhedsbreve og reklameannoncer?
 • Hvilke greb i den sproglige værktøjskasse kan jeg foretage, når jeg skal oversætte virksomhedens kommunikation fra dansk til tysk?

Adgangskrav

Bachelortilvalget i tysk virksomhedskommunikation kræver, at du læser centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april.

Niveaukrav

Tysk A (begynder)

eller

Tysk B (fortsætter)

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Find mere information om supplering.

Adgangsbegrænsning

Ingen adgangsbegrænsning

Ikke-mulige fagkombinationer

Tilvalget i tysk virksomhedskommunikation i tysk kræver, at du har centralfag i International virksomhedskommunikation i engelsk.

Læser du ikke et af disse centralfag, kan du ikke søge om optagelse på tilvalget i tysk virksomhedskommunikation.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om tilvalgets opbygning og indhold samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. I praksis vil du opleve, at undervisningen foregår på tysk og dansk, og at store dele af undervisningsmaterialet er på tysk. Der vil ligeledes indgå undervisningsmateriale på engelsk og dansk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Bachelortilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv

Undervisningen på tilvalget i Tysk virksomhedskommunikation foregår hovedsageligt som holdtimer. Her bidrager du også selv aktivt i form af eksempelvist mundtlige oplæg og skriftligt materiale. Hvis du har brug for at friske dit tysk op, kan du ved siden af dit studie booste dit sprog sammen med studerende fra VIA.

Det sociale studieliv

Som studerende på tilvalget i Tysk virksomhedskommunikation har du også mulighed for at deltage i en række faglige og sociale arrangementer i din fritid, såsom:

 • Tandem: Hos Tandem kan du forbedre dit tyske sprog og hjælpe en tysker med at forbedre sit danske. Her kan du finde sprogpartnere, hvor I mødes og skiftevis taler tysk og dansk med hinanden.
 • Stammtisch: Til Stammtisch kan du sammen med andre interesserede i tysk sprog og kultur høre aktuelle foredrag, se film eller spille spil, imens du øver dit tyske sprog.
 • Esperanto: Sprogfagenes fredagsbar hedder Esperanto, og den holder åben hver fredag. Navnet stammer fra det kunstige sprog, som L.L. Zamenhof i 1887 præsenterede. Esperanto er dét kunstige sprog, der tales mest i verden. 
 • Jedermanns: Fest- og fagudvalget for alle, der studerer tysk på Aarhus Universitet. Jedermanns arrangerer alt lige fra spilleaften til beerpongturnering og julefrokost.
 • Kulturelle arrangementer: Til disse arrangementer kan du eksempelvis møde tyske forfattere eller drøfte aktuelle udviklinger i de tysktalende lande med eksperter fra politik og erhvervslivet. Sammen med dine medstuderende og undervisere kan du også selv stå for nogle arrangementer.
 • Esperantunes: Kor for Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk.
 • TAURUS: Tutorforening for Tysk, Fransk, Spansk og IVK (Tysk, Fransk og Spansk). De står for at arrangere og afholde studiestartsarrangementer for nye studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Tysk virksomhedskommunikation bygger på din bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation i engelsk og afhænger af, hvilken kandidatuddannelse, du eventuelt vælger.

Med et tilvalg i Tysk virksomhedskommunikation kan du søge ansættelse i virksomheder eller organisationer i Danmark, der har samhandel med Tyskland eller andre tysktalende lande. Du vil kunne varetage kommunikation med kunder, forhandlere, leverandører mv. og medvirke til produktion af markeds- og virksomhedskommunikation. Desuden vil du kunne varetage virksomhedens mundtlige kommunikation, f.eks. i forbindelse med besøg af udenlandske kunder eller deltagelse i internationale fagmesser.

Læs videre

Kandidat
Et tilvalg i Tysk virksomhedskommunikation samt to års beståede fag på bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk giver dig mulighed for blandt andet at søge ind på kandidatuddannelsen i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation  (cand.ling.merc.) i engelsk.