BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEER

Business Development Engineer handler om opstart, udvikling og forandring af virksomheder. Du arbejder med områder som innovation, forretningsudvikling, ledelse og iværksætteri.

Introduktion

Business Development Engineer (BDE) udvikler dine evner til at samarbejde og kombinere teknologisk overblik med købmandskab og design. Du lærer at udvikle forretningskoncepter, og du får forståelse for hele processen fra udvikling af produkter til markedsføringen af dem.

Hverdagen på BDE

Undervisningen på BDE er baseret på projektarbejde i grupper, klasseundervisning og anderledes undervisningsformer som rollespil og gæsteundervisere fra industrien. Uddannelsen fokuserer meget på din personlige udvikling. Du bliver coachet gennem hele uddannelsen af erhvervspsykologer og coaches, og dialog og samtale er en vigtig del af hele studieforløbet.

Basissemestre og valgfag

BDE består af seks basissemestre, hvor du lærer afsætning, konceptudvikling, konstruktion, strategi, innovativ produktudvikling og forretningsskabelse. På tredje og fjerde semester skal du vælge enten en mekanisk teknologisk retning eller en retning med fokus på digitale teknologier.

Opstart af egen virksomhed og samarbejde med erhvervslivet

BDE foregår på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning, hvor du har mulighed for at starte din egen virksomhed op i iværksættermiljøet Business Factory. Her kan du låne kontorfaciliteter, få rådgivning og vejledning og drive din forretning under studiet. På BDE har du også gode muligheder for at arbejde tæt sammen med erhvervslivet.

Karrieremuligheder

Studiet er normeret til 4,5 år, men efter 3 år på BDE kan du læse videre til civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis ledelse og projektledelse. Du kan også starte din egen virksomhed eller arbejde som produktchef, udviklingsingeniør, teknisk chef eller projektleder.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22950

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Ansøgere med en ikkedansk adgangsgivende eksamens skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge om optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge seneste den 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. 

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier. Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier  

  • Matematik A-niveau
  • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
  • Motiveret ansøgning (maks. 4800 tegn), hvor der bliver redegjort for ønsket om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for og kendskab til netop denne uddannelse og den efterfølgende profession
  • Udover den motiverede ansøgning bliver der i helhedsvurderingen bl.a. lagt vægt på relevant uddannelse, erhvervsarbejde (herunder militærtjeneste) og udlandsophold

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

Fagene på BDE fokuserer på udvikling - både af teknologien og af forretningen. Du lærer at anvende matematik, fysik og viden om mekanik til at udtænke og konstruere nye produkter, der passer til virksomhedens strategi. Desuden får du kendskab til styringen af en virksomheds økonomi, og du lærer at markedsføre dit produkt.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende på BDE og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

I løbet af uddannelsen får du rig mulighed for at specialisere dig i forhold til dine interesser. Du skal vælge mellem to linjer. Den ene retter sig mod fysiske produkter, mens den anden retter sig mod digital teknologi. Uddannelsen består af en grunduddannelse på seks semestre og en specialiseringsdel, hvor du blandt andet skal have et praktikforløb og lave dit afgangsprojekt.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser. 


 

Studieliv

Det faglige studieliv på BDE

Til forelæsningerne på BDE gennemgår din underviser emnerne for din årgang. Undervisningen varierer meget, og du kommer blandt andet til lave forsøg og holde oplæg sammen med din læsegruppe. I de såkaldte LOOP-projekter skal du og din gruppe løse et konkret problem for en rigtig virksomhed. 

BDE er et fuldtidsstudie, hvor du bruger meget tid på både undervisning og forberedelse alene og i læsegrupper. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på første semester på BDE. 

Mandag

8-12: Anvendt Matematik

8-16: Læsning 

Tirsdag

8-12: Afsætningsøkonomi

12-14: Personlige og Sociale Kompetencer

14-17: Arbejde med læsegruppe 

Onsdag

8-12: Virksomhedsøkonomi

12-14: Arbejde med læsegruppe

14-17: Læsning 

Torsdag

8-14: Anvendt Matematik

14-16: Løsning af opgaver 

Fredag

8-12: Projekt: Markedsanalyse og Metode

12-15: Arbejde med gruppe

15-18: Fredagsbar 

Det sociale studieliv på BDE

Når du ikke arbejder på dit sidste nye produkt, kan du deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, som findes i Herning. 

BDE-foreningen

Foreningen laver faglige og sociale arrangementer for studerende og færdiguddannede på BDE. 

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen tilbyder eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer. 

Fredagsbar

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier. 

Læs i udlandet

På BDE er det oplagt at tage et semester i udlandet. Det kan foregå som praktikant i et udenlandsk firma, eller ved at du tager kurser på et universitet i udlandet. På den måde forbedrer du dine sproglige evner, og du lærer at samarbejde på tværs af kulturer.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

I løbet af dit studie bliver du god til at se og skabe nye muligheder. Du formår først at se kundens behov og derefter at opfylde det. Du lærer at designe og udarbejde nye produkter og markedsføre dem indenfor virksomhedens strategi. 

Som færdiguddannet fra BDE kan du arbejde med produktudvikling i danske eller internationale firmaer, som projektleder eller konsulent inden for salg og produktion. Du har også mulighed for at starte din egen virksomhed. 

Bliv civilingeniør

Studiet er normeret til 4,5 år, men efter 3 år på BDE kan du læse videre til civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis ledelse og projektledelse. Du kan også starte din egen virksomhed eller arbejde som produktchef, udviklingsingeniør, teknisk chef eller projektleder.