BUSINESS DEVELOPMENT ENGINEER

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: Alle optaget   |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september

Business Development Engineer handler om opstart, udvikling og forandring af virksomheder. Du arbejder med områder som innovation, forretningsudvikling, ledelse og iværksætteri.

Introduktion

Business Development Engineer (BDE) udvikler dine evner til at samarbejde og kombinere teknologisk overblik med købmandskab og design. Du lærer at udvikle forretningskoncepter, og du får forståelse for hele processen fra udvikling af produkter til markedsføringen af dem.

På BDE får du viden og erfaring i at arbejde med de nyeste værktøjer til at designe og udvikle fremtidens koncepter, produkter og forretningsområder indenfor både den fysiske og digitale verden.

Hverdagen på BDE

Undervisningen på BDE er baseret på projektarbejde i grupper, klasseundervisning og involverende undervisningsformer, samt gæsteundervisere fra industrien. Uddannelsen fokuserer meget på din personlige udvikling. Du bliver coachet gennem hele uddannelsen af erhvervspsykologer og coaches, og dialog og samtale er en vigtig del af hele studieforløbet. 

Basissemestre og valgfag

BDE består af seks basissemestre, hvor du lærer om afsætning, teknologisk koncept- og produktudvikling, strategi, økonomi, innovativ produktudvikling og forretningsskabelse. Fra tredje semester skal du vælge enten en mekanisk teknologisk retning eller en retning med fokus på digitale teknologier.

Efter uddannelsens første seks semestre kan du vælge at fortsætte på en 1½-årig specialiseringsdel til diplomingeniør, hvor der bl.a. er ingeniørpraktik og valgfrit udlandsophold indlagt i uddannelsen. Du kan også vælge at læse videre på en 2-årig civilingeniøruddannelse i f.eks. teknologibaseret forretningsudvikling.

Opstart af egen virksomhed og samarbejde med erhvervslivet

BDE foregår på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning, hvor du har mulighed for at starte din egen virksomhed op i iværksættermiljøet Business Factory. Her kan du låne kontorfaciliteter, få rådgivning og vejledning og drive din forretning under studiet. På BDE har du også gode muligheder for at arbejde tæt sammen med erhvervslivet – samtlige semestre indeholder et virksomhedsprojekt.

Karrieremuligheder

Når du vælger en karriere som professionel forretningsudvikler med et stærkt teknisk fundament som ingeniør, åbner du samtidig en masse forskellige døre til en mangfoldighed af jobs. Det kan være specialist jobs, hvor du bruger din tekniske viden til at udvikle fremtidens produkter og serviceydelser inden for dit fagområde. F.eks. udvikler i en R&D-afdeling, salgskonsulent eller medarbejder i en rådgivende ingeniørvirksomhed.

Hovedparten af de jobs du vil kunne varetage er indenfor det ledelsesmæssige område. Typisk starter du din karriere som projektleder, og avancerer videre til produktionsansvarlig, udviklingschef, CEO, CTO, innovationsleder eller f.eks. produktchef. En del færdige BDE’ere bliver selvstændige og leder af egen virksomhed – virksomheder som ofte startes op allerede under studiet.

Du har efter 3 år mulighed for at skifte fra BDE-studiet, og læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør på Teknologibaseret Forretningsudvikling som varer 2 år.

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22950

Adgangskrav

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Ansøgere med en ikkedansk adgangsgivende eksamens skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge om optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge seneste den 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2 kriterier

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav. 

Ansøgere i kvote 2 optages ud fra en prioritering på baggrund af de nedenstående listede objektive kriterier. Det vil sige, at ansøgere der prioriteres højest i henhold til de objektive kriterier optages, indtil der ikke er plads til flere.

Objektive kriterier  

  • Matematik A-niveau
  • Matematik B-niveau med karakteren min. 10
  • Motiveret ansøgning (maks. 4800 tegn), hvor der bliver redegjort for ønsket om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for og kendskab til netop denne uddannelse og den efterfølgende profession
  • Udover den motiverede ansøgning bliver der i helhedsvurderingen bl.a. lagt vægt på relevant uddannelse, erhvervsarbejde (herunder militærtjeneste) og udlandsophold

Vær opmærksom på, at der højst kan medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Uddannelsens opbygning

Fagene på BDE fokuserer på udvikling - både af teknologien og af forretningen. Du lærer at anvende matematik, fysik og viden om mekaniske og digitale teknologier til at udtænke og konstruere nye produkter, der passer til virksomhedens strategi. Desuden får du kendskab til styringen af en virksomheds økonomi, og du lærer at markedsføre dit produkt. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende på BDE og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Du får undervisning i en lang række tekniske og merkantile fag, og lærer at varetage alle de funktioner, der knytter sig til udvikling af et nyt koncept, produkt eller forretningsområde.

Studiet kan tilpasses dine interesser via tre forskellige specialiseringer/valgfagsretninger:

  • Fysisk produktudvikling
  • Digital produktudvikling
  • Innovation, ledelse og iværksætteri i kombination med teknologi

Uddannelsen består af en grunduddannelse på seks semestre og en specialiseringsdel, hvor du blandt andet skal have et praktikforløb og lave dit afgangsprojekt.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.  

Studieliv

Det faglige studieliv på BDE

Undervisningen på BDE studiet er baseret på meget inddragelse og involvering af de studerende – så du skal forvente at deltage aktivt i størstedelen af lektionerne. Undervisningen varierer meget, og du kommer blandt andet til lave forsøg og holde oplæg sammen med din læsegruppe. I de såkaldte LOOP-projekter (virksomhedsprojekter) skal du og din gruppe løse et konkret problem for en konkret ”real-life” virksomhed.  

BDE er et fuldtidsstudie, hvor du bruger meget tid på både undervisning og forberedelse alene og i læsegrupper og ikke mindst i projektgrupper. Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på første semester på BDE. 

Mandag
8-12: Anvendt Matematik
8-16: Læsning  

Tirsdag
8-12: Afsætningsøkonomi
12-14: Personlige og Sociale Kompetencer
14-17: Arbejde med projekt 

Onsdag
8-12: Virksomhedsøkonomi
12-14: Arbejde med projekt
14-17: Læsning  

Torsdag
8-14: Anvendt Matematik
14-16: Løsning af opgaver  

Fredag
8-12: Projekt: Markedsanalyse og Metode
12-15: Arbejde med projektgruppe
15-18: Fredagsbar  

Det sociale studieliv på BDE

Når du ikke arbejder på dit sidste nye produkt, kan du deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, som findes i Herning.  

BDE-foreningen 

Foreningen laver faglige og sociale arrangementer for studerende og færdiguddannede på BDE.  

Student Activity Association (SAA) 

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen tilbyder eksempelvis Cultural Nights, hvor du kan lære om andre kulturer.  

Fredagsbar 

Fagene i Herning har en fælles fredagsbar. Her er der rig mulighed for at geare ned efter en uges studier.  

BTECH sport
Foreningen deltager med hold i fodbold og på sigt også i håndbold m.m.

IDA

Ingeniørforeningen afholder desuden en række events af såvel social som faglig karakter – og som BDE studerende er der gratis medlemskab i IDA.

Læs i udlandet

På BDE er det oplagt at tage et semester i udlandet. Det kan foregå som praktikant i et udenlandsk firma, eller ved at du tager kurser på et universitet i udlandet. På den måde forbedrer du dine sproglige evner, og du lærer at samarbejde på tværs af kulturer.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

I løbet af dit studie bliver du god til at se og skabe nye muligheder. Du formår først at se kundens behov og derefter at opfylde det. Du lærer at designe og udarbejde nye produkter og markedsføre dem indenfor virksomhedens strategi. 

Som færdiguddannet fra BDE kan du arbejde med produktudvikling i danske eller internationale firmaer, som projektleder eller konsulent inden for salg og produktion. Du har også mulighed for at starte din egen virksomhed. 

Bliv civilingeniør

Studiet er normeret til 4,5 år, men efter 3 år på BDE kan du læse videre til civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning. Det kan give dig jobmuligheder inden for eksempelvis ledelse og projektledelse. Du kan også starte din egen virksomhed eller arbejde som produktchef, udviklingsingeniør, teknisk chef eller projektleder.