Aarhus Universitets segl

GLOBAL LEDELSE OG DESIGN AF
PRODUKTIONSNETVÆRK, GMM

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Herning  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22964

Introduktion

Vil du være med til at forme og designe fremtidens bæredygtige og innovative virksomheder? Vil du have mulighed for at have hele verden som din fremtidige arbejdsplads? Og interesserer du dig for:

 • Ledelse og projektledelse
 • Bæredygtig produktion og supply chain (værdikæder)
 • International forretningsudvikling
 • Udvikling af dine personlige og sociale kompetencer

Global ledelse og design af produktionsnetværk er en praksisnær ingeniøruddannelse, der har fokus på den tekniske og forretningsmæssige udvikling af danske og internationale virksomheder. Du vil få indblik i, hvordan forskellige virksomheder er opbygget, og uddannelsen giver dig både faglige og sociale kompetencer til at lede og designe miljøbevidste produktionsvirksomheder og bæredygtige supply chains.

På uddannelsen får du derudover viden om produktion, supply chain, ledelse, bæredygtighed, økonomistyring og anvendelse af digitale løsninger til forretningsudvikling. Undervisningen kombineret med et unikt virksomhedssamarbejde gennem studiet giver dig stor indflydelse - du vil opleve, at uddannelsen er lig med et tilvalg af utallige muligheder, såvel gennem dit studie som din fremtidige karrierevej.

Virksomhedssamarbejde under uddannelsen

Gennem uddannelsen vil du opleve en hverdag, der veksler mellem holdundervisning på Aarhus Universitet i Herning, anvendelse af teorier og modeller i laboratorier og projekter hos forskellige virksomheder.

Det tætte samarbejde med erhvervslivet vil bringe dig helt ind i hjertet af flere virksomheder, hvor du kommer til at arbejde med rigtige problemstillinger. Det giver dig en unik mulighed for at anvende de teorier, som du lærer i undervisningen, i praksis, og det giver dig en forståelse for de opgaver, du senere vil møde i dit arbejdsliv. Du har selv stor indflydelse på, hvilken virksomhed - eller virksomheder - du kommer til at arbejde sammen med under din uddannelse.

Hverdagen på uddannelsen

Undervisningen er baseret på holdundervisning, projektarbejde i grupper og praksisnære undervisningsformer. Undervisningen foregår i små hold, hvor der er tæt samarbejde og dialog med dine undervisere. Ud over din faglige udvikling har uddannelsen også et stort fokus på din personlige udvikling. Gennem uddannelsen vil forskere inden for personlig udvikling coache dig, og dialog, samtale og teamwork er en vigtig brik af dit studieforløb. Der vil ligeledes være stort fokus på det at kunne samarbejde med personlighedsprofiler, der er anderledes end din egen. Dette skaber et godt fundament for dig, som du vil få gavn af, når du senere skal indgå i et team på en arbejdsplads.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med at designe og udvikle miljøbevidste produktionsvirksomheder og bæredygtige supply chains i danske eller internationale virksomheder, som f.eks. ingeniør inden for produktion, supply chain og kvalitet eller som projektleder for forskellige udviklingsprojekter i virksomheden. Du kan også gå efter en karriere inden for ledelse, f.eks. som fabrikschef, supply chain manager, kvalitetschef eller teknisk chef. Derudover har du mulighed for at fortsætte på kandidatuddannelsen som civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling.

Visninger
Chalotte og Rasmus fortæller om, hvorfor de valgte uddannelsen, og hvilke døre uddannelsen har åbnet for dem efterfølgende.

Gense oplæggene fra Åbent Hus 2024

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Unikt virksomhedssamarbejde

Når du læser til diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM vil du opleve et unikt virksomhedssamarbejde, hvor du allerede fra andet semester tilknyttes en virksomhed – ikke nødvendigvis den samme - igennem hele studieforløbet. Samarbejdet udvikler sig til en form for mentorforløb mellem den studerende og virksomheden.

Som studerende spiller du selv en rolle i forhold til, hvilken virksomhed – eller virksomheder – du kommer til at arbejde sammen med.

Gennem virksomhedsprojekter vil du komme til at arbejde praktisk med den nyeste teori og viden inden for uddannelsens forskellige fagområder, og hele femte semester er afsat til ingeniørpraktik hos en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

 • Projektarbejdet på første semester omhandler operations og kvalitet og gennemføres i vores produktionslaboratorium
 • Projektarbejdet på andet semester omhandler operations- og kvalitet og gennemføres i en virksomhed
 • Projektarbejdet på tredje semester omhandler supply chain management og bæredygtighed og gennemføres i en virksomhed
 • Projektarbejdet på fjerde semester omhandler supply chain management og digitalisering og gennemføres i en virksomhed
 • Femte semester består af 20 ugers praktik i en virksomhed
 • Projektarbejdet på sjette semester kan omhandle enten bæredygtighed, digitalisering eller innovation management og gennemføres i en virksomhed (valgfag)
 • På syvende semester kan projektarbejdet udføres i forbindelse med bachelorprojektet inden for en selvvalgt problematik og gennemføres i en virksomhed

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Global Ledelse og Design af Produktionsnetværk, GMM:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)
 • Matematik B
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B eller Geovidenskab A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Iværksætteri, videregående uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område, højskole med relevante fag inden for fx business, erhvervsarbejde inden for regnskab eller marketing.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her

Forventningsafstemmende samtale
Du har mulighed for at få en forventningsafstemmende samtale med uddannelsen, hvis du har søgt optagelse i kvote 2.  Formålet med samtalen er at give dig et indblik i studiet og studiestedet samt at afklare, hvilke forventninger der er til dig som studerende, og hvilke forventninger du har til det at studere Global Ledelse og Design af Produktionsnetværk, GMM. Til samtalen har du også mulighed for at får svar på eventuelle spørgsmål, du har om studiet og studiestedet.

Samtalen er valgfri, og vi forventer at den foregår i april eller maj enten ved et fysisk fremmøde på studiestedet eller via et online møde.

Bemærk, at den forventningsafstemmende samtale ingen indflydelse har på dine chancer for at blive optaget.


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget, så du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk hele vejen igennem din studietid. Hvert semester er opdelt i to forløb - først et antal uger med teori på universitetet efterfulgt af et intensivt problembaseret læringsforløb (arbejde) i mentorvirksomhederne eller i vores produktionslaboratorium.

I løbet af uddannelsen vil du have fokus på fem hovedområder: ledelse og design af operations, supply chain management og bæredygtighed, supply chain management og digitalisering, forretningsudvikling og optimering i et globalt perspektiv, og projektledelse.

Fagene på uddannelsen klæder dig godt på til at have et globalt udsyn på ledelse og forretningsudvikling og giver dig værktøjer til at forstå virksomhedens værdiskabende aktiviteter og økonomiske forhold, hvordan du kan arbejde innovativt, hvordan du designer og udvikler bæredygtige supply chains og produkter, og hvordan du kan anvende digitalisering til optimering eller udvikling af din virksomheds forretningsgrundlag.

Dit teoretiske grundlag er derfor stærkt, når du allerede fra andet semester samarbejder med din mentorvirksomhed, hvor du også får erfaring i at bruge teorien til at løse konkrete problemstillinger, som virksomheden står overfor. På 5. semester skal du i praktik hele semesteret i enten en dansk eller udenlandsk virksomhed, og på 7. semester kan du vælge, om dit bachelorprojekt skal skrives hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. Det betyder, at du opnår erhvervserfaring igennem din studietid, og at du kan skrive virksomhedspraktik og projektarbejde på dit cv, når du er færdiguddannet.

Læs i udlandet

Da  Diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM er en international uddannelse, der koncentrerer sig om at give dig et globalt udsyn på forretningsudvikling, er det oplagt at studere et eller flere semestre i udlandet; du kan sågar skrive dit bachelorprojekt på 7. semester i udlandet. Det betyder, at de sidste 1½ år af dit studie kan foregå i udlandet. Under et ophold i udlandet får du indblik i erhvervslivet i landet, som du besøger, og du udvikler dine sproglige evner og kulturelle forståelse.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende og om, hvordan studiet er bygget op. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Nedenfor kan du se et diagram, der viser, hvordan studiet er bygget op.

Studieliv

Undervisningen på diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM foregår typisk som holdundervisning, men i enkelte fag kan du også komme til at følge større forelæsninger. På forelæsningerne gennemgår underviseren emnerne, mens du til holdtimerne forventes selv at komme mere på banen. Som forklaret tidligere, er semestrene opdelt i to dele. Undervisningen ligger hovedsagligt i den første del af semestret, mens du senere på semestret skal bruge teorien i praksis ude hos din mentorvirksomhed.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på uddannelsens første semester. Du får forholdsvist mange undervisningstimer frem til og med uge 43. Fra uge 44 og frem til afslutningen på første semester vil du skulle arbejde med de indlærte teorier til at løse praktiske opgaver i universitetets produktionslaboratorium.

Mandag:

8-14: Operations and quality (undervisning)

Tirsdag:

8-12: Anvendt matematik (undervisning)

12-14: Øvelser i Anvendt matematik

14-16: Arbejde i projektgruppen

Onsdag:

8-11: Personlige kompetencer (undervisning)

11-13: Øvelser i Teambuilding

13-15: Virksomhedsprojekt (arbejde i projektgruppen)

Torsdag:

8-14: Operations and quality (Undervisning)

14-16: Læsning

Fredag

8-12:  Virksomhedsprojekt (Arbejde i projektgruppen)

12-?: Fredagsbar

Mød de studerende

Overvejer du at læse i Herning? Mød nogle af vores studerende, som fortæller om deres studier, drømme og ambitioner.  

Det sociale studieliv på diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM

Uddannelserne på campus Herning ligger tæt samlet. Det giver mulighed for et rigt socialt liv på tværs af de forskellige studier. Du kan blandt andet deltage i: 

GMM Association

GMM Association er en studenterforening for studerende på GMM. Foreningen står for forskellige sociale arrangementer for studerende, ligesom den arbejder for at skabe et godt netværk mellem studerende og virksomheder. Læs mere om GMM Association.

Student Activity Association (SAA)

SAA er en studenterforening på tværs af fagene i Herning. Foreningen arrangerer en masse forskellige tilbud til studerende.

IDA

Ingeniørforeningen IDA afholder en række events af såvel social som faglig karakter målrettet ingeniørstuderende. Medlemsskab er gratis det første år, herefter betaler koster medlemsskab 120,- kr. pr. semester.

Fredagsbar

Uddannelserne i Herning har en fælles fredagsbar, som er åben både torsdag og fredag eftermiddag. Her er der mulighed for at slappe af med et spil bordfodbold, andre spil, god musik og godt selskab efter en uges studier. 

Studiebyen Herning

Herning er kendt for at huse store koncert- og sportsbegivenheder, men Herning er meget mere end det. I Herning er tæt på hver 5. indbygger studerende enten på ungdoms- eller videregående uddannelser – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. I Herning er naturen lige uden for døren, og der er etableret fine badestrande ved søerne kun en cykeltur væk fra universitetet. Når du skal starte på dit studie i Herning, skal du ikke bekymre dig om tag over hovedet, Herning Kommune har nemlig et stort udbud af studieboliger. Her kan du bo i topmoderne lejligheder/studieboliger på 1-2 værelser til en lav husleje, og flytter du mere end 30 km for at komme til dit studie i Herning, så kommer du forrest i køen. Der er mere end 20 barer, cafeer og gå-i-byen steder i Herning, samt kulturelle arrangementer hele året rundt – lige fra store koncerter med internationale navne i Boxen til mindre koncerter på det lokale spillested Fermaten.

Følg hverdagen på AU Herning på Instagram


Mød de studerende

Praktikforløb med Lego-byggeri

I løbet af sin studietid har Frederik Vest Jørgensen været forbi pumpeproducenten Grundfos i Bjerringbro for at udføre semesterprojekter, og han er stadig tilknyttet Grundfos via et studiejob, men nu har han - endelig - fået en fod inden for hos Lego. Det skyldes, ifølge ham selv, det netværk, han har opbygget gennem studiet, for det var en medstuderende, som er lidt længere i uddannelsesforløbet, og som havde været i praktik hos netop Lego, der åbnede Legodøren for ham.

Læs mere

Praktikforløb med Lego-byggeri

Frederik Vest Jørgensen er i gang med at få opfyldt drømmen om at arbejde i en stor virksomhed, hvor man er en del af noget større - han er i praktik hos Lego.

- Jeg har altid haft en drengedrøm om Lego - jeg har altid kunnet lide at designe, bygge og lege med det. Det er fantastisk, fortæller Frederik Vest Jørgensen.

Netværk gav plads i Billund

I løbet af sin studietid har Frederik Vest Jørgensen været forbi pumpeproducenten Grundfos i Bjerringbro for at udføre semesterprojekter, og han er stadig tilknyttet Grundfos via et studiejob, men nu har han - endelig - fået en fod inden for hos Lego.

Det skyldes, ifølge ham selv, det netværk, han har opbygget gennem studiet, for det var en medstuderende, som er lidt længere i uddannelsesforløbet, og som havde været i praktik hos netop Lego, der åbnede Legodøren for ham.

- De ved, hvad man kan - og de havde et projekt, der gav mening, så nu får jeg indfriet drømmen om at være hos Lego, og den kommer til at fortsætte lidt endnu. Det er super fedt, siger Frederik Vest Jørgensen, som har praktikplads hos Lego frem til 9. januar, men herefter fortsætter i studiejob hos Lego frem til, at han dimitterer i januar 2023.

Han sidder i afdelingen »Quality in Development«, hvor han blandt andet er med til at undersøge nye produktlinjer, materialer og produktionsmuligheder som eksempelvis 3D-print, så han er med til at bygge ny Lego-modeller for at sikre, at de fungerer.

Hands on-uddannelse

Frederik Vest Jørgensen føler sig godt klædt på gennem den teoretiske undervisning til at udfylde rollen hos Lego.

- De værktøjer og metoder, vi er blevet undervist i, dem bruger jeg i det daglige, så det er en meget hands on-uddannelse - du får hurtig praktisk erfaring, lyder det.

Udover at have Legoklodser som en del af sin hverdag får han også afprøvet de tanker, han har gjort sig om fremtiden.

- Jeg kan godt lide at arbejde i et stort, internationalt firma og være en del af maskinrummet - man er en del af noget større, og mine tanker om fremtiden er at være i sådan noget her - her er jeg en del af et team, hvor jeg ikke nødvendigvis er mellemleder. Jeg har ikke behov for sådan en stilling. Jeg vil gerne tage ansvar, men jeg har det godt med at være en del af noget større, understreger Frederik Vest Jørgensen.

Han håber, at praktikforløbet på sigt kan sikre et fast job hos virksomheden i Billund.

- Jeg satser på, der er noget, når jeg er færdig, smiler Frederik Vest Jørgensen.

Læs hele artiklen af Lene Toksvig fra Herning Folkeblad: https://eavis.herningfolkeblad.dk/titles/mediehusenemagasiner/11112/publications/216/pages/18

Frederikke har fokus på bløde værdier

Efter halvandet år på Det Danske Filmskuespillerakademi vendte Frederikke Therkelsen hjem til Herning for at tage en ingeniøruddannelse. Nu opfordrer hun flere kvinder til at få øjnene op for mulighederne i de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Herning. ”Jeg tænker slet ikke over, at der skulle være forskel på mænd og kvinder på den måde, eller at der er mande- og kvindefag. Vi kan, hvad vi vil, og jeg vil gerne være ingeniør,” siger hun, og fortæller, at der er kæmpe stor forskel på de interesser, som de forskellige studerende på hendes hold har. Der er nogle, som er meget interesserede i teknik, og så er der andre - heriblandt Frederikke Therkelsen selv - der interesserer sig for de mere bløde værdier.  

Læs mere

Frederikke har fokus på bløde værdier


Efter halvandet år på Det Danske Filmskuespillerakademi vendte Frederikke Therkelsen hjem til Herning for at tage en ingeniøruddannelse. Nu opfordrer hun flere kvinder til at få øjnene op for mulighederne i de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i Herning. 

Det er knap tre år siden Frederikke Therkelsen for første gang trådt ind ad døren i Birk Centerpark 15 i Herning for at starte på diplomingeniøruddannelsen Global Management and Manufacturing, der til sommer ændrer navn til Global ledelse og design af produktionsnetværk.

"Min familie og venner er rigtig glade for, at jeg er vendt hjem igen,” griner den ingeniørstuderende, som ofte bliver bedt om at forklare, hvad uddannelsen går ud på. 

”De fleste spørger, hvad jeg så bliver, når jeg er helt færdig, og det kan være lidt svært at forklare. Man kan jo forme rigtig meget selv, fordi den her uddannelse spænder over både ledelse og design af tekniske løsninger,” siger Frederikke Therkelsen, som håber på, at hun kan komme til at arbejde med mennesker, når hun engang står med sit eksamensbevis og en skinnende ny ingeniørtitel. 

Ingeniører laver meget mere end vindmøller

Traditionelt set har ingeniørfagene været meget mandsdominerede, og det er stadig det renommé, som uddannelserne lider under, også selvom det ifølge Frederikke Therkelsen slet ikke burde være sådan. 

”Jeg tænker slet ikke over, at der skulle være forskel på mænd og kvinder på den måde, eller at der er mande- og kvindefag. Vi kan, hvad vi vil, og jeg vil gerne være ingeniør,” siger hun, og fortæller, at der er kæmpe stor forskel på de interesser, som de forskellige studerende på hendes hold har. Der er nogle, som er meget interesserede i teknik, og så er der andre - heriblandt Frederikke Therkelsen selv - der interesserer sig for de mere bløde værdier.  

”Altså ingeniører kan så meget andet end at lave vindmøller, som er noget af det, man typisk får givet som eksempel. Søstrene Grene og LEGO har f.eks. også ingeniører. Der er så stor forskel på, hvad ingeniører kan, og hvad vi specialiserer os i. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og ledelse. Jeg vil gerne arbejde med medmenneskelige kompetencer og med at skabe de bedste teams og samarbejdsmuligheder. Det giver min uddannelse mig mulighed for,” forklarer Frederikke Therkelsen, der selv har oplevet, hvor vigtig god ledelse er, og hvor ødelæggende dårlig ledelse kan være. 

Flere kvindelige studerende

Det øgede fokus både fra politisk side og fra uddannelsesinstitutionerne på at få flere kvinder til at tage naturvidenskabelige eller tekniske uddannelser har rykket en smule ved kønsfordelingen. Og det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte, selvom der stadig er et stort flertal af mandlige studerende.  

”Der er stadig flest drenge, men det er tydeligt, at der er ved at ske en positiv udvikling,” fortæller Frederikke Therkelsen. Og det er en udvikling, der ikke alene er vigtig for uddannelsesinstitutionerne, men i høj grad også for erhvervslivet, og dermed også for beskæftigelsen for de nyuddannede. 

”Jeg tror, at jeg er rigtig godt stillet, når jeg engang er færdig. Som kvinde vil jeg kunne byde ind med noget anderledes end mine mandlige kollegaer,” fortæller Frederikke. 

Det er en holdning, som Mette Højborg, Direktør for Kultur og Erhverv i Holstebro Kommune og bestyrelsesmedlem af AUHE Fonden, bakker op om. 

”Der er ingen tvivl om, at det er yderst vigtigt, at flere unge mennesker tager en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse, det gælder både drenge og piger. Hvor det tidligere hovedsageligt har været drenge, man fokuserede på i rekrutteringen til den slags uddannelser, så har man jo alene ved også at fokusere på piger udvidet målgruppen med 50 procent. Det må alt andet lige betyde flere studerende, og det er til stor gavn for erhvervslivet i fremtiden,” forklarer Mette Højborg. 

”Piger kan nogle andre ting end drengene, og det siger jo sig selv, at det kun kan styrke erhvervslivet med et sundt miks mellem kønnene,” forklarer hun videre.   

Ikke kun matematik og teknik

Frederikke Therkelsen er ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil komme mange flere kvindelige studerende på uddannelserne.  

”Uddannelsen lukker op for så mange muligheder. Jeg er sikker på, at hvis flere piger i gymnasiet kendte til mulighederne, så ville vi se en meget mere ligelig fordeling af kønnene på uddannelsen. Du kan jo selv forme din uddannelse, indenfor nogle faste rammer naturligvis. Jeg har valgt at fokusere på de bløde værdier og ledelse, mens andre fokuserer på det mere tekniske. Og oveni det så er den helt unik, fordi man som studerende får erhvervserfaring indenfor netop ens interessefelt, imens man studerer. Så når du er færdiguddannet, har du faktisk, hvad der svarer til næsten to års erhvervserfaring. Det er noget, virksomhederne er vilde med,” fortæller Frederikke Therkelsen begejstret. Hun ved godt, at antallet af kvindelige studerende er lavere end antallet af mandlige, men det er ikke noget, der afskrækker hende. Det er heller ikke en tendens, hun tror vil fortsætte ret længe endnu.  

”En gang imellem kan jeg godt tænke over, at der ikke er så mange piger som drenge, men jeg tænker på samme tid, at der er en udvikling i gang. I dag er vi 11 piger, for 5-10 år siden ville der måske have været én pige på sådan en uddannelse. Jeg er ikke i tvivl om, at der vil komme flere og flere piger i fremtiden, de skal bare lige få øjnene op for, hvor mange spændende ting, man kan arbejde med som ingeniør, og at det ikke kun er matematik og teknik,” slutter Frederikke Therkelsen.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Med en uddannelse i diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM bliver du i stand til at skabe bæredygtige løsninger for virksomheder. Undervejs i studiet har du gennem projektsamarbejde med erhvervslivet, allerede opnået god forståelse for reelle problemstillinger, og derfor er du godt klædt på til dit første job.

Du vil kunne arbejde inden for ledelse som f.eks. projektleder, fabrikschef, logistikchef eller teknisk ansvarlig. Du kan også blive produktionsingeniør, kvalitetsingeniør, logistikingeniør eller eksempelvis komme til at lede forskellige udviklingsprojekter i virksomheden.

Bliv civilingeniør

Når du er uddannet diplomingeniør i global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM har du mulighed for eksempelvis at fortsætte på kandidatuddannelsen som civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling, som også udbydes i Herning.


Mød de færdiguddannede


Nikolaj Vadstrup Pedersen, Technology Program Manager, Baettr Sales & Services A/S

Med min baggrund som EUX-industriteknikker var det oplagt for mig at finde en ingeniøruddannelse, hvor jeg kunne kombinere min tekniske baggrund med nogle af de mange andre discipliner, som uddannelsen rummer med alt fra kultur, finans til supply chain og ledelse. Ud over uddannelsens store brede og muligheden for at gå mange veje med den, så jeg en kæmpe fordel ved, at uddannelsen virkelig giver mulighed for at blive professionel allerede under studierne. Det store engagement mellem virksomheder, studier og studerende gav mig det helt rigtige miljø for at udvikle mig selv både professionelt og personligt.

Læs mere

Hvorfor valgte du at læse uddannelsen?
Med min baggrund som EUX-industriteknikker var det oplagt for mig at finde en ingeniøruddannelse, hvor jeg havde muligheden for at kombinere min tekniske baggrund med nogle af de mange andre discipliner, som uddannelsen rummer med alt fra kultur, finans til supply chain og ledelse.

Ud over uddannelsens store brede og muligheden for at gå mange veje med den, så jeg også en kæmpe fordel ved, at uddannelsen virkelig skaber mulighed for at blive professionel allerede under studierne. Det store engagement mellem virksomheder, studier og studerende gav mig det helt rigtige miljø for at udvikle mig selv både professionelt og personligt

Hvad betød det for dig, at du på uddannelsen gennemførte virksomhedsprojekter hvert semester, hvor du havde mulighed for at anvende teorien i praksis?
Fra mit første virksomhedsprojekt fik jeg muligheden for at genoptage anvendelsen af teori i praksis, som jeg kendte så godt fra min erhvervsuddannelse og fantastiske læreplads. Under studierne havde jeg mulighed for at udforske forskellige typer af jobstillinger og virksomheder, hvilket er en super mulighed specielt på en så bred uddannelse, som GMM-uddannelsen er.   

Hvad har det betydet, at du på uddannelsen har et tæt samarbejde med en virksomhed eller flere?

I dag har jeg et super netværk både på tværs af virksomheder, brancher og lande, desuden var mit sidste projekt som studerende et rigtig godt springbræt direkte videre ud i min professionelle karriere.  

Set i bagklogskabens klare lys, hvad var det bedste ved uddannelsen?

For mig var det helt klart muligheden for at kombinere teori med praktik og blive udfordret på mange forskellige emner. Derudover var det evnen til hurtigt at lære noget nyt og bruge den i en professionel kontekst.

Hvad arbejder du med i dag?

I dag arbejder jeg som leder for en Process Engineering og Lean afdeling i et green field støberi i Indien. Så jeg arbejder dybest set med alt fra kemien i støbejern, sammensætning af den rigtige organisation og opbygningen af strukturen i en ny organisation.

Det gør, at jeg har rig mulighed for at anvende mange af de kompetencer, som jeg satte grundstenene for med min uddannelse.  

Hvordan bruger du din uddannelse i dit nuværende arbejde?

Jeg bruger lidt hver dag, jeg bruger min tilegnede kulturforståelse til at forstå mine indiske ansatte, Supply Chain Management til at optimere og estimere vores behov for proces udstyr, min viden om organisation til at forstå hvilke fokusområder, jeg bør have for min afdeling, og hvordan jeg samarbejde med resten af ledergruppen. Så jeg bruger mange forskellige ting, som jeg selvfølgelig hele tiden har mulighed for at forbedre.

Christina Blom Skau Hansen, kvalitetschef ved Re-Match

Muligheden for at lave virksomhedsprojekter på uddannelsen betød for det første, at jeg fik en fod indenfor i en virksomhed og et netværk i erhvervslivet. For det andet gav den mig en forståelse for, hvordan teorien anvendes i praksis, og det gjorde teorien mindre abstrakt og dermed lettere at forstå og forklare videre til eksamen. Det er også gennem virksomhedsprojektet, jeg fik et studenterjob, og hvor jeg efter endt uddannelse blev tilbudt fastansættelse.

Læs mere

Hvorfor valgte du at tage uddannelsen?

Jeg valgte at tage uddannelsen på grund af virksomhedssamarbejdet på hvert semester. Det forestillede jeg mig ville stille mig bedre i forhold til at få et job efter endt uddannelse.

Hvad betød det for dig, at du på uddannelsen gennemførte virksomhedsprojekter hvert semester, hvor du havde mulighed for at anvende teorien i praksis?

For det første fik jeg en fod indenfor i en virksomhed og et netværk i erhvervslivet. For det andet gav det en forståelse for, hvordan teorien anvendes i praksis, og det gjorde teorien mindre abstrakt og dermed lettere at forstå og forklare videre til eksamen.

Det er også gennem virksomhedsprojektet, jeg fik et studenterjob, og hvor jeg efter endt uddannelse blev tilbudt fastansættelse.

Hvad har det betydet, at du på uddannelsen har et tæt samarbejde med en virksomhed eller flere?

Det har betydet, at jeg har bygget et professionelt netværk op under uddannelsen, og jeg har prøvet kræfter af i forskellige typer virksomheder. Derudover har jeg haft konkret erfaring at vise til jobsamtaler efter endt uddannelse.

Set i bagklogskabens klare lys, hvad var det bedste ved uddannelsen?

Det bedste var klart, at uddannelsen er praktisk og en stor del af den foregår i en virksomhed. Det har betydet, at jeg kunne skabe et netværk, og jeg har fået praktisk erfaring med de arbejdsredskaber der bruges i virksomhederne.

Hvad arbejder du med i dag?

Jeg arbejder som kvalitetschef i en mindre produktionsvirksomhed kaldet Re-Match, som er global markedsleder inden for genanvendelse af kunstgræs. Her har jeg implementeret ISO standarder for kvalitet og miljø, og jeg arbejder blandt andet med produktspecifikationer, kvalitetskontrol, testkrav og procesoptimeringer.

Hvordan bruger du din uddannelse i dit nuværende arbejde?

Jeg har mine lærebøger stående ved siden af mit skrivebord, og jeg åbner dem også indimellem for at blive inspireret til problemløsning. Jeg arbejder med strategiredskaber, statistik, forhandling, økonomi, optimeringsredskaber og mere - alt sammen fra min uddannelse.