KINASTUDIER

Studiet af kinesisk sprog, kultur, samfund og historie.

Introduktion

På Kinastudier lærer du at tale og læse standardkinesisk, som er det officielle sprog i Kina. Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk, og du kommer til at læse forskellige typer af tekster skrevet på kinesisk.

Kina fra alle vinkler

Foruden sprogundervisningen lærer du at arbejde videnskabeligt med områder relateret til Kinas samfundsforhold, historie, kultur og medier. Størstedelen af undervisningen handler om den moderne tid og Kinas aktuelle udvikling. Undervisningen foregår på mindre hold, og du vil i din læsegruppe forberede opgaver og projekter, som fremlægges og diskuteres.

Et semester i Kina

Undervisningen på 4. semester er udlagt til Peking Universitet (PKU) i Beijing. Det betyder, at du skal tage dette semester i Kina, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udvekslingen giver dig mulighed for at øve og udvikle dine sproglige og interkulturelle færdigheder, og du får et førstehåndsindblik i det moderne Kinas kultur og samfundsforhold.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Kinastudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdekspertviden om Kina i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Kina, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation, salg, eksport, projektledelse af kulturelle udvekslingsprojekter og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du kan også vælge b-linjen i Globale områdestudier, som giver dig jobmuligheder som gymnasie- eller universitetslærer i kinesisk.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22285

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A*
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

 

*Kinesisk A kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 

2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Tilbud om samtale om uddannelsesvalg

Dit uddannelsesvalg er betydningsfuldt og kan være en svær beslutning. På Kinastudier vil vi gerne hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Hvis du søger om optagelse på Kinastudier som kvote 2 ansøger, vil du modtage et tilbud om at tale med en underviser og studievejleder om studiets indhold, arbejdsindsats, studieliv og karrieremuligheder. Samtalerne er ikke optagelsessamtaler og har ingen indflydelse på dine muligheder for optagelse, men er en god mulighed for, at du kan blive klogere på dit studievalg.

Samtalerne kommer til at foregå i april og maj enten ved fremmøde på Aarhus Universitet, Aarhus eller som Skype-samtale.

Uddannelsens opbygning

Fagene på Kinastudier fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest får du grundlæggende færdigheder i det kinesiske sprog. Du lærer at tale og skrive kinesisk, og du får kendskab til korrekt grammatik og udtale. Desuden får du indsigt i Kinas historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

 

 

Studieliv

Det faglige liv på Kinastudier

Undervisningen på Kinastudier foregår som holdundervisning, forelæsninger og øvelsestimer.
I holdundervisningen og til forelæsningerne præsenterer underviserne dig for emner relateret til kinesisk sprog eller til Kina. Herefter arbejder du i din studiegruppe med stoffet, øver det kinesiske sprog, diskuterer stoffet, sparrer med hinanden, forbereder mundtlige oplæg og bidrag til diskussioner. Du får mulighed for stille spørgsmål til stoffet og få feedback på skriftlige opgaver, som afleveres i løbet af semesteret.

Du bliver medlem af en studiegruppe fra den første dag på studiet og der tilbydes hjælp til at få grupperne til at fungere optimalt. Eksamenerne er dog alle individuelle, så du kommer til at arbejde både med dine medstuderende og for dig selv.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Kinastudier. Du skal regne med en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde, selvom du ikke nødvendigvis har fuld undervisning hver eneste dag.

Mandag:
9-11:   Kinesisk 1 - Grammatik og øvelser
11-13: Kinesisk 1 - Skiftlig kinesisk med tegnøvelser
13-16: Forberedelse i studiegruppen
17-18: Læse nyheder om Kina

Tirsdag:
8-13:   Kinesisk 1 - Grammatik og øvelser
14-17: Forberedelse i studiegruppe

Onsdag:
8-9:    Individuel forberedelse
9-11:   Introduktion til Kinas historie
11-16: Forberedelse i studiegruppe
17-18: Se nyheder om Kina

Torsdag:
9-12:   Individuel forberedelse
12-14: Kinesisk 1 - Konversation
14-16: Forberedelse i studiegruppe
16-17: Fagudvalgsmøde

Fredag:
9-11:   Grammatiske opgaver
11-15: Projektarbejde i studiegruppe
15-18: Asiatisk Fredagsbar

Er det kinesiske sprog noget for dig?  

Du kan tilmelde dig disse online kurser fra Peking Universitet i kinesisk tale og tegn for at tjekke dig selv af om det hårde arbejde at lære kinesisk sprog skulle være noget for dig:

Onlinekurser i kinesiske tegn for begyndere

Onlinekurser i kinesisk tale for begyndere


Det sociale liv på Kinastudier

Livet på Kinastudier er andet end bøger og kinesiske tegn. Du kan også deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet. Du kan blandt andet være med i:

Asiatisk Fagudvalg
Kinastudier deler fagudvalg med Japan- og Sydasienstudier. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø.

Globarl
Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.   

Læs i udlandet
På Kinastudier er det oplagt at rejse til Kina, og derfor foregår 4. semester af uddannelsen på Peking Universitet. Dit semester i Kina giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige færdigheder og selv opleve det kinesiske samfund og kultur. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, har du også mulighed for selv at tilrettelægge sommeruniversityophold eller endnu et udlandsophold på sidste år af din bacheloruddannelse. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

De studerende på Kinastudier har udviklet spillet "Kinawizzer":

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Kinastudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Som bachelor i Kinastudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på standardkinesisk. Dit kendskab til Kinas kultur, historie og samfund gør dig i stand til at analysere samfundsmæssige og interkulturelle problematikker i relation Kina. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Kina, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

De seneste fire års kandidater arbejder typisk i gymnasieskolen og danske eller kinesiske virksomheder inden for marketing, salg og eksport  Det er også muligt at arbejde som interkulturel konsulent, tolk eller oversætter.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Kinastudier skal du på uddannelsens sidste år vælge et tilvalg. Du har mange forskellige muligheder, og studerende på Kinastudier vælger eksempelvis:

 • Tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Tilvalg i Antropologi
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Humanistisk Organisationsudvikling


Kandidat

Mange bachelorer i Kinastudier vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige tilvalg, og du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, der giver dig værktøjer til at kunne forstå mennesket som socialt og kulturelt væsen i sammenspil med andre mennesker og samfundet.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.