KINASTUDIER

Studiet af kinesisk sprog, kultur, samfund og historie.

Introduktion

På Kinastudier lærer du at tale og læse standardkinesisk, som er det officielle sprog i Kina. Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på kinesisk, og du kommer til at læse forskellige typer af tekster skrevet på kinesisk.

Kina fra alle vinkler

Foruden sprogundervisningen lærer du at arbejde videnskabeligt med områder relateret til Kinas samfundsforhold, historie, kultur og medier. Størstedelen af undervisningen handler om den moderne tid og Kinas aktuelle udvikling. Undervisningen foregår på mindre hold, og du vil i din læsegruppe forberede opgaver og projekter, som fremlægges og diskuteres.

Et semester i Kina

Undervisningen på 4. semester er udlagt til Peking Universitet (PKU) i Beijing. Det betyder, at du skal tage dette semester i Kina, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udvekslingen giver dig mulighed for at øve og udvikle dine sproglige og interkulturelle færdigheder, og du får et førstehåndsindblik i det moderne Kinas kultur og samfundsforhold.

Karrieremuligheder

De fleste uddannede bachelorer i Kinastudier læser videre på kandidatuddannelsen Asienstudier (Kinastudier). Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen, og giver dig jobmuligheder som gymnasie- eller universitetslærer i kinesisk, projektleder, konsulent eller inden for marketing, salg og eksport samt turisme. Færdiguddannede kandidater arbejder både i danske og kinesiske virksomheder.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22285

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A*
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

 

*Kinesisk A kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 

2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Kinesisk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Tilbud om samtale om uddannelsesvalg

Dit uddannelsesvalg er betydningsfuldt og kan være en svær beslutning. På Kinastudier vil vi gerne hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Hvis du søger om optagelse på Kinastudier som kvote 2 ansøger, vil du modtage et tilbud om at tale med en underviser og studievejleder om studiets indhold, arbejdsindsats, studieliv og karrieremuligheder. Samtalerne er ikke optagelsessamtaler og har ingen indflydelse på dine muligheder for optagelse, men er en god mulighed for, at du kan blive klogere på dit studievalg.

Samtalerne kommer til at foregå i april og maj enten ved fremmøde på Aarhus Universitet, Aarhus eller som Skype-samtale.

Uddannelsens opbygning

Fagene på Kinastudier fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest får du grundlæggende færdigheder i det kinesiske sprog. Du lærer at tale og skrive kinesisk, og du får kendskab til korrekt grammatik og udtale. Desuden får du indsigt i Kinas historie, kultur og samfundsforhold.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

 

 

Studieliv

Det faglige liv på Kinastudier

Det meste af undervisningen på Kinastudier foregår som øvelser og holdundervisning, hvor du skal holde oplæg og bidrage til diskussioner sammen med dine medstuderende. På Kinastudier bliver du også en del af en læsegruppe, og du kommer blandt andet til at lave projekter, oplæg og sproglige opgaver sammen med dine medstuderende.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Kinastudier. Din tid bliver fordelt mellem at deltage i undervisningen og forberede dig til undervisningen. Du skal regne med en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsarbejde, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver eneste dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at strukturere din tid og arbejde selvstændigt.

Mandag:
9-11: Kinesisk 1 - Almen grammatik
11-13: Kinesisk 1 - Tegn
13-16: Læsning og forberedelse

Tirsdag:
8-14: Kinesisk 1 - Grammatik
14-17: Forberedelse i studiegruppe

Onsdag:
8-9: Læsning
9-11: Introduktion til Kinas historie
11-16: Opgaveløsning i studiegruppe

Torsdag:
9-12: Læsning
12-14: Kinesisk 1 - Konversation
14-16: Læsning og forberedelse
16-18: Kinesisk 1 - Mundtligt kinesisk

Fredag:
9-11: Løsning af grammatiske opgaver
11-15: Projektarbejde i studiegruppe
15-18: Fredagsbar


Det sociale liv på Kinastudier

Livet på Kinastudier er andet end bøger og kinesiske tegn. Du kan også deltage i nogle af de mange faglige og sociale arrangementer, der findes på studiet. Du kan blandt andet være med i:

Asiatisk Fagudvalg
Kinastudier deler fagudvalg med Japan- og Sydasienstudier. Det er de studerendes talerør på universitetet, og her kan du få indflydelse på dit studiemiljø.

Asiatisk Fredagsbar
Hver måned skruer Asiatisk Fredagsbar op for musikken og tilbyder kolde drikkevarer og god stemning.

Læs i udlandet
På Kinastudier er det oplagt at rejse til Kina, og derfor foregår 4. semester af uddannelsen på Peking Universitet. Dit semester i Kina giver dig mulighed for at forbedre dine sproglige færdigheder og selv opleve kinesisk kultur. Hvis ét semester i udlandet ikke er nok, har du også mulighed for selv at tilrettelægge endnu et udlandsophold på sidste år af din bacheloruddannelse. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Kinastudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Som bachelor i Kinastudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på standardkinesisk. Dit kendskab til Kinas kultur, historie og samfund gør dig i stand til at analysere samfundsmæssige og interkulturelle problematikker i relation Kina. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Kina, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

De seneste fire års kandidater fra Kinastudier arbejder typisk i gymnasieskolen og danske eller kinesiske virksomheder inden for marketing, salg og eksport  Det er også muligt at arbejde som interkulturel konsulent, tolk eller oversætter.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Kinastudier skal du på uddannelsens sidste år vælge et tilvalg. Du har mange forskellige muligheder, og studerende på Kinastudier vælger eksempelvis:

 • Tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Tilvalg i Antropologi
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Humanistisk Organisationsudvikling


Kandidat

Mange bachelorer i Kinastudier vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver særlige tilvalg, og du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Asienstudier (Kinastudier), hvor du tilegner dig et højere sprogligt niveau i kinesisk. Med udgangspunkt i grundfagligheden fra din bacheloruddannelse lærer du at behandle emner, der relaterer sig til Kina og Asien på en mere selvstændig videnskabelig og kritisk måde.
 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, der giver dig værktøjer til at kunne forstå mennesket som socialt og kulturelt væsen i sammenspil med andre mennesker og samfundet.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.