DIPLOMINGENIØR

MASKINTEKNIK

INNOVATION OG DESIGN

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (sommerstart): 7,4 (Standby: -)   |   Kvote 1 2018 (vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som ingeniør i maskinteknik kombinerer du idéer, viden og ingeniørfagligt overblik til at skabe alt lige fra små tekniske løsninger til de største banebrydende innovationer. Ingeniør i Maskinteknik er en diplomingeniøruddannelse med et halvt års praktik. Som diplomingeniør kan du vælge at læse videre på den to årige kandidatuddannelse til civilingeniør i Mekanik eller du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet.

Hverdagen på maskinteknik

Undervisningen på maskinteknik bygger på forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. På de fire første semestre arbejder du med konkrete problemer inden for emner som matematik, statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, termodynamik, instrumentering og måleteknik. I løbet af uddannelsen lærer du at konstruere løsninger, så de fungerer i et balanceret forhold mellem mennesker, produktion, miljø og økonomi.

Du bruger teorien i praksis

På maskinteknik studiet undersøger du, hvordan ting virker, og hvordan de kan forbedres. Undervisningen er tværfaglig og anvendelsesorienteret, og i løbet af uddannelsen vil du bruge teorien i praksis, når du laver semesterprojekter sammen med dine studiekammerater. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som du udfører i samarbejde med en virksomhed.

Praktik og specialisering

På femte semester er du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Maskinteknik-ingeniøruddannelsen har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde praktikplads. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

På sjette og syvende semester kan du specialisere dig inden for én af følgende retninger:

  • Product Development & Engineering (Produktudvikling og konstruktion)
  • Integrated Product & Manufacturing Development (Integreret produkt- og produktionsudvikling)
  • Manufacturing & Materials Technology (Produktions- og materialeteknologi)
  • Energy Systems & Process Engineering (Energisystemer og procesdesign)

   Karrieremuligheder og civilingeniør

   Som diplomingeniør i maskinteknik kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde med produktudvikling, konstruktion, styring og regulering af alt fra vindmøller til hospitalsudstyr. Du kan også arbejde med projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse, ligesom du kan vælge at læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør i Mekanik eller Biomedicinsk teknologi/teknik.

   Visninger
   "Det handler om at være skarp" Mød Anders som på sin uddannelse til diplomingeniør i Maskinteknik arbejder på et projekt, der kan have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan hele verden bliver bundet sammen i fremtiden.

   Adgangskrav

   Optagelsesområdenummer

   22860 (Sommerstart)

   22865 (Vinterstart)

   For at søge denne uddannelse kræves:

   En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

   • Matematik A
   • Fysik B eller Geovidenskab A
   • Kemi C eller Bioteknologi A

   Ansøgere med en ikkedansk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

   Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

   Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

   Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

   Kvote 2

   Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

   Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. 

   For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

   Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.

   Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende eksamen tæller ikke med i de 12 måneder. 

   Motiveret ansøgning

   Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

   Kriterier der indgår i helhedsvurderingen:

   • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
   • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
   • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
    • Matematik A
    • Fysik B eller Geovidenskab A
    • Kemi C (eller Bioteknologi A)
   • Maksimalt 1 års dokumenteret arbejde eller studieophold i udlandet
   • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

   Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

   Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

   Optagelsen 2019

   Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

   NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

   Optagelsesprøve

   Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

   Udvælgelseskriterier i kvote 2

   Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

   • Score fra optagelsesprøven
   • Gennemsnit i Matematik A
   • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

   Varsling for optagelsen 2020

   Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

   1. Score fra optagelsesprøve
   2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
   3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
   4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
   5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
    • Matematik A
    • Fysik B eller Geovidenskab A
    • Kemi C eller Bioteknologi A

   Uddannelsens opbygning

   Studieordning

   I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

   Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor og på faktaarket. Klik på linket og download.

   Fra håndværker til ingeniør

   Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Maskinteknik, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

   Supplering

   Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

   Studieliv

   Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen i Maskin

   Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Maskin består primært af holdundervisning, og derudover kræver maskiningeniøruddannelsen en hel del selvstændige studier, regneopgaver og projektarbejde, hvilket du selv står for at planlægge. Du skal regne med at have cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen. 

   Praktik på 5. semester

   Som led i uddannelsen er det obligatorisk med et lønnet praktikophold på 5 måneder på dit 5. semester. Her kommer du til at arbejde som ingeniørassistent i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. I praktikken får du indblik i, hvordan en maskiningeniør arbejder. 

   Projektarbejde og selvstændige studier

   I den daglige undervisning og under praktikopholdet lærer du at arbejde projektorienteret sammen med andre for at udvikle de bedste produkter og tekniske løsninger. Du arbejder med konkrete problemer inden for termodynamik, statik, styrkelære og reguleringsteknik. I hvert semester anvendes kursernes teori til løsning af et praktisk semesterprojekt, som løses i mindre grupper. 

   Specialiseringer sidst på uddannelsen

   På sjette og syvende semester specialiserer du dig inden for et bestemt område. Du kan vælge at blive specialiseret inden for energi og systemdesign, materiale og produktionsteknologi samt maskinkonstruktion. Du har mulighed for at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. På syvende semester afslutter du studiet med et bachelorprojekt, som typisk udføres i samarbejde med en virksomhed. 

   Studerende: Du skal være nysgerrig efter, hvordan ting virker

   ”Jeg er helt vild med at læse til maskiningeniør. Jeg elsker at splitte ting ad og bygge op igen, og jeg har en masse vilde ideer til opfindelser, jeg kan få lov til at prøve af. Allerede på første semester designede jeg en rollator, der kunne gå over høje trin uden slisker. Det foregik i samarbejde med en hospitalsenhed, og det var virkelig stort at se, hvordan teorien forvandlede sig til en helt konkret løsning, der skabte værdi for andre mennesker. Hvis man vil læse til maskiningeniør, er det allervigtigste, at man er nysgerrig efter, hvordan ting virker.”
   Troels Andersen, diplomingeniørstuderende, Maskin 

   Sociale og faglige studenterforeninger

   På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan eksempelvis blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

   Følg studielivet på Aarhus Universitet

   - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

   Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

    

   Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

   Karriere

   Læs to år mere og bliv civilingeniør

   Som diplomingeniør i Maskin kan du vælge at læse videre til civilingeniør. Du kan vælge mellem to forskellige retninger, der begge giver ret til titlen cand.polyt. Den ene retning uddanner dig til civilingeniør i Mekanik. Her er der fokus på arbejdet med krævende udviklingsopgaver i procesindustrien, vindmølleindustrien eller i udviklingstunge produktionsvirksomheder inden for det maskintekniske område. Den anden retning er civilingeniør i Biomedicinsk teknik/teknologi, hvor du bygger bro mellem den tekniske verden og sundhedssektoren. Uddannelsen sætter fokus på de mange muligheder inden for medicoteknik, og klæder dig på til jobs i både medicoindustrien og sygehussektoren. 

   Mange forskellige jobfunktioner

   De fleste maskiningeniører arbejder helt overordnet med produktdesign. Det kan være inden for alt fra udvikling af ny vindmølleteknologi til hospitalsudstyr, kirurgiske værktøjer, kunstigt væv eller flymotorer. Mange kommer også i løbet af karrieren til at beskæftige sig med ledelse på forskellige niveauer. Det kan både være projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse. Maskiningeniøren er ofte god til at tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling og er trænet i at løse problemstillinger på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

   Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

   Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.