DIPLOMINGENIØR

MASKINTEKNIK

INNOVATION OG DESIGN

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (sommerstart): 7,4 (Standby: -)   |   Kvote 1 2018 (vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som ingeniør i maskinteknik kombinerer du idéer, viden og ingeniørfagligt overblik til at skabe alt lige fra små tekniske løsninger til de største banebrydende innovationer. Ingeniør i Maskinteknik er en diplomingeniøruddannelse med et halvt års praktik.

Undervisningen på maskinteknik bygger på forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. På de fire første semestre arbejder du med konkrete problemer inden for emner som matematik, statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, termodynamik, instrumentering og måleteknik. I løbet af uddannelsen lærer du at konstruere løsninger, så de fungerer i et balanceret forhold mellem mennesker, produktion, miljø og økonomi.

På maskinteknik studiet undersøger du, hvordan ting virker, og hvordan de kan forbedres. Undervisningen er tværfaglig og anvendelsesorienteret, og i løbet af uddannelsen vil du bruge teorien i praksis, når du laver semesterprojekter sammen med dine studiekammerater. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som du udfører i samarbejde med en virksomhed.

Praktik og specialisering

På femte semester er du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Maskinteknik-ingeniøruddannelsen har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde praktikplads. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

På sjette og syvende semester kan du specialisere dig inden for én af følgende retninger:

  • Product Development & Engineering (Produktudvikling og konstruktion)
  • Integrated Product & Manufacturing Development (Integreret produkt- og produktionsudvikling)
  • Manufacturing & Materials Technology (Produktions- og materialeteknologi)
  • Energy Systems & Process Engineering (Energisystemer og procesdesign)

   Karrieremuligheder

   Som diplomingeniør i maskinteknik kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde med produktudvikling, konstruktion, styring og regulering af alt fra vindmøller til hospitalsudstyr. Du kan også arbejde med projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse.

   Visninger
   "Det handler om at være skarp" Mød Anders som på sin uddannelse til diplomingeniør i Maskinteknik arbejder på et projekt, der kan have vidtrækkende konsekvenser for, hvordan hele verden bliver bundet sammen i fremtiden.

   Adgangskrav

   Optagelsesområdenummer

   22860 (Sommerstart)

   22865 (Vinterstart)

   For at søge denne uddannelse kræves:

   1. En adgangsgivende eksamen 

   2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

   3. Følgende specifikke adgangskrav:

   • Matematik A
   • Fysik B eller Geovidenskab A
   • Kemi C eller Bioteknologi A

   Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

   Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

   Opfylder du ikke karakterkravet?

   Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

   For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

   Kvote 2

   Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

   Læs om kvote 2 og adgangsprøven

   Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

   1. Score fra adgangsprøve
   2. Gennemsnit i Matematik A
   3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

   Varsling for optagelsen 2020

   Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

   1. Score fra optagelsesprøve
   2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
   3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
   4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
   5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
    • Matematik A
    • Fysik B eller Geovidenskab A
    • Kemi C eller Bioteknologi A

   Uddannelsens opbygning

   Studieordning

   I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

   Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor og på faktaarket. Klik på linket og download.

   Fra håndværker til ingeniør

   Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Maskinteknik, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

   Supplering

   Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

   Studieliv

   Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Maskin består primært af holdundervisning, og derudover kræver maskiningeniøruddannelsen en hel del selvstændige studier, regneopgaver og projektarbejde, hvilket du selv står for at planlægge. Du skal regne med at have cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen. 

   Praktik på 5. semester og specialisering

   Som led i uddannelsen er det obligatorisk med et lønnet praktikophold på 5 måneder på dit 5. semester. Her kommer du til at arbejde som ingeniørassistent i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. I praktikken får du indblik i, hvordan en maskiningeniør arbejder. 

   I den daglige undervisning og under praktikopholdet lærer du at arbejde projektorienteret sammen med andre for at udvikle de bedste produkter og tekniske løsninger. Du arbejder med konkrete problemer inden for termodynamik, statik, styrkelære og reguleringsteknik. I hvert semester anvendes kursernes teori til løsning af et praktisk semesterprojekt, som løses i mindre grupper. 

   På sjette og syvende semester specialiserer du dig inden for et bestemt område. Du kan vælge at blive specialiseret inden for energi og systemdesign, materiale og produktionsteknologi samt maskinkonstruktion. Du har mulighed for at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. På syvende semester afslutter du studiet med et bachelorprojekt, som typisk udføres i samarbejde med en virksomhed.

   Sociale og faglige studenterforeninger

   På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan eksempelvis blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

   Følg studielivet på Aarhus Universitet

   - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

   Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

    

   Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

   Karriere

   De fleste diplomingeniør i maskinteknik arbejder helt overordnet med produktdesign. Det kan være inden for alt fra udvikling af ny vindmølleteknologi til hospitalsudstyr, kirurgiske værktøjer, kunstigt væv eller flymotorer. Mange kommer også i løbet af karrieren til at beskæftige sig med ledelse på forskellige niveauer. Det kan både være projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse. Maskiningeniøren er ofte god til at tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling og er trænet i at løse problemstillinger på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

   Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.