MEDIEVIDENSKAB

Om analyse af medier, mediernes indhold og deres betydning for vores samfund og kultur.

Introduktion

På Medievidenskab analyserer og undersøger du målgrupper og deres reaktioner på medier. Du lærer om de strategiske, juridiske, økonomiske og produktionsmæssige vilkår i mediebranchen, og du arbejder teoretisk med både helt nye og mere veletablerede medier og kommunikationsformer.

Hverdagen på Medievidenskab

Undervisningen på Medievidenskab varierer mellem forelæsninger, holdtimer og arbejde i læsegrupper. Dialog og samarbejde er en stor del af hverdagen på Medievidenskab. Du kommer til at holde oplæg, deltage i diskussioner og bruge meget tid med din læsegruppe, når I arbejder med undersøgelser og laver projekter med brugere og medier i fokus.

Humaniora og samfundsvidenskab

Medievidenskab blander elementer fra humaniora og samfundsvidenskab. Du analyserer genrer, fortolker tekster og arbejder med sociologi, etnografi og livsstilsanalyse. Du kommer også igennem samfundsvidenskabelige discipliner som virksomhedsforståelse og organisationsanalyse, og du arbejder med forskningsområder som globaliseringsteori, netværksteori og innovationsforståelse.

Karrieremuligheder

De fleste bachelorer i Medievidenskab fortsætter på en kandidatuddannelse. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Medievidenskab, som kan give dig jobmuligheder inden for områder som pressehåndtering, strategiske kommunikationsopgaver, kampagneplanlægning, mediemonitorering, programplanlægning, markedsføring, tilrettelæggelse og produktion.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22320

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, eller Kommunikation/it A

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A 
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog, eller Kommunikation/it A

Uddannelsens opbygning

Fagene på Medievidenskab stiller skarpt på afsender, modtager og medietekst. Du får kendskab til historien og lovgrundlaget bag udvalgte medieinstitutioner i Danmark og i udlandet. Desuden lærer du at analysere medietekster ud fra blandt andet deres brug af æstetiske virkemidler samt undersøge deres kulturelle og samfundsmæssige betydninger. Sidst men ikke mindst lærer du at undersøge brugerens oplevelse og brug af et givent medie.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan uddannelsen er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor kan du se et diagram over uddannelsens opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Det faglige studieliv på Medievidenskab

Til forelæsningerne på Medievidenskab præsenterer underviseren teorierne for hele din årgang. Til holdundervisningen forventes det, at du og dine medstuderende selv kommer på banen med oplæg, diskussion og spørgsmål. Du bliver også del af en læsegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, lave projekter og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Medievidenskab. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med, at du selv forbereder dig til undervisningen og holder møder med din læsegruppe. Derfor er Medievidenskab et fuldtidsstudie, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
9-11 Læsegruppe
11-14 Akademisk genreforståelse og formidling
14-17 Læsning

Tirsdag:
9-16 Læsning

Onsdag:
9-15 Medietekstanalyse

Torsdag:
8-11 Læsning
11-14 Læsegruppe
14-16 Medieudvikling

Fredag:
8-14 Læsning
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik

Det sociale studieliv på Medievidenskab

Medievidenskab har base i IT-byen Katrinebjerg. Her findes også IT-virksomheder og forskningscentre, hvilket sikrer et livligt studiemiljø. På Katrinebjerg findes en masse faglige og sociale foreninger, som du kan nyde godt af i din fritid: 

SAMS
Den nationale studenterforening for Medievidenskab og Kommunikation hedder SAMS. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag og udgiver magasinet SAMSON. Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for medlemmerne.

Fredagsbar.dk
Medievidenskab deler fredagsbar med Digital design og Informationsvidenskab. Her kan du nyde kolde øl, sodavand, god stemning og snakke med dine medstuderende hver fredag fra klokken 14. Læs mere og se billeder.

Kontekst
Studenterbladet for studierne på Katrinebjerg hedder Kontekst. Det udkommer fire gange årligt og er skrevet af studerende for studerende. Læs bladet.

PANIK
Party All Night In Katrinebjerg. Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne IT-byen til dans fest og farver. Læs mere og se billeder.

UNITY: Katrinebjerg
Det er sjovt og lærerigt at afprøve sine evner i tværfaglige og erhvervsmæssige sammenhænge. Derfor samler Unity: Katrinebjerg de studerende i IT-byen i et fælles netværk. UNITY laver arrangementer, hvor de studerende kan møde erhvervslivet, og på hjemmesiden kan du være heldigt at finde dit nye studiejob. 

Læs i udlandet

På Medievidenskab er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under et ophold i udlandet får du mulighed for at stifte bekendtskab med landets mediekultur, og du forbedrer dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse kan du benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

 

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Som færdiguddannet bachelor i Medievidenskab afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, herunder hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Med en bacheloruddannelse i Medievidenskab får du viden om samspillet mellem medier, mennesker, organisationer og samfund. Desuden opnår du en forståelse for forskellige former for medieret kommunikation samt strategisk kommunikation og målgrupper. Du får kendskab til virkemidler og processerne i en medieproduktion, og igennem projekter udvikler du dine evner til at samarbejde. 

De fleste kandidater i Medievidenskab arbejder med kommunikation og formidling i offentlige eller private virksomheder, hvor de eksempelvis laver medieanalyse, håndterer og rådgiver om pressehåndtering eller redigerer tekst og designer grafik til virksomheders hjemmesider. Andre arbejder som administrative medarbejdere, projektledere eller undervisere. 

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i Medievidenskab skal du vælge et tilvalg. Du har mange valgmuligheder, og andre studerende på Medievidenskab har eksempelvis valgt: 

 • Film og medier
 • Begivenhedskultur
 • Journalistisk formidling 

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Medievidenskab, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Medievidenskab, hvor du skal kombinere de metoder, du har lært på din bacheloruddannelse, og specialisere dig inden for bestemte emner.
 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, hvor du kommer til at studere samspillet mellem mennesker og informationsteknologier.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik, der giver dig mulighed for at bringe din medievidenskabelige faglighed i spil samtidig med, at du opøver journalistiske færdigheder.
 • Kandidatuddannelsen i Virksomhedskommunikation, som sætter fokus på den strategiske ledelse af kommunikative processer.