Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Optagelse » Kvote 2

Kvote 2

Alle kvote 2-ansøgninger behandles konkret og individuelt.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 30. juli.

Udvælgelseskriterier

Alle ansøgere i kvote 2 skal, som ansøgere i kvote 1, opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Bemærk at der er andre kvote 2-kriterier for de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser samt diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Se længere nede på siden.

Konkret vurdering

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende: 1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Udgangspunktet for den konkrete vurdering tages i et udregnet gennemsnit af særligt relevante gymnasiale fag - du kan læse mere om det særlige faggennemsnit herunder. De særligt relevante fag kan du se i Studieguiden under de konkrete kvote 2-kriterier for hver bacheloruddannelse.

Erhvervsarbejde, udlandsophold, højskoleophold og lignende er ikke i sig selv særligt relevante kvalifikationer i forhold til ansøgning om optagelse på en bacheloruddannelse. De særlige kvalifikationer skal have en tæt kobling til den uddannelse, man søger optagelse på.

Eksempler på andre særligt relevante kvalifikationer har hidtil været: At have været udsendt som sygepasser med forsvaret i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i medicin (modsat betragtes det ikke som et særlig relevant forhold, at du har aftjent din værnepligt)

Arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed).

Du kan anføre særligt relevante kvalifikationer under fanen ”Uddannelsesvalg”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. Du kan også uploade et dokument til din ansøgning, hvori du anfører, hvilke særlige kvalifikationer du har, og hvordan de efter din vurdering er særligt kvalificerende i forhold til den uddannelse, som du søger optagelse på.

Husk at alle de relevante kvalifikationer, du nævner, skal dokumenteres. Hvis de ikke er dokumenteret, kan de ikke indgå i vurderingen.

Din dokumentation skal uploades til din ansøgning på optagelse.dk. Dit cpr.nr. skal være tydeligt angivet på dokumentationen. Du kan uploade supplerende dokumentation frem til 5. juli.

De erhvervsøkonomiske og de erhvervssproglige bacheloruddannelser, samt bacheloruddannelser på Ingeniørhøjskolen, tager i stedet afsæt i andre kriterier. Dem kan du også læse om nedenunder.

Kvote 2 faggennemsnit

Rækken af relevante fag er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Faggennemsnittet indgår i vurderingen efter princippet om faldende faggennemsnit. Det vil sige, at ansøgere med det højeste gennemsnit af de relevante fag prioriteres højest.

I udregningen indgår det bedste resultat af hver enkelt fag på det krævede niveau eller derover, uanset om resultatet er opnået ved den adgangsgivende eksamen eller ved supplering.

Sådan beregnes kvote 2 fagsnittet.

Ansøgere har mulighed for at forbedre gennemsnittet i de særligt relevante gymnasiale fag ved at supplere i de enkelte fag. Supplering med henblik på at forbedre karakterer i kvote 2 faggennemsnitfag skal ligeledes være afsluttet og dokumenteret 5. juli i ansøgningsåret.

Kvote 2 og erhvervsøkonomiske og erhvervsproglige bacheloruddannelser i Aarhus

Bemærk venligst der er andre kvote 2-kriterier for de erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige bacheloruddannelser på Aarhus Universitet.

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Vurderingen af ansøgninger i kvote 2 sker med udgangspunkt i en række objektive kriterier.

Objektive kriterier:

Flere forskellige aktiviteter indenfor samme periode kan indgå i vurderingen. F.eks. kan optagelse på relevant videregående uddannelse i udlandet tælle som både studierelevant videregående uddannelse og studierelevant udlandsophold.

Herudover kan du kvalificere dig yderligere via forskellige aktiviteter, forudsat at du opfylder adgangsbetingelserne.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på i alt 12 måneder. Karakterer- og niveauer fra din adgangsgivende uddannelse tæller ikke med i de 12 måneder.

Du kan se hvilke objektive kriterier, der indgår i kvote 2 vurtderingen til de respektive bacheloruddannelser, hvis du i uddannelsesoversigten vælger den uddannelse du er interesseret i at søge optagelse på. 

Kvote 2 kriterier for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Hvis du ansøger om at blive optaget på en uddannelse på den tidligere Ingeniørhøjskole i Aarhus, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige kvote 2 kriterier for disse. Ansøgninger i kvote 2 vurderes på baggrund af en helhedsvurdering af studiepotentiale og motiveret ansøgning. I vurderingen indgår en række objektive kriterier som fx karakterer i særligt relevante fag samt andre relevante dokumenterede kvalifikationer, heriblandt en motiveret ansøgning.

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de specifikke adgangskrav. Ansøgere der har adgangskursus som adgangsgivende eksamen, skal søge i kvote 2.

Objektive kriterier

Du skal skrive en motiveret ansøgning (maksimum 2400 tegn) og redegøre for dit ønske om at blive optaget på den specifikke ingeniøruddannelse. Der lægges vægt på, at ansøgeren kan redegøre for at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Udover den motiverede ansøgning bliver der i helhedsvurderingen bl.a. lagt vægt på relevant uddannelse, erhvervsarbejde (herunder militærtjeneste) og udlandsophold.

De objektive kvote 2 kriterier gælder på uddannelserne til diplomingeniør i bioteknologi, bygning, bygningsdesign, elektro, informations- og kommunikationsteknologi, maskin, stærkstrøm og sundhedsteknologi. Du kan se, hvilke objektive kriterier, der indgår i kvote 2 vurderingen til de respektive bacheloruddannelser, hvis du i uddannelsesoversigten vælger den uddannelse, som du er interesseret i at søge optagelse på.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk