Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Psykologi

Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi - Introduktion

Studerende

Psykologi er et spændende fag, hvor jeg kan blande det akademiske med lidt praktisk og min lyst til at komme ud at gøre noget for andre mennesker.

Lotte Højfeldt, stud.psych


Mennesket i centrum

Mennesket og vores forhold til hinanden står i centrum på Psykologi. Faget beskæftiger sig både med det normale og det afvigende menneske. Sagt på en anden måde handler psykologien om menneskets tænkning, følelser, motiver og vilje – og om menneskets oplevelser og handlinger, både i forhold til sig selv og andre.


Teori og atter teori
Faget Psykologi er først og fremmest et teoretisk fag, og du skal være forberedt på, at en stor del af studiet går med fordybelse og kritisk refleksion over teoretisk stof. Mange søger ind på Psykologi i håbet om at få en række færdigheder, som de hurtigt kan bruge i deres hverdag, men det er langtfra virkeligheden på studiet. At læse psykologi er akademisk og teoretisk, og det skyldes, at det er afgørende, at man har et godt funderet videnskabeligt udgangspunkt, når man senere som færdiguddannet psykolog kommer til at arbejde med andre mennesker. På de første semestre skal du tilegne dig en bred og grundlæggende viden. På kandidatstudiet bliver der øget fokus på, hvordan en professionel psykolog anvender teorien i praksis, men det er først efter endt uddannelse, at du opnår egentlige praktiske færdigheder i psykologi.


Nåleøjet er smalt
Der er rift om studiepladserne på Psykologi. Hovedparten af de studerende bliver optaget på deres karaktergennemsnit, og så er langt de fleste i øvrigt piger.


Meget ligger fast
På den første del af studiet ligger fagene meget fast. Det hænger blandt andet sammen med, at psykologi er en professionsuddannelse, og at kun kandidater i psykologi kan bruge titlen cand.psych. De fleste søger optagelse på kandidatuddannelsen efter de tre år på bachelorstudiet, og her kan man i nogen grad rette sine studier mod bestemte områder inden for psykologien.


Fagene på bachelordelen
Bachelorstudiet indeholder en række almene fag og anvendelsesorienterede fag: Social- og personlighedspsykologi handler om forholdet mellem individ og omgivelser. Kognitions- og indlæringspsykologi drejer sig om de processer, hvorigennem erfaring opbygges, og adfærd reguleres. Udviklingspsykologi omhandler individets udvikling. Arbejdspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem mennesket og arbejdet. Klinisk psykologi omhandler psykiske og psykosomatiske lidelser samt behandlingsmetoder. Pædagogisk psykologi beskæftiger sig med opdragelse og undervisning. Desuden indeholder bacheloruddannelsen forskningsmetode og støttefagene statistik og biologisk psykologi, samt fagområder som filosofi, psykiatri og formidling.


Forskningen på Psykologi
Forskningen på Psykologi er organiseret i en række forskningsenheder, der koncentrerer sig om en lang række af psykologiens centrale problemstillinger. Du kan læse mere herom på Psykologis hjemmeside på www.psy.au.dk/forskning/forskningsenheder.


ACCREDITATIONS

School of Business and Social Sciences er akkrediteret af EQUIS (European Quality Improvement System) og AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Optagelsesområdenummer

22420

Studiested

Aarhus

Undervisningssprog

Dansk

Eksempler på mulige kandidatuddannelser

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.04.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk