PSYKOLOGI

Psykologi er videnskaben om mennesket og menneskers forhold til hinanden. Du lærer om menneskers tænkning, følelser, motiver og vilje.

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Psykologi er en akademisk uddannelse, som bygger på teoretiske tilgange til psykologien. Uddannelsen sikrer dig således et videnskabeligt psykologisk udgangspunkt, før du som færdiguddannet bachelor kan bruge psykologien som udgangspunkt for at arbejde med mennesker.

Hverdagen på Psykologi

Undervisningen på Psykologi bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og laver projektarbejde med din læsegruppe. Psykologi er en teoretisk uddannelse, der bygger på de 6 store grundfag (se nedenfor), men du kommer også igennem støttefag som statistik, forskningsmetode og neurovidenskabelig psykologi samt fagområder som filosofi, psykiatri og formidling.

Bacheloruddannelsen er dit fremtidige grundlag

Bacheloruddannelsen giver dig et grundlæggende kendskab til psykologiens store fagområder og skaber et videnskabeligt grundlag for dit senere arbejde med faget. I løbet af uddannelsen har du undervisning inden for områder som social- og personlighedspsykologi, kognitionspsykologi, udviklingspsykologi, neuropsykologi, arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi, klinisk psykologi og pædagogisk psykologi.

Karrieremuligheder

Det kræver en kandidatuddannelse i Psykologi at arbejde som psykolog i praksis. De fleste bacheloruddannede vælger derfor at læse videre på kandidatuddannelsen i Psykologi, som er en praktisk rettet overbygning på bacheloruddannelsen. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bestemte områder af psykologien, og du får meget varierede jobmuligheder inden for faget.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22420

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik C eller Kemi C eller Biologi C
 • Historie C, Samfundsfag C, Samtidshistorie C, Psykologi C eller Filosofi C

 

Overflytning/genindskrivning

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Psykologi er bygget op omkring teoretiske fag. De centrale områder for uddannelsen er først og fremmest social- og personlighedspsykologi, der handler om forholdet mellem individ og omgivelser, udviklingspsykologi, der handler om individets udvikling, samt kognitions- og indlæringspsykologi, der handler om de processer, hvorigennem erfaring opbygges og adfærd reguleres. Du vil igennem uddannelsen også stifte bekendtskab med andre psykologiske områder samt fag, der berør filosofi, psykiatri og formidling.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen på Psykologi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Psykologi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Psykologi

Som studerende på Psykologi bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. I har holdundervisning sammen, hvor I deltager aktivt via øvelser og diskussioner. Til forelæsningerne gennemgår din underviser dagens tekster for hele din årgang i et stort auditorium, mens I til instruktortimerne får hjælp fra en ældre studerende til at forstå teksterne eller udarbejde forskellige øvelser. 

På Psykologi bliver du også en del af en læsegruppe. I kan blandt andet bruge hinanden i den daglige læsning samt sparre med hinanden i forbindelse med eksamen. Derudover skal i holde oplæg sammen. 

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for studerende på 1. semester på bacheloruddannelsen i Psykologi. Du vil opleve, at Psykologi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har undervisning hver dag. Du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig, og med tiden finder du også ud af, hvordan du bedst strukturerer din uge. 

Mandag
9-12: Forelæsning i Psykologiens Fundering og Perspektiv
12-16: Forberedelse

Tirsdag
8-11: Holdundervisning i Social- og Personlighedspsykologi
11-16: Forberedelse 

Onsdag
9-12: Forberedelse
12-16: Forberedelse 

Torsdag
8-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Social- og personlighedspsykologi 

Fredag
8-11: Arbejde i læsegruppe
11-15: Forberedelse 

Det sociale studieliv

Som studerende på Psykologi bliver du en del af et stort og velfungerende studiemiljø, hvor du har mulighed for at deltage i en masse sociale og faglige foreninger. 

FAPIA

Hvis du vil være med til at forbedre Psykologis studiemiljø, så skal du blive en del af FAPIA. Foreningen sørger for, at alle ved, hvad der foregår på studiet, og samtidig giver den økonomisk støtte til sociale og faglige arrangementer. 

Kein Cortex

På Psykologi holder fredagsbaren Kein Cortex åbent hver fredag. Her har du mulighed for at afslutte ugen sammen med dine medstuderende over en kold eller vand. 

Studenterbladet Psyken

Psyken er de studerendes blad, der rummer alt fra seriøse og informative artikler til farverige anmeldelser af fester. Som medlem af redaktionen er du med til at informere og underholde dine medstuderende og alle ansatte på studiet. Læs bladet her: www.issuu.com/psyklen 

Kursusgruppen

Hvis du vil arrangere foredrag, der introducerer studerende på Psykologi til forskellige arbejdsområder og metoder inden for psykologien, skal du blive en del af Kursusgruppen. De emner, som foredragene kredser om, bliver typisk ikke berørt synderligt på studiet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Som bachelor i Psykologi får du en bred og grundlæggende viden om det psykologiske felt. Du lærer blandt andet om menneskets tænkning og følelser, samt hvordan mennesket oplever og handler i forhold til sig selv og andre. Som bachelor i Psykologi bliver du først og fremmest god til at belyse, formidle og tage kritisk stilling til psykologiens teorier om eksempelvis menneskelige forhold og konflikter. 

Du skal være opmærksom på, at arbejdet med, hvordan en psykolog anvender teori i praksis, først bliver en stor del af dit studie på kandidatuddannelsen. Først herefter opnår du egentlige praktiske færdigheder i psykologi, hvorefter du kan arbejde med andre mennesker i det virkelige liv. 

Som færdiguddannet kandidat i Psykologi er dine jobmuligheder meget varierede. De fleste bliver ansat i det offentlige. Det kan eksempelvis være på sygehuse, i psykiatrien eller i social- og sundhedssektoren. Andre bliver ansat i det private som erhvervspsykologer, i fagforeninger eller lignende. Du har også mulighed for at undervise i psykologi på eksempelvis gymnasier og højskoler. 

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse i Psykologi, kan du efter to års psykologifagligt arbejde opnå autorisation. Dermed kan du blandt andet blive privatpraktiserende psykolog. Efter yderligere 3 års virke kan du opnå en specialistbetegnelse inden for et konkret psykologisk område. Det kræver dog blandt andet, at du deltager i flere kurser. 

Kandidat

Langt de fleste bachelorer i Psykologi vælger at fortsætte på kandidatuddannelsen i Psykologi. Du har dog også mulighed for at fortsætte på en lang række af andre kandidatuddannelser. Andre studerende har eksempelvis tidligere valgt:

 • Kandidatuddannelsen i Psykologi, hvor du i højere grad fokuser på, hvordan en professionel psykolog anvender den psykologiske teori i praksis.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en bred viden om europæiske forhold – politiske såvel som historiske og kulturelle.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du får et internationalt perspektiv på samfundsrelevante emner.
 • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, hvor du lærer at anvende psykologiens teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger.