Aarhus Universitets segl

UDDANNELSESVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 Aarhus: 7,6 (Standby: Alle optaget) 
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 Emdrup: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus eller København |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: Aarhus: 22510 | København: 22520

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Som uddannelsesvidenskaber bidrager du til at udvikle uddannelser og livslang læring i samfundet. Uddannelsesvidenskab beskæftiger sig med teorier og metoder med afsæt i aktuel uddannelsesforskning og forskellige perspektiver på uddannelse.                          

Hverdagen på Uddannelsesvidenskab

Undervisningen på Uddannelsesvidenskab bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du arbejder med praktiske øvelser, holder oplæg og laver projekter med din studiegruppe. Du studerer de nyeste teorier om viden og læring, og du kommer omkring fag som uddannelsessociologi, politik og økonomi, antropologi, filosofi, psykologi og pædagogik.

Fremtidens uddannelse

Uddannelsesvidenskab giver dig det store overblik over uddannelsesområdet. Du får indblik i, hvilken rolle læring, uddannelse og pædagogik spiller i (og udenfor) skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og politiske organisationer, samt hvordan disse områder hænger sammen i en moderne samtid.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, som kan give dig jobmuligheder inden for områder som kompetenceudvikling i organisationer og virksomheder, medarbejderudvikling og uddannelsesrådgivning.


Video: To studerende og to undervisere fortæller om uddannelsen


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdt u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Uddannelsesvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på pædagogik, læring og uddannelse, erhvervserfaring som fx lærervikar, videregående uddannelse indenfor læring eller humaniora.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab bevæger sig alle inden for samfundsvidenskab og humaniora. Fagene tager afsæt i aktuel uddannelsesforskning og er bygget op omkring elementer fra sociologi, antropologi, filosofi, psykologi og pædagogik. Tværfagligheden er derfor et gennemgående element i de fag, du møder på studiet.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Uddannelsesvidenskab

Som studerende på uddannelsen vil du møde en række forskellige typer af undervisning (forelæsninger, holdundervisning, praktiske øvelser, studenteroplæg, kollektiv vejledning og projektarbejde). Fælles for dem er, at uddannelsen arbejder med at fremme aktiv deltagelse og kritisk stillingtagen, så du som studerende skaber en solid faglig profil og identitet som uddannelsesvidenskaber.          

Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Det sociale studieliv på Uddannelsesvidenskab

Du kan læse bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab på enten Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København). Som studerende på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) får du din daglige gang i Danmarks største forsknings- og undervisningsmiljø inden for læring, uddannelse og pædagogik, og du bliver en del af hele instituttets studiemiljø, der også består af kandidat- og masterstuderende fra forskellige uddannelser. Hvad enten du studerer på Campus Aarhus eller Campus Emdrup (København), er der på Uddannelsesvidenskab et levende studiemiljø, hvor du kan engagere dig i diverse foreninger.

 • De Studerendes Råd (DSR): På DPU kan du blive en del af det studenterpolitiske organ DSR. Rådet varetager de studerendes interesser i forbindelse med politiske, sociale og faglige forhold. Du kan læse mere om DSR her.
 • DPU Debat: I både Aarhus og Emdrup afholdes DPU Debat, som holder oplæg og diskussioner for ansatte og studerende på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Her kan du læse om DPU Debat Aarhus og DPU Debat Emdrup (København).
 • UddannelsesImperiet: Hvis du har lyst til at bidrage til et kritisk studenterpolitisk debatmiljø, så er UddannelsesImperiet noget for dig. Diskussionerne udgives som podcast og fokuserer på interne og eksterne pædagogiske og uddannelsesmæssige problemer. Lyt her.
 • Foreninger på Campus Aarhus, Paideia - din fredagsbar på DPUFredagsbaren på Campus Aarhus hedder Paideia. Her kan du ca. en gang om måneden nyde en kold øl eller vand sammen med dine medstuderende.
 • Foreninger på Campus Emdrup (København), Bar BundPå Campus Emdrup (København) hedder fredagsbaren Bar Bund. Her kan du hver fredag runde ugen af med en hyggelig snak over en kold øl eller vand til lyden af god musik sammen med dine medstuderende.
 • Foreninger på Campus Emdrup (København), DPU Løbeklub: På campus Emdrup (København) kan du blive en del af DPU løbeklub, som holder fælles løbeture, hvor man har mulighed for at lære andre studerende på campus at kende på tværs af uddannelserne.
 • Foreninger på Campus Emdrup (København), UDV Strikkeklub: Har du lyst til at kombinere strikning med samtaler om Durkheim og Bourdieu, kan du melde dig ind i uddannelsesvidenskabs egen strikkeklub. 

Læs i udlandet

Som studerende på Uddannelsesvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold er dels med til at udvikle dine sproglige evner, mens du samtidig får mulighed for at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Med bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab lærer du at arbejde og tænke tværfagligt. Det gør dig i stand til at handle professionelt i feltet mellem mennesker, organisationer og samfund. Du får en bred forståelse for hele uddannelsesfeltet og kan analysere hvilken rolle læring, uddannelse og pædagogik spiller i skoler, virksomheder og politiske institutioner. Du får også indsigt i, hvordan vidensamfundet fungerer, og hvordan man bedst leder en organisation og vejleder de mennesker, der er ansat i den.

Som færdiguddannet er der et bredt spektrum af jobs, du vil være kvalificeret til. Du kan fx arbejde som uddannelseskonsulent med ansvar for udviklings- og evalueringsaktiviteter i offentlige organisationer. Du vil også kunne arbejde med kortlægning af virksomheders og organisationers kompetencebehov eller med konsulentvirksomhed i offentlige og private organisationer, fx i forbindelse med medarbejderudvikling og -rekruttering.

Kandidat

Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver dig mulighed for at læse videre på de fleste af kandidatuddannelserne på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Det kan eksempelvis være:

 • Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, hvor du får mulighed for at specialisere og fordybe dig endnu mere i områder som eksempelvis uddannelsesforvaltning og HR.
 • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi, hvor du lærer at anvende psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger.
 • Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi, der handler om at analysere kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge og perspektiver.

Mød tre kandidater i uddannelsesvidenskab:

Karrierevejledning

Du kan læse mere om en række karrierevejledningstilbud blandt andet arrangementer og workshops og få vejledning om beskæftigelsesmuligheder om din uddannelse hos Arts Karriere. Du kan også danne dig et overblik over mulige jobs med kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab i Arts Karrieres karrierekatalog.