Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIOTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,9 (Standby: ingen optaget)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bioteknologi handler om at bruge naturens egne biologiske systemer og organismer til at udvikle bæredygtige teknologier inden for eksempelvis medicin, sundhed, grøn energi og miljøteknologi. Det er et område, verdenssamfundet satser massivt på, og i Danmark er vi med helt fremme. Med denne uddannelse – hvor du bl.a. får en solid teoretisk specialviden i fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, cellebiologi, matematik og bioteknologisk produktion – kommer du derfor ud til et jobmarked med meget lav ledighed.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Bioteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning og laboratorie- og projektarbejde, og du vil få et bredt netværk gennem undervisning sammen med bl.a. kemikere og molekylærbiologer. Du vil blive undervist af topforskere, som samtidig vil være dine projektvejledere. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus Centrum.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret profil, der giver dig mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien. Og mulighederne er globale.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Bioteknologi(diplom og civil), kemiteknologi(civil), kemi(diplom) samt kemi og fødevareteknologi(diplom)

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Mød de studerende på Bioteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22131

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget på denne uddannelse:

 1. Du skal have bestået en af de adgangsgivende eksamener 
 2. Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav/fagniveauer:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B
 3. Du skal opfylde karakterkravet om mindst 6,0 i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).
  • Hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A    

Uddannelsens opbygning

Undervisningen i de naturvidenskabelige grunddiscipliner som matematik, fysik og kemi får du på højt niveau.  Herudover består uddannelsen af ingeniørvidenskabelige teknologifag, laboratoriearbejde og øvelser i proceshal, hvor du blandt andet også lærer at bruge det udstyr og mestre de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om naturvidenskab.

Du kommer til at beskæftige dig med at løse problemer og skabe nye muligheder inden for områder som medicinal bioteknologi, biomekanik, miljøteknologi, sygdomsdiagnose, ernæring, industriel bioteknologi, bioenergi, proceskontrol og meget mere.

Du skal opbygge videnskabelige kompetencer samt en analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Dine basisfag vil derfor inkludere en stor del matematik, hvor du bliver trænet i beregning og modellering af procesbetingelser samt kemi, hvor du får en forståelse af molekyler og reaktioner i biologiske systemer.

Du vil lære om manipulation af celler, enzymer og mikroorganismer på et teoretisk niveau, mens du i de mere ingeniørrettede kurser lærer at bruge din viden til at designe dyrkningsprocesser og fremstille produkter i mange forskellige sammenhænge.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig allerede som bachelorstuderende adgang til den nyeste viden inden for dit fag. Du vil derfor også - som en naturlig del af din uddannelse - komme til at tage del i det teknisk videnskabelige projektarbejde sammen med universitetets forskere på området og i mange tilfælde også virksomheder.

Studieordning

I studieordningen for civilingeniør - bacheloruddannelsen i Bioteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Efterspørgslen efter ingeniører inden for netop bioteknologi i Danmark og internationalt er steget markant de seneste år, og udviklingen går kun én vej: Opad.

Bioteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og her vil kompetente civilingeniører få en nøglerolle. Det handler blandt andet om at udvikle og implementere helt nye, bæredygtige energiformer, skabe fremtidens sunde fødevarer til en hastigt voksende befolkning og skabe nye behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, der i dag koster både liv og livskvalitet verden over.

Civilingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng. Samtidig følges uddannelsen af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske og bioteknologiske virksomheder, f.eks. AarhusKarlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi.

Det giver dig som kandidat mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i private og offentlige virksomheder inden for medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.