Aarhus Universitets segl

BIOTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 8,4 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22131

Introduktion

Bioteknologi handler om at bruge naturens egne biologiske systemer og organismer til at udvikle bæredygtige teknologier inden for eksempelvis medicin, sundhed, grøn energi og miljøteknologi. Det er et område, verdenssamfundet satser massivt på, og i Danmark er vi med helt fremme. Med denne uddannelse – hvor du bl.a. får en solid teoretisk specialviden i fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, cellebiologi, matematik og bioteknologisk produktion – kommer du derfor ud til et jobmarked med meget lav ledighed.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Bioteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning og laboratorie- og projektarbejde, og du vil få et bredt netværk gennem undervisning sammen med bl.a. kemikere og molekylærbiologer. Du vil blive undervist af topforskere, som samtidig vil være dine projektvejledere. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus Centrum.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret profil, der giver dig mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien. Og mulighederne er globale.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød de studerende på Bioteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Bioteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A*

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs om brush-up-kursus.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område, relevant erhvervserfaring inden for sundhed, miljø eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Undervisningen i de naturvidenskabelige grunddiscipliner som matematik, fysik og kemi får du på højt niveau.  Herudover består uddannelsen af ingeniørvidenskabelige teknologifag, laboratoriearbejde og øvelser i proceshal, hvor du blandt andet også lærer at bruge det udstyr og mestre de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om naturvidenskab.

Du kommer til at beskæftige dig med at løse problemer og skabe nye muligheder inden for områder som medicinal bioteknologi, biomekanik, miljøteknologi, sygdomsdiagnose, ernæring, industriel bioteknologi, bioenergi, proceskontrol og meget mere.

Du skal opbygge videnskabelige kompetencer samt en analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Dine basisfag vil derfor inkludere en stor del matematik, hvor du bliver trænet i beregning og modellering af procesbetingelser samt kemi, hvor du får en forståelse af molekyler og reaktioner i biologiske systemer.

Du vil lære om manipulation af celler, enzymer og mikroorganismer på et teoretisk niveau, mens du i de mere ingeniørrettede kurser lærer at bruge din viden til at designe dyrkningsprocesser og fremstille produkter i mange forskellige sammenhænge.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig allerede som bachelorstuderende adgang til den nyeste viden inden for dit fag. Du vil derfor også - som en naturlig del af din uddannelse - komme til at tage del i det teknisk videnskabelige projektarbejde sammen med universitetets forskere på området og i mange tilfælde også virksomheder.

Studieordning

I studieordningen for civilingeniør - bacheloruddannelsen i Bioteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Efterspørgslen efter ingeniører inden for netop bioteknologi i Danmark og internationalt er steget markant de seneste år, og udviklingen går kun én vej: Opad.

Bioteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og her vil kompetente civilingeniører få en nøglerolle. Det handler blandt andet om at udvikle og implementere helt nye, bæredygtige energiformer, skabe fremtidens sunde fødevarer til en hastigt voksende befolkning og skabe nye behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, der i dag koster både liv og livskvalitet verden over.

Civilingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng. Samtidig følges uddannelsen af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske og bioteknologiske virksomheder, f.eks. AarhusKarlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi.

Det giver dig som kandidat mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i private og offentlige virksomheder inden for medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.