Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIOTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget   |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Bioteknologi handler om at bruge naturens egne biologiske systemer og organismer til at udvikle bæredygtige teknologier inden for eksempelvis medicin, sundhed, grøn energi og miljøteknologi. Det er et område, verdenssamfundet satser massivt på, og i Danmark er vi med helt fremme. Med denne uddannelse – hvor du bl.a. får en solid teoretisk specialviden i fag som biokemi, mikrobiologi, kemi, cellebiologi, matematik og bioteknologisk produktion – kommer du derfor ud til et jobmarked med meget lav ledighed.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Bioteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning og laboratorie- og projektarbejde, og du vil få et bredt netværk gennem undervisning sammen med bl.a. kemikere og molekylærbiologer. Du vil blive undervist af topforskere, som samtidig vil være dine projektvejledere. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus Centrum.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret profil, der giver dig mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien. Og mulighederne er globale.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Mød de studerende på Bioteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22131  

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ændrede kvote 2-kriterier 2021

På grund af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde uniTEST i år.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger i kvote 2 efter nogle andre kriterier end adgangsprøve og gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)  
 2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad relevante kvalifikationer er her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Ændringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.

Det skal du gøre nu

Vi beder dig læse informationen om relevante kvalifikationer. Hvis du mener, du har relevante kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for dette senest 30. april til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ

 

Ændring fra 2022

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Undervisningen i de naturvidenskabelige grunddiscipliner som matematik, fysik og kemi får du på højt niveau.  Herudover består uddannelsen af ingeniørvidenskabelige teknologifag, laboratoriearbejde og øvelser i proceshal, hvor du blandt andet også lærer at bruge det udstyr og mestre de processer, der er afgørende for, at du kan skabe værdi med din viden om naturvidenskab.

Du kommer til at beskæftige dig med at løse problemer og skabe nye muligheder inden for områder som medicinal bioteknologi, biomekanik, miljøteknologi, sygdomsdiagnose, ernæring, industriel bioteknologi, bioenergi, proceskontrol og meget mere.

Du skal opbygge videnskabelige kompetencer samt en analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Dine basisfag vil derfor inkludere en stor del matematik, hvor du bliver trænet i beregning og modellering af procesbetingelser samt kemi, hvor du får en forståelse af molekyler og reaktioner i biologiske systemer.

Du vil lære om manipulation af celler, enzymer og mikroorganismer på et teoretisk niveau, mens du i de mere ingeniørrettede kurser lærer at bruge din viden til at designe dyrkningsprocesser og fremstille produkter i mange forskellige sammenhænge.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig allerede som bachelorstuderende adgang til den nyeste viden inden for dit fag. Du vil derfor også - som en naturlig del af din uddannelse - komme til at tage del i det teknisk videnskabelige projektarbejde sammen med universitetets forskere på området og i mange tilfælde også virksomheder.

Studieordning

I studieordningen for civilingeniør - bacheloruddannelsen i Bioteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bacheloruddannelsen i Bioteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Efterspørgslen efter ingeniører inden for netop bioteknologi i Danmark og internationalt er steget markant de seneste år, og udviklingen går kun én vej: Opad.

Bioteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og her vil kompetente civilingeniører få en nøglerolle. Det handler blandt andet om at udvikle og implementere helt nye, bæredygtige energiformer, skabe fremtidens sunde fødevarer til en hastigt voksende befolkning og skabe nye behandlingsformer og ny medicin til sygdomme, der i dag koster både liv og livskvalitet verden over.

Civilingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi er tæt forbundet med det aktive forsknings- og udviklingsmiljø i industrien omkring Aarhus. De studerende lærer at anvende de nyeste forskningsresultater inden for bioteknologi og kemi i en virksomhedssammenhæng. Samtidig følges uddannelsen af en følgegruppe, der består af folk fra kemiske og bioteknologiske virksomheder, f.eks. AarhusKarlshamn, Cheminova, Dupont og Arla, som alle har interesse i at ansætte nyuddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi.

Det giver dig som kandidat mulighed for en karriere inden for forskning og udvikling i private og offentlige virksomheder inden for medicinalbranchen, energisektoren, vand- og miljøsektoren, sundhedssektoren og fødevareindustrien.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.