Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDICINALKEMI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 8,3 (Standby: 7,3)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Medicinalkemi-studiet finder sted på Institut for Kemi, som har til huse på Aarhus Universitets campus. Det er det største sammenhængende campus-område i Danmark og ligger centralt og bynært i Aarhus, hvilket bidrager til et aktivt og spændende studiemiljø. Inden for forskning i kemi er Aarhus Universitet et af Nordens førende universiteter. Det har en direkte afsmittende virkning på niveauet i undervisningen, som udelukkende varetages af aktive forskere. Aarhus Universitet er et af to steder i Danmark, hvor det er muligt at læse Medicinalkemi både på bachelor- og kandidatniveau.

Medicinalkemien giver dig et stærkt kemisk fundament og værktøjerne til at beskæftige dig med alt fra molekylært design og syntese af nye typer medicin til at kunne arbejde med kemiske processer i humane celler. Mange kurser, specielt i begyndelsen af studiet, er sammenfaldende med kurser fra kemistudiet, og formålet er at sikre en grundig kemisk basisforståelse. Sideløbende har medicinalkemistuderende en række biologisk relevante fag, der giver en dyb indsigt i de biologiske molekylære processer. Det kan anbefales, at du orienterer dig om uddannelsens sammensætning og kurser under punktet 'Uddannelsens opbygning' her på siden, så du på forhånd kender til, hvad studiet indebærer.

Kemi med sundhedsvidenskabeligt fokus

Medicinalkemi er en kemiuddannelse, som bygger på grundlæggende fag som organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi, strukturkemi og teoretisk kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige fag som fysiologi og biokemi. Med andre ord vil du få et stærkt kemisk fundament, samt en bedre forståelse for, hvordan kemi spiller sammen med andre fagområder, som medicin og biologi i den naturvidenskabelig verden, Helt generelt lærer du om kroppens processer, hvordan de ændres ved sygdom, og hvordan lægemidler kan afhjælpe disse forandringer. I løbet af uddannelsens andet år skal du vælge én af de to specialiseringer: Organisk kemi (med fokus på udvikling og syntese af lægemidler) eller biofysisk medicinalkemi (med fokus på identifikation, beskrivelse og forståelse af biomolekyler og deres biologiske rolle både som behandlingsmål og som lægemidler).

Hverdagen på Medicinalkemi-studiet

Medicinalkemi er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Du læser videnskabelige lærebøger, løser teoretiske opgaver og arbejder praktisk med projekter ved laboratorieøvelser. Det første år følger du undervisningen sammen med dit faste hold (typisk 20-24 studerende), hvilket fungerer som en klasse - ligesom du kender det fra gymnasiet. Det er typisk på dit hold, at du danner din læsegruppe. Her finder du støtte til forberedelser til forelæsninger og teoretiske øvelser, og du arbejder sammen med dine holdkammerater om eksperimenter i laboratorier og rapportskrivning. Under laboratorieøvelserne opnås et praktisk kendskab til de emner, der arbejdes med i fagene.

Karrieremuligheder

Når du er færdig som bachelor i Medicinalkemi, kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, som kan give dig jobmuligheder inden for både medicinalindustrien, fødevareindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde sammen med læger, biologer og farmaceuter om udvikling og fremstilling af medicin, diagnostiske værktøjer og vacciner. 


Bliv klogere på Medicinalkemi - som studie og som karriere Mød Esben Bjerregaard Svenningsen, bachelorstuderende på Medicinalkemi, som fortæller om studielivet på Medicinalkemi, og nyuddannede Anne Louise Bank Kodal, der fortæller, hvordan hun bruger sin viden fra studiet i sit job hos Novo Nordisk.

Tjek om Medicinalkemi er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22150

For at søge denne uddannelse kræves:

 • En adgangsgivende eksamen
 • Mindst 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Score fra adgangsprøven, samt
 2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A    

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Herunder kan du læse en sammenligning af de tre beslægtede uddannelser Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Medicinalkemi.

Molekylærbiologi

På Molekylærbiologi studerer du molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som indeholder grundfag fra biologi, kemi, matematik og statistik. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi samt uddannelsens detaljerede studier af celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Molekylær medicin

Bacheloruddannelsen i Molekylær medicin er en retning indenfor molekylærbiologien, der beskæftiger sig med undersøgelsen af sygdomme ved hjælp af molekylærbiologiske metoder. Præcis som på Molekylærbiologi bliver du undervist i de naturvidenskabelige fag, andelen af naturvidenskab er dog mindre på Molekylær medicin. Undervisningen i de molekylærbiologiske discipliner er den samme som på Molekylærbiologi.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese er omdrejningspunktet på Medicinalkemi ligesom forståelse af molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen. På Medicinalkemi kan du enten specialisere dig i fremstilling/syntese af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål. På Medicinalkemi vil du derfor have en del molekylærbiologiske fag samt farmakologi.

Studieliv

Hverdagen som medicinalkemistuderende

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Medicinalkemi foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Øvelserne foregår på mindre hold, mens der til forelæsninger kan være flere hundrede studerende i auditorierne.

De første to år på uddannelsen skal du regne med at have cirka 25 undervisningstimer om ugen. Derudover skal du regne med at bruge næsten lige så lang tid på forberedelse og opgaveskrivning. I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer, mens graden af selvstændigt studiearbejde øges. Det er en stor fordel at deltage i læsegrupper, hvor man kan støtte og supplere hinanden fagligt og socialt.

Ugeskemaet herunder viser et eksempel på et skema for en bachelorstuderende på første år på Medicinalkemi.

Mandag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
11-12: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-17: Uorganisk kemi I (laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
11-14: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)
14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Onsdag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
12-14: Calculus beta (forelæsning)

Torsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
12-13: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-15: Calculus beta (teoretiske øvelser)
15-18: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)

Fredag
8-10: Calculus beta (forelæsning)

Forskning og undervisning - to sider af samme sag

Uddannelsen på Medicinalkemi foregår primært ved Institut for Kemi. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning fra instituttet, og dine undervisere forsker alle inden for forskellige fagområder. Det betyder, at dine undervisere formidler den nyeste viden fra forskerverdenen, hvilket gør undervisningen aktuel og nærværende.

Studerende: De kemiske processer i kroppen er fascinerende

”Jeg læser medicinalkemi, fordi jeg både er fascineret af biokemi i bred forstand og af de processer, der foregår i kroppen, når den udsættes for kemisk påvirkning. Hvad sker der for eksempel med insulinniveauet i kroppen hos en diabetiker, efter at vedkommende har spist?”

- Sara Ehrhorn, bachelorstuderende på Medicinalkemi 

Kemishow, UNF og @lkymia

På Institut for Kemi kan du få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen, og du kan deltage i forskellige sociale initiativer og arrangementer. Du kan eksempelvis blive en del af Kemishow, som bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Du kan være med i @lkymia, som er instituttets festforening, der arrangerer fredagsbar næsten hver fredag samt 4-5 store fester i løbet af året. Du vil også stifte bekendtskab med Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, bedre kendt som UNF, der organiserer forskellige foredrag, sommerlejre og virksomhedsbesøg.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Mød vores studerende

Josefine Hammer Jakobsen, studerende på Medicinalkemi, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.
Josefine Hammer Jakobsen, studerende på Medicinalkemi, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

JOSEFINE HAMMER JAKOBSEN, kandidatstuderende i Medicinalkemi

Da jeg søgte ind på Medicinalkemi, var det på grund af min store interesse for både kemi og menneskekroppen. Lignende uddannelser findes også i København, men mit valg faldt på Aarhus Universitet, fordi jeg har hørt godt om Aarhus som studieby. 

Desuden var Aarhus den eneste by i Danmark, hvor jeg havde mulighed for at tage både en bachelor- og kandidatgrad i medicinalkemi.

På Medicinalkemi består undervisningen af en blanding af forelæsninger, opgaveregning og laboratoriearbejde. Denne kombination af forskellige arbejdsformer har gjort, at jeg har haft nemmere ved at forstå og huske stoffet. Opgaveregningen gav mig en naturlig mulighed for at få en læsegruppe, da vi på den måde hjælper hinanden med opgaverne og får diskuteret en masse kemi.
På studiet er der også en masse socialt blandt andet i form af fester, som festforeningen arrangerer. Disse fester giver mulighed for at snakke med studerende fra forskellige årgange, men også muligheden for at lære ens studiekammerater bedre at kende. At deltage i det sociale liv på universitetet - om det er en fest på instituttet, brætspilsaften med holdet eller biograftur med læsegruppen – har gjort det at studere og de mange undervisningstimer sjovere for mig.
Da jeg skulle skrive bachelorprojekt på studiet, fik jeg en vejleder og blev en del af en forskningsgruppe, hvilket gjorde, at jeg følte mig som en del af forskningsmiljøet på instituttet. At være en del af en forskningsgruppe giver dig mulighed for at lære en masse kemi fra ældre studerende og vejlederen. På studiet er der både bachelorprojekt, kemisk projekt og speciale, som giver mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, man synes, er spændende. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at få lov til at fordybe mig i noget, jeg interesserer mig for og samtidigt lære en masse kemi.

Navnet Medicinalkemi lægger meget op til et arbejde som kemiker i lægemiddelindustrien, og det var også min drøm, da jeg startede på studiet. Igennem forskellige tiltag fra både studerende og instituttet med oplysning om, hvilke firmaer og jobmuligheder, der findes, har jeg dog fundet ud af, at blandt andet fødevareindustrien også byder på en masse spændende jobmuligheder. Nogle arrangementer har også givet mulighed for at komme i dialog med nogle af de ansatte fra forskellige firmaer, hvilket har forberedt os studerende på, hvor mange forskellige typer job til medicinalkemikere, der findes i disse firmaer.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Læs videre på kandidaten

De fleste bacheloruddannede fra Medicinalkemi læser videre på en kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi giver dig adgang til kandidatuddannelserne i Kemi og Medicinalkemi, hvor du opnår en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser og projekter, som giver dig kompetencer og markerer din profil, når du senere skal søge job.

Jobmulighederne findes overalt

Som færdiguddannet medicinalkemiker kan du arbejde i både medicinalindustrien, fødevareindustrien og inden for sundhedsvæsenet. Det kan eksempelvis være på sygehusenes laboratorier med kliniske diagnosemetoder. Medicinalkemikere arbejder ofte sammen med læger, biologer og patienter om udviklingen af medicin, diagnostiske værktøjer og vacciner.