Aarhus Universitets segl

MEDICINALKEMI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: 7,9 (Standby: 7,2)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22150

Introduktion

Medicinalkemi giver dig et stærkt kemisk fundament og værktøjerne til at beskæftige dig med alt fra molekylært design og syntese af nye typer medicin til at kunne arbejde med kemiske processer i humane celler. Mange kurser, specielt i begyndelsen af studiet, er sammenfaldende med kurser fra kemistudiet, og formålet er at sikre en grundig kemisk basisforståelse. Sideløbende har Medicinalkemi-studerende en række biologisk relevante fag, der giver en dyb indsigt i de biologiske molekylære processer. Det kan anbefales, at du orienterer dig om uddannelsens sammensætning og kurser under punktet "Uddannelsens opbygning" her på siden, så du på forhånd kender til, hvad studiet indebærer.

Medicinalkemi-studiet finder sted på Institut for Kemi, som har til huse i Universitetsparken. Det er det største sammenhængende campus-område i Danmark og ligger centralt og bynært i Aarhus, hvilket bidrager til et aktivt og spændende studiemiljø. Inden for forskning i kemi er Aarhus Universitet et af Nordens førende universiteter. Det har en direkte afsmittende virkning på niveauet i undervisningen, som udelukkende varetages af aktive forskere. Aarhus Universitet er et af to steder i Danmark, hvor det er muligt at læse Medicinalkemi både på bachelor- og kandidatniveau.

Kemi med sundhedsvidenskabeligt fokus

Medicinalkemi er en kemi-uddannelse, som bygger på grundlæggende fag som organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi, strukturkemi og teoretisk kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige fag som fysiologi og biokemi. Med andre ord vil du få et stærkt kemisk fundament, samt en bedre forståelse for, hvordan kemi spiller sammen med andre fagområder, som medicin og biologi, i den naturvidenskabelig verden. Helt generelt lærer du om kroppens processer, hvordan de ændres ved sygdom, og hvordan lægemidler kan afhjælpe disse forandringer. I løbet af uddannelsens andet år skal du vælge én af de to specialiseringer: Organisk kemi (med fokus på udvikling og syntese af lægemidler) eller biofysisk medicinalkemi (med fokus på identifikation, beskrivelse og forståelse af biomolekyler og deres biologiske rolle både som behandlingsmål og som lægemidler).

Hverdagen på Medicinalkemi-studiet

Medicinalkemi er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Du læser videnskabelige lærebøger, løser teoretiske opgaver og arbejder praktisk med projekter ved laboratorieøvelser. Det første år følger du undervisningen sammen med dit faste hold (typisk 20-24 studerende), og det er typisk på dit hold, at du danner din læsegruppe. Her finder du støtte til forberedelser, til forelæsninger og teoretiske øvelser og du arbejder sammen med dine holdkammerater om eksperimenter i laboratorier, og I udarbejder rapporter over eksperimenterne. Her lærer I, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, og I arbejder med stoffernes struktur og egenskaber. I starten af studiet er øvelserne tilrettelagt i forvejen, mens I senere på studiet selv skal designe eksperimenterne.

På bacheloren i Medicinalkemi er det også muligt at deltage i vores talentprogram, Challenge in Chemistry – et tilbud til ekstra motiverede studerende. Som del af programmet modtager man udfordringer af både generel og specifik karakter, og nogle udfordringer omfatter også ’praktik’ i forskningsgrupper.

Karrieremuligheder

Når du er færdig som bachelor i Medicinalkemi, kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, som kan give dig jobmuligheder inden for både medicinalindustrien, fødevareindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde sammen med læger, biologer og farmaceuter om udvikling og fremstilling af medicin, diagnostiske værktøjer og vacciner. Du kan også blive gymnasielærer med en kandidat i Medicinalkemi. Læs mere om dine muligheder under ’Karriere’.


Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Tjek om Medicinalkemi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Medicinalkemi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dit resultat fra adgangsprøven

Adgangsprøven
Du skal deltage i en adgangsprøve, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2.

Du kan læse mere om adgangsprøven her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Herunder kan du læse en sammenligning af de tre beslægtede uddannelser Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Medicinalkemi.

Molekylærbiologi

På Molekylærbiologi studerer du molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som indeholder grundfag fra biologi, kemi, matematik og statistik. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi samt uddannelsens detaljerede studier af celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Molekylær medicin

Bacheloruddannelsen i Molekylær medicin er en retning indenfor molekylærbiologien, der beskæftiger sig med undersøgelsen af sygdomme ved hjælp af molekylærbiologiske metoder. Præcis som på Molekylærbiologi bliver du undervist i de naturvidenskabelige fag, andelen af naturvidenskab er dog mindre på Molekylær medicin. Undervisningen i de molekylærbiologiske discipliner er den samme som på Molekylærbiologi.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese er omdrejningspunktet på Medicinalkemi ligesom forståelse af molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen. På Medicinalkemi kan du enten specialisere dig i fremstilling/syntese af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål. På Medicinalkemi vil du derfor have en del molekylærbiologiske fag samt farmakologi.

Studieliv

Hverdagen som Medicinalkemi-studerende

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Medicinalkemi foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Øvelserne foregår på mindre hold, mens der til forelæsninger kan være flere hundrede studerende i auditorierne.

De første to år på uddannelsen skal du regne med at have cirka 25 undervisningstimer om ugen. Derudover skal du regne med at bruge næsten lige så lang tid på forberedelse og opgaveskrivning. I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer, mens graden af selvstændigt studiearbejde øges. Det er en stor fordel at deltage i læsegrupper, hvor man kan støtte og supplere hinanden fagligt og socialt.

Ugeskemaet herunder viser et eksempel på et skema for en bachelorstuderende på første år på Medicinalkemi.

Mandag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
11-12: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-17: Uorganisk kemi I (laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
11-14: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)
14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Onsdag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
12-14: Calculus beta (forelæsning)

Torsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
12-13: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-15: Calculus beta (teoretiske øvelser)
15-18: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)

Fredag
8-10: Calculus beta (forelæsning)

Forskning og undervisning - to sider af samme sag

Uddannelsen på Medicinalkemi foregår primært ved Institut for Kemi. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning fra instituttet, og dine undervisere forsker alle inden for forskellige fagområder. Det betyder, at dine undervisere formidler den nyeste viden fra forskerverdenen, hvilket gør undervisningen aktuel og nærværende.

Studerende: De kemiske processer i kroppen er fascinerende

”Jeg læser Medicinalkemi, fordi jeg både er fascineret af biokemi i bred forstand og af de processer, der foregår i kroppen, når den udsættes for kemisk påvirkning. Hvad sker der for eksempel med insulinniveauet i kroppen hos en diabetiker, efter at vedkommende har spist?”

- Sara Ehrhorn, bachelorstuderende på Medicinalkemi 

Studenterforeninger

På Institut for Kemi kan du få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen, og du kan deltage i forskellige sociale initiativer og arrangementer. Du kan eksempelvis blive en del af Kemishow, som bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Du kan være med i @lkymia, som er instituttets festforening, der arrangerer fredagsbar næsten hver fredag samt 4-5 store fester i løbet af året. Du kan også blive medlem af AMOK, som er foreningen, der bygger bro mellem studiet og industrien. TKM vil du nok møde som de første på studiet, da det er de studerende bag rusugen og rusturen. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, bedre kendt som UNF, er også aktive på studiet. De organiserer bl.a. forskellige foredrag, sommerlejre og virksomhedsbesøg.

Du kan finde mere information om studenterforeningerne her:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtag #GodKemi og #aumedicinalkemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Du er også velkommen til at tjekke vores studieambassadører ud på Instagram:

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også fakultetet Natural Sciences, som uddannelsen er en del af, på Facebook og Instagram, og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/NatSciAU

instagram.com/natsciau

Mød vores studerende

Videointerviews med studerende

Bliv klogere på Medicinalkemi - som studie og som karriere Mød Esben Bjerregaard Svenningsen, bachelorstuderende på Medicinalkemi, som fortæller om studielivet på Medicinalkemi, og nyuddannede Anne Louise Bank Kodal, der fortæller, hvordan hun bruger sin viden fra studiet i sit job hos Novo Nordisk.

JOSEFINE HAMMER JAKOBSEN, kandidatstuderende i Medicinalkemi

Da jeg søgte ind på Medicinalkemi, var det på grund af min store interesse for både kemi og menneskekroppen. Lignende uddannelser findes også i København, men mit valg faldt på Aarhus Universitet, fordi jeg har hørt godt om Aarhus som studieby. 

Desuden var Aarhus den eneste by i Danmark, hvor jeg havde mulighed for at tage både en bachelor- og kandidatgrad i Medicinalkemi.

På Medicinalkemi består undervisningen af en blanding af forelæsninger, opgaveregning og laboratoriearbejde. Denne kombination af forskellige arbejdsformer har gjort, at jeg har haft nemmere ved at forstå og huske stoffet. Opgaveregningen gav mig en naturlig mulighed for at få en læsegruppe, da vi på den måde hjælper hinanden med opgaverne og får diskuteret en masse kemi.

På studiet er der også en masse socialt bl.a. i form af fester, som festforeningen arrangerer. Disse fester giver mulighed for at snakke med studerende fra forskellige årgange, men også muligheden for at lære ens studiekammerater bedre at kende. At deltage i det sociale liv på universitetet - om det er en fest på instituttet, brætspilsaften med holdet eller biograftur med læsegruppen - har gjort det at studere og de mange undervisningstimer sjovere for mig.

Da jeg skulle skrive bachelorprojekt på studiet, fik jeg en vejleder og blev en del af en forskningsgruppe, hvilket gjorde, at jeg følte mig som en del af forskningsmiljøet på instituttet. At være en del af en forskningsgruppe giver dig mulighed for at lære en masse kemi fra ældre studerende og vejlederen. På studiet er der både bachelorprojekt, kemisk projekt og speciale, som giver mulighed for at fordybe sig i et eller flere emner, man synes, er spændende. Jeg synes, at det har været utroligt spændende at få lov til at fordybe mig i noget, jeg interesserer mig for og samtidigt lære en masse kemi.

Navnet Medicinalkemi lægger meget op til et arbejde som kemiker i lægemiddelindustrien, og det var også min drøm, da jeg startede på studiet. Igennem forskellige tiltag fra både studerende og instituttet med oplysning om, hvilke firmaer og jobmuligheder, der findes, har jeg dog fundet ud af, at bl.a. fødevareindustrien også byder på en masse spændende jobmuligheder. Nogle arrangementer har også givet mulighed for at komme i dialog med nogle af de ansatte fra forskellige firmaer, hvilket har forberedt os studerende på, hvor mange forskellige typer job til medicinalkemikere, der findes i disse firmaer.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Læs videre på kandidaten

De fleste bacheloruddannede fra Medicinalkemi læser videre på en kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi giver dig adgang til kandidatuddannelserne i Kemi og Medicinalkemi, hvor du opnår en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser og projekter, som giver dig kompetencer og markerer din profil, når du senere skal søge job.

Jobmulighederne findes overalt

Som færdiguddannet medicinalkemiker kan du arbejde i både medicinalindustrien, fødevareindustrien og inden for sundhedsvæsenet. Du kan bl.a. arbejde med udvikling og produktion af lægemidler eller fødevarer.

Du kan også blive gymnasielærer med en kandidat i Medicinalkemi. Når man læser til gymnasielærer, kræver det normalt, at man studerer 2 fag inden for gymnasierækken, f.eks. kemi i kombination med biologi, matematik eller fysik. Men som Medicinalkemistuderende kan du opnå undervisningskompetence i Kemi og Bioteteknologi.