Aarhus Universitets segl

BIOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: 7 (Standby: 6,8)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22110

Introduktion

Vi lever i biologiens århundrede. Det betyder, at både de store erkendelsesmæssige fremskridt og løsningerne af de store samfundsmæssige udfordringer har biologi i centrum. Af nyere erkendelser  kan nævnes mikrobiomets betydning for menneskets fysiske og psykiske sundhed, mens biodiversitetskrisen står særligt frem som en af de helt store globale udfordringer.

Biologiuddannelsen på Aarhus Universitet klæder dig på til at kunne bidrage til at finde løsninger. Du får mulighed for at studere den levende natur på alle niveauer af kompleksitet, fra molekyle- til økosystemniveau. En velafstemt kombination af teoretiske og praktiske studier giver dig mulighed for at fordybe dig i biologiens forunderlige og fascinerende verden. Felt- og laboratoriestudier lærer dig den praktiske tilgang til problemløsninger, mens forelæsninger, teoretiske øvelser og arbejde i studiegrupper giver dig til et solidt teoretisk fundament.  

Et fag med mangfoldige specialiseringsmuligheder

I løbet af de første to år af Biologistudiet tilegner du dig en grundlæggende viden om organismers opbygning, samt deres biokemi, molekylærbiologi, genetik, og fysiologi. Desuden studerer du samspil mellem organismer og den omgivende natur i alle typer af økosystemer på land og i vand.

Ud over biologiske fag følger du grundlæggende kurser i matematik og kemi, som er vigtige værktøjsfag for biologer. På tredje år kan du specialisere dig inden for specifikke grene af biologi, eksempelvis mikrobiologi, genetik, fysiologi og økologi. Du har også mulighed for tage kurser inden for andre fagområder som medicinalbiologi, agrobiologi, bioteknologi, forvaltning og formidling.

Karrieremuligheder

Biologer er kvalificerede til et mangfoldigt og udfordrende arbejdsmarked, og du har rig mulighed for at etablere dig som en central spiller i den grønne omstilling og bidrage med løsninger til store samfundsmæssige udfordringer som eksempelvis de globale kriser inden for biodiversitet og klima.

Med en kandidatgrad i biologi kan du søge spændende jobs i bioteknologi, miljøforvaltning, rådgivning, naturformidling eller som underviser på gymnasiet. Desuden er du kvalificeret til stillinger som forsker inden for det offentlige og det private.

Læs om andre biologers arbejdsområder og karriereveje på bio.au.dk/uddannelse/karrieremuligheder.


Rundvisning på Institut for Biologi Besøg instituttet midt i Universitetsparken, og hør mere om uddannelsen og studielivet på Biologi i denne virtuelle rundvisning.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Tjek om Biologi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Biologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C 

2. Dit resultat fra adgangsprøven

Adgangsprøven

Du skal deltage i en adgangsprøve, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2. 
Du kan læse mere om adgangsprøven her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Biologi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Biologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

Studieliv

Både forelæsninger og teoretiske øvelser

Forelæsningerne på Biologi er for store grupper af studerende i et auditorium, mens de teoretiske og praktiske øvelser foregår på små hold. I de teoretiske øvelser diskuterer man emner og problemstillinger, og løser opgaver, laver øvelser og arbejder med eksperimenter, der har forbindelse til ugens forelæsninger. 

De to første år på Biologi har du 20–25 skematimer om ugen, og du skal regne med at bruge omtrent lige så meget tid på forberedelse og selvstudium. Her kan du se, hvordan et typisk ugeskema kan se ud på Biologi: 

Mandag
9-10: Eukaryoter | Zoologi (forelæsning)
10-11: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
11-12: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (forelæsning) 
14-16: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-12: Eukaryoter | Zoologi (laboratorieøvelser)
12-14: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)

Onsdag
8-10: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
10-12: Eukaryoter | Zoologi (forelæsning)

Torsdag
8-9: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
9-10: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (forelæsning)
10-12: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (laboratorieøvelser)

Fredag
14-16: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)

I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer gradvist, mens mængden af selvstændigt studiearbejde øges. 

Praktiske øvelser i laboratorier og feltekskursioner

De mange timer i laboratorieret og i felten giver dig mulighed for at afprøve den biologiske teori i praksis. Feltkurser i botanik, zoologi og økologi varer typisk 5–7 dage, hvor du bor sammen med dine medstuderende og undervisere på en feltstation og får mulighed for at undersøge organismer i deres naturlige omgivelser.

Mød dine medstuderende i Biohuset

Biologiens Hus, også kaldet Biohuset, er omdrejningspunktet for de biologistuderendes samvær. Her finder du læsesale og grupperum, hvor du kan mødes med andre studerende omkring både faglige og sociale aktiviteter. Biohuset huser desuden Bio-Geo Bladet og Biologisk Fagudvalg (BFU), som drives af de studerende og har ansvar for at informere de medstuderende om, hvad der foregår på studiet. BFU repræsenterer de studerende over for institutledelsen og  stiller repræsentanter til  til råd og udvalg, eksempelvist instituttets uddannelsesudvalg.  Biologistudiet er kendt for de mange studenterdrevne aktiviteter og foreninger, såsom boldklubben GD Biobold, lystfiskerforeningen Lommeulken og festforeningen BIOGAS samt Kulten, som arrangerer feltture.  

Studerende: Mine undersøgelser kan føre til udvikling af nye metoder

”I mine forsøg har jeg brugt proteiner fra køer, mens andre forskere laver forsøg med slanger og deres fødeoptag. I nogle sammenhænge kan man godt overføre erfaringerne fra forsøgene til mennesker, for eksempel kan mine undersøgelser måske på sigt give anledning til nye metoder, hvorpå man kan måle, om patienter med for højt blodtryk bliver medicineret korrekt.”

Per Mose Nielsen, bachelorstuderende i Biologi 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også fakultetet Natural Sciences, som uddannelsen er en del af, på Facebook og Instagram, og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/NatSciAU

instagram.com/natsciau

Mød de studerende

NIELS CHRISTIAN MOTH ANDERSEN, bachelorstuderende på 5. semester i Biologi

Jeg har altid været fascineret af det levende, og hvordan ting fungerer helt ned i mindste detalje. Dette bliver samlet i biologien på en sjov og spændende måde, som fascinerer mig.

Jeg var aldrig rigtig i tvivl om, at jeg skulle læse her på Aarhus Universitet. Begge mine forældre har læst her, og derudover synes jeg, det er en stor fordel, at så mange uddannelser ligger samlet i den store Universitetspark. Universitetet er nærmest som en lille landsby, der ligger inde midt i Århus, hvor man ofte støder på gamle bekendte, der også læser her.

De første tre år her på Biologi har været fantastiske! Studiemiljøet på uddannelsen er virkelig noget helt særligt, og vi studerende er enormt privilegerede ved at have et fælles mødested i Biohuset; et sted, hvor folk mødes på tværs af årgange, og som er med til at gøre Biologiens Hus til dit andet hjem.

Det faglige har betaget mig fra dag ét, og både det faglige, men i særdeleshed det helt specielle sociale fællesskab, har overrasket mig positivt her på studiet.
Biologi rummer mennesker, der vil blive klogere på Blåhvalens trækruter, nogen vil optimere proteinindholdet i soyabønner, og en tredje drømmer om at forstå, hvordan egetræer kan transportere vand hele vejen op i toppen af træet. Denne sammensætning af folk, der interesserer sig for alt fra mikrobiologi eller molekylærbiologi til adfærdsbiologi og plantebestemmelse, giver studiet en kombination af rigtigt mange forskellige typer.
Alt dette gør min hverdag som biologistuderende til det fedeste; både fordi jeg har et super godt studiemiljø, og fordi jeg får lov til at fordybe mig i noget, som jeg har en kæmpe interesse for.

Ved siden af studiet har jeg fornøjelsen af at være ansat som formidler i dyreparken Ree Park Safari. Det er ikke sikkert, at det er præcis den vej, jeg gerne vil gå rent professionelt, men jeg er sikker på, at jeg gerne vil ende et sted, hvor formidling af viden til andre mennesker spiller en central rolle i jobbet.


Hvordan er undervisningen, når du læser Biologi?

Det fortæller Maria, som er biologistuderende om i videoen her.

'Et fantastisk studiemiljø' med masser af sociale aktiviteter og feltture på Biologi

- det kan du høre mere om i videoen med Jacob her.


HANS PAARUP THOMSEN, færdiguddannet kandidat i Biologi, seniorkonsulent hos rådgivningsfirmaet Sweco

Jeg har haft et enormt udbytterigt studieforløb. Min start på biologistudiet var præget af, at jeg ikke vidste noget om natur, især ikke noget om natur i Danmark, og jeg var uden nogen form for netværk på universitetet.
I undervisningen var det vigtigste for mig at kunne vælge en bred vifte af forskellige fag, som var inden for mit interessefelt. Det var ikke vigtigt for mig, at være målrettet inden for ét fagområde. Så selvom jeg var – og er – feltbiolog, lavede jeg speciale i genetik. Et enkelt fag på min uddannelse, der handlede om dansk flora og vegetation, var min adgangsbillet til et studiearbejde med naturkortlægning, og det førte senere til en kommunal stilling og videre til mit nuværende job.
Min uddannelse som biolog har givet mig et alsidigt kendskab til planter, dyr, svampe og meget mere, samt en alsidig forståelse af samspillet mellem biotiske og abiotiske forhold som jord, klima og naturtyper. Altså den grundlæggende viden om mange af de emner, som jeg arbejder med i mit job i dag.
På uddannelsen har jeg også fået et godt socialt og fagligt netværk. De sociale tilbud på studiet var meget værdifulde for mig. Lige fra velkomsten i studiestarten med de engagerede tutorer, over fredagsbarer og festforening til de faglige udvalg. Der var også en masse mere eller mindre spontane feltture, fællesspisninger i biohuset og mange andre oplevelser, hvor vi studerende i fællesskab arrangerede noget fedt.
De folk, som jeg kom til at kende på studiet, er for en stor dels vedkommende dem, jeg i dag kalder mit netværk.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Læs videre på kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen i Biologi giver adgang til en række kandidatuddannelser, som udbydes på Aarhus Universitet. De fleste studerende vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Biologi, men afhængig af den specialisering, du vælger på tredje år, giver bachelorgraden i Biologi også adgang til kandidatuddannelser på Molekylærbiolog, Bioinformatik og Agrobiologi. Ud over den direkte adgang til arbejdsmarkedet har du med en kandidatgrad også mulighed for at søge ind på en forskeruddannelse, bedre kendt som en ph.d.-uddannelse.

Mange jobmuligheder for kandidatuddannede biologer

En kandidatgrad i Biologi giver dig adgang til en stor vifte af jobs. Du kan eksempelvis arbejde i bioteknologi- og medicinalindustrien, inden for miljøadministration og miljøteknologiske virksomheder, eller som konsulent i virksomheder og organisationer. Du kan også arbejde som underviser i gymnasiet – dette kræver dog, at du kombinerer Biologi med et gymnasierelevant tilvalgsfag.

Læs om biologers arbejdsområder og karriereveje på bio.au.dk/uddannelse/karrieremuligheder.

Fordyb dig i dit fagområde med en ph.d.

En ph.d. er en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, som ender med en ph.d.-afhandling. Du kan søge ind på ph.d.-uddannelsen inden for dit fagområde på baggrund af din bachelor- eller kandidatgrad. Du søger via et ph.d.-projekt, som handler om det emne, du skal arbejde med og forske i. Du får tilknyttet en eller flere vejledere, som hjælper og vejleder dig undervejs. Udover ph.d.-projektet vil du også dygtiggøre dig gennem nationale og internationale ph.d.-kurser og i aktive forskningsmiljøer. Du vil også få erfaring med at undervise og formidle. Uddannelsen giver mange karrieremuligheder i både ind- og udland inden for universitetsverdenen og i det private erhvervsliv. Du kan læse mere om vilkår og løn på ph.d.-skolens hjemmeside.

Vejen fra studie til job Hør hvordan netværk og studiejob hjalp Bjarke til at få sit job en måned efter, at han blev færdiguddannet fra Biologi på Aarhus Universitet. (Ophavsret: Science and Technology, AU)