Aarhus Universitets segl

DYREVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Viborg | Studiestart: August / september (fra 2024) Optagelsesområdenummer: 22180

Introduktion

Vil du arbejde med dyrs adfærd, velfærd, pasning og præstation på et område, hvor der er brug for dig og din viden? På den nye bacheloruddannelse i Dyrevidenskab kommer du til at arbejde med raske dyr fra dag ét.

På uddannelsen lærer du om dyrets anatomi, fysiologi, fodring, avl, sundhed og velfærd på basis af en bred vifte af naturvidenskabelige fag som mikrobiologi, genetik, statistik, biokemi og molekylærbiologi. Du kommer til at lære om mange typer af dyr: Kæledyr, husdyr, servicedyr, eksotiske dyr, sportsdyr og terapidyr – kort sagt dyr med en økonomisk værdi, som er i menneskers varetægt, og hvor mennesker træffer afgørende beslutninger om deres levevilkår. Sidst, men ikke mindst, lærer du om husdyrhold og fødevareproduktion, der tager hensyn til klima, natur og miljø, så du kan gå forrest i arbejdet med den grønne omstilling og udviklingen af fremtidens bæredygtige animalske fødevarer.

Hvor kan du få job?

Med en uddannelse inden for dyrevidenskab står du med eftertragtede kompetencer, som der bliver hårdt brug for i de kommende års grønne omstilling. Uddannelsen kvalificerer dig til en bred vifte af jobs inden for fx konsulentvirksomhed, interesseorganisationer, offentlig forvaltning, undervisning, brancheorganisationer og NGO’er, biotek- og medicinalindustrien, finanssektoren, salg, formidling og forskning.


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Dyrevidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Eksempler: Landbrugshøjskole, erhvervserfaring med dyresundhed og dyrevelfærd eller videregående uddannelse inden for biomedicin, sundhed eller fødevare

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens indhold

Bacheloruddannelsen i Dyrevidenskab er på i alt 180 ECTS og består af obligatoriske kurser, valgfrie kurser og et bachelorprojekt.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Dyrevidenskab kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav:

Studiediagram

Herunder finder du studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Dyrevidenskab. I diagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Hvad kan jeg læse efter min bachelor i Dyrevidenskab?

Med en bachelor i Dyrevidenskab er du sikret en plads på kandidatuddannelsen i Animal Science på Aarhus Universitet. Derudover vil du med særlige tilvælg på 3. studieår kunne få adgang til kandidatuddannelsen i Biologi på Københavns Universitet.

Tre nye uddannelser på AU Viborg fra 2024

Bacheloruddannelsen i Dyrevidenskab og kandidatuddannelsen i Animal Science kommer sammen med Aarhus Universitets nye uddannelser i Plante- og fødevarevidenskab og Veterinærmedicin til at udgøre hjertet af AU Viborg – Danmarks nye, grønne campus for forskning og uddannelse. Det betyder, at du fra første dag på studiet vil være omgivet af dyr og marker i et studiemiljø med en masse andre studerende, der deler dine interesser for en bæredygtig grøn fremtid og for sundhed og velfærd for mennesker og dyr. Endelig vil du igennem studiet opleve, at du bliver en integreret del af det anerkendte og internationale forskningsmiljø, der allerede findes på AU Viborg.

De første studerende på den nye bacheloruddannelse i Dyrevidenskab starter i efteråret 2024, mens de første studerende på kandidatuddannelsen i Animal Science starter i efteråret 2027.

Kandidatuddannelsen i Animal Science

I forlængelse af bacheloruddannelsen i Dyrevidenskab kan du vælge at tage kandidatuddannelsen i Animal Science, der åbner på AU Viborg i 2027.

Fakta om uddannelsen

Undervisningssprog: Engelsk | Studiested: AU Viborg | Studiestart: August 2027

På kandidatuddannelsen i Animal Science får du mulighed for at fordybe dig i arbejdet med sunde dyr i menneskers varetægt i en bæredygtig kontekst. Du får udbygget din forståelse for, hvilke faktorer der påvirker dyrs præstationsevne, sundhed og trivsel. Du lærer, hvordan dyr påvirkes af deres omgivelser og samspillet med mennesker og andre dyr, og hvordan dyrene selv kan have indflydelse på både mennesker og miljøet.

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at forfølge dine interesser inden for en række specialiserede spor. Hvilke er endnu ikke endeligt fastlagt, men det kunne fx være Animal Welfare, Sustainable Livestock Farming, Animal Nutrition, Livestock Herd Management og Animal Breeding.

Hvor kan du få job?

Det stigende fokus på den grønne omstilling skaber høj efterspørgsel på specialister inden for animalsk produktion, dyrevelfærd og -sundhed. Som færdiguddannet cand.scient. i Animal Science kan du få job inden for blandt andet rådgivning, i landbrugs- og veterinære støttecentre, i foderstofindustrien, hos avlsvirksomheder, i den offentlige forvaltning eller inden for forskning og undervisning.