Aarhus Universitets segl

PLANTE- OG FØDEVAREVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Viborg  |  Studiestart: August / september (fra 2024)

Introduktion

Er du optaget af, hvordan vi får skabt en bæredygtig fremtid, hvor vi kan producere mad nok af høj kvalitet til alle, samtidig med at vi passer på miljøet, biodiversiteten og klimaet? Og kan du både lide at lære om plantefysiologi, mikrobiologi og molekylærbiologi og at få teorien omsat til praksis udendørs i det åbne land eller inden for i laboratoriet?

Med Aarhus Universitets nye uddannelse i Plante- og fødevarevidenskab kommer du med helt i front i den grønne omstilling. Du får en grundlæggende viden om planter som grundlaget for fremtidens bæredygtige fødevarer, foder og energi. Du får indsigt i, hvordan vi bruger vores ressourcer mest optimalt og dermed bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer ved hjælp af f.eks. plantebaseret protein til mad, grøn bioraffinering, nye fødevareteknologier og produktion af biogas.

Hvor kan du få job?

Med en uddannelse inden for plante- og fødevarevidenskab kommer du ud på et arbejdsmarked, hvor der er brug for dig og din viden. Både virksomheder og den offentlige forvaltning har brug for dine kompetencer, så der er rig mulighed for at finde et job, der matcher dine interesser, f.eks. som projektleder eller rådgiver i landbrugets organisationer, miljøsagsbehandler i det offentlige, grøntsagskonsulent, specialist i bæredygtighed eller innovativ produktudvikler inden for f.eks. plantebaserede fødevarer.

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Plante- og Fødevarevidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.
 


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens indhold

Bacheloruddannelsen i Plante- og fødevarevidenskab tager tre år. På de første fire semestre får du en grundig introduktion til planter og fødevarer, foder og biomasse, og du får styr på grundfagligheden inden for f.eks. kemi, biokemi og molekylærbiologi. På femte semester skal du specialisere dig inden for enten planter eller fødevarer, før du i det sjette semester afslutter din bachelor med et bachelorprojekt. Uddannelsen vil indeholde et projektbaseret fag på hvert af de første fem semestre, der binder fagene sammen og knytter teori til praksis. 

Undervisningen er projektbaseret og praksisorienteret, og du kommer til at arbejde i grupper i løbet af din bacheloruddannelse.

Herunder kan du se studiedrammet for bacheloruddannelsen i Plante- og fødevarevidenskab.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Hvad kan du læse efter din bachelor i Plante- og fødevarevidenskab?

En gennemført bacheloruddannelse i Plante- og fødevarevidenskab giver dig ret til at blive optaget på Aarhus Universitets nye kandidatuddannelse i Plant Science. Du kan også fortsætte på Aarhus Universitets kandidatuddannelse i molekylær ernæring og fødevareteknologi, hvis du har specialiseret dig i fødevarevidenskab. Derudover kan du søge ind på kandidatuddannelsen i Agronomi ved Københavns Universitet.

Tre nye uddannelser på AU Viborg fra 2024

Bacheloruddannelsen i Plante- og fødevarevidenskab og kandidatuddannelsen i Plant Science kommer sammen med Aarhus Universitets nye uddannelser i Dyrevidenskab og Veterinærmedicin til at udgøre hjertet af AU Viborg – Danmarks nye, grønne campus for forskning og uddannelse. Det betyder, at du fra første dag på studiet kommer til at være omgivet af dyr, marker og skøn natur og en masse andre studerende, der deler dine interesser for en bæredygtig grøn fremtid og for sundhed og velfærd for mennesker og dyr. Endelig vil du igennem studiet opleve, at du bliver en integreret del af det anerkendte og internationale forskningsmiljø, der findes på AU Viborg

De første studerende på den nye bacheloruddannelse i Plante- og fødevarevidenskab begynder i efteråret 2024, mens de første studerende på kandidaten i Plant Science begynder i efteråret 2027. Vil du specialisere dig i fødevarer på din kandidat, kan du også vælge den eksisterende kandidat i Molekylær ernæring og fødevareteknologi.