Aarhus Universitets segl

Din uddannelse på AU Viborg giver dig masser af jobmuligheder – og der er brug for dine kompetencer

Som kandidat i Dyrevidenskab, Plante- og fødevarevidenskab eller Veterinærmedicin kan du være med til at sikre fremtidens fødevarer, sundhed for dyr og mennesker og den grønne omstilling. Vi har snakket med Den Danske Dyrlægeforening og fagforeningen DM for at blive klogere på, hvad det er for et arbejdsmarked, der venter dig, når du forlader AU Viborg med dit nye eksamensbevis i hånden.Først og fremmest er der masser af muligheder for at få et spændende job, når du har færdiggjort din kandidat i Dyrevidenskab, Plante- og fødevarevidenskab eller Veterinærmedicin. Sådan lyder budskabet samstemmende fra Den Danske Dyrlægeforening og den akademiske fagforening DM, som kommer til at repræsentere kandidater fra de nye uddannelser på AU Viborg.

Landbruget har brug for kandidater, der kan se nye muligheder

Omkring halvdelen af kandidaterne fra Agrobiologi og Husdyrvidenskab (forløberne for Plante- og fødevarevidenskab og Dyrevidenskab, red.) arbejder i dag i det offentlige, mens den anden halvdel arbejder det private.

”Generelt kan man sige, at kandidaterne vil komme ud med en bred tilgang til faget, og en evne til at binde fagligheder sammen og at se ting fra flere perspektiver. Og så kommer de med en meget anvendelsesorienteret tilgang, som jeg helt sikkert også ser som en styrke,” siger Hanne Jensen, der er konsulent ved DM og har mange års erfaring med karrierevejledning for kandidater uddannet inden for landbrug og fødevarer.

I det offentlige vil kandidaterne typisk komme til at arbejde i Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen eller de tilhørende ministerier, mens en mindre del traditionelt set får arbejde i kommunerne. I den private sektor står landbrugets rådgivningscentre for en stor del af ansættelserne, ligesom landbrugets interesseorganisationer aftager en del kandidater.

Artiklen fortsætter under billedet.


”Der stilles større og større krav til landbruget, når vi taler den grønne omstilling, og der er brug for kandidater, som kan se nye muligheder, når de skal være med til at udvikle og sætte dagsordenen på super vigtige områder som bæredygtighed, miljø og fødevarer, siger Hanne Jensen, der også peger på NGO’er, fødevarevirksomheder og medicinalindustrien som gode ansættelsesområder for nye kandidater.

Privat praksis og fødevaresikkerhed er to store arbejdsområder for dyrlægerne

Som det ser ud lige nu, kommer omkring halvdelen af kandidaterne i Veterinærmedicin til at arbejde som praktiserende dyrlæge med speciale i enten familiedyr, heste eller produktionsdyr. Det fortæller Gert Aagaard van Hauen, der er karrierevejleder i Den Danske Dyrlægeforening:

”Et andet klassisk arbejdsområde for dyrlægerne, som mange studerende måske ikke har fokus på, når de søger ind på uddannelsen, er fødevarekontrol. Mange dyrlæger er ansat i Fødevarestyrelsen eller i regionernes kontrolenheder, hvor de f.eks. arbejder med autorisation (godkendelse, red.) af fødevarevirksomheder, lovgivning, kontrol og mærkning af fødevarer, import og eksport af fødevarer eller rådgivning af politikerne i veterinærfaglige spørgsmål,” siger Gert Aagaard van Hauen.

En del af dyrlægerne er også ansat til at føre tilsyn på det veterinære område, hvor de følger op på, om regler og lovgivning om f.eks. dyrevelfærd og medicinering er overholdt i besætningerne og i forbindelse med eksport eller transport af dyr. En del dyrlæger er udstationeret på de store slagterier, hvor de er ansvarlige for kødkontrollen. På det private område er der ud over dyrlægepraksis gode ansættelsesmuligheder inden for hovedsageligt medicinalindustrien, rådgivningsvirksomheder og i private interesseorganisationer.

Artiklen fortsætter under billedet


”Generelt kan man sige, at der er masser af muligheder som dyrlæge. Kandidaterne kommer ud med en evne til at sætte sig ind i og overskue store komplekse problemstillinger, og der er masser af områder, hvor der er brug for den slags kompetencer – ikke mindst i forhold til nogle af de nye udviklingsområder inden for f.eks. bæredygtighed, telemedicin, digitalisering, og anvendelse af big data og kunstig intelligens,” siger Gert Aagaard van Hauen.

Lav ledighed og stor efterspørgsel

For både dyrlægerne og kandidaterne i Husdyrvidenskab og Agrobiologi gælder det, at ledigheden i de seneste år har været lav. Samtidig viser Aarhus Universitets behovsafdækning i forbindelse med udviklingen af de nye uddannelser på AU Viborg, at arbejdsgiverne efterspørger kvalificerede kandidater på alle tre områder.

”Hvis du spørger mig, er det her tre vigtige uddannelser, fordi miljø, fødevarer og den grønne omstilling af landbruget er dagsordner, der er kommet for at blive. Vi har altså at gøre med uddannelser, der taler direkte ind i fremtidens udfordringer og fremtidens arbejdsmarked,” siger Hanne Jensen.

Fra Agrobiologi og Husdyrvidenskab til Plante- og fødevarevidenskab og Dyrevidenskab

Uddannelserne i Agrobiologi og Husdyrvidenskab optog de sidste studerende i 2023. De to uddannelser bliver fra efteråret 2024 erstattet af de to nye uddannelser Plante- og fødevarevidenskab og Dyrevidenskab, som udbydes på AU Viborg – Danmarks grønne campus.

På samme sted og på samme tidspunkt åbner også en ny uddannelse i Veterinærmedicin.