Aarhus Universitets segl

VETERINÆRMEDICIN

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog | Studiested: Viborg|  Studiestart: August / september (fra 2024)
 

Introduktion

Drømmer du om at arbejde med dyr og med dyrs sundhed, sygdom og velfærd samt folkesundhed og fødevaresikkerhed? Så bliv kandidat i Veterinærmedicin og få din autorisation som dyrlæge.

Fra efteråret 2024 bliver det muligt at tage dyrlægeuddannelsen på AU Viborg – Aarhus Universitets nye grønne campus. Her vil du fra studiestart, til du står med eksamensbeviset i hånden, være omgivet af dyr, skøn natur og mange andre studerende, der deler dine interesser for sundhed, velfærd og en bæredygtig grøn fremtid for mennesker og dyr.

Dyrlægeuddannelsen består af en 3-årig bachelor og en kandidat, der tager 2½ år. Uddannelsen er en såkaldt enhedsuddannelse, hvilket betyder, at du i løbet af uddannelsen kommer omkring alle aspekter af jobbet som dyrlæge. Samtidig giver uddannelsen dig mulighed for at specialisere dig i retning af netop de områder inden for dyrlægefaget, der har din særlige interesse.

De første 30 bachelorstuderende på Veterinærmedicin begynder i efteråret 2024. Vi forventer, at de første kandidatstuderende kan begynde i efteråret 2027.

Hvor kan du få job?

Der er brug for dig, når du er færdig med din uddannelse, og der er masser af muligheder for en spændende hverdag efter studiet – hvad enten du vil arbejde med familiedyr, heste eller produktionsdyr i en dyrlægepraksis, med tilsyn og kontrol i en styrelse eller med f.eks. rådgivning, fødevaresikkerhed eller biomedicin i den private sektor. Derudover er der spændende jobs inden for forskning og undervisning og i den offentlige forvaltning.


Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Veterinærmedicin:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Eksempler: Landbrugshøjskole, erhvervserfaring med dyresundhed og dyrevelfærd eller videregående uddannelse inden for biomedicin, sundhed eller fødevare.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens indhold

På bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin får du det faglige grundlag for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin og dermed få din autorisation som dyrlæge. På bacheloren skal du gennemføre obligatoriske kurser på i alt 160 ECTS, og derudover skal du have to valgfag samt aflevere dit bachelorprojekt.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav:Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Hvad kan jeg læse efter min bachelor i Veterinærmedicin?

Når du har gennemført din bacheloruddannelse i Veterinærmedicin, er du sikker på at få tilbudt en plads på kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin på Aarhus Universitet. Du kan også vælge at søge om overflytning til kandidaten i Veterinærmedicin på Københavns Universitet.

Tre nye uddannelser på AU Viborg fra 2024

Uddannelsen i Veterinærmedicin kommer sammen med Aarhus Universitets nye uddannelser i Plante- og fødevarevidenskab og Dyrevidenskab til at udgøre hjertet af AU Viborg – Danmarks nye, grønne campus for forskning og uddannelse. Det betyder, at du fra første dag på studiet kommer til at være omgivet af dyr, marker og skøn natur og en masse andre studerende, der deler dine interesser for en bæredygtig grøn fremtid og for sundhed og velfærd for mennesker og dyr. Endelig vil du igennem studiet opleve, at du bliver en integreret del af det anerkendte og internationale forskningsmiljø, der allerede findes på AU Viborg.

De første studerende på den nye bacheloruddannelse i Veterinærmedicin starter i efteråret 2024, mens de første studerende på kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin starter i efteråret 2027.

Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin

Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin åbner på AU Viborg i 2027.

Fakta om uddannelsen

Undervisningssprog:  Primært dansk, engelsk forekommer| Studiested: AU Viborg | Studiestart: August 2027

Med kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin får du kendskab til alle dyrearter og lærer blandt andet at gennemføre kliniske undersøgelser og diagnostik på dyr, samt rådgive om dyrevelfærdsmæssige og sundhedsmæssige spørgsmål. Du vil blive godt klædt på og tilegne dig alle de kompetencer, som det kræver at opnå autorisation som dyrlæge.

Hvor kan du få job?

Som færdiguddannet cand.med.vet. kan du arbejde som dyrlæge i en dyrlægeklinik eller på et dyrehospital, men der er også mange andre arbejdspladser, der efterspørger netop dine kompetencer. Med en kandidat i Veterinærmedicin kan du for eksempel arbejde i Fødevarestyrelsen med miljø- og levnedsmiddelkontrol samt kontrol af levende dyr i forbindelse med transport. Du kan også finde beskæftigelse i det private erhvervsliv og arbejde med udvikling af medicin og vacciner, eller inden for forskning og undervisning på et universitet. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til enten specialdyrlæge eller fagdyrlæge.