Aarhus Universitets segl

MEDICINALKEMI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 7,4 (Standby: Alle optaget)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22150

Introduktion

Medicinalkemi er for dig, der er interesseret i kemi med et biologisk fokus. På Medicinalkemi bruger du viden fra kemiens verden til at udforske lægemidler og biologiske molekylers strukturer og funktioner.

Hvad er Medicinalkemi?

På Medicinalkemi lærer du om kemi, biologiske molekyler og kroppens opbygning. Du lærer, hvordan molekyler sættes sammen, og du kommer til at fremstille molekyler i laboratoriet. Du får viden om, hvordan biologiske molekyler er opbygget, og hvordan de virker i kroppen.

Du åbner døren til en fremtid med mange muligheder. Det kan blandt andet være i medicinalindustrien, fødevareindustrien eller sundhedsvæsenet.

Her kan du for eksempel være med til at udvikle nye lægemidler, øge forståelsen af komplekse biologiske molekyler, skabe teknikker til at give bedre diagnoser og meget mere.

Her på siden kan du læse mere om studiets opbygning, dine fremtidsmuligheder og studielivet på Medicinalkemi.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tjek om Medicinalkemi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Medicinalkemi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dit resultat fra uniTEST

uniTEST
Du skal deltage i uniTEST, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2.

Du kan læse mere om uniTEST her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicinalkemi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Herunder kan du læse en sammenligning af de tre beslægtede uddannelser Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Medicinalkemi.

Molekylærbiologi

På Molekylærbiologi studerer du molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som indeholder grundfag fra biologi, kemi, matematik og statistik. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi samt uddannelsens detaljerede studier af celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Molekylær medicin

Bacheloruddannelsen i Molekylær medicin er en retning indenfor molekylærbiologien, der beskæftiger sig med undersøgelsen af sygdomme ved hjælp af molekylærbiologiske metoder. Præcis som på Molekylærbiologi bliver du undervist i de naturvidenskabelige fag, andelen af naturvidenskab er dog mindre på Molekylær medicin. Undervisningen i de molekylærbiologiske discipliner er den samme som på Molekylærbiologi.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese er omdrejningspunktet på Medicinalkemi ligesom forståelse af molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen. På Medicinalkemi kan du enten specialisere dig i fremstilling/syntese af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål. På Medicinalkemi vil du derfor have en del molekylærbiologiske fag samt farmakologi.

Studieliv

Hverdagen som Medicinalkemi-studerende

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Medicinalkemi foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Øvelserne foregår på mindre hold, mens der til forelæsninger kan være flere hundrede studerende i auditorierne.

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk. Du læser videnskabelige lærebøger, løser teoretiske opgaver og arbejder praktisk med projekter ved laboratorieøvelser. Det første år følger du undervisningen sammen med dit faste hold (ca. 20-24 studerende), og det er typisk på dit hold, at du danner din læsegruppe. Her finder du støtte til forberedelser, forelæsninger og teoretiske øvelser, og du arbejder sammen med dine holdkammerater om eksperimenter i laboratoriet og udarbejdelse af rapporter over eksperimenterne. I lærer, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, og I arbejder med stoffernes struktur og egenskaber. I starten af studiet er øvelserne tilrettelagt i forvejen, mens I senere på studiet selv skal designe eksperimenterne.

De første to år på uddannelsen skal du regne med at have ca. 25 undervisningstimer om ugen. Derudover skal du regne med at bruge 20-25 timer på forberedelse og opgaveskrivning. I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer, mens graden af selvstændigt studiearbejde øges. Det er en stor fordel at deltage i en læsegruppe, så man kan støtte og supplere hinanden fagligt og socialt.

Ugeskemaet herunder viser et eksempel på et skema for en bachelorstuderende på første år på Medicinalkemi.

Mandag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
11-12: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-17: Uorganisk kemi I (laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
11-14: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)
14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Onsdag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
12-14: Calculus beta (forelæsning)

Torsdag
8-10: Introduktion til medicinalkemi (forelæsning)
12-13: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-15: Calculus beta (teoretiske øvelser)
15-18: Introduktion til medicinalkemi (teoretiske øvelser)

Fredag
8-10: Calculus beta (forelæsning)

 

Forskning og undervisning - to sider af samme sag

Uddannelsen på Medicinalkemi foregår primært ved Institut for Kemi. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning fra instituttet, og dine undervisere forsker alle inden for forskellige fagområder. Det betyder, at dine undervisere formidler den nyeste viden fra forskerverdenen, hvilket gør undervisningen aktuel og nærværende.

 

Efter bacheloruddannelsen

Når du er færdig som bachelor i Medicinalkemi, kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis på kandidatuddannelsen i Medicinalkemi, som kan give dig jobmuligheder inden for både medicinalindustrien, fødevareindustrien og sundhedsvæsenet. Du kan arbejde sammen med læger, biologer og farmaceuter om udvikling og fremstilling af medicin, diagnostiske værktøjer og vacciner. Du kan også blive gymnasielærer med en kandidat i Medicinalkemi. Læs mere om dine muligheder under 'Karriere'.

 

Studielivet på Medicinalkemi

Som studerende på Medicinalkemi bliver du en del af et aktivt studiemiljø med et stærkt fællesskab. Du kan bl.a. få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen. Du kan også deltage i forskellige sociale og faglige arrangementer. Du kan fx være med i festforeningen @lkymia, der arrangerer fredagsbar og fester i løbet af året, eller i foreningen AMOK, som bygger bro mellem studiet og industrien. Du kan også blive en del af Kemishow, som bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Tutorforeningen TKM vil du nok møde som de første på studiet, da det er de studerende som står bag studiestarten.

 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

 

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtag #GodKemi og #aumedicinalkemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/aunaturvidenskab

instagram.com/aunaturvidenskab

Mød vores studerende

Videointerviews med studerende


Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Læs videre på kandidaten

De fleste bacheloruddannede fra Medicinalkemi læser videre på en kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen i Medicinalkemi giver dig adgang til kandidatuddannelserne i Kemi og Medicinalkemi, hvor du opnår en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser og projekter, som giver dig kompetencer og markerer din profil, når du senere skal søge job.

Jobmulighederne findes overalt

Som færdiguddannet medicinalkemiker kan du arbejde i både medicinalindustrien, fødevareindustrien og inden for sundhedsvæsenet. Du kan bl.a. arbejde med udvikling og produktion af lægemidler eller fødevarer.

Du kan også blive gymnasielærer med en kandidat i Medicinalkemi. Når man læser til gymnasielærer, kræver det normalt, at man studerer 2 fag inden for gymnasierækken, f.eks. kemi i kombination med biologi, matematik eller fysik. Men som Medicinalkemistuderende kan du opnå undervisningskompetence i Kemi og Bioteknologi.