Aarhus Universitets segl

KEMI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22135

Introduktion

Vil du forstå, hvordan verden er sat sammen i selv de mindste dele, og samtidigt favne bredt fra menneskets kemiske biologi til fysikkens stjernestøv? Eller vil du måske bidrage til at løse globale udfordringer? Så er det kemien, som, med den molekylære forståelse som brobygger, binder det hele sammen. På uddannelsen vil du få et stærkt kemisk fundament, samt en bedre forståelse for, hvordan kemi spiller sammen med andre fagområder, som biologi og fysik, i den naturvidenskabelig verden.

Kemi-studiet finder sted på Institut for Kemi, som har til huse i Universitetsparken. Det er det største sammenhængende campus-område i Danmark og ligger centralt og bynært i Aarhus, hvilket bidrager til et aktivt og spændende studiemiljø. Inden for forskning i kemi er Aarhus Universitet et af Nordens førende universiteter. Det har en direkte afsmittende virkning på niveauet i undervisningen, som udelukkende varetages af aktive forskere.

Hverdagen på Kemi-studiet

Kemi er både en teoretisk og praktisk uddannelse. Du læser videnskabelige lærebøger, løser teoretiske opgaver og arbejder praktisk med projekter ved laboratorieøvelser. Det første år følger du undervisningen sammen med dit faste hold (typisk 20-24 studerende), og det er typisk på dit hold, at du danner din læsegruppe. Her finder du støtte til forberedelser, til forelæsninger og teoretiske øvelser og du arbejder sammen med dine holdkammerater om eksperimenter i laboratorier, og I udarbejder rapporter over eksperimenterne. Her lærer I, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, og I arbejder med stoffernes struktur og egenskaber. I starten af studiet er øvelserne tilrettelagt i forvejen, mens I senere på studiet selv skal designe eksperimenterne.

På bacheloren i Kemi er det også muligt at deltage i vores talentprogram, Challenge in Chemistry – et tilbud til ekstra motiverede studerende. Som del af programmet modtager man udfordringer af både generel og specifik karakter, og nogle udfordringer omfatter også ’praktik’ i forskningsgrupper.

Valgfrihed

I løbet af det første år på studiet skal du gennemføre et mindre projekt. Her bliver du tilknyttet en forsker, og du kommer ud og laver forsøg i et specialiseret forskningslaboratorium. Efter andet år på Kemi vælger du specialisering efter din interesse. Du kan vælge at specialisere dig i retning af organisk kemi, materialekemi, fysisk kemi, computermodellering, miljøkemi og kemisk biologi. Du har altså gode valgmuligheder, hvad end du interesserer dig for nye energiformer, globale klimaproblematikker, forurening, sundhed, nye materialer eller har en grundlæggende nysgerrighed for naturvidenskabelige fænomener.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Kemi kan du læse videre på en naturvidenskabelig kandidatuddannelse. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Kemi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Du kan som kandidatuddannet arbejde i laboratorier, med udvikling og rådgivning, eller du kan arbejde med områder som forskning og undervisning på universiteter og gymnasier. Eller måske endda starte din egen virksomhed. Læs mere under ’Karriere’.


Tjek om Kemi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kemi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1, Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dit resultat fra adgangsprøven

Adgangsprøven
Du skal deltage i en adgangsprøve, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2.

Du kan læse mere om adgangsprøven her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Kemi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Kemi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Kemi-studiet kan gennem sin store valgfrihed drejes i mange retninger og blandt andet komme til at minde om et studie i Medicinalkemi, hvis man skulle ønske det.

Har man interesse i kemi, kan man også overveje at studere eksempelvis Kemiteknologi eller diplomingeniør i Kemi. Begge disse uddannelser hører under ingeniørområdet og er af mere teknisk karakter i forhold til de naturvidenskabelige uddannelser, som Kemi og Medicinalkemi hører under. Man kan overordnet sige, at de naturligvidenskabelige uddannelser udvikler nye metoder og søger nye erkendelser i laboratorierne, som senere kan udrulles i samfundet af ingeniører.

Studieliv

Hverdagen som Kemi-studerende

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Kemi foregår som en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og laboratorieøvelser. Øvelserne foregår på mindre hold, mens der til forelæsninger kan være flere hundrede studerende i auditorierne.

De første to år på uddannelsen skal du regne med at have cirka 25 undervisningstimer om ugen. Derudover skal du regne med at bruge næsten lige så lang tid på forberedelse og opgaveskrivning. I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer, mens graden af selvstændigt studiearbejde øges. Det er en stor fordel at deltage i læsegrupper, hvor man kan støtte og supplere hinanden fagligt og socialt.

Ugeskemaet herunder viser et eksempel på et skema for en bachelorstuderende på første år på Kemi. 

Mandag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
11-12: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-17: Uorganisk kemi I (laboratorieøvelser)

Tirsdag
9-11: Introduktion til kemi (forelæsning)
11-14: Introduktion til kemi (teoretiske øvelser)
14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Onsdag
8-10: Uorganisk kemi I (teoretiske øvelser)
12-14: Calculus beta (forelæsning)

Torsdag
9-11: Introduktion til kemi (forelæsning)
12-13: Uorganisk kemi I (forelæsning)
13-15: Calculus beta (teoretiske øvelser)
15-18: Introduktion til kemi (teoretiske øvelser)

Fredag
12-14: Calculus beta (forelæsning)

Bred uddannelse

I løbet af uddannelsen kommer du til at følge forskellige supplerende fag inden for matematik, statistik, fysik og biokemi, hvilket giver en bred uddannelse og et stærkt fundament for forståelsen af kemien som helhed.

Forskning og undervisning – to sider af samme sag

Kemi-studiet inspireres løbende af den forskning, som foregår på instituttet. Alle undervisere er samtidig forskere, der sammen dækker en bred vifte af faglige områder. Det sikrer, at du bliver undervist i emner fra forskningens frontlinje. 

Studenterforeninger

På Institut for Kemi kan du få faglig sparring og arbejde med opgaver i studiecaféen, og du kan deltage i forskellige sociale initiativer og arrangementer. Du kan eksempelvis blive en del af Kemishow, som bruger hverdagens kemikalier på en overraskende og spektakulær måde i imponerende eksperimenter. Du kan være med i @lkymia, som er instituttets festforening, der arrangerer fredagsbar næsten hver fredag samt 4-5 store fester i løbet af året. Du kan også blive medlem af AMOK, som er foreningen, der bygger bro mellem studiet og industrien. TKM vil du nok møde som de første på studiet, da det er de studerende bag rusugen og rusturen. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, bedre kendt som UNF, er også aktive på studiet. De organiserer bl.a. forskellige foredrag, sommerlejre og virksomhedsbesøg.

Du kan finde mere information om studenterforeningerne her:

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Institut for Kemi

Du kan følge instituttet og dets studerende på Facebook og Instagram, samt på vores hashtag #GodKemi og #aukemi.

Her samler vi billeder fra studerende og instituttet, så du kan se, hvad vi egentlig går og laver.

Du er også velkommen til at tjekke vores studieambassadører ud på Instagram:

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også fakultetet Natural Sciences, som uddannelsen er en del af, på Facebook og Instagram, og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/NatSciAU

instagram.com/natsciau

Mød vores studerende

Jeg føler mig hjemme på Kemi. Alle brænder for det samme, og rent fagligt synes vi, at de samme ting er sjove, spændende og interessante. På gymnasiet gik jeg også i en naturvidenskabelig klasse, så jeg var ikke alene om interessen for naturvidenskab, men interessen for kemi på det her niveau delte jeg kun med ganske få.

Læs interviewet med Asbjørn om hans første år på studiet her.

Videointerviews med studerende

Studielivet på Kemi Mød Laura og Michael, der fortæller om livet som bachelorstuderende på Kemi - hvorfor de valgte at læse Kemi, dagligdagen med forskningsbaseret undervisning og laboratorieøvelser, og hvad det betyder at have et socialt netværk og en læsegruppe på studiet.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Læs videre på kandidaten

Med en bacheloruddannelse i Kemi kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Kemi og Medicinalkemi. Her opnår du en yderligere specialisering gennem dit valg af kurser og projekter, som giver dig kompetencer og markerer din profil, når du senere skal søge job.

Jobmulighederne er mange

Som kemiker har du mange muligheder for at finde et interessant arbejde inden for faget. Der er en stor efterspørgsel på kemikere og dermed en meget lav arbejdsløshed.

Eksempelvis kan du arbejde i den kemiske industri, hvor bl.a. nye, stærke byggematerialer og den næste generation af materialer til energiopbevaring og konvertering udvikles. I disse år er der især brug for kemikere til udvikling af produkter og materialer, der gør den grønne omstilling lettere. Du kan også blive ansat i medicinalindustrien, hvor fremtidens lægemidler udvikles og produceres. Vores kandidater finder også ansættelse i levnedsmiddelindustrien eller start-up-virksomheder.

Du kan også arbejde i kommuner, stat, internationale organisationer eller i virksomheder, bl.a. med identificering af farlige stoffer, at finde alternativer til kendte stoffer eller overvågning af miljøet. Eller du kan måske starte din egen virksomhed?

Brænder dit hjerte for undervisning, har du også mulighed for at blive underviser for laboranter eller i gymnasieskolen. En karriere som gymnasielærer kræver, at du i løbet af dit kemistudium vælger kurser inden for et andet gymnasiefag som for eksempel fysik, matematik eller biologi. Det er dog særskilt nemt at opnå undervisningskompetence i kemi og bioteknologi.

Vejen fra studie til job Morten Normann-Fyhn er uddannet kandidat i Kemi fra Aarhus Universitet og arbejder i dag som udviklingsingeniør. Hør om hverdagen som færdiguddannet kemiker, og hvordan kompetencerne fra uddannelsen bruges i praksis. (Ophavsret: Science and Technology, AU)