Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KEMITEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Kemiske processer og reaktioner udgør et vigtigt omdrejningspunkt for vores moderne samfund, som samtidig står over for store udfordringer, hvor kemi spiller en afgørende rolle, f.eks. i forbindelse med klimaforandringer, sygdomme og epidemier, forurening og fødevarer. Derfor spiller kemiingeniører en central rolle i udviklingen af vores bæredygtige fremtid.

Med uddannelsen i Kemiteknologi lærer du at forstå kemiske egenskaber og processer, og du bliver i stand til at anvende den teoretiske viden, du tilegner dig, således at du kan udvikle nye konkrete produkter og processer. Du får en række ingeniørvidenskabelige kurser om eksempelvis kemiteknologier, materialer og design af kemiske produktionsprocesser kombineret med en høj grad af teoretisk grundviden inden for matematik, fysik og kemi. Dette kan du senere bruge til alt lige fra udvikling af nye batterier eller plastikmaterialer til rensning af vand og lagring af solenergi.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Kemiteknologi består af en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning og laboratorie- og projektarbejde. Du vil blive undervist af topforskere, som samtidig vil være dine projektvejledere. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus Centrum, og her bliver du en del af universitetets omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret profil, der giver dig mulighed for en karriere inden for eksempelvis medicinalindustrien, fødevareindustrien, energisektoren, materialeindustrien eller miljøsektoren eller inden for forskning og udvikling ved en vidensinstitution. Titlen som kemiingeniør er internationalt anerkendt, og du har derfor muligheder for en global karriere.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske udvikling og har med teknisk indsigt og teoretisk viden bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.


U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Bioteknologi(diplom og civil), kemiteknologi(civil), kemi(diplom) samt kemi og fødevareteknologi(diplom)

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Mød studerende i Kemiteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22132

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget på denne uddannelse:

 1. Du skal have bestået en af de adgangsgivende eksamener 
 2. Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav/fagniveauer:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B
 3. Du skal opfylde karakterkravet om mindst 6,0 i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).
  • Hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Bachelordelen af civilingeniøruddannelsen indeholder en blanding af forelæsninger, klasseundervisning, opgaveregning og laboratoriearbejde, hvor du får hands-on erfaring med at bruge din kemitekniske viden

Dine naturvidenskabelige fag vil inkludere matematik og fysik, så du bliver i stand til at beregne dimensioner og modellere dynamikken i kemiske processer. Du skal også have organisk kemi og uorganisk kemi for at kunne arbejde med udvikling af materialer, fysisk kemi for at kunne designe produktionsprocesser samt analytisk kemi, som gør dig i stand til at arbejde med procesoptimering og kvalitetskontrol.

Herudover består uddannelsen af en række forskellige ingeniørvidenskabelige fag, laboratoriearbejde og praktiske øvelsesforsøg, hvor du blandt andet også lærer om udstyr, maskiner og processer der er afgørende for at du kan skabe værdi med din viden – både på molekyleniveau i laboratoriet og i tons-store industrielle produktioner.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Din hverdag på studiet, som foregår i og omkring Universitetsparken, er præget af forelæsninger, projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger. Uddannelsen er karakteriseret ved en høj grad af eksperimentelt arbejde, og giver i forbindelse med eksempelvis projektarbejde adgang til store forskningsfaciliteter.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et stort ingeniørcampus med tusindvis af ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere. Du vil derfor få masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i kemi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et jobmarked med meget lav ledighed. Både danske og internationale virksomheder efterspørger højtuddannede og kompetente kemiingeniører, og du har derfor som færdiguddannet civilingeniør gode muligheder for at vælge en karrierevej, der matcher din faglige specialisering og interesse.

Uddannelsen åbner mange døre for dit fremtidige arbejdsliv, og du vil ofte komme til at beskæftige dig med forskning, udvikling, innovation, rådgivning og ledelse enten i det private erhvervsliv, i det offentlige, eller på et universitet inden for det forskningsområde, du interesserer dig særligt for.

De fleste civilingeniørdimittender kommer til at arbejde i specialist- og problemknuser-funktioner, eksempelvis i virksomheder inden for bl.a. medicinalindustrien, fødevareindustrien, energisektoren, materialeindustrien og miljøsektoren eller inden for forskning og udvikling ved en vidensinstitution. En del beskæftiger sig også med personaleledelse, projektledelse og innovationsledelse, hvor de bruger deres generelle teknologiske indsigt og forståelse for omverdenen til at skabe værdi i virksomhederne.

Danmark har en konkurrencedygtig kemisk industri og rådgivningsbranche, som aftager mange af uddannelsens dimittender. Eksempler på store lokale aftagervirksomheder er Dupont, Krüger, Arla, Grundfos og Aarhus Karlshamn, men aftagerfeltet er generelt meget stort og voksende.

Civilingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har samtidigt til nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.