Aarhus Universitets segl

KEMITEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22132

Introduktion

Når du læser Kemiteknologi, lærer du at forstå, hvordan verden er bygget op. Du får grundlæggende viden om molekyler, og du lærer at designe kemiske stoffer. På uddannelsen har du teoretiske fag som matematik og fysik samt en række ingeniørvidenskabelige fag, hvor du lærer om nye teknologier, digitale værktøjer, materialer og produktionsprocesser. Alt det skal du bruge i dine projektopgaver, hvor du arbejder case-baseret med for eksempel udvikling af nye batterier, plastmaterialer, vandrensning eller medicin uden bivirkninger.

De obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde analytisk med fysisk, organisk og uorganisk kemi. Du kan senere fordybe dig i de dele af kemien eller procesteknologien, der interesserer dig mest, når du skal have dine valgfri kurser på 4., 5. og 6. semester.

Undervisningen

Undervisningen på Kemiteknologi består af både forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning, eksperimentelle forsøg og projektarbejde. Dine undervisere er forskere, og du bliver uddannet til at arbejde selvstændigt både i laboratoriet, og når du skal bruge modelværktøjer til at designe, simulere og optimere kemiske processer.

Projektarbejdsformen fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at beskæftige dig forskningsrelateret med virkelige problemstillinger i samfundet. Igennem samarbejdet med dine medstuderende og dine projektvejledere bliver du trænet i at tænke både teoretisk og kreativt for at finde frem til de bedste kemiteknologiske løsninger.

Læs videre til civilingeniør

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Som civilingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du har gode muligheder for at gå forskervejen på et universitet.


Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Mød studerende i Kemiteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kemiteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

​​​​​​​Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Som ingeniørstuderende i Kemiteknologi får du hverdag i og omkring Universitetsparken. Du har et skema med mange undervisningstimer og meget projektarbejde. Du bliver tilknyttet et hold og en studiegruppe helt fra starten, og det er for de fleste en fordel både fagligt og socialt. 

Universitetet og byen

Du bliver en del af AU Engineering med i alt cirka 4000 ingeniørstuderende, og der er mange muligheder for at deltage i arrangementer og foreninger. Hvert år starter tusindvis af nye studerende deres liv i Aarhus som tilflyttere, og byen gør meget for, at de skal føle sig hjemme og få en god start.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et arbejdsmarked med lav ledighed.Uddannelsen åbner mange døre for dit fremtidige arbejdsliv i vidt forskellige sektorer både i Danmark og udlandet. Du kan for eksempel komme til at arbejde med udvikling af medicin, fødevarer, energi, miljø eller materialer. En del ingeniører bliver desuden ansat i lederstillinger eller i rådgivende virksomheder.

Med en civilingeniøruddannelse i Kemi har du også mulighed for at arbejde med forskning og skabe ny viden i en virksomhed eller på et universitet

Ledighed og løn

Diplomingeniører i Kemi er generelt i høj kurs på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er meget lav.