Aarhus Universitets segl

KEMITEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,4 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22132

Introduktion

Når du læser Kemiteknologi, lærer du at forstå, hvordan verden er bygget op. Du får grundlæggende viden om molekyler, og du lærer at designe kemiske stoffer. På uddannelsen har du teoretiske fag som matematik og fysik samt en række ingeniørvidenskabelige fag, hvor du lærer om nye teknologier, digitale værktøjer, materialer og produktionsprocesser. Alt det skal du bruge i dine projektopgaver, hvor du arbejder case-baseret med for eksempel udvikling af nye batterier, plastmaterialer, vandrensning eller medicin uden bivirkninger.

De obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde analytisk med fysisk, organisk og uorganisk kemi. Du kan senere fordybe dig i de dele af kemien eller procesteknologien, der interesserer dig mest, når du skal have dine valgfri kurser på 4., 5. og 6. semester.

Undervisningen

Undervisningen på Kemiteknologi består af både forelæsninger, teoretiske øvelser, klasseundervisning, eksperimentelle forsøg og projektarbejde. Dine undervisere er forskere, og du bliver uddannet til at arbejde selvstændigt både i laboratoriet, og når du skal bruge modelværktøjer til at designe, simulere og optimere kemiske processer.

Projektarbejdsformen fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at beskæftige dig forskningsrelateret med virkelige problemstillinger i samfundet. Igennem samarbejdet med dine medstuderende og dine projektvejledere bliver du trænet i at tænke både teoretisk og kreativt for at finde frem til de bedste kemiteknologiske løsninger.

Læs videre til civilingeniør

Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi. Som civilingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du har gode muligheder for at gå forskervejen på et universitet.


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende i Kemiteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kemiteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A*

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs om brush-up-kursus.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige eller sundhedsfaglige område, relevant erhvervserfaring inden for matematik og naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er en 3 årig uddannelse normeret til 180 ECTS point, som bestå af kurser inden for ingeniørvidenskab og naturvidenskab, projekter og valgfrie kurser.

Kursusrækkefølgen på uddannelsen finder du i studiediagrammet nedenfor. Beskrivelse af indholdet i de enkelte kurser finder du ved at klikke på et kursus i diagrammet.

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.


Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.


Studieliv

Dagligdagen

Som ingeniørstuderende i Kemiteknologi får du hverdag i og omkring Universitetsparken. Du har et skema med mange undervisningstimer og meget projektarbejde. Du bliver tilknyttet et hold og en studiegruppe helt fra starten, og det er for de fleste en fordel både fagligt og socialt. 

Universitetet og byen

Du bliver en del af AU Engineering med i alt cirka 4.000 ingeniørstuderende, og der er mange muligheder for at deltage i arrangementer og foreninger. Hvert år starter tusindvis af nye studerende deres liv i Aarhus som tilflyttere, og byen gør meget for, at de skal føle sig hjemme og få en god start.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere


Bacheloruddannelsen i Kemiteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Kemi- og Bioteknologi.

Som civilingeniør i Kemi fra Aarhus Universitet kommer du ud til et arbejdsmarked med lav ledighed.Uddannelsen åbner mange døre for dit fremtidige arbejdsliv i vidt forskellige sektorer både i Danmark og udlandet. Du kan for eksempel komme til at arbejde med udvikling af medicin, fødevarer, energi, miljø eller materialer. En del ingeniører bliver desuden ansat i lederstillinger eller i rådgivende virksomheder.

Med en civilingeniøruddannelse i Kemi har du også mulighed for at arbejde med forskning og skabe ny viden i en virksomhed eller på et universitet

Ledighed og løn

Diplomingeniører i Kemi er generelt i høj kurs på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er meget lav.