Aarhus Universitets segl

BYGGERI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August/September
Optagelsesområdenummer: 22137

Introduktion

Som ingeniør inden for byggeri kommer du til at designe, projektere og opføre bygninger og anlægskonstruktioner. På uddannelsen lærer du at bruge moderne beregnings- og forsøgsmetoder, og du kommer til at forstå sammenhængen mellem teknologi, naturvidenskab, arkitektur og det bebyggede miljø. Du lærer om materialer og konstruktionsprincipper, og du bliver trænet i at bruge digitale værktøjer i dit arbejde.

Byggeriet står for en stor del af samfundets samlede CO2-udledning, og derfor er bæredygtighed et vigtigt fokus igennem hele uddannelsens forløb.

Du kan specialisere dig i mange retninger

På bacheloruddannelsen i Byggeri tilegner du dig en række grundlæggende ingeniørvidenskabelige kompetencer, og du får viden om hele byggeriets værdikæde fra produktion af materialer til projektering og færdig drift. Du lærer også om, hvordan den teknologiske udvikling forandrer ingeniørens arbejde, og du bliver trænet i at se nye muligheder og arbejde helhedsorienteret med byggeri.

Du kan specialisere dig efter interesser og vælge imellem fire forskellige valgfagspakker. Hvis du vælger Bygningskonstruktion lærer du at designe og projektere boligbyggeri, vindmøller og højhuse. Hvis du vælger Infrastruktur og Geoteknik, lærer du om ingeniørens anlægsarbejde som for eksempel dybe kældre, dæmninger, broer og tunneller. Med valgfagspakken Innovativt konstruktionsdesign lærer du at forholde dig til samspillet mellem mennesker og samfundets bebyggede miljø, og du kommer til at øve dig på byggeprojekter som for eksempel sportsarenaer, hospitaler og skoler. Vælger du Indeklima og Bygningsfysik, lærer du om, hvordan du som ingeniør kan skabe et sundt indeklima for mennesker, og du kommer til at beskæftige dig med at optimere bygningers energiforbrug.   


Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Mød de studerende i Byggeri

Tjek om Byggeri er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Byggeri:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

  • Fysik B og Kemi C eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A

Og en af disse kombinationer:  

  • Fysik B og Kemi C eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi C

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Valgfagspakker på Byggeri

Studieliv

Hverdagen på studiet

På Byggeri har du holdundervisning, teoretiske øvelser, hjemmearbejde og ekskursioner. Du lærer at anvende digitale værktøjer i dit ingeniørarbejde, og du har projekter på hvert semester. Dine undervisere er forskere, og undervisningssproget er både dansk og engelsk.

Du får din daglige gang på Navitas, der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havnen og Aarhus Ø.

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 4000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner.

Studiemiljøet er kendetegnet ved et godt sammenhold og gode studieservices som for eksempel IT-support, studievejledning og studiearbejdspladser. Samtidig er der en lang række fritids- og foreningstilbud, som arrangeres af forskellige grupper af ingeniørstuderende.

Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Bacheloruddannelsen i Byggeri giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør i Byggeri (cand.polyt.) Bagefter har du en åben dør til byggesektoren i Danmark og resten af verden. Manglen på ingeniører i samfundet er stor, og karrieremulighederne er derfor gode, hvad enten du vil arbejde som rådgivende ingeniør, i arkitektvirksomheder, hos myndigheder, materialeproducenter eller med forskning og undervisning på for eksempel et universitet.

I filmen ovenfor kan du høre fire af vores tidligere studerende fortælle om deres arbejdsliv. Vi inviterede dem i studiet, og spurgte dem, hvordan hverdagen som bygningsingeniør ser ud.


Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.