Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BYGGERI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August/September

Introduktion

Som ingeniør inden for Byggeri kommer du til at designe, projektere og opføre bygninger og anlægskonstruktioner. Gennem dialog og samarbejde med andre ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører og håndværkere vil du skabe helhedsorienterede, sikre, klimatilpassede og bæredygtige bygninger og infrastrukturelle bygværker. Som bygningsingeniør vil du med andre ord være med til at videreudvikle det bebyggede miljø gennem kreativ, innovativ og miljøbevidst anvendelse af materialer, konstruktionsprincipper og digitale værktøjer samt de mest moderne beregnings- og forsøgsmetoder.

Grundfaglig forankring og valg af retning

Byggeri er et interdisciplinært teknologisk knudepunkt, og med udgangspunkt i teori og praksis inden for bygningsdesign og konstruktion får du solide grundkompetencer inden for husbygning og boligbyggeri. Hertil kommer muligheden for at præge din uddannelse i en retning efter dit eget valg. Hvis du fokuserer på Bygningskonstruktion eller Infrastruktur og Geoteknik, kommer du til at designe og projektere bygningskonstruktioner og infrastrukturelle anlæg såsom højhuse, broer, dæmninger, dybe kældre, tunneller, vindmøller, fundamenter og andre bygværker. Med fokus på bygningsdesign, rettet mod Innovativt Konstruktionsdesign eller Indeklima og Bygningsfysik, kommer du til at designe fremtidens bygninger – fx sportsarenaer, kontorbygninger, hospitaler, skoler, etc. – med innovative bærende konstruktioner og en holistisk tilgang for at opnå et sundt, produktivt, og komfortabelt indeklima med et minimalt ressourceforbrug.  Du opnår således en uddannelse med bred faglig forankring inden for byggeri generelt, men samtidig med spidskompetencer inden for en valgt faglig retning.

Hverdagen på studiet

Studiet i Byggeri er en kombination af e-learning, klasse- og holdundervisning, teoretiske øvelser, ekskursioner, anvendelse af avanceret teknologi samt laboratorie- og projektarbejde. Sammensætningen af aktiviteter sikrer, at der aldrig er langt fra teori til praksis. Du kommer til at beherske matematiske, videnskabelige og teknologiske kernediscipliner inden for byggeri såvel som interdisciplinært, tværfagligt samarbejde. Dine undervisere og vejledere er internationalt anerkendte topforskere inden for byggeri. Du får din daglige gang på Navitas, der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havnen. Her bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Byggeri giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeri. Med den i hånden har du alle muligheder for at gøre karriere som specialist og problemknuser på tværs af hele byggesektoren, og du vil kunne indgå selvstændigt og professionelt i ingeniørfaglige og tværfaglige samarbejder, nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen retter sig mod samfundets udtalte behov for kompetente, innovative og kreative ingeniører, og du kan eksempelvis gøre karriere som rådgivende ingeniør, i arkitektvirksomheder, hos materialeproducenter samt i forsknings- og vidensinstitutioner og ved offentlige myndigheder – eksempelvis som specialist inden for geoteknik, design af stål-, træ eller betonkonstruktioner, eller som ekspert i design af moderne, højteknologiske lavenergibygninger.

Teknologiens frontløbere – Byggeriets bindeled

Civilingeniører har fra tiden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis. Du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der gør dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger. Men samtidig får du en virkelighedsnær uddannelse, der giver dig evnerne til at skabe holistisk byggeri, som integrerer teknologi med æstetik og imødekommer samfundets hurtigt voksende efterspørgsel efter viden om design af bæredygtige, funktionelle bygninger med iboende arkitektoniske kvaliteter.

Mød de studerende i Byggeri

Tjek om Byggeri er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22137

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi C eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ændrede kvote 2-kriterier 2021

På grund af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde uniTEST i år.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger i kvote 2 efter nogle andre kriterier end adgangsprøve og gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)
 2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad relevante kvalifikationer er her.

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi C
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Geovidenskab A og Kemi C

Ændringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.

Det skal du gøre nu

Vi beder dig læse informationen om relevante kvalifikationer. Hvis du mener, du har relevante kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for dette senest 30. april til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ

 

Ændring fra 2022

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer

 • Fysik B og Kemi C eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi C eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Kemi C og Geovidenskab A

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Valgfagspakker på Byggeri

Viser valgfagspakker på bachelor i Byggeri
Skemaet viser valgfagspakker på bachelor i Byggeri. Klik på billedet for at forstørre.

Studieliv

Dagligdagen

Navitas bliver din daglige base, centralt placeret i hjertet af Aarhus, og du bliver en del af universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere.

Hverdagen er præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden og teknologi inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets topforskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende. Aarhus har dybe historiske rødder og er en af Danmarks ældste byer, men universitetets mange studerende gør samtidig Aarhus til en af landets yngste byer med en gennemsnitsalder på 24 år.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som fx Ingeniørforeningen i Danmark arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus, som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle studerende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Bacheloruddannelsen i Byggeri giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør (cand.polyt.) i Byggeri, som retter sig mod samfundets udtalte behov for kreative ingeniører, som sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger og skaber et holistisk byggeri som integrerer teknologi med æstetik og imødekommer samfundets hurtigt voksende efterspørgsel efter viden om design af bæredygtige funktionelle bygninger med iboende arkitektoniske kvaliteter.

Som civilingeniør i Byggeri får du følgende kompetencer:

 • Du behersker centrale elementer inden for byggeri og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og teknologier inden for byggeri.
 • Du kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces.
 • Du kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger.
 • Du kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling.
 • Du er i stand til systematisk og kritisk at sætte dig ind i nye fagområder.
 • Du kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et industrielt forum.
 • Du kan på naturvidenskabelig og teknisk baggrund indgå i konstruktivt samarbejde og løsning af faglige problemstillinger.
 • Med en civilingeniørgrad i Byggeri kan du få arbejde i virksomheder såsom rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, ejendomsselskaber og i bygningselementindustrien. Du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og styring.

Du kommer ud til et åbent arbejdsmarked, der har stor brug for kvalificerede arbejdskraft. Med de evner og kompetencer, du erhverver dig gennem uddannelsen, vil du kunne indgå selvstændigt og professionelt i ingeniørfaglige og tværfaglige samarbejder på tværs af hele byggebranchen – nationalt såvel som internationalt.

Uddannelsen giver mulighed for karriere på tværs af byggebranchen: Hos rådgivende ingeniører, entreprenørvirksomheder, materialeproducenter, arkitektvirksomheder, offentlige styrelser, kommuner, staten, samt forsknings- og vidensinstitutioner, og du kan beskæftige dig med projekter inden for design, modellering, test, udvikling og processtyring.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse via en ph.d.-grad, hvor du gennem et treårigt forskningsprojekt i tæt samarbejde med instituttets forskere gradvist uddannes gennem kurser og personlig vejledning til selv at blive forsker.