Aarhus Universitets segl

BYGNINGSDESIGN

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (sommerstart): 7,2 (Standby: 5,3)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (vinterstart): Alle optaget    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22830 (sommerstart) | 22835 (vinterstart)

Introduktion

Bygningsdesigningeniører arbejder med at designe og projektere konstruktioner og indeklima i tæt samarbejde med arkitekter og bygningskonstruktører.

Som diplomingeniørstuderende i Bygningsdesign får du kendskab til arkitektoniske discipliner og metoder og viden om konstruktioner, materialer og energidesign. På den måde lærer du at tage højde for formgivning og æstetik i dit arbejde med byggeri.

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign er bygget op omkring teknisk videnskabelige ingeniørfag, som de øvrige ingeniøruddannelser 0g har et arkitekt relateret indhold på cirka 15 procent. Det betyder, at du som studerende vil komme til at beskæftige dig med alle faser af byggeprocessen, hvor du får særlige kompetencer til at indgå i den indledende designproces.

Du lærer tidligt på studiet at omsætte din teoretiske viden til byggetekniske løsninger. Helt fra start kommer du til at arbejde med virkelige cases og projekter – ofte i samarbejde med entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer. På diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du vælge at specialisere dig inden for konstruktioner eller energi og indeklima.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, bliver du uddannet til at tænke i helheder og bæredygtige løsninger. Målet er, at du i din fremtidige karriere kan bidrage til at sætte et markant aftryk på byggeriets udvikling i både et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

Som færdiguddannet diplomingeniører i Bygningsdesign vil du med din erfaring fra projektsamarbejde med virksomheder og dit praktiksemester have en attraktiv dimittendprofil og være i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen indeholder et semesters lønnet praktik.

Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Gense oplæggene fra Åbent Hus 2023

Vi afholdte u-days på AU den 23., 24. og 25. februar 2023 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød de studerende på Bygningsdesign

Tjek om Bygningsdesign er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Bygningsdesign:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Svendebrev inden for byggefagene, videregående uddannelse inden for konstruktion, matematik eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenfor.

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen Bygningsdesign

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Undervisningsaktiviteterne varierer henover semestret, men du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde, selvstændige studier, virksomhedsbesøg og faglige ekskursioner i Danmark og eventuelt udlandet. 

Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign indeholder en hel del matematik og fysik, hvor du arbejder med sammenhænge, der giver mening i forhold til byggeri.

Cirka 15 procent af studiet indeholder arkitektfagligt stof. Her lærer du som ingeniør at tage hensyn til de krav, som udseende og funktion stiller til byggeriet. Du får altså indblik i arkitektfaget og formgivningsprocessen, men langt det meste af din faglighed bliver dog bygget op omkring det klassiske byggetekniske ingeniørområde.

De fleste af dine undervisere har ingeniørvidenskabelig baggrund eller er uddannede arkitekter. Som regel har de også erfaring fra en karriere i byggebranchen, og det er med til at sikre, at det du lærer på universitetet, og de teknologier, du arbejder med i laboratorierne, har en høj grad af relevans for det arbejdsmarked, du senere vil møde.

Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (Campus Navitas), der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havet og havnen. Her har du adgang til topmoderne eksperimentelle faciliteter, der er med til at sikre, at du som studerende får de nyeste teknologier mellem hænderne. 

Specialisering på 4. og 6. semester

Fra dit fjerde semester skal du vælge imellem to forskellige specialiseringer. Den ene mulighed er bærende konstruktioner (bolig- og industribyggeri, højhuse og broer), og den anden mulighed er energi og indeklima (energiforsyning, energirenovering og installationer).

Hvis du ønsker at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør er der krav til, at du skal tage bestemte kurser.

Praktik på 5. semester

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed. Her vil du opleve, hvordan du med din viden og projekttræning fra studiet kan skabe værdi og løse byggetekniske og designmæssige problemstillinger sammen med både ingeniører og andre faggrupper i byggebranchen.  

Hvert semester afholder Aarhus Universitet et matchmaking-arrangement for diplomingeniørstuderende, hvor de har mulighed for at møde en lang række virksomheder, før de beslutter sig endeligt for praktiksted. 

Efterspørgslen på ingeniørpraktikanter er stor, og praktikmulighederne er derfor meget gode. Som hovedregel er praktikopholdet lønnet.  

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med at være iværksætter. Det kræver selvfølgelig, at du har en teknologibaseret forretningsidé, og du skal deltage i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du eksempelvis blive ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Her vil du supplere bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Du kan også blive ansat i et arkitektfirma, entreprenørfirma eller i en kommune, hvor der er brug for din viden til både energiplanlægning, byggesagsbehandling, design af helhedsplaner for boligområder samt generel udvikling af byer og byområder.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign fra Aarhus Universitet er du desuden uddannet til at arbejde med bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde, og netop denne ekspertise er meget efterspurgt både i Danmark og udlandet.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.