Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DIPLOMINGENIØR

BYGNINGSDESIGN

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020 (Sommerstart): Alle optaget   |   Kvote 1 2020 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Bygningsdesigningeniører arbejder med at designe og projektere konstruktioner og indeklima i tæt samarbejde med arkitekter og bygningskonstruktører.

Som diplomingeniørstuderende i Bygningsdesign får du kendskab til arkitektoniske discipliner og metoder og viden om konstruktioner, materialer og energidesign. På den måde lærer du at tage højde for formgivning og æstetik i dit arbejde med byggeri.

Uddannelsen til diplomingeniør i Bygningsdesign er bygget op omkring teknisk videnskabelige ingeniørfag, som de øvrige ingeniøruddannelser 0g har et arkitekt relateret indhold på cirka 15 procent. Det betyder, at du som studerende vil komme til at beskæftige dig med alle faser af byggeprocessen, hvor du får særlige kompetencer til at indgå i den indledende designproces.

Du lærer tidligt på studiet at omsætte din teoretiske viden til byggetekniske løsninger. Helt fra start kommer du til at arbejde med virkelige cases og projekter – ofte i samarbejde med entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer. På diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du vælge at specialisere dig inden for konstruktioner eller energi og indeklima.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, bliver du uddannet til at tænke i helheder og bæredygtige løsninger. Målet er, at du i din fremtidige karriere kan bidrage til at sætte et markant aftryk på byggeriets udvikling i både et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

Som færdiguddannet diplomingeniører i Bygningsdesign vil du med din erfaring fra projektsamarbejde med virksomheder og dit praktiksemester have en attraktiv dimittendprofil og være i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen indeholder et semesters lønnet praktik.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du læse videre til civilingeniør i Byggeri (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

 

Mød de studerende

Tjek om Bygningsdesign er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22830 (Sommerstart)

22835 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse i 2020 kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

*Der er lavet en ændring af det krævede gennemsnit fra 7,0 til 6,0 grundet de særlige omstændigheder som COVID-19 medfører.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 kriterier 2020

På grund af corona-situationen er adgangsprøven desværre aflyst i år.

Aarhus Universitet har besluttet, at der i 2020 ikke er adgangsbegrænsning på denne uddannelse. Dette betyder, at du er sikret en plads på denne uddannelse, hvis du har søgt om optagelse i kvote 2, og hvis du:

 • Har en adgangsgivende eksamen
 • Lever op til de specifikke adgangskrav til den pågældende uddannelse. Se ovenfor

Varsling for optagelsen 2021

Kvote 1 kriterier 2021

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2 kriterier 2021

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 • Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor)
 • Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer
 • Score fra adgangsprøve

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A    

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens studiediagram kan du se på nedenfor og på faktaarket. Klik på linket og download.

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen Bygningsdesign

På Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø med mange forskellige ingeniøruddannelser. Undervisningsaktiviteterne varierer henover semestret, men du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde, selvstændige studier, virksomhedsbesøg og faglige ekskursioner i Danmark og eventuelt udlandet. 

Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign indeholder en hel del matematik og fysik, hvor du arbejder med sammenhænge, der giver mening i forhold til byggeri.

Cirka 15 procent af studiet indeholder arkitektfagligt stof. Her lærer du som ingeniør at tage hensyn til de krav, som udseende og funktion stiller til byggeriet. Du får altså indblik i arkitektfaget og formgivningsprocessen, men langt det meste af din faglighed bliver dog bygget op omkring det klassiske byggetekniske ingeniørområde.

De fleste af dine undervisere har ingeniørvidenskabelig baggrund eller er uddannede arkitekter. Som regel har de også erfaring fra en karriere i byggebranchen, og det er med til at sikre, at det du lærer på universitetet, og de teknologier, du arbejder med i laboratorierne, har en høj grad af relevans for det arbejdsmarked, du senere vil møde.

Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (Campus Navitas), der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havet og havnen. Her har du adgang til topmoderne eksperimentelle faciliteter, der er med til at sikre, at du som studerende får de nyeste teknologier mellem hænderne. 

Specialisering på 4. og 6. semester

Fra dit fjerde semester skal du vælge imellem to forskellige specialiseringer. Den ene mulighed er bærende konstruktioner (bolig- og industribyggeri, højhuse og broer), og den anden mulighed er energi og indeklima (energiforsyning, energirenovering og installationer).

Hvis du ønsker at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør er der krav til, at du skal tage bestemte kurser.

Praktik på 5. semester

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed. Her vil du opleve, hvordan du med din viden og projekttræning fra studiet kan skabe værdi og løse byggetekniske og designmæssige problemstillinger sammen med både ingeniører og andre faggrupper i byggebranchen.  

Hvert semester afholder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet et matchmaking-arrangement for diplomingeniørstuderende, hvor de har mulighed for at møde en lang række virksomheder, før de beslutter sig endeligt for praktiksted. 

Efterspørgslen på ingeniørpraktikanter er stor, og praktikmulighederne er derfor meget gode. Som hovedregel er praktikopholdet lønnet.  

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med at være iværksætter. Det kræver selvfølgelig, at du har en teknologibaseret forretningsidé, og du skal deltage i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab. 

Studerende: De sociale kompetencer skal bruges mere, end man tror

”Jeg kan huske, at jeg i gymnasiet tænkte, at jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg tror faktisk, at ingeniørjobbet rummer aspekter, hvor ens sociale kompetencer skal bruges mere, end man skulle tro. Når man er ingeniør arbejder man meget i teams og håndterer mange forskellige kontaktflader til parterne i et byggeprojekt som for eksempel arkitekter, håndværkere og entreprenører. Her synes jeg, at det er en stor styrke ved min uddannelse, at jeg har indblik i både de æstetiske og funktionelle aspekter af byggeri – eller sagt med andre ord: Jeg føler mig godt rustet til at designe løsninger, der både er økonomisk bæredygtige, konstruktionsmæssigt forsvarlige, funktionelle for brugerne og formmæssigt interessante.”
Sara Hjortskov Larsen, Diplomingeniørstuderende på Bygningsdesign

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv. Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du eksempelvis blive ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Her vil du supplere bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Du kan også blive ansat i et arkitektfirma, entreprenørfirma eller i en kommune, hvor der er brug for din viden til både energiplanlægning, byggesagsbehandling, design af helhedsplaner for boligområder samt generel udvikling af byer og byområder.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign fra Aarhus Universitet er du desuden uddannet til at arbejde med bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde, og netop denne ekspertise er meget efterspurgt både i Danmark og udlandet.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.