Aarhus Universitets segl

BYGNINGSDESIGN

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (sommerstart): 8,6 (Standby: Alle optaget)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (vinterstart): Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22830 (sommerstart) | 22835 (vinterstart)

Introduktion

Bygningsdesigningeniører arbejder med at designe og projektere konstruktioner og indeklima i tæt samarbejde med arkitekter og bygningskonstruktører.

Diplomingeniører i Bygningsdesign arbejder med alle faser af byggeriet fra idé til projektering, udførelse og drift. Som studerende lærer du at omsætte din naturvidenskabelige baggrundsviden til gennemtænkte og innovative byggetekniske løsninger, og du opnår undervejs i dit uddannelsesforløb et indgående kendskab til byggesektoren.

Uddannelsen har fokus på, at du udvikler dig fagligt og personligt som ingeniør, så du bliver i stand til at arbejde helhedsorienteret med både teori, teknik, arkitektur, materialevalg og energidesign. Du får stærke tekniske kompetencer og lærer blandt andet om nye designmetoder, byggematerialer, bygningskonstruktion, indeklima og energiteknik.

I hvert semester kommer du til at arbejde med virkelige cases og projekter – ofte i samarbejde med entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og arkitekter. På den måde opbygger du sideløbende med din teoretiske ingeniørfaglighed en god forståelse for byggeriets rammevilkår og innovationsbehov.

Som noget særligt for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign får du kendskab til forskellige arkitektoniske discipliner, og du lærer at tage højde for både formgivning, funktion, æstetik og teknologi i dit arbejde med byggeri.

Uddannelsen er dog primært bygget op omkring byggetekniske ingeniørfag, som inkluderer en hel del matematik og fysik. Det arkitektfaglige indhold udgør cirka 15 procent.

På uddannelsen lærer du at bruge digitale beregnings- og modelleringsværktøjer, og du møder et fokus på bæredygtighed i alle dine fag. Byggeriet står i dag for mere end en tredjedel af samfundets samlede CO2-udledning og for cirka en fjerdedel af den totale affaldsmængde. Derfor vil du,når du er færdiguddannet, tilhøre en generation af ingeniører, der kommer til at stå for en meget vigtig del af samfundets grønne omstilling. Det kræver, at du allerede på universitetet bliver trænet i at arbejde i retning af en bæredygtig byggekultur med alt hvad det indebærer af arkitekturforståelse, brug af materialer og nye konstruktionsmetoder.

På diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du vælge imellem tre forskellige specialiseringer. De tre specialiseringer er: Konstruktioner, Energi og indeklima samt Byggeri og Bæredygtighed.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters praktik, som ofte er lønnet.

Diplomingeniører i Bygningsdesign har lav ledighed og er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du ansøge om at læse videre til civilingeniør i Byggeri (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød de studerende på Bygningsdesign

Tjek om Bygningsdesign er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Bygningsdesign:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Svendebrev inden for byggefagene, videregående uddannelse inden for konstruktion, matematik eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor.

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen Bygningsdesign

På Bygningsdesign bliver du en del af et hold, hvor det meste af undervisningen foregår i en klasse. Du har projektarbejde i de fleste semestre, og universitetet hjælper med at sammensætte velfungerende studiegrupper.

Undervisningsaktiviteterne varierer henover semestret, men du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde, selvstændige studier, virksomhedsbesøg og faglige ekskursioner i Danmark og eventuelt udlandet. 

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 4000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner.

Du får din daglige gang på Navitas, der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havnen og Aarhus Ø.

Studiemiljøet er kendetegnet ved et godt sammenhold og gode studieservices som for eksempel IT-support, studievejledning og studiearbejdspladser. Samtidig er der en lang række fritids- og foreningstilbud, som arrangeres af forskellige grupper af ingeniørstuderende.

Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Du får din daglige gang på Campus Navitas, der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havet og havnen. Her har du adgang til topmoderne eksperimentelle faciliteter, der er med til at sikre, at du som studerende får de nyeste teknologier mellem hænderne. 

De første tre semestre

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, projektarbejde, laboratoriearbejde samt tegnings- og modelleringsprogrammer. Du får også studiegruppe, som universitetet hjælper med at sammensætte blandt andet på baggrund af personlighedstests.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på Aarhus Universitet. Du lærer at tænke og arbejde som en ingeniør, og du får grundlæggende viden om matematik, fysik, materialer, arkitektur og bærende konstruktioner. Du arbejder projektbaseret med konkrete problemstillinger relateret til byggeri.

Dine undervisere har ingeniørvidenskabelig baggrund eller er uddannede arkitekter. Som regel har de også erfaring fra et arbejdsliv i byggebranchen, og det er med til at sikre, at det du lærer på universitetet, og de teknologier, du arbejder med, er aktuelle og har en høj grad af relevans for det arbejdsmarked, du senere vil møde.

Specialisering på 4. og 6. semester

Fra dit fjerde semester skal du vælge imellem tre forskellige specialiseringer. Den ene mulighed er Bærende konstruktioner (bolig- og erhverv, højhuse og broer),  den anden mulighed er Energi og Indeklima (energiforsyning, energirenovering og installationer), og den tredje mulighed er Byggeri og Bæredygtighed (byggematerialer, renovering og bæredygtigt nybyggeri).

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du ansøge om at læse videre til civilingeniør i Byggeri (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Praktik på 5. semester

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed. Her vil du opleve, hvordan du med din viden og projekttræning fra studiet kan skabe værdi og løse byggetekniske og designmæssige problemstillinger sammen med både ingeniører og andre faggrupper i byggebranchen.  

Hvert semester afholder Aarhus Universitet et Praktikmatch-arrangement for diplomingeniørstuderende, hvor du har mulighed for at møde en lang række virksomheder, før du beslutter dig endeligt for praktiksted. 

Efterspørgslen på ingeniørpraktikanter er stor, og praktikmulighederne er derfor meget gode. Som hovedregel er praktikopholdet lønnet.  

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med at være iværksætter. Det kræver, at du har en teknologibaseret forretningsidé, og du skal deltage i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab. 

Udlandsophold

Som studerende på Aarhus Universitet har du gode muligheder for at læse et semester i udlandet. Vi har samarbejdsaftaler med mange forskellige universiteter over hele verden, og vi kan hjælpe dig med at et tilbud, der matcher dine faglige interesser.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign kan du eksempelvis blive ansat i et rådgivende ingeniørfirma. Her vil du supplere bygningsingeniører med et helhedssyn på byggeri og en mere detaljeret designforståelse. Du kan også blive ansat i et arkitektfirma, entreprenørfirma eller i en kommune, hvor der er brug for din viden til både energiplanlægning, byggesagsbehandling, design af helhedsplaner for boligområder samt generel udvikling af byer og byområder.

Som diplomingeniør i Bygningsdesign fra Aarhus Universitet er du desuden uddannet til at arbejde med bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde, og netop denne ekspertise er meget efterspurgt både i Danmark og udlandet.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.