Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BYGNING

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22820 (sommerstart) | 22825 (vinterstart)

Introduktion

Bygningsingeniører arbejder med at projektere, opføre og renovere bygninger og med at udvikle trafiksystemer og klima- og miljøprojekter.

Som diplomingeniørstuderende i Bygning lærer du tidligt i din uddannelse at omsætte din teoretiske viden til byggetekniske løsninger. Du kommer til at arbejde med virkelige cases og projekter – ofte i samarbejde med entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og arkitekter. På den måde opbygger du sideløbende med din teoretiske ingeniørfaglighed en detaljeret brancheindsigt og en god forståelse for byggeriets rammevilkår og innovationsbehov.

På diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du vælge imellem forskellige specialiseringer og på den måde præge dit eget uddannelsesforløb. Måske interesserer du dig for at bygge huse, broer eller havneanlæg. Måske er du mere interesseret i vejanlæg, eller klimatilpasning og miljø. Eller måske drømmer du om at forbedre vores indeklima og energiforbrug eller fokusere på selve byggeprocessen.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, vil du på uddannelsen møde en helhedsorienteret tilgang til byggeri med et stærkt fokus på bæredygtighed. Byggesektoren står i dag for en stor del af samfundets samlede energiforbrug og klimabelastning, og som færdiguddannet ingeniør skal du derfor være med til at skabe en grøn omstilling i branchen.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters lønnet praktik.

Diplomingeniører i Bygning har med deres erfaring fra virkeligheden og praktiksemesteret en attraktiv dimittendprofil og er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Som diplomingeniør i Bygning kan du læse videre til civilingeniør i Byggeri (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

U-DAYS 2022: Se oplæg om uddannelsen

Vi afholdte u-days på AU den 24., 25. og 26. februar 2022 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2022 på bachelor.au.dk/udays

Se optagelse her af vores online live session

Mød de studerende på Bygning

Tjek om Bygning er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Bygning:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Specialiseringsmuligheder

På diplomingeniøruddannelsen i Bygning kan du vælge imellem følgende specialiseringer

Bærende konstruktioner
Bolig og industribyggeri, højhuse og broer

Energi og indeklima
Energiforsyning, installationer og energirenovering

Geostatik
Havnebygning og konstruktioner i jord

Byggeledelse
Planlægning og byggeledelse

Miljøteknik (Urban Water)
Vandforsyning, spilde- og regnvandssystemer og klimatilpasning

Infrastruktur (trafik)
Anlæg af veje, jern- og letbaner

Studieliv

Hverdagen på diplomingeniøruddannelsen i Bygning

På diplomingeniøruddannelsen i Bygning har du mindst 20 skemalagte timer om ugen. Det inkluderer forelæsninger, klasseundervisning og laboratorieøvelser, hvor du blandt andet benytter matematik og fysik til at vurdere og konstruere bygninger.
Du kommer desuden til at bruge mindst lige så lang tid på projektarbejde, besøge byggepladser og virksomheder og deltage i fagligt relevante ekskursioner i Danmark og eventuelt udlandet.

Dine undervisere har foruden deres videnskabelige indsigt næsten altid erfaring fra byggebranchen. Det er med til at sikre, at det du lærer på skolebænken, og de teknologier, du arbejder med i laboratorierne, har en høj grad af relevans for det arbejdsmarked, du senere vil møde.

Du får din daglige gang på Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet (afdeling Navitas), der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havet og havnen. Her bliver du en del af et stort ingeniørvidenskabeligt miljø med topmoderne eksperimentelle faciliteter.

Projektarbejde og ekskursioner

Den teoretiske viden, du tilegner dig gennem undervisningen, bruger du til at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med andre studerende. På hvert semester kommer du til at arbejde med et ingeniørprojekt eller en case i en gruppe. Her vil du blive udfordret på både din faglighed, din kreativitet og din evne til at kunne konstruere. I løbet af uddannelsen besøger du desuden en række byggepladser og kommer på fagligt relevante ekskursioner og studieture i Danmark eller i udlandet.

Specialisering på fjerde semester

På fjerde semester skal du specialisere dig. Du kan specialisere dig i bærende konstruktioner (eks. beton og stålkonstruktioner), miljøteknik (eks. vandrensning og vandindvinding), geoteknik (eks. jordens bæreevne og stabilitet), infrastruktur (eks. dimensionering af transportsystemer og planlægning), byggeproduktion (eks. udførelse af byggeprojekter og projektledelse), energi og indeklima (eks. energiforsyning og installationer) – valget er dit.

Praktik på 5. semester

På 5. semester skal du i lønnet ingeniørpraktik i en virksomhed. Det kan være på en tegnestue, i en produktionsvirksomhed, i en entreprenørvirksomhed eller rådgivende ingeniørvirksomhed. Du kan også vælge at tage i praktik i udlandet eller hos en NGO som for eksempel Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Aarhus Universitet afholder to gange om året matchmaking-arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde et stort antal virksomheder, før de beslutter sig.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du har en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskabsforløb. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Diplomingeniører i Bygning finder ofte beskæftigelse i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder eller arkitektvirksomheder. De arbejder typisk med design, konstruktion, projektering, kvalitetssikring og byggeledelse. En del diplomingeniører finder også beskæftigelse i kommuner og ministerier, hvor de arbejder med for eksempel energipolitik, byggesagsbehandling, design og helhedsplaner for boligområder samt udvikling af byer og byområder. 

Som diplomingeniører i Bygning fra Aarhus Universitet er du desuden uddannet til at arbejde med digitale teknologier og bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde, og det vil gøre dig efterspurgt som rådgiver i Danmark og resten af verden.

Du kan læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.