Aarhus Universitets segl

ELEKTRISK ENERGITEKNOLOGI
(HERNING)

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Herning |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22970

Introduktion

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kommer du til at få en nøglerolle i den grønne omstilling af samfundet.

På studiet lærer du at udvikle nye energiløsninger og arbejde med de elektriske produkter, systemer og processer, som er nødvendige for vores produktion, distribution og forbrug af energi. Du får viden om de forskellige bæredygtige energiformer med et særligt fokus på vind-, sol- og bioenergi, og du kommer til at arbejde med design og optimering af elektriske apparater.

Foruden de rent tekniske kompetencer lærer du også at forstå de politiske, økonomiske og historiske aspekter af den energiteknologiske udvikling. Igennem hele studiet har du en tæt kontakt med erhvervslivet, og du kommer til at gennemføre alle dine projekter i samarbejde med virksomheder.

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du lærer også at bruge laboratorieudstyr, simuleringsværktøjer og produktstandarder.

På uddannelsens sidste semestre arbejder du med teknologi til energiproduktion, -lagring, -distribution, -konvertering, og -transmission.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters praktik hos en virksomhed. I de fleste tilfælde er praktikken lønnet, og universitetet hjælper med at finde praktikplads til alle.

I dit bachelorprojekt skal du gennemføre et projekt med fokus på bæredygtighed.

Hverdagen på studiet

Undervisningen på Elektrisk energiteknologi er en kombination af klasseundervisning, teoretiske øvelser, virksomhedsbesøg og laboratorie- og projektarbejde. Uddannelsesmiljøet er præget af engagerede undervisere, der alle har en baggrund fra erhvervslivet og dermed indsigt i, hvad der kræves af en dygtig ingeniør på et moderne arbejdsmarked inden for dit felt.

Du får din daglige gang på universitetets campus i Herning med i alt 1800 studerende. Du skal regne med enkelte undervisningsdage i Aarhus, hvor Aarhus Universitet har et af Europas mest avancerede energilaboratorier. Læs mere om laboratoriet Rescue Lab.

Anderledes undervisningsformer

Nye digitale undervisningsteknologier er en helt naturlig del af en ingeniøruddannelse, og du kan derfor forvente et godt mix af traditionel klasseundervisning og interaktive læringsforløb. Et eksempel på dette er Flipped Learning, som er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter. Her modtager du som studerende en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser, som du kan bruge i din forberedelse. Tiden med underviserne på universitetet bruger du sammen med din klasse til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål.

Samtidig giver et dig mulighed for at følge undervisningen via internettet, så du får mere fleksible rammer for at tilrettelægge uddannelsen, så den passer ind i din hverdag.

Karrieremuligheder

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren.

En del diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi arbejder i energi- og forsyningsselskaber. Mange arbejder desuden i virksomheder med at implementere intelligent styring af deres energiforbrug. Der er også et stort behov for ingeniører, der kan udvikle nye teknologier til el-baserede transportformer.

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi er skræddersyet efter erhvervslivets behov, og der er ingen ledighed blandt dimittenderne.

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kan du læse videre til civilingeniør i Elektroteknologi (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. I Herning udbyder Aarhus Universitet desuden civilingeniøruddannelsen i Teknologibaseret Forretningsudvikling.

Åbent Hus 2024 - kom og besøg os hos AU Herning

Vi glæder os til at se dig til Åbent Hus hos AU Herning onsdag den 21. februar 2024. Til Åbent Hus kan du møde både undervisere og studerende på campus i Herning. Du kan med fordel forberede dig lidt, inden du besøger os, så du får mest muligt ud af det.

Du finder os også til lørdagsmessen på u-days, enten i Søauditorierne eller i Ny Munkegade.


Forbered dig inden dit besøg hos os

Inden du møder op til Åbent Hus, kan du forberede din deltagelse ved at læse og lytte på vores side for Åbent Hus i Herning. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.


Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektrisk Energiteknologi (Herning):

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B 
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder ovenstående adgangskrav og ikke bliver optaget på en højere prioritet.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Herunder ser du studiediagram og kursusindhold for de forskellige semestre. Læs mere om de enkelte kurser i AU's kursuskatalog

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Elektrisk energiteknologi Online (Fjernundervisning)

Aarhus Universitet udbyder diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi som fjernundervisningsforløb. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper.

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit med navnet ”Lab in a Box”, som du får tilsendt i forbindelse med studiestart. Med Lab in a Box kan du løse praktiske øvelser og opgaver derhjemme, dog ikke i helt samme omfang som i laboratoriet på campus. 6. og 7. semester kan ikke gennemføres hjemmefra, da du her skal i praktik og skrive bachelorprojekt.

Du skal regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester samt i forbindelse med projektdage hvert semester. På sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, eller måske i dit eget start-up i universitetets iværksættermiljø, hvis du har mod på det.

Flipped Learning

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektrisk Energiteknologi Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Learning.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. I klassen følges der op på forståelsen af materiales.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen. For at dit team og din underviser kan støtte dig bedst muligt, anbefales det kraftigt, at du deltager i undervisningen så ofte, du kan.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Studiemiljø

Selvom du vælger en uddannelse online, er du ikke alene. Uddannelsen i Elektrisk energiteknologi er baseret på teamarbejde, og du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger i et team og ofte i tæt samspil med en virksomhed.

Når du starter på uddannelsen, får du adgang til en IT-pakke, der gør det muligt at skabe optimale kommunikationsformer og samarbejde online. Det vil selvfølgelig være muligt for dig at deltage fysisk i undervisning og sociale aktiviteter i det omfang, du har lyst til det eller mulighed for det.

Værd at overveje, inden du vælger at læse online:

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse, og den bliver ikke mindre af at vælge en online. Det adskiller sig nemlig på flere måder fra at studere på campus, og vi anbefaler, at du gør dig nogle særlige overvejelser, inden du søger ind på Elektrisk energiteknologi online.

Det kan umiddelbart lyde nemmere at læse online: Du styrer selv din tid og kan planlægge studiet efter din hverdag. På flere måder kan det dog være mere krævende at læse en online uddannelse. Som onlinestuderende er du nødt til at være meget selvstændig og have overskud til selv at opsøge hjælp og sparring fra både medstuderende og undervisere, når du sidder derhjemme. Det kan især føles krævende i begyndelsen på studiet, hvor der er meget nyt at vænne sig til både fagligt og socialt.

Når du læser Elektrisk energiteknologi online, skal du tage stilling til, om du vil læse synkront eller asynkront. Hvis du læser synkront, deltager du i undervisningen på distance i løbet af dagtimerne sammen med campus-studerende. Vælger du at læse asynkront, ser du undervisningen og løser opgaver på andre tidspunkter, fx i weekenden og om aftenen.

Du kan aldrig vide på forhånd, hvordan det bliver at læse en online uddannelse. Men derfor er det stadig vigtigt at forestille sig, hvordan din hverdag, familieliv, arbejdsliv mv. vil komme til at se ud. Vi har derfor nogle spørgsmål, som du bør overveje, inden du søger ind:

  • Har jeg tid til at have et arbejde ved siden af studiet, og i så fald hvordan kommer min hverdag til at se ud?
  • Hvordan kommer det til at påvirke min familie, og har jeg deres opbakning?
  • Hvordan vil jeg have det med at bruge tid på studiet om aftenen og i weekenden?
  • Hvordan vil jeg have det med at sidde derhjemme og have virtuelt kontakt til det meste på studiet?
  • Hvilke ambitioner og forventninger har jeg til mig selv, når jeg begynder på studiet?

Lav evt. en liste over fordele og ulemper og tal den igennem med en af dine nærmeste.

Book tid til en afklarende samtale

Derudover vil vi rigtig gerne tale med dig, hvis du overvejer at læse online. Ofte har vores online-studerende en række særlige spørgsmål, de ønsker afklaring på. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller tid til en samtale hos os i god til før ansøgningsfristen.

Du kan booke en tid til samtale ved at sende en mail til uddannelsesleder Per Lysgaard på perl@ase.au.dk , eller studiekoordinator Henning Slavensky på hesl@ase.au.dk

Du skal skrive ”afklarende studiesamtale” i mailens emnefelt og foreslå et par mødetidspunkter sammen med den mødeform, du ønsker. Du kan vælge imellem personligt fremmøde i Aarhus eller Herning. Eller du kan vælge et telefonisk møde eller møde via for eksempel Zoom.

Til samtalen vil du blive bedt om at fortælle lidt om dig selv og dine overvejelser omkring og forventninger til uddannelsen.  Derudover har du selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål om alt fra det faglige indhold til regler for optagelse og økonomi.

Studieliv

Studiejob i ingeniørvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en mentorordning fra 3. semester. Det giver dig mulighed for at komme ud og arbejde i virksomheden i dine undervisningsfrie perioder, hvis du ønsker at supplere din SU eller få en smagsprøve på arbejdslivet som ingeniør.

Fredagsbar og motionscenter

AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle afdelingen i Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Studenterhuset Herning eller benytte motionscentret.

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang på Campus Herning med korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.


Følg hverdagen på AU Herning på Instagram


Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet, og du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kan du ansøge om at læse videre til civilingeniør i Elektroteknologi (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. I Herning udbydes desuden civilingeniøroverbygningen i Teknologibaseret forretningsudvikling.

Den teknologiske udvikling og de globale klimaudfordringer har skabt et stort behov for ingeniører med en energiprofil, og diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi har blandt andet derfor en meget lav dimittendledighed.

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi i Herning er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder i energisektoren, og det sikrer, at du får en helt aktuel kompetenceprofil.