Aarhus Universitets segl

ELEKTRISK ENERGITEKNOLOGI
(HERNING)

Diplomingeniøruddannelse (Kan også læses online)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Herning |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22970

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi (tidligere stærkstrømsingeniør) arbejder du med grøn omstilling. Du lærer at udvikle nye energiløsninger og designe elektriske produkter, systemer og processer, som er nødvendige for, at vi kan producere, distribuere og forbruge energi.

Du får viden om forskellige bæredygtige energiformer med et særligt fokus på vind-, sol- og Power-to-X-teknolgoier, og du opbygger et indgående kendskab til energisektoren. Du bliver samtidig trænet i ingeniørens arbejdsmetoder, og du lærer at tænke kritisk, stille spørgsmål og udforske nye muligheder med teknologi.

Hvordan bliver vi for eksempel klar til en fuld elektrificering af vores transport? Hvilke muligheder har vi for at lagre energi på nye måder? Eller hvordan kan virksomheder opnå en mere klimavenlig produktion?

I løbet af studiet opbygger du en række grundlæggende ingeniørfaglige kompetencer inden for matematik, fysik og programmering. Samtidig lærer du at analysere og designe elektriske energisystemer.

Foruden de rent tekniske kompetencer lærer du også at forstå de politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter af den energiteknologiske udvikling. Igennem hele studiet har du en tæt kontakt med erhvervslivet, og du kommer til at gennemføre projekter i samarbejde med virksomheder. Aarhus Universitet hjælper med at formidle kontakten.

Efter tre og et halvt år kan du som færdiguddannet ingeniør med din teoretiske viden og din forståelse for energisektorens innovationsbehov være med til at sikre en bæredygtig anvendelse af elektrisk energi overalt i samfundet, hvor der er brug for det.

Folketinget vedtog i 2020 en ny klimalov, som indebærer, at Danmark som det første land i verden skal være fri af fossile brændstoffer og 100 pct. CO2-neutralt allerede i 2050. Det har skabt et massivt øget behov for diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi.

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kan du søge om at læse videre til civilingeniør i Elektroteknologi (+2 år) eller civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling (+2 år).

Åbent Hus 2024 - kom og besøg os hos AU Herning

Vi glæder os til at se dig til Åbent Hus hos AU Herning onsdag den 21. februar 2024. Til Åbent Hus kan du møde både undervisere og studerende på campus i Herning. Du kan med fordel forberede dig lidt, inden du besøger os, så du får mest muligt ud af det.

Du finder os også til lørdagsmessen på u-days, enten i Søauditorierne eller i Ny Munkegade.


Forbered dig inden dit besøg hos os

Inden du møder op til Åbent Hus, kan du forberede din deltagelse ved at læse og lytte på vores side for Åbent Hus i Herning. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.


Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektrisk Energiteknologi (Herning):

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B 
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder ovenstående adgangskrav og ikke bliver optaget på en højere prioritet.


Uddannelsens opbygning

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du lærer også at programmere og bruge simuleringsværktøjer og produktstandarder i dit ingeniørarbejde.

På uddannelsens sidste semestre arbejder du med teknologi til energiproduktion, -lagring, -distribution, -konvertering, og -transmission. Her har du også mulighed for at specialisere dig med valgkurser efter interesse. Du kan for eksempel vælge kurser, der styrker dine eltekniske kompetencer eller kurser, der giver dig en større tværfaglig forståelse inden for vedvarende energiteknologi.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters praktik hos en virksomhed. I langt de fleste tilfælde er praktiksemesteret lønnet, og universitetet hjælper med at finde praktikplads til alle.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her skal du udvikle en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskabsforløb. 

I dit bachelorprojekt skal du gennemføre et projekt med fokus på bæredygtighed. De fleste vælger at skrive bachelorprojekt i samarbejde med den virksomhed, hvor de også er i praktik.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Herunder ser du studiediagram og kursusindhold for de forskellige semestre. Læs mere om de enkelte kurser i AU's kursuskatalog

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.


Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Elektrisk energiteknologi Online (Fjernundervisning)

Aarhus Universitet udbyder også diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi som online/fjernundervisningsforløb. Klik her og læs mere.

Studieliv

Hverdagen Elektrisk Energiteknologi

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi har du både klasseundervisning, interaktive læringsforløb, projektarbejde i mindre grupper, laboratoriearbejde og virksomhedsbesøg.

Dine undervisere har typisk en baggrund fra både forskningens verden og erhvervslivet og dermed indsigt i, hvad der kræves af en dygtig ingeniør på et moderne arbejdsmarked inden for dit felt.

Du bliver en del af et stort fællesskab på AU Herning med i alt 1800 studerende. Du skal regne med enkelte undervisningsdage i Aarhus, hvor Aarhus Universitet har et avanceret energilaboratorium. Læs mere om laboratoriet Rescue Lab.

Læs mere om AU Herning her: https://bachelor.au.dk/auherning

Digitale undervisningsteknologier

Når du læser til diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi på AU Herning vil du opleve at digitale undervisningsteknologier er en vigtig del af studielivet. Du kan forvente et godt mix af traditionel fysisk klasseundervisning og teknologiunderstøttet undervisning. Vi bruger en undervisningsmetode, der hedder Flipped Learning. Den er udviklet på amerikanske eliteuniversiteter, og i praksis indebærer det, at den undervisningssituation, du sikkert kender fra tidligere skolegang, bliver vendt om.

Som studerende modtager du til hvert undervisningsmodul en gennemgang af det teoretiske stof i form af videooptagelser med din underviser. Det skal du bruge i din forberedelse derhjemme. Tiden med underviserne på universitetet bruger du i stedet for til at få hjælp til opgaver, faglig vejledning, feedback og svar på spørgsmål.

Det er en undervisningsform, der både giver fleksibilitet i hverdagen og bedre muligheder for at repetere stof op til eksamen.

Vi har alle de digitale faciliteter, der skal til, for at du kan få det optimale ud af undervisningen, hvis du vælger at sidde hjemme en eller flere dage om ugen. På den måde får du mere fleksible rammer for at tilrettelægge din uddannelse, så den passer ind i din hverdag.

Studiejob i ingeniørvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en studiejobordning fra 3. semester. Det giver dig mulighed for at komme ud og arbejde i virksomheden, hvis du ønsker at supplere din SU eller få en smagsprøve på arbejdslivet som ingeniør.

Fredagsbar og motionscenter

På AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle afdelingen i Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Studenterhuset Herning eller benytte motionscentret.


Følg hverdagen på AU Herning på Instagram


Karriere

Som færdiguddannet diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er meget eftertragtet i både Danmark og udlandet, og der er ingen ledighed blandt dimittenderne.

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren og i virksomheder, der har fokus på bæredygtighed, digitalisering og intelligent styring af energiforbrug. 

Lige nu er et af de allervigtigste spørgsmål på arbejdsmarkedet: Hvordan designer og bygger vi de elektriske energisystemer, som sikrer, at der altid er elektrisk energi i kontakterne, og at den elektriske energi leveres fra bæredygtige teknologier som vindmøller og solcelleanlæg?

Dimittenderne fra diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energi fra AU Herning arbejder med udvikling af nye energiprodukter, der passer til fremtidens el-system. De designer styring til for eksempel vindmøller, pumper og solcelleanlæg. De sikrer driften af elnettet. De udforsker, hvordan Danmark kan blive klar til en fuldt elektrificeret transportsektor. De hjælper virksomheder med at træffe bæredygtige beslutninger i deres grønne omstilling, og de arbejder med ledelse af store energiprojekter.

En del af dimittenderne fra AU Herning har job i energi- og forsyningsselskaber. Andre arbejder i virksomheder, som er i gang med at digitalisere og effektivisere deres produktion. Mange arbejder desuden i vind-industrien eller i rådgivende ingeniørvirksomheder.

Særligt i Midt- og Vestjylland er der også et markant behov for diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi til etablering og drift af  nye Power-to-X-anlæg, som skal producere store mængder af vedvarende brint til den grønne omstilling i Danmark og resten af Europa.