Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ELEKTRISK ENERGITEKNOLOGI
(HERNING)

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020:  Alle optaget  |   Kvote 2 2020: -
Undervisningssprog | Studiested: Herning |  Studiestart: August / september

Introduktion

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kommer du til at få en nøglerolle i den grønne omstilling af samfundet.

På studiet lærer du at udvikle nye energiløsninger og arbejde med de elektriske produkter, systemer og processer, som er nødvendige for vores produktion, distribution og forbrug af energi. Du får viden om de forskellige bæredygtige energiformer med et særligt fokus på vind-, sol- og bioenergi, og du kommer til at arbejde med design og optimering af elektriske apparater.

Foruden de rent tekniske kompetencer lærer du også at forstå de politiske, økonomiske og historiske aspekter af den energiteknologiske udvikling. Igennem hele studiet har du en tæt kontakt med erhvervslivet, og du kommer til at gennemføre alle dine projekter i samarbejde med virksomheder.

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du lærer også at bruge laboratorieudstyr, simuleringsværktøjer og produktstandarder.

På uddannelsens sidste semestre arbejder du med teknologi til energiproduktion, -lagring, -distribution, -konvertering, og -transmission.

Uddannelsen indeholder desuden et semesters praktik hos en virksomhed. I de fleste tilfælde er praktikken lønnet, og universitetet hjælper med at finde praktikplads til alle.

I dit bachelorprojekt skal du gennemføre et projekt med fokus på bæredygtighed.

Hverdagen på studiet

Undervisningen på Elektrisk energiteknologi er en kombination af klasseundervisning, teoretiske øvelser, virksomhedsbesøg og laboratorie- og projektarbejde. Uddannelsesmiljøet er præget af engagerede undervisere, der alle har en baggrund fra erhvervslivet og dermed indsigt i, hvad der kræves af en dygtig ingeniør på et moderne arbejdsmarked inden for dit felt.

Du får din daglige gang på universitetets campus i Herning med i alt 1800 studerende. Du skal regne med enkelte undervisningsdage i Aarhus, hvor Aarhus Universitet har et af Europas mest avancerede energilaboratorier. Læs mere om laboratoriet Rescue Lab.

Karrieremuligheder

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren.

En del diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi arbejder i energi- og forsyningsselskaber. Mange arbejder desuden i virksomheder med at implementere intelligent styring af deres energiforbrug. Der er også et stort behov for ingeniører, der kan udvikle nye teknologier til el-baserede transportformer.

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi er skræddersyet efter erhvervslivets behov, og der er ingen ledighed blandt dimittenderne.

Du kan læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. I Herning udbyder Aarhus Universitet civilingeniøruddannelsen i Teknologibaseret Forretningsudvikling.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22970

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet.

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet.

Hvis din ansøgning kun kan vurderes i kvote 2, skal du dog stadig huske at søge inden 15. marts.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi (Herning) er under udarbejdelse. 

Herunder ser du studiediagram og kursusindhold for de forskellige semestre. Læs mere om de enkelte kurser i AU's kursuskatalog

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagram for Elektrisk energiteknologi i Herning

Flipped Learning

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektrisk energiteknologi Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Learning.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. Efterfølgende gennemgås materialet i klassen.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende, og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Derfor er det ikke muligt at gennemføre uddannelsen samtidig med, at du har et fuldtidsarbejde. Hvis du påtænker at arbejde ved siden af studiet, er det vigtigt, at du bruger muligheden for at få en afklarende samtale.

Læs mere om Flipped Learning (PDF)

Elektrisk energiteknologi Online (Fjernundervisning)

Aarhus Universitet udbyder også diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi som fjernundervisningsforløb. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper. 

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit, som du får stillet til rådighed i forbindelse med studiestart.  

Du skal dog regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester samt nogle dage til Aarhus, hvis du skal benytte særlige laboratoriefaciliteter. På sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed.

Studiemiljø i cyberspace

Selvom du vælger en uddannelse online, er du ikke alene. Uddannelsen i Elektrisk energiteknologi er baseret på projektarbejde, og du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger i et team og ofte i tæt samspil med en virksomhed. På mange måder ligner denne samarbejdsform den, du vil møde i dit kommende arbejdsliv som ingeniør.

Når du starter på uddannelsen, får du adgang til en IT-pakke, der gør det muligt at skabe optimale kommunikationsformer og samarbejde online. Det vil selvfølgelig være muligt for dig at deltage fysisk i undervisning og sociale aktiviteter i det omfang, du har lyst til det eller mulighed for det.

Book tid til en afklarende samtale

Det er en stor beslutning at vælge uddannelse, og vores online-studerende har ofte en række særlige spørgsmål, de ønsker afklaring på. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller tid til en samtale hos os i god til før ansøgningsfristen. 

Du kan booke en tid til samtale ved at sende en mail til uddannelsesleder Per Lysgaard på perl@ase.au.dk eller studiekoordinator Henning Slavensky på hesl@ase.au.dk

Du skal skrive ”afklarende studiesamtale” i mailens emnefelt og foreslå et par mødetidspunkter sammen med den mødeform, du ønsker. Du kan vælge imellem personligt fremmøde i Aarhus eller Herning. Eller det kan vælge et telefonisk møde eller møde via for eksempel en Skype-forbindelse.

Til samtalen vil du blive bedt om at fortælle lidt om dig selv og dine overvejelser omkring og forventninger til uddannelsen. Derudover har du selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål om alt fra det faglige indhold til regler for optagelse og økonomi.

Studieliv

Studiejob i ingeniørvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en mentorordning fra 3. semester. Det giver dig mulighed for at komme ud og arbejde i virksomheden i dine undervisningsfrie perioder, hvis du ønsker at supplere din SU eller få en smagsprøve på arbejdslivet som ingeniør.

Fredagsbar og motionscenter

AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at udvikle afdelingen i Herning som uddannelsesinstitution. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Studenterhuset Herning eller benytte motionscentret.

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang på Campus Herning med korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af projektarbejde, klasseundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet, og du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. I Herning udbydes civilingeniøroverbygningen Teknologibaseret forretningsudvikling.

Den teknologiske udvikling og de globale klimaudfordringer har skabt et stort behov for ingeniører med en energiprofil, og diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi har blandt andet derfor en meget lav dimittendledighed.

Den nye uddannelse (2019) i Herning er udviklet i tæt samarbejde med virksomheder i energisektoren, og det sikrer, at du får en helt aktuel kompetenceprofil.