Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ELEKTROTEKNOLOGI

Bacheloruddannelse (civilingeniør)

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August/september

Introduktion

På civilingeniøruddannelsen i Elektroteknologi kan du designe robotter, satellitter, kunstig intelligens, it- og kommunikationsnetværk, droner, medicinsk udstyr og andre avancerede, elektroniske produkter med udgangspunkt i en solid teoretisk og ingeniørfaglig baggrund.

På studiet lærer du at udvikle og analysere moderne elektroniske systemer, og du lærer at forstå og bygge bro mellem computerteknologiens modeller (software) og den virkelige verden (hardware) med alle dens begrænsninger og muligheder, hvilket dermed sætter dig i stand til at udvikle teknologiske løsninger til samfundets digitale udfordringer.

Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi giver dig mulighed for flere forskellige specialeretninger, og som civilingeniør kommer du ud til en verden, som har hårdt brug for dine kompetencer.

Hverdagen på studiet

Undervisningen i Elektroteknologi er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser, holdundervisning og laboratorie- og projektarbejde. Du vil blive undervist af anerkendte forskere på området, som samtidig vil være dine vejledere i forskellige videnskabelige projekter. Du får din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i hjertet af Aarhus. Her bliver du en del af universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for i alt 40.000 studerende og et omfattende ingeniørmiljø med over 3.500 ingeniørstuderende.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn, hvormed du opnår titlen som civilingeniør (cand.polyt.). Med den i hånden har du en eftertragtet erhvervsrettet og forskningsbaseret kompetenceprofil, der giver dig mulighed for at gøre karriere som specialist og problemknuser i stort set alle virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner, der arbejder med og udvikler ny teknologi til det globale samfunds helt store udfordringer, som f.eks. sundhed og digitalisering.

Teknologiens frontløbere

Civilingeniører har siden før industrialiseringen været frontløbere i den teknologiske revolution – dem, der med teknisk indsigt og teoretisk viden har bygget bro mellem forskning og virkelighed. Her er der kort vej fra teori til praksis, og du får en internationalt anerkendt uddannelse på et højt fagligt og teoretisk niveau, der sætter dig i stand til selvstændigt at analysere og løse tekniske problemstillinger ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Elektronik, Elektroteknologi og Elektrisk energiteknologi

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22134

Du skal opfylde følgende adgangskrav for at blive optaget på denne uddannelse:

 1. Du skal have bestået en af de adgangsgivende eksamener 
 2. Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav/fagniveauer:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  Og en af disse kombinationer
  • Fysik B og Kemi C eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi C
 3. Du skal opfylde karakterkravet om mindst 6,0 i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).
  • Hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Uddannelsens opbygning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Dagligdagen

Du kommer til at have din daglige gang i og omkring Universitetsparken, som er centralt placeret i Aarhus med meget korte afstande til alt, hvad byen har at byde på. På studiet er hverdagen præget af forelæsninger, projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og opgaveløsninger samt masser af socialt samvær med dine medstuderende. I vil sammen afholde sociale arrangementer og fester, og I kommer til at arbejde tæt sammen i projektgrupper, hvor I vil skabe tætte forhold både fagligt og socialt.

Undervisningen er forskningsbaseret og giver dig derfor allerede fra starten adgang til den nyeste viden inden for dit felt. Samtidig kommer du derfor også til at deltage i videnskabeligt projektarbejde sammen med universitetets dygtige forskere inden for området, som samtidig er dine undervisere og vejledere.

Universitetet og byen

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3.500 ingeniørstuderende, og du får daglig gang i universitetets historiske miljø, der i dag er hjem for 40.000 studerende og 4.000 internationalt anerkendte forskere. Universitetets mange studerende gør samtidig Aarhus til en af landets yngste byer med en gennemsnitsalder på blot 24 år.

Du har derfor rige muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som f.eks. Ingeniørforeningen IDA arrangerer.

Der er også Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus (RIA), som er de studerendes talerør og samlingspunkt for et bedre studiemiljø. RIA varetager de studiepolitiske og sociale interesser for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet og er omdrejningspunkt for sociale arrangementer og aktiviteter for de studerende

Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Bacheloruddannelsen i Elektroteknologi giver dig direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse af samme navn og dermed til titlen som civilingeniør (cand.polyt.).

Den teknologiske udvikling har skabt et stort behov for kompetente civilingeniører inden for Elektroteknologi både nationalt og internationalt. Med uddannelsen får du derfor mulighed for at få indflydelse på de bærende teknologiområder i fremtidens digitaliserede samfund som eksempelvis elektronik, trådløs kommunikation, machine-learning, mikro- og nanoelektronik, optik og fotonik.

Elektroteknologi-ingeniører får job inden for en lang række fagområder, lige fra ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig grundforskning til forsknings- og udviklingsprojekter i industrien og som produktionsingeniører.

Uddannelsen giver dig rige muligheder for karriere hos stort set alle virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner, der arbejder med og udvikler intelligente computerbaserede teknologier på tværs af brancher. Du kan eksempelvis arbejde med forskning, udvikling og innovation af droner eller autonome robotter, som teknologispecialist og problemknuser i en medicovirksomhed, der udvikler avancerede høreapparater, eller som it-kommunikationsspecialist hos en virksomhed, der arbejder med vedvarende energi.

Med den teoretiske, eksperimentelle og praktiske ballast, civilingeniøruddannelsen giver dig, har du også gode muligheder for at starte egen virksomhed eller kunne varetage en ledende stilling inden for forskning og udvikling.

Forskeruddannelse

Hvis du har lysten og evnerne til det, kan du efter din civilingeniøruddannelse desuden søge en forskeruddannelse og opnå en ph.d.-grad. Her vil du i samarbejde med instituttets forskere stå i spidsen for dit eget forskningsprojekt, og du vil gradvist gennem projektets forløb, avancerede kurser og personlig vejledning uddannes til selv at blive forsker.