Aarhus Universitets segl

ELEKTRONIK

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (sommerstart): 5,7 (Standby: Alle optaget)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (vinterstart): Alle optaget     
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22840 (sommerstart) | 22845 (vinterstart)

Introduktion

Som diplomingeniørstuderende i Elektronik lærer du at designe elektroniske produkter. Det kan være alt fra forbrugerelektronik til avanceret medicinsk udstyr. I løbet af dit studie får du de nyeste teknologier imellem hænderne, og du har du gode muligheder for at specialisere dig inden for for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things og robotteknologi. 

På diplomingeniøruddannelsen i Elektronik har du en række grundkurser, der sikrer, at du opnår en stærk faglighed inden for hardware, software, systemdesign, signalanalyse, reguleringsteknik, datakommunikation, mikroprocessorer og programmering.

Du lærer også om samspillet mellem teknologi og mennesker, og det er med til at sikre, at du som færdig ingeniør kommer til at skabe gode løsninger.

Elektroniske teknologier har en voksende indflydelse i alle samfundets sektorer, og du kan derfor se frem til et arbejdsmarked med næsten ubegrænsede muligheder. Diplomingeniører er med deres erfaring fra projektarbejde og praktiksemesteret generelt i meget høj kurs blandt virksomhederne.

Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektronik:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.   

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor.

Studieliv

Hverdagen som på Elektronik

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Programmering er en væsentlig del af studiet, og du kommer til at arbejde med helt konkrete problemstillinger inden for både analog og digital elektronik. 

Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet på campus Katrinebjerg. Her bliver du en del af et kreativt miljø med eksperimentelle faciliteter i topklasse.

I den daglige undervisning lærer du at arbejde projektorienteret og at samarbejde med andre for at udvikle de bedste metoder og produkter. Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du arbejder med konkrete problemstillinger  i samarbejde med dine medstuderende og meget ofte også virksomheder. På den måde får du allerede under uddannelse et værdifuldt netværk og en professionalisme, som senere vil give dig et forspring på arbejdsmarkedet. 

Praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som elektronikingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året match-making arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig. 

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter i Ingeniørhøjskolens Startup Factory.Femte semester består af et obligatorisk praktikophold i en virksomhed, hvor du får indblik i relevante tekniske udfordringer, og erfaring med, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé. 

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Det kan være inden for en række forskellige fagområder afhængig af dine interesser. Specialiseringerne kan for eksempel være højfrekvens- og optikelektronik, effekt- og reguleringsteknik samt signalbehandling og medikoteknik. Du kan også vælge at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som diplomingeniør i Elektronik kan du se frem til at være i høj kurs på arbejdsmarkedet i mange forskellige brancher. Virksomhederne har brug for din viden, og du vil derfor ofte blive ansat i en stilling, hvor du kommer til at arbejde med projektledelse, produktudvikling, innovation og design.

Det er næsten sikkert, at du i din karriere som ingeniør kommer til at drive nogle af samfundets helt store forandringer gennem dit arbejde med for eksempel robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering. Vi står midt i en tech-revolution, hvor den digitale verden smelter sammen med vores fysiske produkter, og du vil få et medansvar for denne udvikling næsten uanset din jobbeskrivelse.

De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos elektronik- og IT-virksomheder i deres første job. Mange kommer til at arbejde med ledelse i løbet af deres karriere. Som elektronikingeniør skal du desuden være med til at drive nogle Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed.

Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.