Aarhus Universitets segl

SOFTWARETEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (sommerstart): 4,8 (Standby: Alle optaget)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (vinterstart): Alle optaget    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22850 (sommerstart) | 22855 (vinterstart)

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi lærer du at arbejde med IT. Du får en basisviden omkring digitale teknologier, computersystemer og om samspillet mellem software og hardware, og du bliver trænet i at bruge denne viden i praksis og udvikle løsninger på konkrete problemer.

Hvis du synes, at Machine Learning, Big Data, robotter, kunstig intelligens og interaktionsdesign lyder spændende, og hvis du godt kan lide, at du altid kan se et anvendelsesformål med det teoretiske indhold på studiet, vil du højst sandsynligt føle dig godt hjemme på Softwareteknologi.

Som softwareingeniør kommer du til at arbejde med både design og programmering af software. På studiet lærer du derfor om de nyeste teknologier, og du bliver uddannet til at skabe gennemtænkte, pålidelige og sikre IT-systemer til gavn for samfundet og de mennesker, der skal bruge dem.

Matematik fylder en del på studiet. Det er en forudsætning for, at du kan forstå datalogiens grundlæggende principper, og hvordan algoritmer fungerer. Du skal også lære at programmere. Vi sørger for at starte helt fra bunden, så alle kan være med. I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig og forfølge dine specifikke interesser. Du kan for eksempel arbejde med cybersikkerhed, robotteknologi, spilteknologi, app-udvikling eller webteknologier.

En vigtig del af din uddannelse er projektarbejde i grupper omkring virkelige cases (fra fx virksomheder, hospitaler, kommuner), og du opbygger på den måde både en teoretisk og praktisk forståelse for softwareudvikling og brugen af digitale teknologier.

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed. Praktikken er i de fleste tilfælde lønnet.

Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi har forskellige valgfag, som giver dig mulighed for at opnå følgende specialiseringer: Webteknologi, Robotteknologi, Signabehandling, Internet of Things (IoT), Mobile applikationer og Spiludvikling.

IT har en voksende indflydelse i alle samfundets sektorer, og du kan derfor se frem til et arbejdsmarked med næsten ubegrænsede muligheder. Diplomingeniører i Softwareteknologi er generelt i meget høj kurs blandt virksomhederne. Nogle vælger også at starte egen virksomhed.

Som diplomingeniør i Softwareteknologi (IKT) kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende i Softwareteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Softwareteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Hverdagen på Softwareteknologi

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi har du primært klasseundervisning og projektarbejde i mindre grupper. Du får din daglige gang på Institut for Elektro- og Computerteknologi i universitetets IT-miljø på Katrinebjerg tæt ved Universitetsparken. Her har du adgang til laboratorier og hubs med det nyeste teknologiske udstyr.

Undervisningsaktiviteterne varierer henover semestret, men du vil have omkring 20 skemalagte timer om ugen. Du skal desuden regne med at bruge mindst lige så lang tid på øvelser, projektarbejde og selvstændige studier.

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 4000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner.

Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi er kendetegnet ved, at du som studerende er i tæt og hyppig kontakt med dine undervisere i de enkelte kurser.

Underviserne har foruden deres videnskabelige baggrund også en karriere bag sig fra erhvervslivet. Det er med til at sikre, at det, du lærer på studiet, er relevant i forhold til virksomhedernes innovationsbehov og den virkelighed, du møder som færdiguddannet ingeniør.

De første fire semestre

I begyndelsen af din uddannelse bliver du introduceret til studieteknik, it-værktøjer og programmeringssprog. Du får også en studiegruppe, som universitetet hjælper med at sammensætte blandt andet på baggrund af personlighedstests.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på Aarhus Universitet. Du lærer at tænke og arbejde som en ingeniør, og du bruger din voksende viden om blandt andet softwaredesign, signalanalyse, datakommunikation og analog og digital elektronik i dit projektarbejde.

Praktik på femte semester

På femte semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i arbejdet som it-ingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året Praktik-dag, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du har en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskabsforløb. 

Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Softwareteknologi kommer du typisk til at arbejde med udvikling og design af software. Med din teoretiske indsigt i digitale teknologier og din evne til at arbejde med projekter og omsætte din viden til gennemtænkte løsninger, er du i meget høj kurs blandt virksomheder i både Danmark og udlandet på tværs af brancher og sektorer. 

Mange diplomingeniører i Softwareteknologi (IKT) bliver desuden IT-iværksættere eller arbejder med rådgivning.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du kan ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.