Aarhus Universitets segl

DATALOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22115

Introduktion

Datalogi (Computer Science) handler om at udvikle og designe fremtidens IT-løsninger. Du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer, og du får forståelse for, hvordan de gavner både samfundet og brugerne. Teoretisk og praktisk programmering, som du lærer helt fra bunden, er en stor del af studiet, og du vil lære om Machine Learning og Big Data, kryptologi, programmeringssprog, kunstig intelligens (AI), algoritmer og interaktionsdesign. 
Et af datalogiens vigtigste redskaber er matematikken som bruges til at udvikle og forstå algoritmer og til at beskrive sikkerheden og effektiviteten af systemer.    

Hverdagen på Datalogi

Undervisningen på Datalogi er en kombination af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde. Forelæsningerne holdes for store grupper studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende. Hjemmearbejde og projekter laves typisk i studiegrupper. De obligatoriske kurser giver dig en introduktion til grunddisciplinerne i datalogi. Gennem det afsluttende bachelorprojekt har du mulighed for at gå i dybden med emner, som interesserer netop dig.

Læs mere om de kurser, du skal følge på første år.

Studiejob kan kickstarte karrieren

Vejen fra teori til praksis er kort på Datalogi. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og du har gode muligheder for at finde et relevant studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, er der let adgang til studierelevante jobs i de mange tilknyttede IT-virksomheder.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Datalogi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, som eksempelvis kandidatuddannelsen i Datalogi. Uddannelsen giver dig gode jobmuligheder inden for områder som planlægning, design og programmering af nye IT-systemer, inden for IT-sikkerhed, offentlig administration, finanssystemer, grafik eller bioinformatik. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser eller forsker. Flere dataloger vælger at starte egen virksomhed, og som studerende kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab, som er et lokalt studentervæksthus for iværksættere på Institut for Datalogi. Det er også en mulighed at blive en del af AU's iværksætterhub The Kitchen.


Kryptologi gør verden mere sikker Ph.d. studerende Michael Nielsen forklarer, hvordan matematik og datalogi er grundlaget for, hvordan vi sikrer os i den digitale virkelighed.
Læs Datalogi på AU Datalogi (Computer Science) handler om at udvikle og designe fremtidens IT-løsninger til gavn for både samfund og brugere.
Rundvisning på Datalogi Besøg Datalogi og hør mere om uddannelsen og studielivet i denne virtuelle rundvisning.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Datalogi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

  • Matematik A

2. Dit resultat fra adgangsprøven

Adgangsprøven
Du skal deltage i en adgangsprøve, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2.

Du kan læse mere om adgangsprøven her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet herunder for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag. Du kan også læse mere om kurserne på 1. år på cs.au.dk/bachelor.

Studieliv

Kombination af forelæsninger og øvelser

Forelæsningerne på Datalogi holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelserne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver, som regel sammen med din studiegruppe.

I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge cirka lige så meget tid på forberedelse på egen hånd og i studiegruppen. Forberedelsen kan bl.a. ske i studiecaféen, hvor en instruktor er til rådighed med hjælp.

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer, der hjælper dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

Matematik på Datalogi

En vigtig del af uddannelsen er en grundlæggende indføring i matematik. Du kommer til at bruge matematiske metoder, når du eksempelvis skal udvikle og forstå effektive algoritmer eller beskrive sikkerheden af programmer. Matematik vil derfor være en stor del af udgangspunktet for studiet.    

Ugeskema 

Et typisk ugeskema for 1. semester kunne se sådan ud:

Mandag
8-10: Introduktion til matematik og optimering (teoretiske øvelser)
12-14: Studiecafé
14-16: Algoritmer og datastrukturer (forelæsning)

Tirsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafé
14-16: Introduktion til programmering (forelæsning)

Onsdag
9-12: Algoritmer og datastrukturer (teoretiske øvelser)
12-14: Introduktion til matematik og optimering (forelæsning)
14-16: Studiecafé            

Torsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafé
12-14: Algoritmer og datastrukturer (forelæsning)
14-17: Introduktion til matematik og optimering (laboratorieøvelser)

Fredag
8-10: Introduktion til programmering (forelæsning)
10-12: Studiecafé
12-14: Introduktion til matematik og optimering (forelæsning)

Faglighed og mulighed for fordybelse

Bacheloruddannelsen gør dig i stand til at arbejde med grunddisciplinerne i datalogi.

Du lærer f.eks. om:

  • programmering (objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur)
  • computersystemer (databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed)
  • teoretisk datalogi (algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori)
  • menneske-maskine interaktion (design og implementering af interaktive systemer, eksperimentel systemudvikling).

Bacheloruddannelsen danner grundlaget for, at du på en senere kandidatuddannelse kan specialisere dig f.eks. inden for kryptologi, algoritmik, programmeringssprog, menneske-maskine interaktion eller ubiquitous computing. Men allerede på sidste år af bacheloruddannelsen har du mulighed for gå i dybden med udvalgte emner i dit bachelorprojekt.

Livligt studiemiljø

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også fakultetet Natural Sciences, som uddannelsen er en del af, på Facebook og Instagram, og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/NatSciAU

instagram.com/natsciau

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Mød de studerende

JONATHAN LINDHARDT KROGSAGER, bachelorstuderende i Datalogi

Der var mange forskellige faktorer, der spillede en rolle i mit valg af studie. Jeg fik allerede idéen om at læse datalogi i løbet af gymnasiet. Jeg havde aldrig programmeret før, men jeg havde flair for matematik, og jeg syntes, at computere var seje.
Jeg tænkte selvfølgelig også meget på mine karrieremuligheder, da jeg skulle vælge studie. En uddannelse i datalogi åbner op for et hav af karrieremuligheder, og det giver en frihed til at vælge lige præcis det, jeg har lyst til.

En af de ting, der overraskede mig mest på studiet, var, hvor meget frihed man har til at forme sin hverdag, som man har lyst. Det gør det også hårdt i starten, fordi man ikke er vant til at skulle have så meget selvdisciplin i gymnasiet, men når man kommer lidt længere på studiet, er det virkelig fedt. Der er mange, der taler om, hvor høj arbejdsbyrden er, men selvom jeg bruger mange timer hver uge, så synes jeg ikke, det føles lige så hårdt som gymnasiet, fordi det stof, jeg arbejder med, er noget, der interesserer mig. Man bruger virkelig meget tid på sit studie, og det er derfor også vigtigt, at man synes, det er spændende.
Det faglige indhold på studiet varierer meget. Vi har både kurser, der er meget praktiske, hvor vi for eksempel skal programmere et projekt i grupper, men vi har også mange matematiske kurser, hvor vi skal lave ren teoretisk matematik.

Studiemiljøet på Datalogi er rigtigt fedt, både fagligt og socialt. Instituttet yder en virkelig stor indsats for, at man aldrig skal være på egen hånd, så vi har både teoretiske øvelser, hvor der er ansat ældre studerende som instruktorer til at hjælpe med at løse opgaver; en studiecafé, hvor vi kan komme og få hjælp til afleveringer; og så har alle førsteårshold hver to mentorer, som følger dem i løbet af det første år, så der altid er nogen at spørge, hvis de er i tvivl.

Dataloger er virkelig populære på jobmarkedet, og det kan man mærke fra dag ét. Der ligger et hav af forskellige virksomheder rundt om universitetet, og der er rigtig mange studerende, der begynder at få relevante studiejobs allerede efter første år. Jeg har valgt at arbejde som mentor på universitetet, fordi jeg godt kan lide at lære fra mig og elsker at være med til at skabe et godt studiemiljø.
Jeg har altid haft en drøm om at lave mit eget firma, hvilket der jo er rig mulighed for som datalog, og jeg synes også, at kryptologi lyder rigtig spændende. Jeg er dog kun på 3. semester, så der kan nå at ske rigtig meget, inden jeg er færdig med min uddannelse.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job, er det også muligt at finde et studiejob meget tæt på studiet.

På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Alt fra udvikler til forsker og underviser

Med computerens og informationsteknologiens udbredelse i alle dele af samfundet åbner datalogiuddannelsen op for mange forskellige jobmuligheder med vidt forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder ofte med design og udvikling af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, leder eller projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker efter en ph.d.-uddannelse.

Undervis i fremtidens digitale kompetencer

Hvis du på såvel bacheloruddannelsen som en efterfølgende kandidatuddannelse i Datalogi kombinerer med et sidefag, kan du kvalificere dig til et job som gymnasielærer i både informatik, programmering og det valgte sidefag, og være med til at undervise unge mennesker i digitale kompetencer. Under sektionen ”Uddannelsens opbygning” kan du vælge linjen ”Datalogi med sidefag” og se hvorledes kurser fra datalogi og sidefag kombineres.  Der er generel information om 2-faglige kandidatuddannelser og gymnasielærermuligheder på bachelor.au.dk/tilvalg/gymnasielaerer (og her bruges terminologien “tilvalg” i stedet for ”sidefag”).

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som eksempelvis generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden for Cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Karrieredagen Kdag.     

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Fordyb dig i dit fagområde med en ph.d.

En ph.d. er en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, som ender med en ph.d.-afhandling. Du kan søge ind på ph.d.-uddannelsen inden for dit fagområde på baggrund af din bachelor- eller kandidatgrad. Du søger via et ph.d.-projekt, som handler om det emne, du skal arbejde med og forske i. Du får tilknyttet en eller flere vejledere, som hjælper og vejleder dig undervejs. Udover ph.d.-projektet vil du også dygtiggøre dig gennem nationale og internationale ph.d.-kurser og i aktive forskningsmiljøer. Du vil også få erfaring med at undervise og formidle. Uddannelsen giver mange karrieremuligheder i både ind- og udland inden for universitetsverdenen og i det private erhvervsliv. Du kan læse mere om vilkår og løn på ph.d.-skolens hjemmeside.

Lønstatistik for dataloger

Startlønninger for privatansatte (Kilde: Prosa)

Dataloger har en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2020 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 32.384
Median: 37.064
Øvre kvartil: 43.671
Gennemsnit: 38.237

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 40.950
Median: 43.167
Øvre kvartil: 47.188
Gennemsnit: 44.382

Mød vores færdiguddannede kandidater

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og kandidater fra Aarhus Universitet er meget eftertragtede. Hør Fie og Troels fortælle om deres jobs. Du kan finde flere alumneportrætter på cs.au.dk/fremtid.

Fie Hebsgaard Morell er Systems Engineer hos Systematic, og så er hun uddannet kandidat i Datalogi fra Aarhus Universitet. Hør om Fies vej gennem uddannelsen og frem til hendes spændende job. (Ophavsret: AUdatalogi CSAU)
Troels Hansen arbejder som seniorkonsulent hos Netcompany, men før det læste han Datalogi på Aarhus Universitet. Her fortæller han, hvad han har taget med sig fra datalogistudiet og ud på arbejdsmarkedet. (Ophavsret: Natural Sciences, AU)