Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

IT-PRODUKTUDVIKLING

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling skal du både regne, tegne, programmere og designe smarte produkter og IT-systemer, der opfylder behov hos mennesker og i samfundet. Uddannelsen tager udgangspunkt i de tekniske discipliner i informationsteknologien, og gennem kurser i softwareudvikling, produktdesign samt metoder for brugerinddragelse og interaktionsdesign lærer du teorierne inden for feltet. Du lærer også at sammenflette teorierne, når du skal kombinere kurserne i kreative innovationsprojekter, hvor du skal udvikle dit bud på fremtidens smarte produkter på et reflekteret akademisk grundlag.

Smarte produkter er typisk fysiske produkter med sensorer og aktuatorer, men det kan også være apps, som kan benytte funktionalitet og services via Internet og Cloud Computing. Eksempler på smarte produkter er smart watches/activity trackers, smart home-teknologier, sundhedsteknologier, interaktive møbler og byrumsinventar. Som studerende får du gennem uddannelsen kernekompetencer til såvel konceptudvikling som til den tekniske implementering af smarte og digitale produkter.

Uddannelsens grundlag består blandt andet af kurser i algoritmer, softwareudvikling, computer- og netværksarkitektur samt menneske-maskine interaktion (HCI), fysisk formgivning, skitsering, brugsforståelse og oplevelsesdesign. Der gennemføres allerede på 1. år et koncentreret produktdesignprojekt, hvor studerende arbejder fuldtid med et gruppebaseret innovationsprojekt for design af smarte produkter.

Læs mere om de kurser, du skal følge på første år.

Hverdagen på IT-Produktudvikling

Undervisningen på bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling bygger på forelæsninger og øvelser på mindre hold. Din studiegruppe en vigtig del af studiet, og gruppearbejde fylder meget i hverdagen. I mange af kurserne får du fast arbejdsplads i et af instituttets undervisningslaboratorier med adgang til forskellige prototyping-faciliteter som f.eks. 3D-printere, CNC-fræsere og lasercuttere.

Du har din daglige gang i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet IT-forskning og de fleste af AU’s IT-uddannelser. Uddannelsen arbejder tæt sammen med Institut for Ingeniørvidenskab, som underviser dig i design.

Projektorienteret uddannelse

I løbet af uddannelsen skal du igennem flere store projektforløb, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder med en problemstilling inden for IT-Produktudvikling. Projekterne har forskellige vinkler, og du kommer blandt andet til at arbejde med områder som innovation, oplevelses- og servicedesign samt softwareudviklingsprojekter. Mange projekter foregår som studio-based learning, hvor man under vejledning fra undervisere arbejder selvstændigt i laboratorier med projekterne. Flere af projekterne afsluttes med en offentlig udstilling.

Karrieremuligheder

Efter endt bacheloruddannelse kan du søge ind på forskellige kandidatoverbygninger. Det kan give dig jobmuligheder som eksempelvis produktudvikler, interaktionsdesigner, design proces manager eller softwareudvikler. Under uddannelsen vil du have gode muligheder for kontakt med IT-virksomheder, både i forbindelse med kurser og projekter, men også i forhold til at finde et relevant studiejob.


Vi skaber fremtidens produkter Det gør vi ved at kombinere softwareudvikling og produktdesign, hvor vi bruger de allernyeste teknologier.
Læs IT-Produktudvikling på AU På IT-Produktudvikling skal du både regne, tegne, programmere og designe smarte produkter og IT-systemer.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

10.00-10.45

Intro til de to studier på Institut for Datalogi, afholdes med Datalogi

Vi vil fortælle dig om uddannelserne på Institut for Datalogi, og du kan møde en studerende fra hver uddannelse.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder

11.00-11.45

Fagligt oplæg

Torsdag eftermiddag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.45

Fagligt oplæg

13.45-14.30

Intro til de to studier på Institut for Datalogi, afholdes med IT-Produktudvikling

Vi vil fortælle dig om uddannelserne på Institut for Datalogi, og du kan møde en studerende fra hver uddannelse.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Informationsoplæg, afholdes med Datalogi

Mød studievejlederen for Datalogi og IT-Produktudvikling og få en præsentation af uddannelserne og bliv klogere på optagelse, adgangskrav, studieforløbet, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder

Fredag formiddag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

10.00-10.45

Intro til de to studier på Institut for Datalogi, afholdes med Datalogi

Vi vil fortælle dig om uddannelserne på Institut for Datalogi, og du kan møde en studerende fra hver uddannelse.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder

11.00-11.45

Fagligt oplæg

Fredag eftermiddag den 25. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.45

Fagligt oplæg

13.45-14.30

Intro til de to studier på Institut for Datalogi, afholdes med Datalogi

Vi vil fortælle dig om uddannelserne på Institut for Datalogi, og du kan møde en studerende fra hver uddannelse.
Hør om optagelse og adgangskrav, studiernes opbygning, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: ksj@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22170

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. Score fra adgangsprøven, samt
  2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A    

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling kan du læse mere om de enkelte fag, hvordan studiet er opbygget og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet herunder for bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser. Du kan også læse mere om kurserne på 1. år på cs.au.dk/bachelor.

Studieliv

Undervisningen på IT-Produktudvikling

En del af forelæsningerne holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelserne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver, som regel sammen med din studiegruppe. 

På IT-Produktudvikling har du ud over den traditionelle undervisning en række store projektforløb, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et længerevarende IT-udviklingsprojekt. Her kommer du omkring de mange faser i en udviklingsproces: konceptualisering, design, prototyping, test og evaluering.

I løbet af uddannelsen i IT-Produktudvikling har du også mulighed for at afprøve dine projekter hos virksomheder og som forskningsprojekter på konferencer.

I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge cirka lige så mange timer på læse- og projektarbejde. Forberedelsen kan bl.a. ske i studiecaféen, hvor en instruktor er til rådighed med hjælp.

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer, der hjælper dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

Ugeskema

Et typisk ugeskema for 1. semester kunne se sådan ud:

Mandag
10-12: Studiecafé
12-14: Calculus Alpha (teoretiske øvelser)
14-16: Introduktion til programmering  (forelæsning)

Tirsdag
8-16: Grundlæggende it-produktdesign (studio-based learning)

Onsdag
8-10: Studiecafé
11-14: Calculus Alpha (øvelser)
14-16: Calculus Alpha (forelæsning)

Torsdag
9-12: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
12-14: Introduktion til programmering (forelæsning)
14-16: Studiecafé

Fredag
10-12: Calculus Alpha (forelæsning)
12-14: Studiecafé

 

”Når jeg skal forklare mine venner, hvad uddannelsen går ud på, bliver de ret overraskede over, hvor konkret mit studie er. At vi rent faktisk sidder og udarbejder den fysiske, designmæssige side af et produkt. Og det er også det, jeg godt kan lide ved det.”

Tore Stubbe Lundgren, IT-Produktudvikling-studerende

Aerial Tunes Final Demo Se video om projektet 'Aerial Tunes', som er lavet af en gruppe studerende på IT-Produktudvikling. Gruppen fik efterfølgende en forskningsartikel om projektet optaget på NordiCHI-konferencen.

Livligt studiemiljø

De fleste af Aarhus Universitets IT-uddannelser er samlet i IT-byen Katrinebjerg, som ligger tæt på Universitetsparken. Her er flere end 2.500 studerende samlet, og med de aktive studenterforeninger er der rig mulighed for at udnytte de tværfaglige og sociale sammenhænge i IT-byen optimalt.

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

  Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram:

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Mød de studerende

STINE RAMSING, bachelorstuderende på IT-Produktudvikling

Da jeg skulle vælge studie, ville jeg gerne finde noget hvor jeg kunne kombinere min interesse for naturvidenskab med min store interesse for design og for at være kreativ. Efter nogen søgen fandt jeg IT-Produktudvikling, hvor jeg kunne kombinere det tekniske, den naturvidenskabelige tilgang og det kreative. Jeg ville også gerne læse på et studie med en god blanding af praktiske opgaver og teori. For mig var det ligegyldigt, hvor i landet studiet var, bare det var noget, jeg brændte for. Det var også vigtigt for mig, at jeg kunne se mig selv i den type jobs, som uddannelsen kan føre til.  

På IT-Produktudvikling lærer vi rigtigt mange værktøjer, både forskellige former for programmering og andre tekniske værktøjer, men også kreative værktøjer såsom skitsering, udvikling af prototyper, metoder til idégenerering og så videre. Det gør, at der altid er noget at blive bedre til - det er ikke bare at læse en bog fra ende til anden, for det meste af stoffet skal vi også kunne i praksis. Det er værktøjer, som jeg bliver ved med at udvikle gennem hele studietiden og også senere som færdiguddannet, og det, synes jeg, er meget motiverende. 

Jeg bruger cirka halvdelen af min tid på studiet på at læse teori og halvdelen af tiden på at afprøve det, vi lærer, i praksis. Herudover bruger jeg meget tid i min læsegruppe, da vi har meget gruppearbejde. Det gør, at jeg føler, jeg er godt klædt på til at arbejde sammen med mange forskellige folk i erhvervslivet. 

Når jeg er færdig som IT-Produktudvikler, vil jeg gerne have job i en konsulentvirksomhed, der arbejder med industrielt design, service design, user interface design eller user experience design. Jeg synes, det vil være spændende at blive udfordret på nye måder ved at arbejde på mange forskellige projekter, med mange forskellige kunder og udvikle mange forskellige produkttyper. Som IT-Produktudvikler vil jeg både have lært det tekniske og det kreative. Selvom jeg personligt er meget optaget af den kreative del, så er jeg glad for, at jeg har fået et godt kendskab til den tekniske del, og jeg er sikker på, at det vil være en fordel for mig i erhvervslivet. 


Få et dybere indblik i bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling, når de studerende fortæller om deres studie.

IT-Produktudvikling kombinerer industriel design med software og produktudvikling Mød Gitte, der læser IT-Produktudvikling, og hør mere om, hvad studiet indeholder.
Hvad er forskellen på Datalogi og IT-Produktudvikling? Bliv klogere på forskellene mellem bacheloruddannelserne i Datalogi og i IT-Produktudvikling.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Tæt kontakt til erhvervslivet under uddannelsen

Uddannelsen i IT-Produktudvikling lægger stor vægt på en stærk forbindelse til erhvervslivet. Derfor får du som studerende mulighed for at arbejde med projekter tilknyttet førende IT-virksomheder allerede i løbet af din uddannelse.

Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job, er det også muligt at finde et studiejob meget tæt på studiet.
På CS Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Karrieredagen Kdag.

Mulighed for at læse videre

Bacheloruddannelsen i IT-Produktudvikling er opbygget som en treårig bacheloruddannelse, som kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse i IT-Produktudvikling, hvor du opnår titlen cand.scient. Samtidig med eller i løbet af kandidatuddannelsen kan du søge ind på forskeruddannelsen – også kaldet ph.d.-uddannelsen. Alle tre uddannelser er afsluttede forløb, der gør dig kvalificeret til at søge job – du kan altså få arbejde efter tre, fem eller otte års studier.

Produktudvikling, projektleder eller programmering – mulighederne er mange

Som færdiguddannet fra IT-Produktudvikling kan du for eksempel arbejde som produktudvikler, projektleder eller design proces manager. Dine jobmuligheder er også afhængige af, hvilke specialiseringer du vælger i løbet af uddannelsen. Vælger du specialiseringen i produktdesign, kan du eksempelvis arbejde med design af fysiske produkter med IT som for eksempel interaktive produkter og installationer, mens du vil komme til at arbejde med udvikling af softwaresystemer og webservices, hvis du har specialiseret dig i software. Med en specialisering i business kan du arbejde inden for økonomi, projektstyring og forretningsmodeller samt strategi.

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for IT-Produktudvikling

Startlønninger for privatansatte (Kilde: Prosa)

Med en kandidatuddannelse inden for IT-Produktudvikling får du en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2020 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Kandidat i IT-Produktudvikling

Nedre kvartil: 36.960
Median: 43.000
Øvre kvartil: 45.000
Gennemsnit: 40.970


Kennet Jeppesen troede egentlig han skulle være bankrådgiver, men fandt ud af at det var IT som gav ham ild i øjnene. Han læste en kandidatgrad i IT-Produktudvikling på Aarhus Universitet og arbejder i dag hos Bankdata som Lead Technologist.
- Du skal vælge at læse IT-Produktudvikling, hvis du har en interesse for IT, men også for mennesker, design og konceptudvikling. Ganesh Ram er uddannet kandidat i IT-Produktudvikling, og i dag er han iværksætter og kommerciel direktør ved RetinaLyze. I videoen fortæller Ganesh, hvordan hans uddannelse har hjulpet ham på vej i hans spændende job.