Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DATAVIDENSKAB

Skab værdi i en Big Data-tidsalder

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019:  8,2   |   Kvote 2 2019: -
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Datavidenskab er en ny uddannelse ved Aarhus Universitet med fokus på analyse af store datamængder - Big Data. Her lærer du at anvende avancerede dataanalytiske værktøjer til at uddrage nyttig viden og brugbar information fra store datamængder. Typen af data varierer fra finansmarkeds data, over sensordata fra enheder i produktion, til data fra sundhedssektoren eller data om forbrugeradfærd.

Behovet for håndtering og analyse af store datamængder er stigende både i samfundet og erhvervslivet. Med en baggrund i datavidenskab vil du kunne bidrage til løsninger inden for mange forskellige brancher og sektorer, og dermed give samfundet og erhvervslivet mulighed for reelt at basere strategier, processtyring og beslutninger på et solidt datagrundlag - og spille en nøglerolle i en datadrevet innovationsproces.

Hverdagen på Datavidenskab

Uddannelsens første år består af en række kurser om matematikkens grundlæggende begreber herunder metoder inden for algebra, analyse, statistik og sandsynlighedsregning. Du vil også arbejde med grundlæggende programmering og dataforvaltning.

På andet studieår vil du lære om mere avanceret statistik og programmering, herunder statistisk modellering, avancerede algoritmer, optimeringsmetoder og machine learning. Herudover udbygges din viden om databaser, dataforvaltning samt forståelsen for datastrukturer. Dataprojektet, der afslutter andet studieår, vil være case-baseret og træne dig i konkret anvendelse af den opnåede viden på datasæt hentet fra det virkelige liv. Projektet vil inddrage virksomheder samt offentlige institutioner og medvirke til at forberede dig til det efterfølgende arbejdsmarked.

På tredje år har du mulighed for tilvalg, som kan anvendes til at styrke din viden inden for områder, du har særlig interesse for (f.eks. avanceret statistik, bioinformatik, økonometri eller programmering). Eller du kan udbygge din viden om de områder, hvor datavidenskab anvendes (f.eks. finansiering, sensorteknologi, sundhedsområdet eller molekylærbiologi). Tredje studieår afsluttes med et bachelorprojekt, hvor fokus vil være på at løse en virkelig problemstilling, der forudsætter anvendelse af metoder fra datavidenskab.

Undervisningen på Datavidenskab er typisk en kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser med stort fokus på case-orienterede aktiviteter. Case-aktiviteterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv, og der vil generelt gennem hele studieforløbet være et samspil med det jobmarked, hvor du efter endt uddannelse skal arbejde.

Karrieremuligheder

Som bachelor i datavidenskab vil et naturligt valg være at forsætte på en kandidatuddannelse i datavidenskab. Som kandidat vil du kunne finde beskæftigelse i brancher, hvor håndtering af store datamængder er essentielle, f.eks. inden for finanssektoren, medicinalindustrien, sundhedsvæsenet, produktionsvirksomheder samt business intelligence og logistik. Behovet forventes at stige eksplosivt som følge af den teknologiske udvikling og en stigende efterspørgsel efter solid og evidensbaseret information. Kandidater med en datavidenskabelig baggrund vil kunne varetage jobfunktioner på alle organisatoriske niveauer – fra projektmedarbejder til ledelse.       


Hvad er Datavidenskab? Datavidenskab er en ny uddannelse på Aarhus Universitet, men hvad går den ud på? Asger Hobolth, Professor på Datavidenskab, giver den korte version her.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22117

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2 kriterier

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Vi prioriterer ansøgningerne i Kvote 2 ud fra kriterierne herunder, og vi optager ansøgere i kvote 2, indtil der ikke er plads til flere.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Læs om kvote 2 og adgangsprøven.

Objektive kriterier 

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datavidenskab. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Datavidenskab kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag. Du kan også finde en oversigt med beskrivelser af kurserne her.

Studieliv

Undervisningen på Datavidenskab

På Datavidenskab har du typisk tre til fire timers forelæsninger om ugen pr. kursus, hvor alle studerende på din årgang er samlet, mens du vil have cirka det samme antal øvelsestimer om ugen pr. kursus. Øvelsestimerne foregår på hold med cirka 20 studerende. I starten af uddannelsen har du 20-25 undervisningstimer om ugen, og her kan du se et eksempel på et skema for første semester på Datavidenskab:

Mandag
14-16: Introduktion til datavidenskab (forelæsning) 

Tirsdag
8-10: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning) 
11-14: Matematisk analyse og konveks optimering (laboratorieøvelser)

Onsdag
8-10: Matematisk analyse og konveks optimering (forelæsning)
11-13: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (laboratorieøvelser)
13-15: Matematisk analyse og konveks optimering (teoretiske øvelser)

Torsdag
8-10: Introduktion til datavidenskab (teoretiske øvelser)
10-12: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning) 
12-14: Introduktion til datavidenskab (forelæsning) 
14-15: Introduktion til datavidenskab (lektiecafé) 

Fredag
8-10: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (teoretiske øvelser) 
10-12: Matematisk analyse og konveks optimering (forelæsning)

Du kommer til at bruge cirka samme antal timer på forberedelse, så du skal altså regne Datavidenskab som et fuldtidsstudie. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som bachelor i datavidenskab vil et naturligt valg være at forsætte på en kandidatuddannelse i datavidenskab. Som kandidat vil du kunne finde beskæftigelse i brancher, hvor håndtering af store datamængder er essentielle, f.eks. inden for finanssektoren, medicinalindustrien, sundhedsvæsenet, produktionsvirksomheder samt business intelligence og logistik. Behovet forventes at stige eksplosivt som følge af den teknologiske udvikling og en stigende efterspørgsel efter solid og evidensbaseret information. Kandidater med en datavidenskabelig baggrund vil kunne varetage jobfunktioner på alle organisatoriske niveauer – fra projektmedarbejder til ledelse.