Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MATEMATIK-ØKONOMI

Bliv økonom med en særligt stærk baggrund i matematik

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: Alle optaget   |   Kvote 2 2019: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Matematik-økonomi er først og fremmest et økonomistudie, hvor matematik indgår som et væsentligt fag, når du skal modellere og løse økonomiske problemstillinger. Du lærer om vurdering af risici, optimal fastsættelse af priser, produktion og distribution, og du arbejder med optimeringsstrategier, økonomisk planlægning og finansiering.

Hverdagen på Matematik-økonomi

På Matematik-økonomi har du i første omgang fokus på de matematikfag, du senere skal bruge i de økonomiske fag. Her arbejder du med emner som optimeringsmatematik, funktioner af flere variabler og lineær algebra. I økonomifagene arbejder du blandt andet med erhvervsøkonomi, mikroøkonomi, makroøkonomi samt investering og finansiering. Du kommer også omkring datalogi, som er et vigtigt støttefag til at løse teoretiske modeller. 

Matematikere arbejder også i laboratorier

Undervisningen på Matematik-økonomi kombinerer forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Det faglige centrum for uddannelsen er Institut for Matematik, hvor du blandt andet finder Matematiklaboratoriet. Her arbejder du med problemstillinger i små grupper, og du kan få støtte fra dine undervisere.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Matematik-økonomi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi. Det kan give dig jobmuligheder i banker og forsikringsselskaber eller inden for offentlig administration og planlægning. Du kan også arbejde som underviser på flere niveauer eller inden for styrelser og ministerier.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22145

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2 kriterier

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Vi prioriterer ansøgningerne i Kvote 2 ud fra kriterierne herunder, og vi optager ansøgere i kvote 2, indtil der ikke er plads til flere.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. Læs om kvote 2 og adgangsprøven.

Objektive kriterier 

  • Score fra adgangsprøven
  • Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Matematik-økonomi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

Studieliv

Hverdagen på Matematik-økonomi

Du skal regne med at have omkring 20 undervisningstimer om ugen gennem hele bacheloruddannelsen, og samtidig kan du forvente at bruge lige så meget tid på selvstændigt arbejde. Det selvstændige arbejde består af forberedelse, selvstudium, opgaveskrivning og ikke mindst opgaveregning. Senere i studiet falder antallet af skemalagte timer i takt med at kravet til dine selvstændige studier øges. 

Her kan du se et eksempel på et ugeskema for Matematik-økonomi:

Mandag
8-10: Erhvervsøkonomi (øvelser)
11-13: Matematisk Analyse 1 (øvelser) 

Tirsdag
9-11: Erhvervsøkonomi (forelæsning) 
11-13: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning)
14-16:  Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (øvelser)

Onsdag
11-13: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (øvelser)
14-16: Matematisk Analyse 1 (forelæsning)

Torsdag
9-11: Erhvervsøkonomi (forelæsning)
12-14: Introduktion til sandsynlighedsteori og statistik (forelæsning)

Fredag
10-12: Matematisk Analyse 1 (forelæsning)

Studerende: God kombination af to videnskaber

”Jeg har altid været rigtig glad for matematik og har samtidig interesseret mig meget for samfund og politik. For mig er Matematik-økonomi derfor en god kombination af to videnskaber, der supplerer hinanden godt.”

Cecilie Marie Løchte Jørgensen, bachelorstuderende i Matematik-Økonomi.

Sociale initiativer på Matematik-Økonomi

Det faglige og sociale centrum for alle Matematik-Økonomistuderende på Aarhus Universitet er Foreningen af Matematik-Økonomer, MØF.

MØF drives af studerende fra alle årgange og tilbyder forskellige aktiviteter som virksomhedsbesøg, studieture, fredagsbarer, diverse fester, sportsdage og julefrokoster. Herudover har du mulighed for at være med i Dansk Selskab for Operationsanalyse, DORS, der arbejder på at fremme den operationsanalytiske forskning og anvendelse af operationsanalytiske metoder i Danmark. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Mød de studerende

Ragnhild Laursen, studerende på Aarhus Universitet

RAGNHILD LAURSEN, bachelorstuderende på Matematik-økonomi

Da jeg skulle vælge uddannelse, var det faktisk i sidste øjeblik, at jeg vendte blikket mod Matematik-Økonomi. 

Jeg havde egentlig troet, at jeg skulle læse noget i den biologiske verden, men jeg kunne mærke, at jeg gerne ville have et større fokus på matematikken. Matematik har altid været både mit yndlingsfag, og det fag, jeg var bedst til. Men jeg vidste også, at ren matematik på universitetet nok ville blive lidt for meget for mig, så derfor gik jeg på udkig efter en anden uddannelse.
Jeg havde i lang tid vidst, at jeg ville læse i Aarhus, og jeg gik derfor ind på universitetets hjemmeside og læste om de forskellige uddannelser. Her endte Matematik-Økonomi med at fange min interesse, for her kunne jeg få en masse matematik. Jeg havde godt nok aldrig før haft økonomifag, da jeg kom fra STX, så jeg var meget spændt på, om jeg ville finde det interessant.
Da jeg søgte ind på uddannelsen, spillede den lave arbejdsløshed og gennemsnitslønnen bagefter også ind i mine overvejelser. Jeg overbeviste derfor hurtigt mig selv om, at det var en uddannelse, jeg var nødt til at give en chance.

Inden jeg startede på universitet, var der mange, der havde fortalt mig, at det ville være meget mere individuelt og slet ikke så socialt som at gå på gymnasiet. Det var nok her, jeg blev mest overrasket: Det var helt sikkert det samme - bare federe!
Jeg bruger meget tid på universitet, enten i form af undervisning med klassen eller sammen med min læsegruppe. Det giver et virkelig godt sammenhold i klassen, hvilket jeg har nydt helt vildt meget – og det gør også, at jeg kan holde fri det meste af tiden, når jeg er hjemme. En forskel fra gymnasiet er, at jeg på universitetet kun har fag inden for det område, der interesserer mig. Fagene er selvfølgelig sværere end i gymnasiet, og så bliver der ikke ført fravær i undervisningen – man er selv ansvarlig for, hvordan man lærer stoffet bedst.

Ved siden af studiet arbejder jeg som forskningsassistent - også kaldet studenterprogrammør. Jeg anvender egentligt ikke meget af det, jeg lærer på studiet, direkte i jobbet, men det giver mig et godt udgangspunkt til at komme ud på arbejdsmarkedet senere.


Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Læs videre på kandidatuddannelsen

Efter bacheloruddannelsen vælger de fleste at fortsætte på en kandidatuddannelse, hvor man opnår yderligere specialisering gennem valg af kurser. Med en bachelor i Matematik-økonomi får du eksempelvis adgang til kandidatuddannelserne i Matematik-økonomi, Statistik eller Økonomi (driftsøkonomi og nationaløkonomi).

Mange forskellige jobmuligheder

En stor del af de kandidatuddannede fra Matematik-Økonomi får job inden for bankverdenen og forsikringsbranchen. Som kandidat kan du eksempelvis arbejde som problemknuser i konsulent- og telekommunikationsfirmaer, eller du kan arbejde med undervisning på eksempelvis handelsgymnasier. Du kan også arbejde på universiteter, i styrelser, ministerier og hos andre institutioner inden for offentlig administration og planlægning.

'Min faglige specialisering var det vigtigste valg på studiet' I videoen fortæller Sara, hvad hun har taget med sig fra sin uddannelse i Matematik-økonomi og til jobbet hos TDC i dag.