Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DATALOGI

Lær at udvikle IT-løsninger og skabe effektive IT-systemer

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget   |   Kvote 2 2020: -
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Datalogi (Computer Science) handler om at udvikle og designe fremtidens IT-løsninger. Du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer, og du får forståelse for, hvordan de gavner både samfundet og brugerne. Teoretisk og praktisk programmering er en stor del af studiet, og du vil lære om Machine Learning og Big Data, kryptologi, programmeringssprog, kunstig intelligens (AI), algoritmer  og interaktionsdesign. 
Et af datalogiens vigtigste redskaber er matematikken som bruges til at udvikle og forstå algoritmer og til at beskrive sikkerheden og effektiviteten af systemer.    

Hverdagen på Datalogi

Undervisningen på datalogi er en kombination af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne holdes for store grupper studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende. De obligatoriske kurser giver dig en introduktion til grunddisciplinerne i computer science. Gennem det afsluttende bachelorprojekt har du mulighed for at gå i dybden med emner, som interesserer netop dig.

Studiejob kan kickstarte karrieren

Vejen fra teori til praksis er kort på Datalogi. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og du har gode muligheder for at finde et relevant studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og fordi Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, er der let adgang til studierelevante job i de mange tilknyttede IT-virksomheder.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Datalogi kan lære videre på en række kandidatuddannelser, som eksempelvis kandidatuddannelsen i Datalogi. Det kan give dig jobmuligheder inden for områder som planlægning, design og programmering af nye IT-systemer, inden for IT-sikkerhed, offentlig administration, finanssystemer, grafik eller bioinformatik. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser eller forsker. Flere dataloger vælger at starte egen virksomhed, og som studerende kan du også søge om at blive en del af HatchIT Lab som er et lokalt studentervæksthus for start-ups på Institut for Datalogi.


Skab fremtidens smarte produkter Jens Emil Grønbæk forklarer, hvordan Augmented Reality er med til at skabe fremtidens smarte produkter og digitale koncepter.
Kryptologi gør verden mere sikker Ph.d. studerende Michael Nielsen forklarer, hvordan matematik og datalogi er grundlaget for, hvordan vi sikrer os i den digitale virkelighed.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22115

For at søge denne uddannelse kræves:

 • En adgangsgivende eksamen
 • Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2-kriterier

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Vi prioriterer ansøgningerne i kvote 2 ud fra kriterierne herunder:

 1. Score fra adgangsprøven, samt
 2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag.

Studieliv

Kombination af forelæsninger og øvelser

Forelæsningerne på Datalogi holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelserne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver, som regel sammen med din studiegruppe.

Hverdagen på Datalogi 

En vigtig del af uddannelsen er en grundlæggende indføring i matematik. Du kommer til at bruge matematiske metoder, når du eksempelvis skal udvikle og forstå effektive algoritmer eller beskrive sikkerheden af programmer. Matematik vil derfor være en stor del af udgangspunktet for studiet. I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge mindst lige så meget tid på forberedelse – både på egen hånd og i læsegruppen. Forberedelsen kan delvist ske i studiecafeen, hvor en instruktor (ældre studerende) er til rådighed med hjælp.

Et typisk ugeskema for 1. semester kunne se sådan ud:

Mandag
8-10: Calculus beta (teoretiske øvelser)
12-14: Studiecafe
14-16: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (forelæsning)

Tirsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafe
14-16: Introduktion til programmering (forelæsning)

Onsdag
9-12: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (teoretiske øvelser)
12-14: Calculus beta (forelæsning)     
14-16: Studiecafe                

Torsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafe
12-14: Grundlæggende algoritmer og datastrukturer (forelæsning)
14-17: Calculus beta (laboratorieøvelser)

Fredag
8-10: Introduktion til programmering (forelæsning)
10-12: Studiecafe
12-14: Calculus beta (forelæsning)

På uddannelsens første år vil du blive mødt af tutorer og mentorer der kan hjælpe dig i gang med studielivet - både det faglige og det sociale.

Faglig grundlægning og mulighed for fordybelse

Bacheloruddannelsen gør dig i stand til at arbejde med grunddisciplinerne i datalogi.

Du lærer f.eks. om;

 • programmering (objektorienteret programmering, funktionel programmering og softwarearkitektur)
 • computersystemer (databaser, computerarkitektur, netværk, operativsystemer, distribuerede systemer og sikkerhed)
 • teoretisk datalogi (algoritmer og datastrukturer, logik og beregnelighed, formelle sprog og oversættelse, optimering og kompleksitetsteori)
 • menneske-maskine interaktion (design og implementation af interaktive systemer, eksperimentel systemudvikling).

Bacheloruddannelsen danner grundlaget for, at du på en senere kandidatuddannelse kan specialisere dig f.eks. inden for kryptologi, algoritmik, programmeringssprog, menneske-maskine interaktion eller ubiquitous computing. Men allerede på sidste år af bacheloruddannelsen har du mulighed for gå i dybden med udvalgte emner i dit bachelorprojekt.

Sociale initiativer på Datalogi

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Der findes også en aktiv studenterforening, som afholder både faglige og sociale arrangementer året rundt. Studerende fra Institut for Datalogi arrangerer og deltager hvert år i MLH Hackathonet AUHack, som er et af Skandinaviens største hackathons. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram.

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Mød de studerende

Få et dybere indblik i Datalogi-studiet. Studerende og studievejleder fortæller om studielivet på Datalogi og om datalogiens rolle i samfundet nu og i fremtiden.

Mød Ida, der læser Datalogi 'Du kan jo bruge datalogi alle steder i verden. Jeg står i dag et sted med alle døre åbne.'
Datalogi og IT-Produktudvikling Bliv klogere på forskellene mellem bacheloruddannelserne i Datalogi og i IT-Produktudvikling.

Jonathan Krogsager, studerende på Aarhus Universitet

JONATHAN LINDHARDT KROGSAGER, bachelorstuderende i Datalogi

Der var mange forskellige faktorer, der spillede en rolle i mit valg af studie. Jeg fik allerede idéen om at læse datalogi i løbet af gymnasiet. Jeg havde aldrig programmeret før, men jeg havde flair for matematik, og jeg syntes, at computere var seje.
Jeg tænkte selvfølgelig også meget på mine karrieremuligheder, da jeg skulle vælge studie. En uddannelse i datalogi åbner op for et hav af karrieremuligheder, og det giver en frihed til at vælge lige præcis det, jeg har lyst til.

En af de ting, der overraskede mig mest på studiet, var, hvor meget frihed man har til at forme sin hverdag, som man har lyst. Det gør det også hårdt i starten, fordi man ikke er vant til at skulle have så meget selvdisciplin i gymnasiet, men når man kommer lidt længere på studiet, er det virkelig fedt. Der er mange, der taler om, hvor høj arbejdsbyrden er, men selvom jeg bruger mange timer hver uge, så synes jeg ikke, det føles lige så hårdt som gymnasiet, fordi det stof, jeg arbejder med, er noget, der interesserer mig. Man bruger virkelig meget tid på sit studie, og det er derfor også vigtigt, at man synes, det er spændende.
Det faglige indhold på studiet varierer meget. Vi har både kurser, der er meget praktiske, hvor vi for eksempel skal programmere et projekt i grupper, men vi har også mange matematiske kurser, hvor vi skal lave ren teoretisk matematik.

Studiemiljøet på Datalogi er rigtigt fedt, både fagligt og socialt. Instituttet yder en virkelig stor indsats for, at man aldrig skal være på egen hånd, så vi har både teoretiske øvelser, hvor der er ansat ældre studerende som instruktorer til at hjælpe med at løse opgaver; en studiecafé, hvor vi kan komme og få hjælp til afleveringer; og så har alle førsteårshold hver to mentorer, som følger dem i løbet af det første år, så der altid er nogen at spørge, hvis de er i tvivl.

Dataloger er virkelig populære på jobmarkedet, og det kan man mærke fra dag ét. Der ligger et hav af forskellige virksomheder rundt om universitetet, og der er rigtig mange studerende, der begynder at få relevante studiejobs allerede efter første år. Jeg har valgt at arbejde som mentor på universitetet, fordi jeg godt kan lide at lære fra mig og elsker at være med til at skabe et godt studiemiljø.
Jeg har altid haft en drøm om at lave mit eget firma, hvilket der jo er rig mulighed for som datalog, og jeg synes også, at kryptologi lyder rigtig spændende. Jeg er dog kun på 3. semester, så der kan nå at ske rigtig meget, inden jeg er færdig med min uddannelse.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, så her har du gode chancer for at snuse til den nyeste forskning. Andre får job i private virksomheder, og fordi Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor der er let adgang til mange studierelevante job.

På CS Job Wall - https://www.facebook.com/CSjobwall/ - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

Alt fra udvikler til forsker og underviser

Med computerens og informationsteknologiens udbredelse i alle dele af samfundet åbner datalogiuddannelsen op for mange forskellige jobmuligheder med vidt forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder oftest med design og udvikling af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, leder eller projektleder, underviser på et gymnasium eller som forsker efter en Ph.d. uddannelse.

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som eksempelvis generelle softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden Cyber security og sikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen virksomhed og ansætter nu selv dataloger.

Hvert år samles landets største IT virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet kdag). Se www.kdag.au.dk for yderligere information.     

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab.

Lønstatistik for dataloger

Startlønninger for privatansatte (Kilde: www.prosa.dk)

Dataloger har en af de højeste startlønninger. Listen herunder viser, hvad lønnen var i januar 2017 for medarbejdere med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 34.116
Median: 37.762
Øvre kvartil: 40.700
Gennemsnit: 38.934

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 37.485
Median: 40.550
Øvre kvartil: 42.662
Gennemsnit: 39.700

Fie Hebsgaard Morell er Systems Engineer hos Systematic, og så er hun uddannet kandidat i Datalogi fra Aarhus Universitet. Hør om Fies vej gennem uddannelsen og frem til hendes spændende job. (Ophavsret: AUdatalogi CSAU)
Troels Hansen arbejder som seniorkonsulent hos Netcompany, men før det læste han datalogi på Aarhus Universitet. Her fortæller han, hvad han har taget med sig fra datalogistudiet og ud på arbejdsmarkedet. (Ophavsret: Science and Technology, AU)