Aarhus Universitets segl

DATALOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22115

Introduktion

Verden er digital, og der er brug for flere IT-specialister til at udvikle fremtidens digitale løsninger. På Datalogi (Computer Science) bliver du en del af den digitale udvikling, og du lærer at skabe apps, cloud services, og andre IT-systemer, så de er sikre, effektive og brugervenlige.

Hvad er Datalogi?

Datalogi handler om at forstå og arbejde med data og information ved hjælp af computere. Det indebærer alt fra at skrive kode til at løse problemer, analysere data for at få indsigt og udvikle nye teknologier. Det er som at lære det sprog, som computere forstår, så vi kan samarbejde med dem for at løse problemer og skabe nye ting.

På Datalogi-studiet lærer du at designe, programmere og sikre korrekthed af software helt fra bunden. Du bliver i stand til at programmere i en række forskellige programmeringssprog, at håndtere store datamængder samt at behandle data med kunstig intelligens og visuelle metoder. Du lærer også metoder til at undgå cyberangreb – alt sammen for at blive i stand til at udvikle brugervenlige, fejlfri og sikre IT-løsninger.  

En central del af datalogi er at modellere og løse komplekse problemer effektivt. Relevante matematiske metoder spiller en central rolle i flere af kurserne på uddannelsen, da du skal bruge metoderne til at udvikle og forstå algoritmer samt til at undersøge sikkerheden og effektiviteten af IT-systemer.

Hvorfor læse Datalogi?

Datalogistudiet gør dig i stand til at tænke kreativt, analytisk og kritisk. Du lærer at nedbryde store problemer i mindre,håndterbare dele, og derefter anvende logisk og kreativ tænkning for at løse dem.

Datalogi er den IT-uddannelse, der giver dig det mest solide fundament uanset om du vil arbejde i IT-industrien eller med forskning og undervisning. Som datalog (Computer Scientist) kan du få stor indflydelse på den digitale udvikling både nationalt og internationalt. Du får forståelse for, hvordan digitale løsninger gavner og påvirker både samfundet og de enkelte brugere. IT-specialister efterspørges i alle brancher, og du kan for eksempel komme til at arbejde inden for områder som App-udvikling, cloud udvikling, IT-sikkerhed, digitale banksystemer, sundhedsteknologi, klima- og energiteknologi, offentlig administration eller som selvstændig iværksætter.

På Institut for Datalogi bliver du undervist af internationalt førende forskere. Instituttet er ranket som et af de 100 bedste i verden, og vores forskere har opfundet mange af de datalogiske metoder og teorier, der benyttes i hele verden i dag.

Programmeringserfaring er ikke et krav for at starte. Vi sikrer at du lærer denne centrale disciplin helt fra bunden uanset dit udgangspunkt.

Hvis du synes at det lyder spændende at være med til at forme fremtiden, så er det her du hører til! Vi skal nok lære dig alt det du har brug for indenfor algoritmer, Machine Learning, Big Data, cybersikkerhed, kunstig intelligens og softwareudvikling.

Herunder kan du læse mere om studiets opbygning, dine fremtidsmuligheder og studielivet på Datalogi (Computere Science).

Kryptologi gør verden mere sikker Ph.d. studerende Michael Nielsen forklarer, hvordan matematik og datalogi er grundlaget for, hvordan vi sikrer os i den digitale virkelighed.
Læs Datalogi på AU Datalogi (Computer Science) handler om at udvikle og designe fremtidens IT-løsninger til gavn for både samfund og brugere.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Datalogi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen og mindst 6,0 i Matematik A, når du søger i kvote 1.

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravene på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag

  • Matematik A

2. Dit resultat fra uniTEST

uniTEST
Du skal deltage i uniTEST, ellers kan din ansøgning ikke blive vurderet i kvote 2.

Du kan læse mere om uniTEST her.

Du kan læse mere om, hvordan dit gennemsnit af de særlig relevante kvote 2 fag bliver udregnet her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

Herunder finder du studieordningen for bacheloruddannelsen i Datalogi. Her kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet herunder for bacheloruddannelsen i Datalogi kan du klikke på de forskellige fag og læse beskrivelser af de enkelte fag. Du kan også læse mere om kurserne på 1. år på cs.au.dk/bachelor.

Hverdagen på Datalogi

Undervisningen på Datalogi er en kombination af forelæsninger, øvelser og gruppearbejde.

Forelæsningerne holdes for store grupper af studerende i auditorier, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Til forelæsningerne gennemgår en underviser teorien, mens øvelsestimerne bruges til uddybning af teorien og til at løse opgaver. Hjemmearbejde og projekter laves typisk i studiegrupper.

De obligatoriske kurser giver dig en introduktion til grunddisciplinerne i Datalogi. Gennem det afsluttende bachelorprojekt har du mulighed for at gå i dybden med et emne, som interesserer netop dig.

I starten af studiet er der cirka 20 skemalagte undervisningstimer om ugen, og du skal regne med at bruge cirka lige så meget tid på forberedelse på egen hånd og i studiegruppen, både med læse- og projektarbejde. Forberedelsen kan bl.a. ske i studiecaféen, hvor en instruktor er til rådighed med hjælp, hvis der er behov.

På uddannelsens første år vil du blive taget godt imod, bl.a. af en gruppe ældre studerende, der hjælper dig godt i gang med studielivet – både det faglige og det sociale.

 

Rundvisning på Institut for Datalogi Besøg Datalogi og hør mere om uddannelsen i denne virtuelle rundvisning.

Ugeskema

Et ugeskema for 1. semester kunne se sådan ud:

Mandag
8-10: Introduktion til matematik og optimering (teoretiske øvelser)
12-14: Studiecafé
14-16: Algoritmer og datastrukturer (forelæsning)

Tirsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafé
14-16: Introduktion til programmering (forelæsning)

Onsdag
9-12: Algoritmer og datastrukturer (teoretiske øvelser)
12-14: Introduktion til matematik og optimering (forelæsning)
14-16: Studiecafé            

Torsdag
8-10: Introduktion til programmering (teoretiske øvelser)
10-12: Studiecafé
12-14: Algoritmer og datastrukturer (forelæsning)
14-17: Introduktion til matematik og optimering (laboratorieøvelser)

Fredag
8-10: Introduktion til programmering (forelæsning)
10-12: Studiecafé
12-14: Introduktion til matematik og optimering (forelæsning)

Vil du vide mere om de kurser du skal følge på første år? På cs.au.dk/bachelor har underviserne skrevet en kort forklaring omkring hvert fag.

Studieliv

Selvom din uddannelse vil fylde meget, er der stadig plads til at møde nye mennesker og deltage i et væld af faglige og sociale begivenheder. Aarhus Universitet har samlet de fleste IT-uddannelser i IT-byen Katrinebjerg, som ligger tæt på Universitetsparken. Her er mere end 3.000 studerende samlet, og med mange aktive studenterforeninger er der masser af muligheder for at engagere dig i både sociale og faglige arrangementer under din studietid.

På Institut for Datalogi kan du i fredagsbaren møde dine studiekammerater men også undervisere. Studenterforening DSAU afholder året rundt en masse arrangementer, som er med til at skabe et stærkt sammenhold på tværs af hold og årgange.

Vores studerende er meget aktive og arrangerer hvert år fx hackathonet AUHack, K-lan og IT-Camp for piger. De gør det frivilligt, og der er altid plads til flere hænder eller gode ideer. Instituttet supplerer løbende med faglige og karriererettede arrangementer sammen med virksomhederne fra vores Business Club, der er meget interesserede I at komme i kontakt med alle de eftertragtede IT-studerende.

 

En dag på Datalogi Se hvordan hverdagen ser ud for Ida, Stinna, Andreas og Jonathan, som læser Datalogi.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. Når du skal starte på dit studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der flytter til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne studerende på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart. Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg også AU Naturvidenskab på Facebook og Instagram og få indblik i studielivet på AU's naturvidenskabelige uddannelser:

facebook.com/aunaturvidenskab

instagram.com/aunaturvidenskab

Du kan også følge med i hverdagen på Datalogi på instituttets egen Facebook og Instagram:

facebook.com/datalogi/

@AUDatalogi

Mød de studerende


JONATHAN LINDHARDT KROGSAGER, bachelorstuderende i Datalogi

Der var mange forskellige faktorer, der spillede en rolle i mit valg af studie. Jeg fik allerede idéen om at læse datalogi i løbet af gymnasiet. Jeg havde aldrig programmeret før, men jeg havde flair for matematik, og jeg syntes, at computere var seje.
Jeg tænkte selvfølgelig også meget på mine karrieremuligheder, da jeg skulle vælge studie. En uddannelse i datalogi åbner op for et hav af karrieremuligheder, og det giver en frihed til at vælge lige præcis det, jeg har lyst til.

En af de ting, der overraskede mig mest på studiet, var, hvor meget frihed man har til at forme sin hverdag, som man har lyst. Det gør det også hårdt i starten, fordi man ikke er vant til at skulle have så meget selvdisciplin i gymnasiet, men når man kommer lidt længere på studiet, er det virkelig fedt. Der er mange, der taler om, hvor høj arbejdsbyrden er, men selvom jeg bruger mange timer hver uge, så synes jeg ikke, det føles lige så hårdt som gymnasiet, fordi det stof, jeg arbejder med, er noget, der interesserer mig. Man bruger virkelig meget tid på sit studie, og det er derfor også vigtigt, at man synes, det er spændende.
Det faglige indhold på studiet varierer meget. Vi har både kurser, der er meget praktiske, hvor vi for eksempel skal programmere et projekt i grupper, men vi har også mange matematiske kurser, hvor vi skal lave ren teoretisk matematik.

Studiemiljøet på Datalogi er rigtigt fedt, både fagligt og socialt. Instituttet yder en virkelig stor indsats for, at man aldrig skal være på egen hånd, så vi har både teoretiske øvelser, hvor der er ansat ældre studerende som instruktorer til at hjælpe med at løse opgaver; en studiecafé, hvor vi kan komme og få hjælp til afleveringer; og så har alle førsteårshold hver to mentorer, som følger dem i løbet af det første år, så der altid er nogen at spørge, hvis de er i tvivl.

Dataloger er virkelig populære på jobmarkedet, og det kan man mærke fra dag ét. Der ligger et hav af forskellige virksomheder rundt om universitetet, og der er rigtig mange studerende, der begynder at få relevante studiejobs allerede efter første år. Jeg har valgt at arbejde som mentor på universitetet, fordi jeg godt kan lide at lære fra mig og elsker at være med til at skabe et godt studiemiljø.
Jeg har altid haft en drøm om at lave mit eget firma, hvilket der jo er rig mulighed for som datalog, og jeg synes også, at kryptologi lyder rigtig spændende. Jeg er dog kun på 3. semester, så der kan nå at ske rigtig meget, inden jeg er færdig med min uddannelse.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Med en bachelorgrad i Datalogi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, som f.eks. kandidatuddannelsen i Datalogi. Datalogiuddannelsen åbner op for jobmuligheder på tværs af alle brancher - og med vidt forskellige jobbeskrivelser. Dataloger arbejder ofte med design og udvikling af nye systemer. Du vil også kunne arbejde som rådgivende konsulent, projektleder, underviser på et gymnasium, eller som forsker efter en ph.d.-uddannelse.

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

 

Studiejob kickstarter karrieren

På Datalogi er vejen fra teori til praksis kort. Det, du lærer, kan bruges med det samme, og der er gode muligheder for at blive studenterprogrammør, studenterunderviser eller få andre relevante studiejob. Mange forskningsprojekter benytter sig af studenterprogrammører, og på den måde får du mulighed for snuse til den nyeste forskning. Da Institut for Datalogi ligger centralt i IT-byen Katrinebjerg er der let adgang til mange studierelevante jobs hos virksomheder der ligger tæt på studiet.

På vores Job Wall - www.facebook.com/CSjobwall - kan du finde studierelevante jobs, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger.

 

Fordyb dig i dit fagområde med en ph.d.

En ph.d. er en forskeruddannelse, hvor du gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, som ender med en ph.d.-afhandling. Du kan søge ind på ph.d.-uddannelsen inden for dit fagområde på baggrund af din bachelor- eller kandidatgrad. Du søger via et ph.d.-projekt, som handler om det emne, du skal arbejde med og forske i. Du får tilknyttet en eller flere vejledere, som hjælper og vejleder dig undervejs.

Udover ph.d.-projektet vil du også dygtiggøre dig gennem nationale og internationale ph.d.-kurser og ved at besøge andre forskningsmiljøer. Du vil også få erfaring med at undervise og formidle. Uddannelsen giver mange karrieremuligheder i både ind- og udland inden for forskning, men også i det private erhvervsliv. Du kan læse mere om vilkår og løn på ph.d.-skolens hjemmeside.

 

Undervis i fremtidens digitale kompetencer

Hvis du kombinerer din bachelor- og kandidatuddannelse i datalogi med et sidefag/tilvalg, kan du kvalificere dig til et job som gymnasielærer i informatik, programmering og det valgte sidefag. Yderligere information kan findes i studieordningen eller på https://bachelor.au.dk/tilvalg/gymnasielaerer, hvor du kan læse generel information om 2-faglige kandidatuddannelser og gymnasielærermuligheder.

 

Private virksomheder efterspørger dataloger

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og de fleste af vores studerende får job umiddelbart efter de er færdige med at studerede. Mange ender i private virksomheder som f.eks. softwarehuse eller firmaer, der specialiserer sig inden for cybersikkerhed, medicinsk teknologi, offentlig administration, bank/fin-tech, grafik, bioinformatik og meget andet. Derudover har en del dataloger med succes startet egen.

Hvert år samles landets største IT-virksomheder for at møde de studerende i IT-byen Katrinebjerg, når Institut for Datalogi er vært for Danmarks største IT jobmesse – Katrinebjerg Karrieredag (også kaldet Kdag). Læs mere om Kdag.

 

Start egen virksomhed

Under eller efter uddannelse ønsker mange af vores studerende at starte egen virksomhed. På Institut for Datalogi støtter vi vores studerende, der går med iværksætterdrømme. I HatchIT Lab har man mulighed for at udvikle sin virksomhedsidé i et inspirerende og kreativt miljø, mens man stadig er placeret tæt på instituttets forskere. Læs mere om HatchIT Lab. Det er også muligt at blive en del af AU's iværksætterhub The Kitchen.

 

Lønstatistik for dataloger

Dataloger er meget eftertragtede og har derfor en af de højeste startlønninger. Listen herunder (Kilde: Prosa) viser, hvad lønnen var i januar 2023 for privatansatte med op til 2 års erhvervserfaring i hele landet (37 t./uge). 

Bachelor i Datalogi 

Nedre kvartil: 40.000
Median: 43.150
Øvre kvartil: 47.045
Gennemsnit: 43.365

Kandidat i Datalogi

Nedre kvartil: 43.609
Median: 48.807
Øvre kvartil: 54.205
Gennemsnit: 48.917

Mød vores færdiguddannede kandidater

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og kandidater fra Aarhus Universitet er meget eftertragtede. Hør Nikoline, Martin og Benjamin fortælle om deres jobs og studietid. Du kan finde flere alumneportrætter på cs.au.dk/fremtid.

Nikoline Vinkel, Softwareudvikler hos Cryptomathic

Nikoline blev kandidat i datalogi i 2012 og har siden arbejdet som softwareudvikler hos Cryptomathic. Nikoline arbejder med at udvikle avancerede og sikre softwareløsninger for banker og internationale kreditkortbureauer. 

Martin Torp og Benjamin Barslev, Stiftere af Coana Tech

Benjamin og Martin har skabt et program, der automatiserer en kompliceret proces, som er en hovedpine for millioner af JavaScript-programmører verden over. Det lovende projekt bygger på den viden, de har tilegnet sig i løbet af uddannelsen i datalogi.