Aarhus Universitets segl

ELEKTRONIK

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (sommerstart): 5,7 (Standby: Alle optaget)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (vinterstart): Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og januar/februar
Optagelsesområdenummer: 22840 (sommerstart) | 22845 (vinterstart)

Introduktion

Digitalisering er et nøgleord i den grønne omstilling. Intelligent teknologi vinder frem inden for alle områder og er grundlæggende for mere effektive, sikre, simple og mere bæredygtige systemer og løsninger i vores samfund. Eksempelvis smart styring af energinettet, hjemmet, byggepladsen og vores infrastruktur, eller de mindre ting som intelligente biler, personlig medicin og udvikling af internetteknologi.

Med en diplomingeniøruddannelse i Elektronik er du med til at drive den digitale udvikling af samfundet fremad, og du kan præge den grønne omstilling ved at bringe nye teknologier i brug.

På uddannelsen lærer du blandt andet at designe og udvikle elektronisk udstyr, der kan benyttes som styresystemer til f.eks. vindmøller, robotter, forbrugerelektronik eller medicinsk udstyr. Du lærer programmering og får en stærk faglighed inden for indlejret software og systemdesign.

Uddannelsen beskæftiger sig også med bæredygtigt design af elektronik, datakommunikation, netværks- og internetteknologi, mikroprocessorer, software og hardware, og du får en bred viden om emner som f.eks. kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of Things og digital signalbehandling. Alt sammen teknologier der benyttes i en endeløs række af elektroniske produkter i dag i alt lige fra droner til satellitter, selvkørende biler og wearables, og som kun vil vokse i fremtiden.

Som færdiguddannet elektronikingeniør har du muligheder for at arbejde inden for mange forskellige brancher. Elektroniske komponenter, software og hardware har bred anvendelse i vores moderne samfund, og du kan eksempelvis blive ansat i en stilling, der handler om produktudvikling, innovation og design af nye eller eksisterende digitale systemer, ofte inden for it-virksomheder, produktionsvirksomheder eller som konsulent.

Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik varer 3,5 år og inkluderer et semesters praktik. De første to år består primært at grundkurser og semesterprojekter, og efter praktikken vil der være mulighed for at vælge kurser ud fra de interesser, man tilegner sig.

Efterfølgende kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte din egen virksomhed. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektronik:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.   

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor.

Studieliv

Hverdagen som på Elektronik

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Elektronik bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Programmering er en væsentlig del af studiet, og du kommer til at arbejde med helt konkrete problemstillinger inden for både analog og digital elektronik. 

Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet på campus Katrinebjerg. Her bliver du en del af et kreativt miljø med eksperimentelle faciliteter i topklasse.

I den daglige undervisning lærer du at arbejde projektorienteret og at samarbejde med andre for at udvikle de bedste metoder og produkter. Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du arbejder med konkrete problemstillinger  i samarbejde med dine medstuderende og meget ofte også virksomheder. På den måde får du allerede under uddannelse et værdifuldt netværk og en professionalisme, som senere vil give dig et forspring på arbejdsmarkedet. 

Praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får praktisk indblik i arbejdet som elektronikingeniør. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året match-making arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig. 

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter i Ingeniørhøjskolens Startup Factory.Femte semester består af et obligatorisk praktikophold i en virksomhed, hvor du får indblik i relevante tekniske udfordringer, og erfaring med, hvad det vil sige at arbejde som ingeniør. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé. 

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Det kan være inden for en række forskellige fagområder afhængig af dine interesser. Specialiseringerne kan for eksempel være højfrekvens- og optikelektronik, effekt- og reguleringsteknik samt signalbehandling og medikoteknik. Du kan også vælge at supplere din specialisering med mere generelle kurser inden for økonomi, sprog eller virksomhedsledelse. 

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som diplomingeniør i Elektronik kan du se frem til at være i høj kurs på arbejdsmarkedet i mange forskellige brancher. Virksomhederne har brug for din viden, og du vil derfor ofte blive ansat i en stilling, hvor du kommer til at arbejde med projektledelse, produktudvikling, innovation og design.

Det er næsten sikkert, at du i din karriere som ingeniør kommer til at drive nogle af samfundets helt store forandringer gennem dit arbejde med for eksempel robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering. Vi står midt i en tech-revolution, hvor den digitale verden smelter sammen med vores fysiske produkter, og du vil få et medansvar for denne udvikling næsten uanset din jobbeskrivelse.

De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos elektronik- og IT-virksomheder i deres første job. Mange kommer til at arbejde med ledelse i løbet af deres karriere. Som elektronikingeniør skal du desuden være med til at drive nogle Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed.

Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.