Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ENGELSK

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,7 (Standby: 4,8) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog: Engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Engelsk bygger i starten på sprogundervisning, undervisning i samfundsforhold og historie samt undervisning i litteratur. Senere på uddannelsen kan du vælge retning ud fra dine interesser, og du har gode muligheder for at tage på udveksling eller komme i praktik i et engelsktalende land.

Engelsk på engelsk

På Engelsk foregår undervisningen på engelsk. Engelsksproget litteratur er en stor del af uddannelsen, og du arbejder med de første engelsksprogede tekster, klassiske værker fra Dickens og Shakespeare og moderne tekster fra den engelske og amerikanske litteraturscene. Sprogundervisningen foregår som holdbaseret undervisning, hvor du oversætter tekster, holder oplæg for dine medstuderende og fordyber dig i sprogets struktur og historie.

Den engelsktalende verden

Du kommer primært til at arbejde med de historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og Nordamerika. Du vil blandt andet lære om det britiske imperiums storhed og fald, om amerikansk udenrigspolitik i det 20. århundrede og om nutidens britiske og amerikanske samfundsforhold. Du lærer også om massemedier og den engelsktalende verdens kultur i dag.

Karrieremuligheder

De fleste uddannede bachelorer i Engelsk læser videre på kandidatuddannelsen i Engelsk. Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen, og giver dig jobmuligheder inden for eksempelvis gymnasieundervisning, turisme, kulturel udveksling og oversættelse. Du kan også læse videre på andre relevante kandidatuddannelser.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: sprogfagenes.studievejledning.arts@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22220

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Engelsk fokuserer på tre centrale områder. Først og fremmest får du dybdegående kendskab til det engelske sprog igennem studier af grammatik, udtale og sprogets historiske udvikling. Du får også indblik i litteraturen og kulturen i den engelsksprogede verden, og du kommer til at studere dens historie og samfund.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Engelsk

Til forelæsningerne på Engelsk gennemgår underviseren dagens tekster for hele din årgang. Holdundervisningen på mindre hold giver dig mulighed for selv at sætte ord på tingene og diskutere dem med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, og sammen skal I eksempelvis forberede oplæg, gennemgå teksterne og eventuelt sparre med hinanden i forbindelse med eksamen. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Engelsk. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med at forberede dig til undervisningen. Derfor er Engelsk et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har så meget skemalagt undervisning, som du er vant til. I løbet af studiet lærer du derfor også at planlægge din tid.

Mandag:
8-11 Forelæsning i Engelsk litteratur 1: Form og genre
11-14 Holdundervisning i Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen
15-17 Læsning

Tirsdag:
12-13 Holdundervisning i Historie, Samfund og Kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
13-15 Studiegruppearbejde
15-18 Holdundervisning i Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen

Onsdag:
8-12 Læsning
12-14 Holdundervisning i Engelsk litteratur 1: Form og genre

Torsdag:
9-13 Læsning
13-16 Forelæsning i Historie, Samfund og Kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
16-18 Øvelsestimer i  Engelsk lingvistik 1: Niveauer i sprogbeskrivelsen

Fredag:
8-9 Holdundervisning i Historie, Samfund og Kultur 1: UK, Irland og Commonwealth
9-11 Holdundervisning i Engelsk litteratur 1: Form og genre
11-15 Læsning
15-?? Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på afdelingen for Engelsk.

Det sociale liv på Engelsk

Engelsk er et stort studie, hvilket giver mulighed for masser af samvær på tværs af årgange. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Anglia: Kultur- og Fagudvalg er en faglig studenterforening, som varetager både bachelor- og kandidatstuderendes ved Engelsk interesser og arrangerer sociale events.
 • English Writing Society (EWS) EWS er en studenterforening, der giver dig mulighed for at optimere dine skriftlige engelske færdigheder.
 • English Lecture Society (ELS) ELS er en studenterforening, der i løbet af semestret arrangerer foredrag om engelsk sprog, historie, samfund og litteratur. 
 • Esperanto fredagsbar er fredagsbaren for sprogfagene på Aarhus Universitet. Her møder du også studerende fra de andre sproguddannelser. Det er en forening for alle, der har lyst til at stå bag baren, uanset hvor meget eller hvor lidt erfaring du har. 
 • Apollo: tutorforening på Engelsk er tutorforeningen på Engelsk. De står for at arrangere og afholde introduktionsarrangementet for nye studerende ved Engelsk. 

Læs i udlandet

På Engelsk er det oplagt at tage et semester i et engelsksproget land. Du får oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen i det land, du besøger, og du får mulighed for at udvikle dine sproglige evner. På andet og tredje år af din bacheloruddannelse i Engelsk får du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Efter din bacheloruddannelse i Engelsk afhænger dine jobmuligheder meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Igennem dine studier opnår du fuld beherskelse af det engelske sprog - både med hensyn til korrekt udtale og grammatik. Du får også et indgående kendskab til kultur- og samfundsforholdene i engelsksprogede lande, og du lærer at formidle det klart i skrift og tale. Dine studier i engelsk kultur gør dig desuden i stand til at arbejde på tværs af kulturer. 

Færdiguddannede kandidater i Engelsk arbejder typisk med undervisning. Det kan være i gymnasieskolen, på højskoler, universiteter og lignende. Du kan også komme til at arbejde som kommunikationsrådgiver, som projektleder, konsulent, tolk eller med administration.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Engelsk skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Engelsk har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Kreativ og professionel skrivning 

Kandidat

De fleste bachelorer i Engelsk tager også en kandidatuddannelse. Nogle kandidatuddannelser kræver specifikke tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Engelsk, hvor du ud fra dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen har mulighed for at bruge dine sproglige evner til at gå i dybden med de engelsktalende områder, som du finder særligt interessante.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, som ruster dig til globaliseringen igennem undervisning i blandt andet historie og jura.
 • Kandidatuddannelsen i Kognitiv semiotik, der er et tværfagligt studie af, hvordan mennesket skaber betydninger i sprog, videnskab og kunst.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du får mulighed for at bygge videre på din viden indenfor engelsk sprog og kultur, samtidig med at du opøver journalistiske færdigheder.