Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GEOSCIENCE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,1 (Standby: ingen optaget)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Geoscience er videnskaben om Jordens opbygning - om geologi, geofysik, klima, grundvand, råstoffer og meget mere. Uddannelsen i Geoscience er meget praktisk anvendelig og samfundsorienteret. Du bruger din viden til at løse konkrete problemstillinger for at sikre både mennesker og vores klode den bedst mulige fremtid.

Geoscience er blandt de bredeste naturvidenskabelige uddannelser. Uddannelsen bygger på fag som geologi, naturgeografi, geofysik og de naturvidenskabelige støttefag matematik, fysik, kemi og datalogi. 

Under studiet lærer du at forstå de processer, der påvirker vores klode og klima. Du arbejder med geologiens og geofysikkens grundlæggende teorier og metoder og opnår forståelse for de jordsystemer, der påvirker menneskets eksistensvilkår. Du arbejder både på land og til havs, bl.a. med sikring af rent grundvand, rådgivning til bæredygtig og vedvarende energi og bæredygtig råstofforsyning, og du lærer både at udforske Jorden i praksis og gennem computersimulering. 

På Geoscience arbejder du videnskabeligt med, hvordan man administrerer Jordens ressourcer herunder grundvand, mineraler, råstoffer, og vedvarende energiformer som jordvarme og vind. Du opnår en dybere forståelse af landskabets og kontinenternes oprindelse og udvikling, jordbundsforhold samt dannelse af rent grundvand. Du lærer også de geofysiske metoder, som gør det muligt at udforske de dybere dele af jorden.

Med en uddannelse fra Geoscience er du godt rustet til at gøre en forskel i vores fælles store udfordringer med klimatilpasning, miljøvenlig produktion og bæredygtige råstof- og energiforsyninger. 

Læs mere om, hvad Geoscience er på instituttets hjemmeside

Undervisning og forskning: To sider af samme sag

Undervisningen på Geoscience bygger på forelæsninger og holdundervisning med praktiske øvelser, diskussion af opgaveløsninger og individuelle oplæg. Du kommer desuden på mange feltture i både Danmark og udlandet, hvor du lærer at bruge teorien i praksis.

Undervisningen på Geoscience bærer i høj grad præg af den forskning, som finder sted på instituttet. Alle undervisere er samtidigt forskere og tilhører et eller flere af fem forskningsområder. Det er også disse områder, du kan vælge at specialisere dig i på kandidatuddannelserne. 

 • Klima og Miljø beskæftiger sig med de naturlige og menneskeskabte processer bag klimaændringer og deres effekter, herunder de geologiske effekter af istiderne. Vi forsker i, hvordan og hvorfor klimaet varierede i fortiden, hvordan klimaet kan forstås i nutiden, og hvordan vi sikrer klimaet i fremtiden.

 • Vand vedrører vores vandressourcer både over og under jordoverfladen. Vi forsker i, hvor man finder vand, hvordan mennesket påvirker vandkvalitet og -mængden, beskyttelse af rent grundvand, samt den bæredygtige udnyttelse af vand både i Danmark og udlandet.
 • Energi & Råstoffer beskæftiger sig med både fossile og vedvarende energikilder samt med mineralråstoffer lige fra sand og grus til de grundstoffer, vi benytter i produktionen af højteknologisk udstyr som f.eks. solceller, mobiltelefoner, fjernsyn og computere.
 • Dyb jord systemer forsker i klodens største, dybeste og mest fundamentale processer som vulkanisme, bjergartsdannelse og bassinsedimentation.
 • Geokronologi sammenfatter forskningen i aldersbestemmelse af geologiske materialer og begivenheder ved brug af avancerede isotopteknikker, luminescens og palæontologi. 

Læs mere om undervisningen på Geosciences hjemmeside.

Karrieremuligheder

Mange bachelorer fra Geoscience vælger at læse videre på en kandidatuddannelse, som giver dig mange jobmuligheder inden for eksempelvis kvalitetssikring af grundvand, energi, mineralråstoffer og bygge- og anlægsopgaver; både i den private industri og ved offentlige myndigheder.


Hvorfor vælge Geoscience? Der kan være mange gode grunde til at studere på Institut for Geoscience. I videoen fortæller nogle af vores studerende, hvorfor de valgte Geoscience, og hvad de vil bruge det til.

Tjek om Geoscience er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22125

For at søge denne uddannelse kræves:

 • En adgangsgivende eksamen
 • Mindst 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Score fra adgangsprøven, samt
 2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Geoscience kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Geoscience kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Bemærk at du kan vælge mellem to linjer på bacheloruddannelsen i Geoscience - herunder kan du finde studiediagrammet for dem begge to.

Studieliv

Forelæsninger, øvelsestimer og feltture

Foruden den traditionelle undervisning består Geoscience af en lang række praktiske øvelser både i laboratorier og i naturen. Du kommer på feltkurser i både Danmark og udlandet, hvor du afprøver teoristoffet i praksis. 

Du skal regne med cirka 20 skemalagte timer om ugen til undervisning og omtrent samme antal timer til forberedelse. 

Se et skemaeksempel for første semester. Her kan du også se korte videoer fra kurserne.

Feltture ryster sammen

På Geoscience bliver du en del af et stærkt sammenhold på tværs af årgange og hold, og du vil opleve, at feltture igennem al slags vejr på forunderlig vis kan ryste folk sammen. Allerede efter de første par uger kommer den første tur i felten, som giver dig indblik i anvendelsen af det geologiske teoristof.

Fredagsbaren ”Chaos”

Institut for Geoscience har sin egen festforening, Chaos, der står bag en af de populære fredagsbarer på universitetet. I fredagsbaren kan du møde dine studiekammerater og undervisere uden for undervisningen. Du har også gode muligheder for at møde studerende fra andre studier end dit eget. 

Læs mere om studielivet på Geosciences hjemmeside.

Studielivet på Geoscience Hør studerende fortælle om studielivet på Geoscience.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Mød vores studerende

Ida-Emilie Nilsson, studerende på Geoscience, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.
Ida-Emilie Nilsson, studerende på Geoscience, Aarhus Universitet. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

IDA-EMILIE NILSSON, bachelor i Geoscience, kandidatstuderende i Geologi

Jeg har interesseret mig for naturen, siden jeg var ganske lille, og jeg har altid vidst, at netop klima og miljø er vigtigt for mig. Da jeg gik i gymnasiet, forbandt jeg imidlertid ikke disse emner med et studie i Geoscience, så det var nærmere min interesse for naturkatastrofer og vulkaner, der var grunden til, at jeg valgte at søge ind på Geoscience. Men med viden voksede interessen, så emner, jeg umiddelbart ikke fandt interessante før min studiestart, gik hen og blev spændende.

Der har ikke været en eneste dag, hvor jeg har fortrudt mit valg af Geoscience. Ud over min stærke interesse for det faglige på studiet, og drømme om eventyrlige arbejdspladser, så bliver det daglige studieliv hjulpet af et godt fællesskab. Vi er en relativt lille uddannelse her på universitetet, og det er med til at skabe rammerne for et studiemiljø, hvor man ikke kun kender sin egen årgang, men også har nære relationer på tværs af årgangene, og kender underviserne godt. Som noget særligt for Geoscience, bliver årgangens fællesskab styrket yderligere af, at flere af uddannelsens kurser også byder på feltture i både ind- og udland. Her får vi mulighed for at lære hinanden at kende uden for de klassiske skolerammer.
I øjeblikket arbejder jeg på at komme på udveksling nord for polarcirklen. Det vil forhåbentlig både bidrage til personlig udvikling og forbedre min faglige forståelse for arktiske processer og -miljøer. Der er rig mulighed for at komme på udveksling som geologistuderende, og som en underviser sagde på mit første år på bacheloren: ”Den bedste geolog er den mest berejste geolog”.

Selvom jeg før min studiestart godt var klar over, at Geoscience er en naturvidenskabelig uddannelse, kom det dog alligevel bag på mig, at kurser i matematik, fysik og kemi udgjorde en så betydelig del af undervisningen, som de gør. Selvom disse såkaldte støttefag til tider har været hårde, så mindede de klassiske geologi-fag mig om, hvor meget jeg gerne ville være netop her. Nu, hvor jeg er blevet klogere på, hvad Geoscience rent faktisk indebærer, forstår jeg, hvor vigtige disse støttefag er.

Jeg ved ikke, hvor på arbejdsmarkedet jeg engang ender, for jobmulighederne er meget forskelligartede. Dog håber jeg meget på at kunne beskæftige mig med noget klima- og/eller miljø-baseret. Jeg har fået en lille smagsprøve på, hvilke muligheder der er, igennem mine studiejobs. Disse studiejobs har primært beskæftiget sig med miljøområdet, hvor jeg blandt andet har samlet jordprøver til et firma. Hvem ved, hvad fremtiden byder på? Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg nok skal finde et job, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel.


Portræt af Pernille Bülow Jørgensen, studerende på Geofysik på Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse, AU Foto.
Portræt af Pernille Bülow Jørgensen, studerende på Geofysik på Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

PERNILLE BÜLOW JØRGENSEN, bachelor i Geoscience, kandidatstuderende i Geofysik

Jeg startede oprindeligt på Matematik-studiet, men fandt ud af, at jeg savnede at beskæftige mig med fysik og kemi. Så da jeg faldt over Geoscience, var det lige noget for mig. Her på Geoscience kombinerer man flere felter inden for naturvidenskaben, og det, synes jeg, er rigtigt spændende.

Mange tror, at geologi og geoscience kun handler om sten, men det gør det ikke; det handler om så meget mere end det. Jeg synes, det er interessant, at vi anvender matematikken og fysikken til at forstå naturlige processer.
På Geoscience består undervisningen både af forelæsninger og opgavetimer, hvilket jeg rigtigt godt kan lide, og det gør også, at vi studerende får et tæt forhold til underviserne.
Der er generelt et rigtigt godt fællesskab på hele uddannelsen, da her ikke er så mange studerende, og der er sociale arrangementer, hvor man kan lære studerende fra de andre årgange at kende. Det er også rart som studerende her, at vi er gode til at hjælpe hinanden med opgaver på tværs af både årgange og faglige specialiseringer, synes jeg. 

Jeg er så heldig, at jeg også har et studiejob her på Geoscience, og det er jeg rigtigt glad for, da det betyder, at jeg kan fordybe mig i en faglighed ud over den, der er på mit studie.
Lige nu er jeg i gang med mit speciale, som jeg laver som et erhvervsspeciale med Region Midtjylland, hvor jeg arbejder mere i en ingeniørpræget retning. Det har givet mig indsigt i, hvor mange forskellige jobs der er derude, når man har læst en kandidat på Geoscience.
Man bliver tit spurgt, hvad man vil arbejde med efter studiet, men det er svært at svare på, synes jeg. For vi kan arbejde med mange ting, når vi er færdige; både her i Danmark og ude i den store verden. Jeg håber på, at jeg kan komme til at arbejde med vedvarende energikilder, for eksempel planlægning af vindmøller, eller kystsikring.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Læs videre og bliv kandidat

Geoscience er bygget op som en treårig bacheloruddannelse, der kan efterfølges af en toårig kandidatuddannelse, hvor du opnår titlen cand.scient. Med en bachelor i Geoscience kan du for eksempel vælge at tage en kandidat i Geologi eller Geofysik. 

En verden af jobmuligheder

En bachelor i Geosciencegiver en bred grunduddannelse, der kvalificerer direkte til de fleste hovedtyper af geo-jobs. Mange bachelorer går dog videre på en kandidatuddannelse i Geologi eller Geofysik. 

Kandidatuddannelsen i Geologi lægger særlig vægt på geologiske materialer, processer og sammenhænge rettet mod jobs med vægt på løsning af geologiske problemstillinger i forbindelse med miljø- og ressourcemæssige udfordringer, som f.eks. vandforsyning, miljøoprensning, fundamentsonderinger til havvindmøller, boringer til geotermisk energi, udvinding af grus, sand og metaller samt produktudvikling med geomaterialer. Jobbet kan indebære en del feltarbejde, bl.a. med indsamling af data. 

Kandidatuddannelsen i Geofysik lægger særlig vægt på fysiske og beregningsmæssige kompetencer rettet mod jobs med vægt på håndtering og vurdering af data og modeller inden for de samme problemfelter som nævnt ovenfor. 

Begge uddannelser giver adgang til en bred palet af jobs inden for geovidenskab. Færdiguddannede fra begge uddannelser finder ofte jobs inden for de samme sektorer, herunder kvalitetssikring af grundvand, energi, mineralråstoffer og bygge- og anlægsopgaver, hvor deres forskellige.

Læs mere om dine jobmuligheder på Geosciences hjemmeside.