Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KLASSISK FILOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,6 (Standby: 3,6) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Klassisk filologi er studiet af det græske og latinske sprog, den græsk-romerske litteratur og den klassiske kultur og åndshistorie. På Klassisk filologi studerer du klassisk græsk og/eller latinsk litteratur på originalsproget, og du undersøger sproglige, litterære, historiske, kulturhistoriske og filosofiske problemstillinger. Du studerer også den klassiske kulturs indflydelse på vores moderne verden.

Hverdagen på Klassisk filologi

Undervisningen på Klassisk filologi bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Læsning fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at løse grammatiske knuder og fordybe dig i svære og finurlige tekster fra en fjern tidsalder. Du kan vælge at studere både græsk og latin, eller du kan specialisere dig i enten græsk eller latin og kombinere uddannelsen med et andet fag på universitetet. 

Den antikke verden

På Klassisk filologi kommer du omkring så forskellige fagområder som litteraturteori, tekstkritik, retorik, filosofi, religion og arkæologi. Du læser værker fra hele den græsk-romerske oldtid, men har primært fokus på de klassiske perioder. Du kommer til at studere græske værker af blandt andre Homer, Herodot og Platon og romersk litteratur af Catul, Cicero og Cæsar.

Karrieremuligheder

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen har du mulighed for at læse en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Klassisk filologi, der kan give dig jobmuligheder på gymnasier, ved universiteter, forskningsbiblioteker og kulturinstitutioner.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.00-12.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studievejleder.iho@au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22295

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

**Hvis du ikke har bestået Græsk A eller Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Græsk A eller Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:  

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt.
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Du har tre muligheder på Klassisk filologi. Du kan vælge at læse en ren klassisk filologi-uddannelse med begge sprog eller du kan vælge en sproglig specialisering i enten græsk eller latin. Fagene giver dig grundlæggende kundskaber i det/de valgte sprog, dets litteratur, og du lærer, hvilken indflydelse sproget har haft på nutidens sprog. Du får også viden om sprogområdets antikke historie og livsvilkår. Hvis du vælger at specialisere dig i enten latin eller græsk, får du mulighed for at kombinere faget med et tilvalgsfag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige liv på Klassisk filologi

Klassisk filologi er et mindre studie, hvilket betyder, at undervisningen typisk foregår på hold, hvor du i højere grad end på andre studier får mulighed for at gå i dialog med underviseren. Nogle gange gennemgår underviseren dagens emner for holdet, mens du andre gange selv skal holde oplæg. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 3. semester på Klassisk filologi. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med selvstændig forberedelse til undervisningen. Derfor er Klassisk filologi et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid. 

Mandag:
10-12 Holdundervisning i Latin 1
12-14 Holdundervisning i Græsk 1
14-17 Læsning

Tirsdag:
10-11 Holdundervisning i Latin 1
11-12 Holdundervisning i Græsk 1
12-16 Læsning 

Onsdag:
8-10 Instruktor i Latin 1
10-12 Praktiske øvelser
12-15 Læsning

Torsdag:
8-10 Instruktor i Græsk 1
10-12 Holdundervisning i Græsk 1
12-14 Holdundervisning i Latin 1

Fredag:
8-12 Læsning
12-15 Studiegruppemøde
16-?? Fredagsbar 

Det sociale liv på Klassisk filologi

Når du ikke fordyber dig i detaljerne i latin og græsk, er der masser af sociale og faglige tilbud at benytte sig af på Klassisk filologi: 

 • Symposion: Klassisk filologi deler fredagsbar med Klassisk arkæologi. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab efter ugens arbejde. 
 • Vox Populi: Klassiske studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk filologi har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet. 

Læs i udlandet

På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Hvis du overvejer et udenlandsophold, så tal med din underviser eller fagkoordinator om muligheden for at planlægge et ophold, der passer ind i dit studieforløb og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at studere Klassisk filologi, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet. Det har derfor stor betydning, hvilket tilvalg og kandidatuddannelse du eventuelt vælger. 

I løbet af din bacheloruddannelse beskæftiger du dig intenst med de(t) valgte sprog, hvilket giver dig indsigt i sproglige virkemidler og retorik. Du får desuden en stor viden om antikkens kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte antikkens litteratur i en historisk kontekst. 

De fleste kandidater i Klassisk filologi arbejder som undervisere på gymnasier, højskoler eller lignende. Det er også muligt at få arbejde som projektleder, kommunikationsmedarbejder eller som konsulent indenfor eksempelvis HR. 

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Klassisk filologi skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Klassisk filologi har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Filosofi 
 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv    

Kandidat

De fleste bachelorer i Klassisk filologi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Klassisk filologi, hvor du udbygger din viden om de to sprog fra bacheloruddannelsen og blandt andet får overblik over deres forskelligheder og ligheder i sammenligning til andre moderne europæiske sprog.
 • Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, der gør dig i stand til at se verdens litteratur i historisk perspektiv.