Aarhus Universitets segl

KLASSISK FILOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22295

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Klassisk filologi er studiet af det græske og latinske sprog, den græsk-romerske litteratur og den klassiske kultur og åndshistorie. På Klassisk filologi studerer du klassisk græsk og/eller latinsk litteratur på originalsproget, og du undersøger sproglige, litterære, historiske, kulturhistoriske og filosofiske problemstillinger. Du studerer også den klassiske kulturs indflydelse på vores moderne verden.

Hverdagen på Klassisk filologi

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Klassisk filologi bygger på forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med din studiegruppe. Læsning fylder meget på uddannelsen, og du kommer til at løse grammatiske knuder og fordybe dig i svære og finurlige tekster fra en fjern tidsalder. Du kan vælge at studere både græsk og latin, eller du kan specialisere dig i enten græsk eller latin og kombinere uddannelsen med et andet fag på universitetet. 

Den antikke verden

På Klassisk filologi kommer du omkring så forskellige fagområder som litteraturteori, tekstkritik, retorik, filosofi, religion og arkæologi. Du læser værker fra hele den græsk-romerske oldtid, men har primært fokus på de klassiske perioder. Du kommer til at studere græske værker af blandt andre Homer, Herodot og Platon og romersk litteratur af Catul, Cicero og Cæsar.

Karrieremuligheder

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Klassisk filologi, har du mulighed for at læse en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Klassisk filologi, der kan give dig jobmuligheder på gymnasier, ved universiteter, forskningsbiblioteker og kulturinstitutioner.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Klassisk filologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Græsk A eller Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Græsk A eller Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kultur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie, sprog og kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Du har tre muligheder på bacheloruddannelsen i Klassisk filologi. Du kan vælge at læse en ren klassisk filologi-uddannelse med begge sprog, eller du kan vælge en sproglig specialisering i enten græsk eller latin. Fagene giver dig grundlæggende kundskaber i det/de valgte sprog oglitteratur, og du lærer, hvilken indflydelse sproget har haft på nutidens sprog. Du får også viden om sprogområdets antikke historie og livsvilkår. Hvis du vælger at specialisere dig i enten latin eller græsk, får du mulighed for at kombinere faget med et tilvalgsfag.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk. Der vil desuden ofte forekomme undervisningsmateriale på engelsk og indimellem materiale på andre moderne europæiske sprog som tysk, fransk, italiensk mm.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige liv på Klassisk filologi

Bacheloruddannelsen i Klassisk filologi er et mindre studie, hvilket betyder, at undervisningen typisk foregår på hold, hvor du i højere grad end på andre studier får mulighed for at gå i dialog med underviseren. Nogle gange gennemgår underviseren dagens emner for holdet, mens du andre gange selv skal holde oplæg. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Klassisk filologi. Meget af din tid kommer til at gå med selvstændig forberedelse til undervisningen. Derfor er bacheloruddannelsen i Klassisk filologi et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid. 

Mandag:
10-12 Holdundervisning i Latin 1
12-14 Holdundervisning i Græsk 1
14-17 Læsning

Tirsdag:
10-11 Holdundervisning i Latin 1
11-12 Holdundervisning i Græsk 1
12-16 Læsning 

Onsdag:
8-10 Instruktor i Latin 1
10-12 Praktiske øvelser
12-15 Læsning

Torsdag:
8-10 Instruktor i Græsk 1
10-12 Holdundervisning i Græsk 1
12-14 Holdundervisning i Latin 1

Fredag:
8-12 Læsning
12-15 Studiegruppemøde
16-?? Fredagsbar 

Det sociale liv på Klassisk filologi

Når du ikke fordyber dig i detaljerne i latin og græsk, er der masser af sociale og faglige tilbud at benytte sig af på bacheloruddannelsen i Klassisk filologi: 

 • Symposion: Klassisk filologi deler fredagsbar med Klassisk arkæologi. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer til hygge og godt selskab efter ugens arbejde. 
 • Vox Populi: Klassiske studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk filologi har fagudvalg sammen med Klassisk arkæologi. Udvalget fungerer som de studerendes talerør på universitetet. 
 • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt møde nationale og internationale forskere.
 • Antikmuseet: Museet danner ramme om nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum til refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt. Så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Klassisk filologi har du mulighed for at skifte et semester af din uddannelse ud med et semester fra et andet universitet i udlandet. Du kan her gøre brug af en af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Hvis du overvejer et udenlandsophold, så tal med din underviser, fagkoordinator eller studievejleder om muligheden for at planlægge et ophold, der passer ind i dit studieforløb, og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at studere Klassisk filologi, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet. Det har derfor stor betydning, hvilket tilvalg og hvilken kandidatuddannelse du eventuelt vælger. 

I løbet af bacheloruddannelsen i Klassisk filologi beskæftiger du dig intenst med de(t) valgte sprog, hvilket giver dig indsigt i sproglige virkemidler og retorik. Du får desuden en stor viden om antikkens kultur, samfund og litteratur, og du bliver i stand til at sætte antikkens litteratur i en historisk kontekst. 

De fleste kandidater i Klassisk filologi arbejder som undervisere på gymnasier, højskoler eller lignende. Det er også muligt at få arbejde som projektleder, kommunikationsmedarbejder eller som konsulent indenfor eksempelvis HR. 

Tilvalg

Hvis du som bachelorstuderende på Klassisk filologi har enten græsk eller latinsk specialisering, skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Klassisk filologi har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Filosofi 
 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv    

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Klassisk filologi, vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle af dem kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: