Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MASKINTEKNIK (HERNING)

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Herning  |  Studiestart: August/september

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik får du viden om mekanikkens grundprincipper, og du lærer, hvordan du kan bruge teorien til at konstruere maskiner, designe og udvikle produkter med avancerede materialer og nye produktionsteknologier. Du får også kompetencer inden for mekatronik og robotteknologi.

Uddannelsen er ny (2019) og udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet med et særligt fokus på avanceret industriel produktion.

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik består af holdundervisning og projektarbejde i grupper. På de tre første semestre arbejder du med konkrete problemer inden for emner som matematik, statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, instrumentering og måleteknik. Du lærer også at konstruere løsninger, så de fungerer i et balanceret forhold mellem mennesker, miljø, produktion og økonomi.

På stort set alle semestre indgår virksomhedssamarbejde, og uddannelsen indeholder et halvt års praktik hos en virksomhed. I de fleste tilfælde er praktikperioden lønnet, og universitetet hjælper med at finde praktikplads til alle.

En overraskende bred uddannelse

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er bredere, end de fleste forestiller sig, og som studerende har du gode muligheder for at specialisere dig efter interesse.

Med det samme teoretiske udgangspunkt kan du gå i vidt forskellige retninger. Når du eksempelvis lærer om kraftpåvirkning, så kan du i princippet selv vælge, om du vil arbejde med at designe en kran til et industrielt formål eller en hjerteklap til et kirurgisk formål. Når du lærer om mekatronik kan det være, at du vil arbejde med reguleringsteknik i vindmølleindustrien eller designe en undervandsrobot, som kan scanne isbjerge. Og når du lærer om materialeteknologi kan det være, at du vil udvikle en ny form for bæredygtig plastik eller stamcelleimplantater til et kunstigt knæ.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Maskinteknik er du en dygtig teoretiker og har en klar forståelse af, hvordan du kan bruge din viden til at løse problemer og opfinde nyt.

Foruden de rent tekniske kompetencer, lærer du også at forstå samspillet mellem mennesker og maskiner, så du som færdiguddannet ingeniør kan være med til at sikre, at teknologi får en positiv indflydelse i samfundet.

Bæredygtighed i fokus

Bæredygtighed er et gennemgående fokus i alle uddannelsens semestre inklusiv dit bachelorprojekt. Det er med til at sikre, at du får en attraktiv kompetenceprofil, og at du i din karriere som maskiningeniør uanset branche kan bidrage til samfundets grønne omstilling.

Mød studerende på Maskinteknik i Herning

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22960

 

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet.

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at du er garanteret optagelse på uddannelsen, hvis du opfylder adgangskravene og ikke bliver optaget på en højere prioritet.

Hvis din ansøgning kun kan vurderes i kvote 2, skal du dog stadig huske at søge inden 15. marts.

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag 
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.

Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A 
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor.

Studieliv

Du kommer til at have din daglige gang på Campus Herning med korte afstande til alt, hvad byen har at byde på.

Som ingeniørstuderende i Herning vil du opleve et enestående socialt studiemiljø med et stærkt holdfællesskab og mange faglige og sociale arrangementet.

Undervisningen

Undervisningen på Maskinteknik er en kombination af klasseundervisning, teoretiske øvelser, virksomhedsbesøg og laboratorie- og projektarbejde. I løbet af studiet lærer du desuden at færdes professionelt i laboratorier og bruge computerbaserede værktøjer i dit arbejde som ingeniør

Uddannelsen har dygtige og engagerede undervisere, der alle har en baggrund fra erhvervslivet og dermed indsigt i, hvad der kræves af en dygtig ingeniør på et moderne arbejdsmarked inden for dit felt.

Du får din daglige gang på universitetets campus i Herning med i alt 1800 studerende. Du skal regne med enkelte undervisningsdage i Aarhus, hvis du skal benytte særlige laboratorier og værksteder.

Studiejob i ingeniørvirksomheder

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik samarbejder med en række virksomheder, som tilbyder en mentorordning fra 3. semester. Det giver dig mulighed for at komme ud og arbejde i erhvervslivet i dine undervisningsfrie perioder, hvis du ønsker at supplere din SU eller få en smagsprøve på arbejdslivet som ingeniør.

Iværksætteri

I Herning har du som diplomingeniørstuderende i Maskinteknik gode muligheder for at beskæftige dig med iværksætteri. For eksempel kan du blive tilknyttet vores studentervæksthus Business Factory eller bruge dit praktiksemester på at etablere dit eget startup, hvis du har en relevant forretningsidé.

Fredagsbar og motionscenter

På AU Campus Herning har du mulighed for at blive medlem af en række forskellige udvalg og dermed være med til at præge studiemiljøet. Du kan deltage i den ugentlige fredagsbar, møde studerende fra andre uddannelsesinstitutioner i Studenterhuset Herning eller benytte motionscentret. 

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diplomingeniører i Maskinteknik beskæftiger sig med produktudvikling, design, rådgivning og ledelse inden for blandt andet energiteknologi, maskinkonstruktion, robotteknologi, smart produktion og materialeteknologi i mange forskellige af brancher lige fra vindmølleindustrien til hospitalssektoren.

Virksomheder efterspørger også i stigende grad maskiningeniører med indsigt i teknologiske trends, der kan være med til at udvikle en bæredygtig industriel profil eller skabe en omstilling til intelligent, digital produktion

Diplomingeniører i Maskinteknik er generelt i høj kurs på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er meget lav.

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik giver dig adgang til at læse videre på en relevant 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør. I Herning udbyder Aarhus Universitet civilingeniøroverbygningen Teknologibaseret forretningsudvikling, og i Aarhus er det muligt at vælge kandidatuddannelsen i Mekanik eller Biomedicinsk teknologi, hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.