Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MASKINTEKNIK

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik får du viden om mekanikkens grundprincipper, og du lærer, hvordan du kan bruge teorien til at konstruere maskiner, designe og udvikle produkter med avancerede materialer og nye produktionsteknologier. Du får også kompetencer inden for mekatronik og robotteknologi.

På stort set alle semestre indgår virksomhedssamarbejde, og uddannelsen indeholder et halvt års praktik hos en virksomhed. 

En overraskende bred uddannelse

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er bredere, end de fleste forestiller sig, og som studerende har du gode muligheder for at specialisere dig efter interesse.

Med det samme teoretiske udgangspunkt kan du gå i vidt forskellige retninger. Når du eksempelvis lærer om kraftpåvirkning, så kan du i princippet selv vælge, om du vil arbejde med at designe en kran til et industrielt formål eller en hjerteklap til et kirurgisk formål. Når du lærer om mekatronik kan det være, at du vil arbejde med reguleringsteknik i vindmølleindustrien eller designe en undervandsrobot, som kan scanne isbjerge. Og når du lærer om materialeteknologi kan det være, at du vil udvikle en ny form for bæredygtig plastik eller måske et stamcelleimplantat til et kunstigt knæ.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Maskinteknik er du en dygtig teoretiker og har en klar forståelse af, hvordan du kan bruge din viden til at løse problemer og opfinde nyt.

Foruden de rent tekniske kompetencer, lærer du også at forstå samspillet mellem mennesker og maskiner, så du som færdiguddannet ingeniør kan være med til at sikre, at teknologi får en positiv indflydelse i samfundet.

Undervisningen

 

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik bygger på forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. På de fire første semestre arbejder du med konkrete problemer inden for emner som matematik, statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, termodynamik, instrumentering og måleteknik. I løbet af uddannelsen lærer du at konstruere løsninger, så de fungerer i et balanceret forhold mellem mennesker, produktion, miljø og økonomi.

Undervisningen er tværfaglig og anvendelsesorienteret, og i løbet af uddannelsen vil du bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger hos virksomheder. I hvert semester skal du arbejde med et projekt i grupper sammen med dine studiekammerater.

Du får din daglige gang på Aarhus Universitet (afdeling Navitas), der ligger centralt placeret i Aarhus med udsigt over havet og havnen. Her bliver du en del af et stort ingeniørvidenskabeligt miljø med  topmoderne eksperimentelle faciliteter.

Praktik og specialisering

På femte semester er du i lønnet praktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde. Ingeniørhøjskolen har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og afholder desuden matchmaking-arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig. 

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du har en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab. 

På sjette og syvende semester kan du specialisere dig inden for én af følgende retninger:

 • Product Development & Engineering (Produktudvikling og konstruktion)
 • Integrated Product & Manufacturing Development (Integreret produkt- og produktionsudvikling)
 • Manufacturing & Materials Technology (Produktions- og materialeteknologi)
 • Energy Systems & Process Engineering (Energisystemer og procesdesign)

På syvende semester afslutter du din uddannelse med et bachelorprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Bæredygtighed i fokus

Bæredygtighed er et gennemgående fokus i alle uddannelsens semestre inklusiv dit bachelorprojekt. Det er med til at sikre, at du får en attraktiv kompetenceprofil, og at du i din karriere som maskiningeniør uanset branche kan bidrage til samfundets grønne omstilling.

Karrieremuligheder

Diplomingeniører i Maskinteknik beskæftiger sig med produktudvikling, design, rådgivning og ledelse inden for blandt andet energiteknologi, maskinkonstruktion, robotteknologi, smart produktion og materialeteknologi i mange forskellige af brancher lige fra vindmølleindustrien til hospitalssektoren.

Virksomheder efterspørger også i stigende grad maskiningeniører med indsigt i teknologiske trends, der kan være med til at udvikle en bæredygtig industriel profil eller skabe en omstilling til intelligent, digital produktion.

Diplomingeniører i Maskinteknik er generelt i høj kurs på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er meget lav.

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik giver dig adgang til at læse videre på en relevant 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør. I Aarhus er det muligt at vælge kandidatuddannelsen i Mekanik eller Biomedicinsk teknologi, hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

   

   

  U-DAYS 2022

  Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

  Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

  TIDSPUNKT

  PROGRAMPUNKT

  BESKRIVELSE

  9.30-10.10

  Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

  Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

  10.15-11.45

  Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

  Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
  På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

  Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

  TIDSPUNKT

  PROGRAMPUNKT

  BESKRIVELSE

  13.00-13.40

  Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
  13.45-15.30

  Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

  Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
  På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

  Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

  Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

  TIDSPUNKT

  PROGRAMPUNKT

  BESKRIVELSE

  16.15-17.00

  Online oplæg om beslægtede uddannelser

  Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

  Mekanik og maskinteknik

  Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

  TIDSPUNKT

  PROGRAMPUNKT

  BESKRIVELSE

  9.30-10.10

  Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

  Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

  10.15-11.45

  Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

  Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
  På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

  Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

  Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

  Mød studerende på maskinteknik

  Adgangskrav

  Optagelsesområdenummer

  22860 (sommerstart)

  22865 (vinterstart)

  For at søge denne uddannelse kræves:

  Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

  Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

  Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

  Kvote 2

  Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

  Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

  Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

  Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

  Uddannelsens opbygning

  Studieordning

  I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

  Undervisningssprog

  Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

  Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

  Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor.

  Studieliv

  Sociale og faglige studenterforeninger

  På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan eksempelvis blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

  Følg studielivet på Aarhus Universitet

  - oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

  Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

  Karriere

  De fleste diplomingeniør i maskinteknik arbejder helt overordnet med produktdesign. Det kan være inden for alt fra udvikling af ny vindmølleteknologi til hospitalsudstyr, kirurgiske værktøjer, kunstigt væv eller flymotorer. Mange kommer også i løbet af karrieren til at beskæftige sig med ledelse på forskellige niveauer. Det kan både være projektledelse, innovationsledelse og personaleledelse. Maskiningeniøren er ofte god til at tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling og er trænet i at løse problemstillinger på tværs af fagligheder, sprog og kulturer.

  Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.