Aarhus Universitets segl

MASKINTEKNIK

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (sommerstart): 3,9 (Standby: Alle optaget)
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023 (vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22860 (sommerstart) | 22865 (vinterstart)

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du om mekanikkens grundprincipper. Du lærer om design, udvikling og konstruktion, og du lærer om forskellige materialetyper, mekatronik og nye robotteknologier. Alt det bruger du til at skabe bæredygtige løsninger og produkter, som fungerer i et balanceret forhold mellem mennesker, miljø, produktion og økonomi. Du lærer også at forstå samspillet mellem mennesker og maskiner, så du kan være med til at sikre, at teknologi får en positiv indflydelse i vores samfund.

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik giver dig adgang til at læse videre på en relevant 2-årig kandidatuddannelse til civilingeniør, hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Du kan specialisere dig i mange retninger

På Maskinteknik får du masser af muligheder for at specialisere dig inden for det, du interesserer dig for. Det kan for eksempel være, du vil bruge teorien om kraftpåvirkning til at designe energieffektive varmepumper eller til at udvikle nye kirurgiske metoder, der kan hjælpe patienter med utætte hjerteklapper. Måske vil du bruge din viden om aerodynamik til at arbejde med flydesign, eller din viden om mekatronik til at bygge undervandsrobotter. Hvis du interesserer dig for materialeteknologi kan du for eksempel arbejde med at udvikle en ny form for bæredygtigt plastik, en løbesko eller måske et stamcelleimplantat til et kunstigt knæ.

Bæredygtighed i fokus

Bæredygtighed er et gennemgående fokus i alle uddannelsens semestre inklusiv dit bachelorprojekt. Det er med til at sikre, at du får en attraktiv kompetenceprofil, og at du i din karriere som maskiningeniør uanset branche kan bidrage til samfundets grønne omstilling.

Virksomhedssamarbejde og praktik

På de fleste semestre skal du samarbejde med virksomheder omkring projekter. Det giver dig mulighed for at bruge din teori fra universitetet på virkelige problemstillinger, og allerede som studerende begynder du derfor at tænke og arbejde som en ingeniør.

På 5. semester skal du i et halvt års lønnet praktik hos en virksomhed. Aarhus Universitet har praktikaftaler med mange virksomheder, og du kan deltage i matchmaking-arrangementer, hvor du møder virksomhederne, før du beslutter dig for, hvor du gerne vil i praktik.
Du kan også bruge 5. semester på et iværksætterforløb, hvor du bliver undervist i entreprenørskab, og hvor du kan arbejde med en forretningsidé.

Karrieremuligheder

Som diplomingeniør i Maskinteknik står du overfor et arbejdsmarked, der i høj grad har brug for din viden og kompetencer.

Du kan læse mere om dine karrieremuligheder længere nede på siden under punktet karriere, hvor du også kan læse om dine muligheder for at læse videre til civilingeniør.


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende på maskinteknik

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Maskinteknik:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A*
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Engelsk B 
 • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Svendebrev som mekaniker eller smed, videregående uddannelse inden for automatisering eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

På de fire første semestre arbejder du med konkrete problemer inden for emner som matematik, statik, styrkelære, materialer, maskinelementer, termodynamik, instrumentering og måleteknik.

På femte semester skal du i praktik i Danmark eller udlandet.

På sjette og syvende semester kan du specialisere dig inden for én af følgende retninger:

 • Product Development & Engineering (Produktudvikling og konstruktion)
 • Integrated Product & Manufacturing Development (Integreret produkt- og produktionsudvikling)
 • Manufacturing & Materials Technology (Produktions- og materialeteknologi)
 • Energy Systems & Process Engineering (Energisystemer og procesdesign)

På syvende semester afslutter du din uddannelse med et bachelorprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan læse om, hvordan studiet er bygget op og om de krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens studiediagram kan du se nedenfor.

Studieliv

Undervisningen på Maskinteknik

På Maskinteknik består undervisningen af forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Dine undervisere er primært ingeniører, der enten har været eller stadig er aktive i erhvervslivet. Det sikrer, at din uddannelse er professionsrettet, og du bliver allerede fra første semester trænet i at omsætte din viden og arbejde med virkelige problemstillinger.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 4.000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder. Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed. AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere


Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Når du er færdiguddannet fra Maskinteknik, har du en meget bred kompetenceprofil og dermed mange åbne døre på arbejdsmarkedet. Du kan for eksempel arbejde inden for energi, sundhed, transport og produktion. Du kan arbejde både i den private og i den offentlige sektor, og uddannelsens fokus på bæredygtighed, giver dig mulighed for, at du kan bidrage til samfundets grønne omstilling.

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Du kan arbejde som projektleder i vindmølle- eller solcelleindustrien, hvor du står for design og udvikling af grøn energiteknologi.
 • Du kan udvikle ny sundhedsteknologi.
 • Du kan arbejde som teamleder i tech-virksomheder, hvor du er ansvarlig for personaleledelse.
 • Du kan arbejde som specialist eller projektleder, hvor du er ansvarlig for design af industrielle produkter eller udvikling af industrielle produktionsmetoder.
 • Du kan arbejde med design af biler og fly.
 • Du kan designe og udvikle robotteknologi til en lang række forskellige brancher.
 • Du kan arbejde i en nødhjælpsorganisation som for eksempel Ingeniører Uden Grænser.
 • Du kan starte din egen virksomhed som eksempelvis rådgiver eller opfinder.
 • Du kan arbejde som teknologiekspert og rådgivende ingeniør hos offentlige myndigheder eller i det private erhvervsliv.
 • Du kan arbejde med at udvikle fjernvarmenettet.
 • Du kan arbejde med ledelse på mange forskellige niveauer lige fra teamleder og projektleder til ledelse på øverste niveau.
 • Du kan blive underviser på en videregående uddannelsesinstitution.

Læs videre til civilingeniør

Du kan ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. I Aarhus kan du læse videre på kandidatuddannelserne i Mekanik eller Biomedicinsk teknologi.

Ledighed og løn

Diplomingeniører i Maskinteknik er generelt i høj kurs på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er lav.