Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDIEVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 9,2 (Standby: 8,7)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På Medievidenskab analyserer og undersøger du målgrupper og deres reaktioner på medier. Du lærer om de strategiske, juridiske, økonomiske og produktionsmæssige vilkår i mediebranchen, samt mediebrug og digital mediekultur, og du arbejder teoretisk med både helt nye og mere veletablerede medier og kommunikationsformer.

Hverdagen på Medievidenskab

Undervisningen på Medievidenskab varierer mellem forelæsninger, holdtimer og arbejde i studiegrupper. Dialog og samarbejde er en stor del af hverdagen på Medievidenskab. Du kommer til at holde oplæg, deltage i diskussioner og bruge meget tid med din studiegruppe, når I arbejder med undersøgelser og laver projekter med brugere og medier i fokus.

Humaniora og samfundsvidenskab

Medievidenskab blander elementer fra humaniora og samfundsvidenskab. Du analyserer genrer, fortolker tekster og arbejder med sociologi, etnografi og livsstilsanalyse. Du kommer også igennem samfundsvidenskabelige discipliner som virksomhedsforståelse og organisationsanalyse, og du arbejder med forskningsområder som globaliseringsteori, netværksteori og innovationsforståelse.

Karrieremuligheder

De fleste bachelorer i Medievidenskab fortsætter på en kandidatuddannelse. Det kan eksempelvis være kandidatuddannelsen i Medievidenskab, som kan give dig jobmuligheder inden for områder som pressehåndtering, strategiske kommunikationsopgaver, kampagneplanlægning, mediemonitorering, programplanlægning, markedsføring, tilrettelæggelse og produktion.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22320

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Uddannelsens opbygning

Fagene på Medievidenskab stiller skarpt på afsender, modtager og medietekst. Du får kendskab til historien og lovgrundlaget bag udvalgte medieinstitutioner i Danmark og i udlandet. Desuden lærer du at analysere medietekster ud fra blandt andet deres brug af æstetiske virkemidler samt undersøge deres kulturelle og samfundsmæssige betydninger. Sidst men ikke mindst lærer du at undersøge brugerens oplevelse og brug af et givent medie. 

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan uddannelsen er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over uddannelsens opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i diagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Medievidenskab

Til en typisk forelæsning på Medievidenskab vil underviseren gennemgå nogle tekster og teorier for hele årgangen, som de studerende har læst hjemmefra. Til holdundervisningen forventes det, at du og dine medstuderende selv kommer på banen med oplæg, diskussion og spørgsmål. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, lave projekter og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Medievidenskab. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med, at du selv forbereder dig til undervisningen og holder møder med din studiegruppe. Derfor er Medievidenskab et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag.

Mandag:
9-10 Studiegruppearbejde
10-12 Screening af film som forberedelse til Medieteksanalyse
12-14 Forelæsning i Medietekstanalyse
14-16 Læsning

Tirsdag:
8-12 Læsning
12-14 Forelæsning i Medievidenskab og metode
14-17 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Holdundervisning i Medietekstanalyse
12-14 Studiegruppearbejde
14-16 Holdundervisning i Medievidenskab og metode

Torsdag:
8-12 Læsning
12-14 Forelæsning i Medieudvikling
14-16 Instruktorundervisning i Medieteksanalyse

Fredag:
8-10 Holdundervisning i Medieudvikling
10-14 Studiegruppearbejde
14-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Medievidenskab og Journalistik.

Det sociale studieliv på Medievidenskab

Medievidenskab har base i IT-byen Katrinebjerg. Her findes også IT-virksomheder og forskningscentre, hvilket sikrer et livligt studiemiljø. På Katrinebjerg findes en masse faglige og sociale foreninger, som du kan nyde godt af i din fritid: 

 • SAMSDen nationale studenterforening for Medievidenskab og Kommunikation hedder SAMS. Foreningen arrangerer blandt andet foredrag og udgiver magasinet SAMSON. Hvert forår holder SAMS et weekendseminar for medlemmerne.
 • Fredagsbar.dkMedievidenskab deler fredagsbar med Informationsvidenskab og Digital Design. Hver fredag fra klokken 14 kan du nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende.
 • KontekstKontekst er de studerendes online magasin for studierne på Katrinebjerg, som løbende udgiver artikler. 
 • PANIK (Party All Night In Katrinebjerg): Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne fra IT-byen til dans, fest og farver.

Læs i udlandet

På Medievidenskab er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under et ophold i udlandet får du mulighed for at stifte bekendtskab med landets mediekultur, og du forbedrer dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse kan du benytte nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende. Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Som færdiguddannet bachelor i Medievidenskab afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, herunder hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Med en bacheloruddannelse i Medievidenskab får du viden om samspillet mellem medier, mennesker, organisationer og samfund. Desuden opnår du en forståelse for forskellige former for medieret kommunikation samt strategisk kommunikation og målgrupper. Du får kendskab til virkemidler og processerne i en medieproduktion, og igennem projekter udvikler du dine evner til at samarbejde. 

De fleste kandidater i Medievidenskab arbejder med kommunikation og formidling i offentlige eller private virksomheder, hvor de eksempelvis laver medieanalyse, håndterer og rådgiver om pressehåndtering eller redigerer tekst og designer grafik til virksomheders hjemmesider. Andre arbejder som administrative medarbejdere, projektledere eller undervisere. 

Tilvalg

På sidste år af din bacheloruddannelse i Medievidenskab skal du vælge et tilvalg. Du har mange valgmuligheder, og andre studerende på Medievidenskab har eksempelvis valgt: 

 • Film og medier
 • Begivenhedskultur
 • Journalistisk formidling 

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Medievidenskab, kan du læse videre på en lang række af kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Medievidenskab, hvor du skal kombinere de metoder, du har lært på din bacheloruddannelse, og specialisere dig inden for bestemte emner.
 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, (linjen Digital Liv), hvor du kommer til at behandle samspillet mellem mennesker, organisationer samt digital og sociale medier.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik, der giver dig mulighed for at bringe din medievidenskabelige faglighed i spil samtidig med, at du opøver journalistiske færdigheder.