Aarhus Universitets segl

ØKONOMI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22430

Introduktion

På Økonomi interesserer vi os for hvordan samfundsøkonomien fungerer. Vi beskæftiger os med hvordan man kan indrette virksomheder eller tilrettelægge den økonomiske politik, så der opnås veldrevne virksomheder og økonomier. En virksomhed skal indrettes så ledelse og ansatte får mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed og det samme gælder samfundsøkonomien, der skal skabe forbrugsmuligheder for alle under hensyn til en bæredygtig udvikling.

Dagligdagen på Økonomi

Undervisningen på Økonomi kombinerer forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Du kommer til at bruge mange timer på undervisning og forberedelse, når du skal lære om økonomien bag alt lige fra prisen på mælk til renten på dit banklån og værdien af din arbejdskraft.

Redskabsfag og valgfrihed

På Økonomi er redskabsfagene matematik og statistik en vigtig del af uddannelsen. Fagene kører sideløbende med de økonomiske fag, og de danner grundlag for, at du kan arbejde med økonomiske problemstillinger både analytisk og metodisk. En del af bacheloruddannelsen i Økonomi består af valgfag, hvorfor du har mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker.

Karrieremuligheder

De fleste bacheloruddannede fra Økonomi læser videre på kandidatuddannelsen i Økonomi. Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen, og giver dig mulighed for at arbejde med eksempelvis finansiering eller mikro- og makroøkonomiske emner.

Hør Emma og Viktor fortælle om, hvordan det er at læse økonomi.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Økonomi er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Økonomi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Iværksætteri, videregående uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område, højskole med relevante fag inden for fx business, erhvervsarbejde inden for regnskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Økonomi er primært et nationaløkonomisk studie, hvor du beskæftiger dig med elementer, som har indvirkning på samfundsøkonomien og de finansielle markeder. Derudover er der også et mindre fokus på driftsøkonomiske fag, der giver dig indsigt i, hvordan virksomheder ledes og drives. Endelig indgår redskabsfagene matematik og statistik som vigtige elementer i uddannelsen. På tredje år af bacheloruddannelsen skal du have valgfag.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Økonomi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Økonomi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Økonomi

Som bachelorstuderende på Økonomi bliver du en del af et hold på 25-30 studerende. I har øvelsestimer, hvor instruktoren, som er en ældre studerende, hjælper øvelsesholdet med at gennemgå og løse de stillede opgaver, og hvor du og dine medstuderende aktivt deltager gennem opgaveløsning og diskussioner. Du har også forelæsninger med op til 250 tilhørere, hvor din forelæser gennemgår dagens tekster for hele din årgang. Derudover er der ugentligt frivillige studiecaféer, hvor instruktorer kan hjælpe med de spørgsmål, man måtte have.

På Økonomi bliver du også en del af en læsegruppe. I skal sammen holde oplæg, løse diverse opgaver og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. Specielt på de første semestre er mange af øvelsesopgaverne baseret på, at I løser dem sammen i læsegruppen. 

Herunder kan du se et eksempel på et ugeskema for studerende på 1. semester på Økonomi. Du vil som studerende hurtigt opleve, at Økonomi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Du kommer til at bruge meget tid på at arbejde i din læsegruppe, og på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Det er også sædvanligt at bruge tid om aftenen og i weekenden til at forberede sig til den kommende uges forelæsninger og øvelsestimer.

Mandag

8-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Regnskab
14-16: Forelæsning i Matematiske og statistiske principper

Tirsdag

8-10: Holdundervisning i Økonomiske principper
10-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Økonomiske principper
14-16: Forberedelse

Onsdag

8-10: Forelæsning i  Matematiske og statistiske principper
10-12: Holdundervisning i Regnskab
12-16: Arbejde i læsegruppe

Torsdag

8-11: Holdundervisning i Matematiske og statistiske principper
11-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Økonomiske principper

Fredag

8-10: Forelæsning i Regnskab
10-12: Arbejde i læsegruppe
12-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Økonomi har du din daglige gang i et aktivt studiemiljø, som ikke kun går op i samfundsøkonomiske diskussioner. Du har mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger: 

Økonomisk Forening (ØF)

På Økonomi står Økonomisk Forening for at arrangere sociale og faglige arrangementer for studerende og ansatte. ØF afholder faglige seminarer, kurser og studieture til både ind- og udland. Derudover afholder ØF fredagsbar samt et antal større fester hvert semester. 

Oeconrådet

Hvis du vil være med til at forbedre studiemiljøet – både fagligt og socialt – så skal du blive en del af Oeconrådet. Her får du også et indblik i, hvordan instituttet og universitetet som helhed hænger sammen rent politisk. 

Kvindeligt Økonomisk Netværk (KØN)

På Økonomi er der også en forening for kvindelige studerende. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange – og dermed gøre det lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi. 

FinanceLab

Studenterforeningen FinanceLab skaber kontakt mellem den finansielle industri og den akademiske verden til stor gavn for studerende på Økonomi. 

Læs i udlandet

Som studerende på Økonomi har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed for at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Økonomi, kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Økonomi, hvilket sikrer dig titlen cand.oecon. Som færdiguddannet kandidat i Økonomi kan du eksempelvis arbejde som kontorchef, fuldmægtig eller direktør. 

Som studerende på Økonomi på Aarhus Universitet har du også mulighed for at tage en ph.d., hvor du som studerende kommer til at bidrage til forskningen. Ph.d.-studiet retter sig mod studerende, som eksempelvis gerne vil forske i specifikke økonomiske modeller eller som ønsker at rette uddannelsen mod et bestemt job inden for offentlig administration eller det private erhvervsliv. 

Kandidat

Bacheloruddannelsen i Økonomi giver dig ret til at læse videre på en lang række kandidatuddannelser. Herunder følger et par eksempler på uddannelser, som andre studerende tidligere har valgt.

  • Kandidatuddannelsen i Økonomi
  • Kandidatuddannelsen i Quantitative Economics, der er et eliteprogram på Institut for Økonomi, hvor du blandt andet oparbejder analytiske færdigheder på et meget højt niveau.
  • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du bruger din økonomiske viden i et bredere internationalt perspektiv.
  • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor din økonomiske viden danner baggrund for nye bæredygtige projekter.