Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ØKONOMI

Økonomiske mekanismer og problemstillinger i samfundet og i virksomheder

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: 6,7    |   Kvote 2 2019: 5,2 
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvordan sammensætter en forbruger på bedst mulig måde sit privatforbrug, eller hvordan vælger en virksomhed at producere, så den opnår det størst mulige overskud? Det er, hvad Økonomi essentielt handler om. På Økonomi lærer du at forstå samspillet mellem forbrugere, virksomheder og de offentlige myndigheder, som i sidste ende bestemmer den økonomiske udvikling.

Dagligdagen på Økonomi

Undervisningen på Økonomi kombinerer forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og løser opgaver. Du kommer til at bruge mange timer på undervisning og forberedelse, når du skal lære om økonomien bag alt lige fra prisen på mælk til renten på dit banklån og værdien af din arbejdskraft.

Redskabsfag og valgfrihed

På Økonomi er redskabsfagene matematik og statistik en vigtig del af uddannelsen. Fagene kører sideløbende med de økonomiske fag, og de danner grundlag for, at du kan arbejde med økonomiske problemstillinger både analytisk og metodisk. En del af bacheloruddannelsen i Økonomi består af valgfag, hvorfor du har mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du ønsker.

Karrieremuligheder

De fleste bacheloruddannede fra Økonomi læser videre på kandidatuddannelsen i Økonomi. Det er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen, og giver dig mulighed for at arbejde med eksempelvis finansiering, mikro- og makroøkonomisk analyse, regnskab og ledelse.

 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22430

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 7,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at komme i betragtning til optag.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Fra og med optagelsen i 2020 varsles en minimumskvotient på 7,0 i kvote 1 (kvotient med bonus for A-fag men uden hurtigstartbonus).

Kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se forneden) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

 

Fra og med optagelsen i 2020 vil kvote 2-vurderingen for ansøgere til bacheloruddannelsen i økonomi blive justeret, således at den opnåede karakter i matematik A vægter mere end karaktererne i dansk og engelsk.

Varsling for optagelsen 2021

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor), samt
 2. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Kvote 2 fag:

 • Matematik A

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Økonomi er bygget op omkring områderne nationaløkonomi og driftsøkonomi. Inden for de nationaløkonomiske fag beskæftiger du dig med elementer, som har indvirkning på samfundsøkonomien. De driftsøkonomiske fag giver dig indsigt i, hvordan virksomheder ledes og drives. Derudover indgår regnskabsfagene matematik og statistik som vigtige elementer i uddannelsen. På tredje år af bacheloruddannelsen skal du have valgfag.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Økonomi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Økonomi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Økonomi

Som bachelorstuderende på Økonomi bliver du en del af et hold på 25-30 studerende. I har øvelsestimer, hvor instruktoren, som er en ældre studerende, hjælper øvelsesholdet med at gennemgå og løse de stillede opgaver, og hvor du og dine medstuderende aktivt deltager gennem opgaveløsning og diskussioner. Du har også forelæsninger med op til 250 tilhørere, hvor din forelæser gennemgår dagens tekster for hele din årgang. Derudover er der ugentligt frivillige studiecaféer, hvor instruktorer kan hjælpe med de spørgsmål, man måtte have.

På Økonomi bliver du også en del af en læsegruppe. I skal sammen holde oplæg, løse diverse opgaver og eventuelt sparre i forbindelse med eksamen. Specielt på de første semestre er mange af øvelsesopgaverne baseret på, at I løser dem sammen i læsegruppen. 

Herunder kan du se et eksempel på et ugeskema for studerende på 1. semester på Økonomi. Du vil som studerende hurtigt opleve, at Økonomi er et fuldtidsstudie, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. Du kommer til at bruge meget tid på at arbejde i din læsegruppe, og på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange. Det er også sædvanligt at bruge tid om aftenen og i weekenden til at forberede sig til den kommende uges forelæsninger og øvelsestimer.

Mandag

8-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Principles of Organizations and Management
14-16: Forelæsning i Principles of Mathematics and Statistics

Tirsdag

8-10: Holdundervisning i Principles of Micro and Macro
10-12: Forberedelse
12-14: Forelæsning i Principles of Micro and Macro
14-16: Forberedelse

Onsdag

8-10: Forelæsning i Principles of Mathematics and Statistics
10-12: Holdundervisning i Principles of Organizations and Management
12-16: Arbejde i læsegruppe

Torsdag

8-11: Holdundervisning i Principles of Mathematics and Statistics
11-14: Forberedelse
14-16: Forelæsning i Principles of Micro and Macro

Fredag

8-10: Forelæsning i Principles of Organizations and Management
10-12: Arbejde i læsegruppe
12-15: Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Økonomi har du din daglige gang i et aktivt studiemiljø, som ikke kun går op i samfundsøkonomiske diskussioner. Du har mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger: 

Økonomisk Forening (ØF)

På Økonomi står Økonomisk Forening for at arrangere sociale og faglige arrangementer for studerende og ansatte. ØF afholder faglige seminarer, kurser og studieture til både ind- og udland. Derudover afholder ØF fredagsbar samt et antal større fester hvert semester. 

Oeconrådet

Hvis du vil være med til at forbedre studiemiljøet – både fagligt og socialt – så skal du blive en del af Oeconrådet. Her får du også et indblik i, hvordan instituttet og universitetet som helhed hænger sammen rent politisk. 

Kvindeligt Økonomisk Netværk (KØN)

På Økonomi er der også en forening for kvindelige studerende. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange – og dermed gøre det lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi. 

FinanceLab

Studenterforeningen FinanceLab skaber kontakt mellem den finansielle industri og den akademiske verden til stor gavn for studerende på Økonomi. 

Læs i udlandet

Som studerende på Økonomi har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed for at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Økonomi, kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Økonomi, hvilket sikrer dig titlen cand.oecon. Som færdiguddannet kandidat i Økonomi kan du eksempelvis arbejde som kontorchef, fuldmægtig eller direktør. 

Som studerende på Økonomi på Aarhus Universitet har du også mulighed for at tage en ph.d., hvor du som studerende kommer til at bidrage til forskningen. Ph.d.-studiet retter sig mod studerende, som eksempelvis gerne vil forske i specifikke økonomiske modeller eller som ønsker at rette uddannelsen mod et bestemt job inden for offentlig administration eller det private erhvervsliv. 

Kandidat

Bacheloruddannelsen i Økonomi giver dig ret til at læse videre på en lang række kandidatuddannelser. Herunder følger et par eksempler på uddannelser, som andre studerende tidligere har valgt.

 • Kandidatuddannelsen i Økonomi, hvor du har mulighed for at specialisere dig i forskellige retninger og dermed opnå linjebetegnelse i national- eller driftsøkonomi.
 • Kandidatuddannelsen i Quantitative Economics, der er et eliteprogram på Institut for Økonomi, hvor du blandt andet oparbejder analytiske færdigheder på et meget højt niveau.
 • Kandidatuddannelsen i International Studies, hvor du bruger din økonomiske viden i et bredere internationalt perspektiv.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor din økonomiske viden danner baggrund for nye bæredygtige projekter.