Aarhus Universitets segl

TANDPLEJE

Professionsbacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 9,2 (Standby: 8,6)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september 
Optagelsesområdenummer: 22020

Som tandplejer har du fokus på menneskers sundhed, levevilkår og livsstil. Du arbejder med behandling af mennesker i alle aldersgrupper, så de kan bevare sunde tænder gennem hele livet.

Hverdagen på Tandplejeruddannelsen

Undervisningen på Tandplejeruddannelsen bygger på forelæsninger, praktiske øvelser på skolens klinik og arbejde selvstændigt. Du har fokus på områder som sundhedsfremme, sundhedspædagogik, formidling, forebyggelse og klinisk arbejde, hvor du øver dig i forskellige tandbehandlinger. Du lærer at samarbejde med bl.a. tandlæger, lærere, sundhedsplejersker og pædagoger, og du studerer både naturvidenskabelige, humanistiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.

Praktik og udveksling

I løbet af uddannelsen skal du i praktik som tandplejer. Hovedparten af praktikken finder sted på skolens egne klinikker. I praktikken lærer du både at undersøge tænder og mund, tage røntgenbilleder, stille diagnoser, bedøve, rense tænder og pudse fyldninger. Det er kan derfor være en fordel, hvis du også er glad for at bruge dine hænder til praktiske behandlinger. Denne eksterne del af praktikken sker på praktikpladser fordelt over hele landet. Transport og ophold sker for egen regning. Der er også muligheder for at få praktikophold i norden og udvalgte samarbejdspartnere i udlandet. 

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i Tandpleje får du autorisation. Du kan åbne din egen klinik, og du kan blive en del af et praksisfællesskab med et tandplejeteam. Du kan også arbejde inden for kommunal tandpleje herunder omsorgstandpleje, specialtandpleje, hos specialtandlæger eller ved dentalfirmaer. Efter to års virke i praksis, kan du videreuddanne dig gennem diplom- og masteruddannelser. Du har også mulighed for at søge videre på den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Tandplejer: En tværfaglig uddannelse Studerende Malene fortæller om uddannelsen og hvorfor den er spændende at læse. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Tandpleje er noget for dig

Adgangskrav

Adgangsgivende eksamen

Du skal have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Der er ingen specifikke adgangskrav. 

Adgangsgivende eksamen i kvote 2

Du skal enten have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen eller en af de følgende erhvervsuddannelser:

 • Tandklinikassistent
 • Klinisk tandteknikerassistent
 • Pædagogisk assistentuddannelsen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Specifikke adgangskrav

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du opfylder følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Engelsk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Kemi C eller Biologi C eller Naturfag C eller Matematik C eller Fysik C eller Bioteknologi A eller Geovidenskab A

Karakterkravet om 7,0 i Dansk C og Engelsk C, bortfalder såfremt du har bestået fagene på højere niveau.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Hvis du har en anerkendt udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du desuden have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation af danskkvalifikationer.

Børneattest

På tandplejeruddannelsen skal du arbejde med behandling af børn. Derfor er vi forpligtet til at indhente en børneattest på dig, inden du starter på modul 8.

Hvis du skal søge kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du have en gymnasial adgangsgivende eksamen. Der er ingen specifikke adgangskrav. Du kan læse mere om kvote 1 her.

Hvis du skal søge i kvote 2

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du sender en motiveret ansøgning.

Derudover skal du opfylde følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk C med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Engelsk C med et gennemsnit på mindst 7,0

Karakterkravet om 7,0 i Dansk C og Engelsk C, bortfalder såfremt du har bestået fagene på højere niveau.

Bemærk, du skal uploade din dokumentation og motiverede ansøgning senest 15. marts kl. 12.

Afslutter du din eksamen efter fristen, kan du uploade dit eksamensbevis eller suppleringsbevis frem til den 5. juli kl. 12.

I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra følgende kriterier:

 • Motiveret ansøgning – se vejledning nedenfor
 • Karakterniveau i den adgangsgivende eksamen og enkeltfag
  • Dansk, Engelsk, Matematik, Kemi eller Naturfag, Fysik eller Geovidenskab, Biologi eller Bioteknologi, Samfundsfag eller Psykologi
 • Relevant uddannelse, erhvervserfaring eller frivilligt arbejde inden for det sociale, pædagogiske, omsorgsrelaterede eller sundhedsrelaterede område
 • Udlands- eller højskoleophold af mindst 8 ugers varighed

Vi laver en samlet vurdering ud fra din motiverede ansøgning og den dokumentation, du har uploadet til din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du uploader dokumentation for aktiviteter, der svarer til kriterierne nævnt ovenfor.

Din dokumentation skal indeholde

Det er vigtigt, at du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt. Derfor er der en række krav til din dokumentation, som er vigtige, du følger for at sikre dig, at vi kan godkende den: 

 • Dit navn 
 • Varighed af aktivitet, f.eks. start- og slutdato 
 • Omfang, f.eks. antal ECTS eller timetal 
 • Dokumentation for ægthed, f.eks. med stempel og underskrift 

Motiveret ansøgning

For at blive vurderet i kvote 2, er det et krav, at du sender en motiveret ansøgning senest 15. marts. Her kan du læse om retningslinjerne for en god motiveret ansøgning.

I din motiverede ansøgning skal du fagligt begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg, og hvordan du kan bruge dine tidligere relevante erfaringer på uddannelsen.

Generelle retningslinjer for motiveret ansøgning

Din motiverede ansøgning er personlig, og derfor er der ingen facitliste for, hvordan du skriver en god ansøgning. Her er dog lidt retningslinjer du kan følge:

 • Den må fylde 1 side
 • Den skal skrives på dansk, norsk eller svensk.
 • Den skal være gennemarbejdet og velskrevet uden stave- og grammatiske fejl.
 • Den skal være målrettet uddannelsen.

De kompetencer du fremhæver i din motiverede ansøgning, skal du kunne dokumentere i din ansøgning.

Indholdet i din motiverede ansøgning er vigtigt. Her er nogle huskeregler, som er gode at følge:

 • Det er uddannelsen og ikke dig selv, der skal være i centrum.
 • Du skal beskrive dine kvalifikationer og erfaringer og forklare relevansen i forhold til den søgte uddannelse.
 • Du skal forklare, hvad du vil med den søgte uddannelse.
 • Du skal beskrive din faglige motivation for at vælge lige præcis den uddannelse. Dvs. hvorfor uddannelsen er fagligt spændende, eller hvorfor du gerne vil optages på den.
 • Du skal beskrive, hvilke erfaringer der gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen. Dvs. du skal argumentere for dit studiepotentiale.
 • Du skal vise kendskab til uddannelsen. Dvs. det du skriver, skal afspejle, at du har sat dig ind i uddannelsens faglige indhold og struktur.
 • Du skal fokusere på det vigtigste og udelade forhold, der er mindre relevante.

Vi bruger den motiverede ansøgning til at vurdere din evne til at koble relevansen af dine erfaringer og kvalifikationer til uddannelsen. Desuden ligger vi vægt på, at du har kendskab til uddannelsens faglige indhold og struktur. Det har derfor stor betydning, hvad du vælger at fremhæve i din motiverede ansøgning, og hvordan du formidler dine overvejelser om dit uddannelsesvalg.

Uddannelsens opbygning

En professionsbachelor i Tandpleje tager tre år. Herunder kan du læse mere om, hvordan uddannelsen er opbygget.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Her finder du også informationer om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet for uddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på tandplejeruddannelsen

På tandplejeruddannelsen kommer du til at studere på Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS), Aarhus Universitet. Undervisningen er en kombination af forelæsninger, der typisk foregår i et stort auditorium med mange andre studerende, gruppe-, projekt- og laboratoriearbejde samt patientbehandling. Der er også ekstern undervisning i for eksempel skoleklasser, plejeboliger, institutioner og klinikker. 

En del af et behandlerteam

Meget af undervisningen på tandplejeruddannelsen sigter mod at simulere hverdagen som uddannet tandplejer. Derfor bliver du efter det første studieår en del af et behandlerteam med studerende fra IOOS. To gange i løbet af uddannelsen skal du i ekstern praktik af tre eller fire ugers varighed.

Herunder kan du se et eksempel på en ugeplan for 2. semester.     

Mandag:
8.00-12.00: Forelæsning i Anatomi
12.30-15.00: Forelæsning i Gingivitis og Parodontitis

Tirsdag:
8.30-11.30: Holdundervisning i Klinisk Foto
12.00-15.00: Holdmøde

Onsdag:
8.00-10.00: Forelæsning i Morfologi
11-12: Holdundervisning i Morfologi

Torsdag:
8.00-11.30: Klinik – Intern Praktik
12.00-15.00: Forelæsning i Sundhedspædagogik

Fredag:
9.00-12.00: Forelæsning i Kost og Ernæring
12.30-14.30: Forelæsning i Miljø og Sikkerhed

Det sociale studieliv

På tandplejeruddannelsen er der også et godt socialt liv, hvor du har mulighed for at deltage aktivt i flere foreninger.

Odontologisk Forening og Apollonia

Hvis du brænder for studenterpolitik, så er Odontologisk Forening (OF) helt sikkert noget for dig. OF er en studenterforening for studerende ved IOOS. OFs primære formål er at repræsentere de studerende, så alle får så gode vilkår at studere under som muligt. OF og Apollonia står også for at arrangere fælles fester.

Læs i udlandet

Tandplejere, der er uddannet i Danmark, er i høj kurs i udlandet. Derfor er et udlandsophold i løbet af studiet din mulighed for at afprøve, om det eventuelt er noget for dig efter endt uddannelse. Tandplejeruddannelsen har samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter, der gør det muligt for dig at studere i op til tre måneder i udlandet. Samtidig har du også mulighed for at tage én af dine praktikperioder udenlands. 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Dine jobmuligheder som tandplejer

Som professionsbachelor i Tandpleje har du autorisation til at åbne din egen klinik, og du kan blive en del af et praksisfællesskab med tandlæger. Du kan også arbejde inden for kommunal tandpleje, hvor målgruppen er børn, unge, ældre samt mennesker med behov for specialtandpleje. Desuden kan du arbejde på klinikker, hvor der arbejdes med tandregulering, eller du kan få ansættelse ved dentalfirmaer.

Videreuddannelse

Som professionsbachelor i Tandpleje kan du efter to års virke i praksis videreuddanne dig gennem diplom- og masteruddannelser. En videreuddannelse er din mulighed for at fordybe dig og styrke den faglighed, som du oparbejder under din professionsbachelor.

Læs mere om diplom- og masteruddannelserne her.

Hør studerende Malene fortælle om karrieremulighederne som tandplejer: