Aarhus Universitets segl

ARABISK- OG ISLAMSTUDIER

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2020: Alle optaget 
Undervisningssprog: Dansk (og delvist engelsk)  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Tilvalget i Arabisk- og islamstudier udbydes ikke længere fra og med 2021.

En indgang til den arabiske verden

På tilvalget i Arabisk- og Islamstudier beskæftiger du dig med den arabiske verden i bred forstand. Tilvalget fokuserer særligt på studiet af Islam – verdens andenstørste religion – samt studiet af det arabiske sprog. Udover studiet af sproget er det en vigtig del af tilvalget, at du lærer at undersøge religiøse og politiske problematikker i deres respektive sociale, politiske, religiøse og økonomiske kontekster.

Sprog

Du lærer moderne standardarabisk, som er det fælles sprog i det arabiske sprogområde. Moderne standardarabisk er relateret til det klassiske arabiske sprog, som Koranen er skrevet på. Du bliver også fortrolig med udvalgte dialekter, som bruges i daglig kommunikation. Du kommer til at bruge cirka halvdelen af dit tilvalg på studiet af det arabiske sprog, og den propædeutiske undervisning udvider tilvalget med et semester. Hvis du overvejer at søge ind på BA-tilvalget i Arabisk- og Islamstudier og ønsker at fortsætte på KA-tilvalget, skal du være opmærksom på, at dit studieforløb på kandidatuddannelsen vil se anderledes ud.   

Religion, historie og samfund

Som studerende på Arabisk- og islamstudier kommer du til at studere religionen Islam samt arabisk historie, samfund, kultur, politik og litteratur. Studiet af hver enkelt af disse områder hjælper dig med at opbygge en bred viden om alle de væsentlige aspekter af livet i det arabiske sprogområde. Samtidig er det nøglen til at forstå det arabiske liv udenfor det arabiske sprogområde. Tilvalget fokuserer primært på nutidige problematikker, men du får også forståelse for historiske problematikker.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

Adgangsbegrænsning

Ingen


Tilvalget indeholder et propædeutisk forløb, det vil sige et forberedende sprogforløb for studerende uden forkundskaber i det pågældende sprog. Vælger du et tilvalg, hvor propædeutik indgår, vil din samlede studietid for bacheloruddannelsen blive forlænget med det halve eller hele år, det propædeutiske forløb er normeret til. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge. Der kan kun indgå i alt 60 ECTS propædeutik i et samlet uddannelsesforløb. Det vil sige, at har du allerede propædeutik i dit centrale fag, kan du kun optages på et tilvalgsfag med propædeutik, hvis det samlede omfang af propædeutik ikke overstiger 60 ECTS. Du er fritaget for det propædeutiske forløb, hvis du har det krævede sprogniveau.

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Arabisk-og islamstudier som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Arabiske områdestudier.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at kende rammerne for dit tilvalg. I studieordningen kan du finde information om tilvalgets indhold og opbygning samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Arabisk- og islamstudier

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning. Du kommer blandt andet til at læse tekster på arabisk og løse opgaver.

Det sociale studieliv på Arabisk- og islamstudier

På Arabisk- og islamstudier findes der mange faglige og sociale arrangementer, som du kan deltage aktivt i: 

  • Arabar: I fredagsbaren kan du mødes med dine medstuderende og hygger jer over en øl eller vand. Desuden holder Arabar fester og andre arrangementer hvert semester.
  • Orientalisten: Orientalisten er foredragsforeningen på Arabisk- og islamstudier. Et par gange i løbet af semestret afholdes der foredrag om spændende emner inden for den arabiske verden, det kan være om situationen i Palæstina og Israel, om muslimer i Indien eller om medier i den arabiske verden.
  • Fagrådet: Fagrådet er de studerendes talerør, og hver årgang vælger repræsentanter, der er med til at sikre at de studerende på Arabisk- og Islamstudier er glade og tilfredse med deres studier. Der sidder repræsentanter fra Fagrådet i Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier.
  • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Arabisk- og islamstudier afhænger af dit hovedfag. Desuden spiller det en rolle, hvilken eventuel kandidatuddannelse du vælger, og om du også tager kandidattilvalg i Arabisk- og Islamstudier.

På Arabisk- og islamstudier får du færdigheder i arabiske sprog. Desuden får du stor viden om kulturelle og politiske forhold i Mellemøsten, som gør dig i stand til at gennemskue svære tværkulturelle problematikker. Du får en ekspertviden om et vigtigt hjørne af verden og kan bidrage til tværkulturel kommunikation.

Læs videre

Kandidattilvalg
Hvis du vælger også at tage et kandidattilvalg i Arabisk- og islamstudier, får du mulighed for at kunne undervise i faget i gymnasiet.

Kandidat
Med et bachelortilvalg i Arabisk- og islamstudier får du mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i Arabisk- og islamstudier. Uddannede kandidater arbejder typisk som konsulenter indenfor eksempelvis integration, udviklingsarbejde eller internationalt samarbejde, hvor de eksempelvis rådgiver firmaer med kontakt til det arabiske sprogområde.