Aarhus Universitets segl

BILLEDKUNST OG VISUEL KULTUR

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk og engelsk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Billeder, visualitet og medier

På bachelortilvalget i Billedkunst og visuel kultur kommer du til at beskæftige dig med billeder i mange forskellige former – herunder design og arkitektur. Du bliver klogere på de magtfulde roller, som billeder, design og arkitektur spiller gennem deres optræden i kunst, populærkultur, kropsidealer, massemedier, byplanlægning mv.

Billedkunst og visuel kultur giver dig en række grundlæggende værktøjer til at analysere og forstå den visuelle kommunikation og de visuelle- og formgivende medier, der spiller en stadig større rolle i det senmoderne videnssamfund. Du arbejder med de visualiserende kunstarter, design, byrum, reklamer, fotografier, og digitale mediebilleder.

Du analyserer og fortolker rummets, historiens, identitetens og seksualitetens billeder – både i deres aktuelle udtryk og deres dybere, historiske baggrund. Du forstår, hvorfor og hvordan billeder skaber mennesker, køn, ideologi, magt, krig, politik, religion, viden og kommunikation.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag inden 15. april. Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A

Engelsk B

Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Adgangsbegrænsning

Ingen

Ikke-mulige fagkombinationer

Er du indskrevet på Kunsthistorie som dit centrale fag, kan du ikke vælge bachelortilvalg i Billedkunst og visuel kultur.

Alle tilvalg udbydes under forudsætning af fornøden tilslutning. Du bør derfor på ansøgningsskemaet angive flere ønsker, så du er sikker på optagelse på et tilvalg, hvis din 1. prioritet ikke oprettes. Det samme bør du gøre, hvis du som din 1. prioritet søger om optagelse på et tilvalg med adgangsbegrænsning.

Studieordning

I studieordningen for Billedkunst og visuel kultur kan du læse mere om tilvalgets opbygning og indhold:

Du kan læse om studiets tre søjler: den visuelle kulturs analyse, teori, historie. Desuden kan du se, hvad der forventes af dig som studerende, og læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Bachelortilvalgets opbygning

Kandidattilvalgets opbygning

Studieliv

Det faglige studieliv på Billedkunst og visuel kultur

Undervisningsformen på Billedkunst og visuel kultur er præget af et uformelt, men seriøst læringsmiljø, hvor du bliver taget alvorligt som studerende. Ud over holdundervisning og forelæsninger skal du deltage aktivt i seminarer, diskussioner, mundtlige oplæg, kollektiv respons, kritik, og gruppeøvelser, hvor du selv skal agere og kommunikere visuelt. Gennem konkrete samarbejder med eksterne virksomheder og institutioner opøver du dine kompetencer inden for visuel iagttagelse, analyse og kommunikation. Ekskursioner til visuelle hotspots og praktiske analyseøvelser indgår ofte som en aktiv del af i undervisningen.

Det sociale studieliv på Billedkunst og visuel kultur

Bachelortilvalget i Billedkunst og visuel kultur er tilknyttet kunsthistorie, og du bliver hurtigt integreret i fagets gode studiemiljø, hvor både faglig og social trivsel vægtes højt. Kunsthistorie ligger i smukke og stemningsfulde rammer på den gamle Kaserne på Langelandsgade. Her er både bibliotek, studenterhus og cafe, og på Kasernen kommer du til at læse sammen med studerende fra andre æstetiske fag såsom litteraturhistorie, dramaturgi, musikvidenskab, retorik samt æstetik og kultur. Fagene på Kasernen samarbejder om en række sociale og kulturelle arrangementer, hvilket skaber et unikt studiemiljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger og faglige eller fornøjelige tiltag, bl.a.:

  • Kasernebaren er er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du om fredagen kan nyde en kold øl eller vand, livemusik, brætspil og samvær med dine medstuderende.  
  • KaserneRevyen  er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne ser nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag. 
  • Æstetisk Seminar står hvert semester for at arrangere foredrag med præsentationer og diskussioner af aktuel forskning.     
  • Visir er Kasernens studenterblad, der er skabt af de studerendes engagement og lyst til at skrive. Visir varetager de studerendes interesser og stræber efter at inddrage så mange studerende som muligt – som skribenter, redaktører og læsere. I Visir er ordet frit. Der er ingen krav om fagbegrænsning eller akademisk jargon. Visir tager imod såvel digte og noveller som faglige artikler og essays.     
  • Passepartout er navnet på et landsdækkende tidsskrift for kunsthistorikere, som redigeres af studerende og undervisere.
  • Kasernefestival: Kasernefestival er en studenterforening, der hvert år arrangerer en begivenhed for de studerende på Kasernen på tværs af de æstetiske fag. Her inddrages Kasernens øvrige frivillige foreninger til et festligt arrangement, hvor du både kan møde foreningerne og være sammen med alle dine medstuderende på Kasernen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik og kultur og Museologi.

Årsseminar

I begyndelsen af oktober afholder Kunsthistorie et årligt fagseminar i Store Sal. Her behandles et tema igennem teoretiske oplæg, diskussionsfora, udstillinger og workshops   med aktiv deltagelse af alle undervisere, phd. studerende og studerende fra Kunsthistorie. Eksempelvis har temaet tidligere været 'Dukken som animeret billede imellem kult, legetøj og idol'. Arrangementet afsluttes med et studenterorganiseret socialt arrangement, eks. en fest.  

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder med et tilvalg i Billedkunst og visuel kultur afhænger blandt andet af dit centrale fag, og hvilken kandidatuddannelse du eventuelt tager, samt om du vælger et kandidattilvalg i Billedkunst og visuel kultur.
På tilvalget i Billedkunst og visuel kultur får du værktøjer til at bidrage produktivt, kritisk og formidlende inden for de mange områder, hvor forskellige slags billeder, visuelle medier og design spiller en stadig mere afgørende rolle. Det gælder eksempelvis kommunikation, markedsføring, reklame, branding, journalistik, underholdning, eventmageri, iscenesættelse, kulturbegivenheder, kuratering, formidling og undervisning.

Desuden kan tilvalget give dig redskaberne til visuel analyse, bearbejdning eller formidling af dit centrale fag i en række forskellige sammenhænge, hvor tal, økonomi, værdier, holdninger, fortællinger, følelser, spænding, oplevelse, autenticitet eller andre egenskaber kan anskueliggøres ved hjælp af billeder.

Læs videre

Kandidattilvalg
Et bachelortilvalg i Billedkunst og visuel kultur giver adgang til et kandidattilvalg i Billedkunst og visuel kultur. Med et samlet bachelor- og kandidattilvalg i Billedkunst og visuel kultur opnår du faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen.

Kandidat i Kunsthistorie
Et bachelortilvalg i Billedkunst og visuel kultur giver dig mulighed for at søge ind på kandidatuddannelsen i kunsthistorie. Her udvikler og forfiner dine evner inden for kunsthistorie og visuel kultur. Kandidater i kunsthistorie arbejder typisk med visuel kommunikation, kunst- og kulturformidling i kulturinstitutioner eller ved museer og kunstinstitutioner. Du kan også arbejde med medier, markedsføring og reklame eller undervise i gymnasier eller på højskoler.