Aarhus Universitets segl

BIOLOGI

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Biologi er videnskaben om det levende. Hvordan er levende organismer opbygget og hvordan fungerer de? Hvilke forhold regulerer samspillet mellem organismer og det omgivende miljø? Hvad kan de biologiske effekter af globale miljø- og klimaforandringer forventes at blive? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som du kan beskæftige dig med som biolog.

Biologi er et bredt fag, som spænder fra den traditionelle’ gummistøvlebiologi’ til hvide kitler og pipetter i højteknologiske laboratorier. På uddannelsen beskæftiger du dig med fag som fx plantefysiologi, zoologi, genetik, biokemi, populationsøkologi og mikrobiologi. Biologisk viden anvendes hver dag inden for en række af samfundets vigtige områder, f.eks. miljø, naturbevaring, jordbrug, fiskeri og medicin. Biologien har derfor en central placering i det moderne samfund.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Adgangsbegrænsning

10 pladser. Antallet af pladser er vejledende og kan løbende justeres af universitetet.

Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, sker der en prioritering. Prioriteringen foretages på baggrund af kvotienten fra den adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf-eksamen eller lignende). Hvis du ikke har afsluttet en uddannelse, men er optaget på din bacheloruddannelse på baggrund af en dispensation, skal du sammen med din ansøgning fremsende dokumentation herfor.

OBS! Alle ansøgere til tilvalget i biologi, uanset hvor det centrale fag læses, skal søge om optagelse via det digitale ansøgningssystem STADS-DANS før ansøgningsfristen 15. april.

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Tilvalg i Biologi

Når du tager tilvalget i Biologi, er opbygningen forskellig alt efter, om du har hovedfag på det naturvidenskabelige fakultet eller ej. Nedenfor ser du de forskellige opbygninger, vi tilbyder.

Har du hovedfag på et andet fakultet, skal du gå efter opbygningen 'Udenfor NAT'. Her er der to forskellige sammensætninger, som afhænger af, om dit bachelorprojekt på dit hovedfag ligger på 5. eller 6. semester. Er du studerende på Idræt, skal du være opmærksom på, at der ikke gives rammeudvidelse til tilvalget i Biologi. Som udgangspunkt anbefales det altid, at du kontakter den uddannelsesansvarlige på Biologi på UA@bio.au.dk eller studenterstudievejlederen på studievejleder.biologi.nat@au.dk uanset hvad, dit hovedfag er, hvis du overvejer at læse tilvalg i Biologi, da det ofte er nødvendigt at udarbejde en individuel studieplan med udgangspunkt i programmerne vist her på siden.

Har du spørgsmål til opbygningen af tilvalget i Biologi, er du velkommen til at kontakte studenterstudievejlederen på studievejleder.biologi.nat@au.dk.

Indenfor NAT

Udenfor NAT

Bachelorprojekt på 5. semester

Bachelorprojekt på 6. semester

Studieliv

Studiemiljøet på biologi er præget af de mange studerende, der med deres engagement og entusiasme skaber en god og festlig social ramme om studiet. De studerende tilrettelægger gennem studenterforeninger mange arrangementer og ture. Disse arrangementer står som et supplement til den daglige undervisning og giver dermed lidt afveksling i hverdagen.

Det faglige centrum for biologistudiet er de to store biologiske institutter Biologisk Institut og Molekylærbiologisk Institut, hvor forskningen emnemæssigt spænder fra de mindste molekylære strukturer til effekter af globale klimaændringer på Jordens flora og fauna. Hovedparten af de undervisere, du møder på studiet, er tilknyttet et af de to institutter.

I starten af studiet har du ca. 20 skematimer om ugen og det forventes at du bruger mindst lige så meget tid på selvstændigt studiearbejde.

Undervisningen er organiseret i 7 ugers blokke – fire pr. år – med en 2−4 ugers eksamensperiode efter hver blok. I hver blok undervises der i to-tre forskellige fag og inden for det enkelte fag er undervisningen organiseret som en kombination af forelæsninger, øvelser og i nogle fag projektarbejde. Ved forelæsningerne undervises store grupper af studerende samtidig – ofte hele årgange – mens undervisningen ved øvelser, som kan være praktiske eller teoretiske, foregår på små hold med 16−24 studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Sidefaget i Biologi kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.