Aarhus Universitets segl

DATALOGI (INFORMATIK OG PROGRAMMERING)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Verden er digital, og der er brug for mennesker, der kan være med til udvikle fremtidens IT-løsninger. På tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) bliver du en del af den digitale udvikling, og du lærer at skabe sikre, effektive og brugervenlige IT-systemer. Det er ikke nødvendigt at kunne programmere inden du starter. Du lærer det helt fra bunden.

Tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) tilbyder en bred vifte af spændende muligheder for dig, der ønsker at fordybe dig i verdenen af informatik og programmering. Gennem tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) får du mulighed for at dygtiggøre dig inden for områder som databaser, algoritmer og datastrukturer, programmering, computerarkitektur og IT's relation til omverdenen. Det vil give dig den nødvendige viden og ekspertise til at forstå, udvikle og håndtere teknologiske udfordringer.

Der er et stort behov for IT-specialister på tværs af alle brancher, og med tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) får du en ekstra dimension på din uddannelse, og din profil vil være eftertragtet blandt både danske og internationale virksomheder. Med en uddannelse fra Institut for Datalogi er der meget gode forudsætninger for hurtigt at finde dit drømmejob, uanset om du ønsker at arbejde inden for undervisningssektoren, sundhedssektoren, finansverdenen eller i et softwarehus.

Institut for Datalogi har et internationalt anerkendt forskningsmiljø, og vi arbejder både teoretisk og eksperimentelt med IT. Teoretisk datalogi fører fx til matematiske beskrivelser af en algoritmes tids- og pladsforbrug, matematiske beviser for en krypteringsmetodes sikkerhedsniveau eller statistiske modeller for en netværksprotokols ydeevne.


Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B og Matematik A

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

Tilvalg i Datalogi

Når du tager tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering), er opbygningen forskellig alt efter, hvilket hovedfag du har. Nedenfor ser du de forskellige opbygninger, vi tilbyder.

Har du hovedfag på en anden uddannelse end Biologi, Matematik, Fysik, Kemi eller Idræt, skal du gå efter opbygningen 'Fuldt tilvalg'. Hvis du har hovedfag i Idræt og ønsker at læse tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering), anbefales det, at du kontakter den uddannelsesansvarlige på Datalogi på UA@cs.au.dk.

Har du spørgsmål til opbygningen af tilvalget i Datalogi (Informatik og programmering), er du velkommen til at kontakte studenterstudievejlederen på studievejleder.datalogi.nat@au.dk.

Fuldt tilvalg

Biologi

Matematik

Fysik

Kemi

Studieliv

Studielivet på Datalogi er præget af instituttets mange studerende, der skaber et godt fagligt miljø, og samtidig også danner en god social ramme. Gruppearbejde spiller en central rolle, og i mange kurser lægges der op til, at man i grupper af mindst 2 personer samarbejder om opgaver, afleveringer og projekter. Dette forbereder dig til arbejdslivet, hvor man ofte samarbejder med kolleger for at udvikle og implementere komplekse IT-projekter.

Undervisningen på tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) er alsidig og består forelæsninger, teoretiske øvelser (holdtimer) og studiecafe. Forelæsninger har typisk en længde på 2 timer og giver dig mulighed for at få en dybdegående forståelse af teorien. Teoretiske øvelser (holdtimer) er typisk faciliteret af en ældre studerende, hvor I skal anvende den teori, der blev gennemgået til forelæsning. Studiecafé er en form for lektiehjælp, hvor du kan få hjælp til ugens afleveringer og opgaver.

Et 10 ECTS-kursus på tilvalget i Datalogi strækker sig over et helt semester, hvorimod et 5 ECTS-kursus normalt strækker sig over 7 uger.

Ud over undervisningen er der også mange sociale og faglige arrangementer på instituttet, hvoraf mange arrangeres af studerende. Alt dette bidrager til et godt socialt miljø. Der er bl.a. studenterforeningen DSAU, filmklubben ‘Matroska’, AU Hack, Regnecentralen, DM i programmering, karrieredagen K-dag, Fredagscafeén og meget mere.

 

Følg studielivet på Institut for Datalogi

Du kan følge Institut for Datalogi på de sociale medier. Her kan du få et indblik i studielivet og få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende på datalogi:

www.instagram.com/audatalogi/

www.facebook.com/datalogi

www.linkedin.com/company/cs-au-dk/

www.twitter.com/csaudk

 

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.   

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Med tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) har du mulighed for at arbejde i mange forskellige brancher og stillinger. Med tilvalget i Datalogi (Informatik og Programmering) er du kvalificerer til at varetage undervisning i både Informatik og Programmering på de gymnasiale uddannelser. Vores kandidater er meget eftertragtede, og langt de fleste har underskrevet kontrakt på deres første, spændende job allerede inden de har været til deres sidste eksamen.

Der er også mulighed for at finde et relevant studiejob ved en af de mange IT-virksomheder, som ligger omkring instituttet i IT-byen Katrinebjerg. Der bliver løbende delt relevante studie- og fuldtidsjobs på vores online jobwall. Desuden samarbejder instituttet med mange forskellige virksomheder, som du kan møde til både faglige og sociale arrangementer. Hvis du vil have et indblik i, hvad nogle af vores kandidater laver efter endt uddannelse, kan du finde en række portrætter på cs.au.dk/fremtid.