Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DATALOGI (INFORMATIK OG PROGRAMMERING)

Tilvalg

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient 2018: Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Hvordan sorterer og systematiserer vi enorme mængder data, så det bliver til brugbar viden? Hvordan kan viden om vores hjerne omdannes til intelligente systemer? Datalogerne finder svarene på disse og mange andre spørgsmål. På uddannelsen i datalogi lærer du fx om programmering, softwarearkitektur, interaktionsdesign, physical computing, databaser, beregningskompleksitet, algoritmer og datastrukturer.

Datalogi handler om at få computere til at løse opgaver fx til at at finde korteste vej i en map-service, forbedre sikkerheden og effektiviteten i softwaresystemer og apps, samt udvikle digitale løsninger til nye produkter.På datalogistudiet lærer du hvordan computere programmeres til at løse opgaver,  men du lærer også at overveje og vurdere om en opgave overhovedet kan løses på en computer.

Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet al sin it-uddannelse og it-forskning. Katrinebjerg har et spændende studiemiljø og med 3000 studerende og over 200 forskere er det et af landets største it-uddannelsesmiljøer.

Institut for Datalogi har et internationalt anerkendt forskningsmiljø. Datalogisk forskning omfatter både teoretiske overvejelser og praktiske eksperimenter. Teoretiske overvejelser fører fx til matematiske beskrivelser af en algoritmes tids- og pladsforbrug, matematiske beviser for en krypteringsmetodes sikkerhedsniveau eller statistiske modeller for en netværksprotokols ydeevne.

Teoretiske overvejelser kan også føre til begrebsdannelser, som kan bruges til almene beskrivelser af menneskers brug af computerteknologi ud fra enkelteksempler, til beskrivelser af programmeringsmetoder og metoder til at involvere brugere i udvikling af it-systemer.

De praktiske eksperimenter kan så fx bruges til at bekræfte eller afkræfte teorierne, fx ved at måle på en programmeret algoritmes tids- og pladsforbrug, undersøge brugeres anvendelse af konkrete it-systemer eller udvikle nye systemer i samarbejde med brugere. Den overvejende del af forskningen foregår i projekter, hvor forskerne arbejder tæt sammen med andre forsknings-institutioner eller private virksomheder.

Adgangskrav

Krav til ECTS

Det er et krav, at du har bestået 60 ECTS på dit centrale fag.

Eventuelt bestået propædeutik indgår ikke ved optællingen af optjente ECTS.

Niveaukrav

Dansk A, Engelsk B og Matematik A

Hvis du ikke har bestået fagene på de nævnte niveauer, skal du have dem suppleret inden studiestart.
Se muligheder for supplering på www.ug.dk.

Adgangsbegrænsning

Ingen

Hvis du er i gang med at supplere et niveau i ét fag og først afslutter suppleringen i august, skal du senest den 1. august fremsende dokumentation for, at du supplerer, til AU Studier. Dokumentation for afsluttet supplering skal fremsendes, så det er AU Studier i hænde senest den 5. september. 

Studieordning

Som studerende er det vigtigt at vide, hvad rammerne er for dit tilvalg, dvs. hvad indeholder det, hvordan er det opbygget og hvilke krav bliver stillet til dig som studerende.

Den information finder du i bachelortilvalgets studieordning, hvor du bl.a. kan læse om indhold og opbygning, eksamensformer og eksamenskrav.

I den følgende grafiske præsentation af faget kan du klikke på de forskellige fag, som linker videre til kursuskatalogets fagbeskrivelse. 

Studieliv

Et kursus varer syv uger, og det består af en blanding af forelæsninger og øvelser. En øvelse kan fx være en værkstedsdag på seks timer, hvor I deles op i mindre hold og laver øvelser sammen med en instruktor. Eller du laver praktisk projektarbejde, hvor du fx bedømmer brugbarheden og interaktionsformerne på hjemmesider – fx krak.dk.

Datalogi har mange studenterarbejdspladser, og den tekniske standard er naturligvis helt i top. Du får bl.a. mulighed for at arbejde med mange platforme, både Windows, Unix, Mac osv.

Og ikke mindst får du et stærkt netværk af medstuderende, især via din læsegruppe, der bliver din ”backing group” undervejs i studiet.

Du vil opdage, at der på Datalogisk Institut er kort vej fra studerende til underviser. Instituttet er præget af et fladt hierarki, og du får ingen problemer med at komme i kontakt med lektorer og professorer. Deres døre er stort set altid åbne.

Du vil få rigtig mange muligheder for at arbejde tværfagligt. Og du vil møde studerende fra de andre uddannelser, der holder til i IT-byen Katrinebjerg: informations- og medievidenskab, multimedier, ingeniøruddannelsen, æstetiske fag m.m. Og du vil møde nogle af de mange udenlandske studerende, der har deres gang på Katrinebjerg.

Et kursus afsluttes med en eksamen. Der findes forskellige eksamensformer – fx ugentlige rapporter fra værkstedsdagene, der bedømmes og tilsammen giver den endelige karakter i kurset, multiple-choicetest, projektaflevering, skriftlig eller mundtlig eksamen og en såkaldt køreprøve, hvor du viser, at du kan begå dig i et bestemt programmeringsværktøj på en computer. Ofte er flere eksamensformer kombineret som for eksempel gruppeprojektaflevering med efterfølgende individuel multiple-choice-test.

På Datalogisk Institut er der kort vej fra teori til praksis. Det, du lærer, vil du kunne bruge med det samme, og der er gode muligheder for relevante studiejob fx som studenterprogrammør eller som studenterunderviser. Og du har chance for at snuse til ”rigtig” forskning. Mange forskningsprojekter benytter sig nemlig af studenterprogrammører. Andre får job i private firmaer, hvor de fx arbejder med webløsninger.

Når du holder fri, har datalogi også lidt af hvert at byde på. Instituttet har en festforening, og der plejer at være tætpakket af både studerende og ansatte ved den traditionsrige fredagsbar.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

  Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.    

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Sidefaget i Datalogi kvalificerer til at varetage undervisningen i de gymnasiale uddannelser og giver således en bred, grundlæggende faglig kompetence i faget.